Kategorijos
NUOMONĖS

LGBT ideologijos priešininkai piketavo Vilniuje: „Nedelsiant stabdyti „Gyvenimo įgūdžių“ programą“!

Ragina nedelsiant nutraukti šį ugdymą. „Stabdykime Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą: NE ideologijai švietime!“, – su tokiu šūkiu šįryt Vilniuje protestavo Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas ir Rengimo šeimai asociacija.

Susirinkusieji prie Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje rankose laikė plakatus, kuriais išsakė savo poziciją: „Stop LGBT ideologijai“, „Tikiu mokslu! XX ir XY“, „Nedelsiant stabdyti „Gyvenimo įgūdžių“ programą“, „Reikalaujame įgalinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą“, „Tėvai turi pirmumo teisę parinkti vaikams mokymą“, „Reikalaujame nutraukti neomarksistų eksperimentą su mūsų vaikais“, „Gyvūną valdo instinktai, žmogų – valia“, „Ugdyti, o ne seksualizuoti“.

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai ignoruoja šeimų organizacijų pasiūlymus ir net neįtraukia jų į diskusijas“, – teigia protesto organizatoriai. Be to programa parengta pagal vieną ideologiją, dažniausiai pabrėžiama, kad LGBT.

Protesto rengėjai reikalauja stabdyti gyvenimo įgūdžių pamokas, kurios bendrojo ugdymo mokyklose startavo šį rugsėjį.

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovė Violeta Vasiliauskienė sakė, kad naujoji programa kelia daug klausimų. Pasak jos, programos turinys „skleidžia gender – lyties tapatybės – ideologiją, teigiančią, kad lytis gali būti pasirenkama“.

„Programos turinys pažeidžia Konstitucinę teisę ugdyti savo vaikus pagal dorovinius ir moralinius įsitikinimus. Ir prieštarauja švietimo įstatyme numatytai galimybei dalyvauti parenkant vaiko ugdymo programos formą“, – sakė asociacijos vadovė.

JŠ pagal www.lrt.lt

J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kategorijos
NUOMONĖS

Stabdykime Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą: NE ideologijai „Gender” švietime!

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (GĮUP) pradėta įgyvendinti pirmiau, nei parengti šio dalyko mokytojai. Tai reiškia, kad su mūsų vaikais yra eksperimentuojama– pedagogai gyvenimo įgūdžių dalyko mokys be tinkamo pasirengimo ir mokysis iš savo bei kolegų klaidų. 

Visuomenei svetima pasaulėžiūra grįstas mokomasis dalykas atsirado privalomame ugdymo turinyje, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai ignoruoja šeimų organizacijų pasiūlymus ir net neįtraukia jų į diskusijas. Tai reiškia valstybės sankcionuotą moralinį diktatą, tuo pačiu ignoruojant net tėvų prigimtinę ir LR Konstitucijoje įtvirtintą (26 str.) teisę auklėti vaikus pagal savo moralinius įsitikinimus. 

Todėl mes, šeimas ir tėvus atstovaujančios organizacijos, reikalaujame nedelsiant stabdyti GĮUP ir nutraukti neteisėtą socialinį– ideologinį eksperimentą su mūsų vaikais. 

Kviečiame ir kitas NVO bei visus GĮUP nepritariančius tėvus, globėjus, senelius š.m. rugsėjo 28 d. 9.30 val. atvykti prie LR Seimo ir pasakyti: Stabdykime Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą: NE ideologijai „GENDER” švietime! 

Kategorijos
NUOMONĖS

Dėl gyvenimo įgūdžių ugdymo programos

VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas gavo nuo Gedemino Gemskio – pedagogo – laišką, kuriame jis išreiškia, mūsų nuomone, protingą nuomonę apie naująją vadinamosios „gyvenimo įgūdžių ugdymo programos” versiją ir šiuo klausimu kreipiasi į Lietuvos valdžios institucijas.

Prezidentūrai
Premjerei
Vyriausybei
Seimo pirmininkei
Seimo švietimo ir mokslo komitetui
Švietimo ir mokslo ministrui
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Lietuvos Bažnyčios vadovybei

Laba diena,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 nuo šių mokslo metų mokyklose įvedama privaloma Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka. Ši pamoka yra nepriimtina.
Švietimas yra be galo svarbus yra nuo vaiko iki seno žmogaus, neteisingos švietimo programos ,,sugadina” žmogų visam gyvenimui.

Baikite ,,gadinti” Lietuvos vaikus, jų sąmonę, nes vaikai yra nykstančios Lietuvos ateitis, kurie gali išgelbėti Lietuvą, kuri yra paskutinėse vietose pagal statistiką, be karo šalis prarado maždaug milijoną lietuvių ir lietuviai nemato jokios šviesios ateities Lietuvoje.

Tačiau Lietuvos vaikai, kurie bus Lietuvos ateitis turi būti mokomi tikrų vertybių (krikščioniškų vertybių, moralės, šeimos vertybių ir t.t.), o ne amoralios LGBTQ ideologijos, kaip švietimo sistema pakreips vaikų mąstymą, toks jis ir bus, kitaip vaikai ir į Lietuvą ir tikras vertybes atitinkamai žiūrės ir Lietuvos destrukcija toliau tęsis. Jeigu kažkas dirbtinai padaro vaikų kartai moralinę auklėjimo ir vertybių diegimo destrukciją, tai tie vaikai jau būna ,,sugadinti”, jie ir užauga ,,sugadintais” žmonėmis ir tą ištaisyti yra labai sunku ar neįmanoma.

Internete pateikiama tokia informacija:

Tarp Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 lėšomis ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros parengtų Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų autorių vienintelė lytiškumo specialistė yra VŠĮ „Edukacijos ir įvairovės namai” vadovė Lina Januškevičiūtė. Pagal interneto šaltinius, ši organizacija atvirai propaguoja genderizmo ir LGBT ideologijos diegimą mokyklose ir yra pagarsėjusi dėl skandalingų lytinio švietimo pamokų Baisogaloje, Plungės rajone ir kitur, sukėlusių masinį tėvų pasipriešinimą.

Šiose rekomendacijose pateikiamos metodinės medžiagos, kuria būtina vadovautis, autoriai lytiškumo klausimais nurodomos vien tik LGBT ir genderizmo ideologiją propaguojančios organizacijos: ta pati VŠĮ „Edukacijos ir įvairovės namai”, VŠĮ „Ugdymo meistrai”, VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Nacionalinė LGTB teisių organizacija, Lietuvos žmogaus teisių centras, leidinys „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“, portalas visureikalas.lt, vadovas „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“, VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA ir kt.

Prigimtinių šeimų ir tėvų organizacijų ar jų dokumentų šiose rekomendacijose nenurodoma nei vieno.Todėl, vykdant gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, bus pažeidžiama Konstitucijos 26 straipsnio garantuojama nevaržoma tėvų ir globėjų teisė rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu nepilnamečiams draudžiama teikti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.

Šeimų ir tėvų teisės dalyvauti parenkant (ar prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą ir turinį aiškiai apibrėžtos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o taip pat ir JTO Žmogaus teisių deklaracijoje. Šeimos stiprinimo įstatymo 4 straipsnis savivaldybių institucijas įpareigoja užtikrinti visaverčio šeimų funkcionavimo sąlygas įgyvendinant prokreacines, ugdymo ir socializacijos funkcijas, kurti šeimai palankią aplinką, apimančią švietimo ir vaikų ugdymo sritis.

Aš skaičiau ir girdėjau tėvų pasipiktinimą ir baimes dėl to, kad jų vaikams bus ,,plaunamos smegenys” dėl LGBTQ ideologijos, kas yra amoralu ir absoliučiai nepriimtina, tėvai nesutinka su tuo ir jie nenori kad protu nesubrendusių vaikų sąmonę ,,sugadintų” LGBTQ ideologija ateinanti iš Europos.

Aš pats turiu pedagoginį išsilavinimą, baigiau Vilniaus pedagoginį išsilavinimą ir tai kas daroma su vaikais yra baisu ir nepriimtina ir tokios švietimo programos yra žalingos vaikams, jų psichikai, vertybių ir mąstymo formavimuisi.

Aš negalėčiau dirbti tokioje neteisingoje švietimo ir mokslo sistemoje, mokant vaikus arba ,,gadinant” vaikus neteisingų dalykų. Švietimas turi mokyti šviesių, gerų dalykų, o ne plauti smegenis vaikams kažkokiais tamsiais dalykais. Primenu, kad sovietų ir vokiečių nacių švietimo sistema paruošdavo nuo vaikų sau žmones, kurie ištikimai tarnaudavo jų ideologijai ir kokia iš to destrukciją buvo mes iš istorijos žinome. Be to aš manau, kad dabar mokytojui suteikiama per mažai valdžios mokiniams, o tuo vaikai piktnaudžiauja, nesimoko ir gadina psichinę sveikatą, nervus, mokytojams.

Švietimas žmogui nuo vaiko yra be galo svarbus, o vaikai yra kaip ,,tuščias popieriaus lapas”, ką į tą ,,lapą” parašysi tuo jie ir tikės, vaikai kaip beždžioniukai atkartoja suaugusiųjų žodžius ir elgesį, todėl visa atsakomybė už vaiką mąstymą, auklėjimą ir vertybių formavimą, tenka vaikų tėvams ir vaiko aplinkos žmonėms bei vaikų darželio ir mokyklų švietimo sistemai, kuri turi būti tinkama ir mokyti šviesių dalykų krikščioniškų ir šeimos vertybių, o ne tamsių LGBTQ ideologijos vertybių. Kaip būna mokomas ir auklėjamas vaikas, tokiu paskui ir tampa savo valstybės piliečiu, todėl kiekviena valstybė privalo koncentruotis tik į teisingą vaikų švietimą ir tikrų vertybių diegimą vaikams.

Manau, tie kas palaiko, patvirtina ir skleidžia LGBTQ ideologijos propogandą vaikams, tiesiog daro nusikaltimą, juo labiau kad tam priešinasi jų tėvai, kurie aiškiai išreiškė tokių pamokų nepageidavimą.
Todėl Lietuvos švietimo sistema darosi ydinga ir žalinga vaikų sąmonei ir už tai atsakomybę privalo prisiimti valdžia.

Reikalauju, kad mūsų valstybėje, įskaitant švietimo srityje būtų prioritetu išlaikyti tikėjimo į Dievą, krikščioniški ir šeimos vertybių prioritetai ir vaikams ir jų tėvams nebūtų grūdama per prievartą nepriimtina LGBTQ ideologijos informacija. Jeigu Europa morališkai degradavo ir atsisako krikščioniškų ir šeimos vertybių, tai nereiškia, kad Lietuvos visuomenė turi priimti ir sekti šia moraline degradacija.

Reikalauju iš Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės nedelsiant atšaukti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1541 1 priedo 1.2.46 punkto galiojimą ir Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos vykdymą.

Surengus Švietimo, sporto ir mokslo ministerijoje viešas visuomenei diskusijas su prigimtinių šeimų ir tėvų interesus atstovaujančiomis organizacijomis dėl programos turinio.

Blogiausiu atveju, įvedant mokyklose kaip neprivalomas, laisvai pasirenkamas programas, bet jokiu būdu ne kaip privalomas vaikams programas.

Primenu valdžiai savo ultimatumą, jeigu Lietuvoje bus diegiama amorali LGBTQ ideologija, priimami LGBTQ palankūs įstatymai ir vaikus ,,gadins”, mokys LGBTQ ideologijos (o juk vaikai yra Lietuvos ateitis), tai aš atsisakau kariauti prieš Rusiją galimo karo atveju, nes aš už LGBTQ ideologijos valstybę nekariausiu, aš ginčiau tik krikščioniškas, šeimos ir kitas šviesias vertybes. Ir pyksiu už tai jeigu valstybės institucijos ,,sugadins” būsimą Lietuvos kartą su LGBTQ ir kita nepriimtina ideologija.

Vaikai yra kiekvienos tautos ateitis ir jeigu buvusi karta ,,sugadinta” sovietų,dabartinė karta ,,sugadinta” nes nemokoma netikrų vertybių, tai dabartinė karta bus dar daugiau ,,sugadinta” LGBTQ ideologijos, nepasmerkite Lietuvos ateities – ko išmokysite Lietuvos, tokia ir bus visa ateities Lietuva.

Aš girdėjau, kad kai kurie tėvai net svarsto emigruoti iš Lietuvos, kad jų vaikų nemokytų LGBTQ ideologijos propogandos. Manau, nusikalstama versti per prievartą vaikus ir jų tėvus mokyti LGBTQ ideologijos ir taip gali būti sudarytos priežastys, kad iš Lietuvos emigruos dar daugiau lietuvių, tai skaudi yra tema, o valdžios žmonės ir valdininkai yra bjaurūs ir be sąžinės, jeigu tyčia sudaro Lietuvos piliečiams blogas gyventi sąlygas, nepriimtiną jiems LGBTQ informacinę aplinką ir dėl to Lietuvos piliečiai emigruoja, o likę Lietuvos piliečiai yra neviltyje ir depresijoje, nes jie tam nepritaria, tačiau jie nieko negali pakeisti.

Raginu Lietuvos Bažnyčios vadovybę netylėti, reaguoti į Lietuvos švietimo ydas ir kovoti už vaikų krikščionišką ir šeimos vertybių auklėjimą ir neleisti valstybės švietimo sistemai iškreipti vaikų sąmonę, ,,sugadinti” vaikus LGBTQ ideologija, nes tai Jus įpareigoja Dievas ir Biblija.

Jeigu nedirbsite kaip Bažnyčia su vaikais, tai LGBTQ ideologija ,,pasiims” sau tuos vaikus, prarasite tuos vaikus, tai pavojus jų sieloms, pažiūrėkite į Vakarus, tas tikrai ateis pas mus į Lietuvą su laiku ir tam priešintis reikia jau dabar. Mano el. laiškus dėl priešinimosi LGBTQ ideologijos gavote, žinote situaciją, paskui nepasiteisinsite prieš Dievą, kad nežinojote ir kodėl nekovojote prieš tamsią ir amoralią LGBTQ ideologiją,kuri yra pavojus mūsų vaikams ir visai Lietuvos visuomenei.
Tai ką Vakaruose daro su vaikais yra baisu, JAV ir Europa iš krikščioniškų kraštų morališkai degradavo ir pas mus Lietuvoje tas pats gresia.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos ir visos LGBTQ ideologijos propogandos mokant vaikus visam laikui. Reikia suprasti, kad tai nėra vaikų mokymas apie žmogaus teises, kaip LGBTQ palaikytojai už to ,,dengiasi”, tai yra LGBTQ ideologijos propogandos skleidimas ir įrašymas į vaikų sąmonę ir pasąmonę, už ką atsakingi tėvai ir valstybės švietimo ir mokslo sistema, nes šita LGBTQ ideologija yra daug blogesnė ir pavojingesnė už komunizmo ideologiją, aš absoliučiai pritariu Lenkijos Prezidento nuomonei
Perrinkimo siekiantis Lenkijos prezidentas: LGBT „ideologija“ yra blogesnė už komunizmą – DELFI

Pagarbiai,


Gediminas Gemskis

Kategorijos
NUOMONĖS

Europos vyskupai protestuoja prieš naujus ES reglamentus

Dvasininkai pažymi, kad “SoHO reglamentas” gali turėti rimtų pasekmių dėl plačios “žmogiškosios medžiagos” apibrėžties.

Šiandien Europos Parlamentas balsavo už pranešimą dėl naujų taisyklių, reglamentuojančių žmogaus kilmės medžiagų naudojimą Europos Sąjungoje. Europos bendrijos vyskupų komisija (COMECE) ir Katalikų biuras Berlyne dar prieš balsavimą įspėjo dėl jame pateiktų nuostatų.

Už Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) pranešimą balsavo 483 EP nariai, 52 buvo prieš ir 89 susilaikė.

Bendrame pareiškime COMECE sekretoriatas ir Katalikų biuras nurodė, kad šis vadinamasis SoHO reglamentas gali turėti rimtų pasekmių dėl projekte pateiktos plačios “žmogaus medžiagos” apibrėžties, kuri gali apimti žmogaus embrionus ir vaisius.

– Pavojus yra tas, kad toks apibrėžimas gali sumenkinti žmogaus gyvybės orumą ir vertę, sukurdamas nepriimtiną lygiavertiškumą tarp embrionų ir vaisių ir paprastų odos ląstelių ar kraujo plazmos, paaiškino COMECE generalinis sekretorius t. Manuel Barrios Prieto.

Be to, dviejų bažnytinių institucijų pareiškime išreiškiamos abejonės dėl projekto 58 straipsnio, kuriame leidžiama ir nurodoma atlikti preliminarius genetinius embrionų ir vaisių tyrimus, “galinčius atverti kelią žmogaus gyvybės selekcijai”.

Jame taip pat pabrėžiama, kad reikia didesnio skaidrumo, susijusio su “atskirų ES valstybių narių įgaliojimais reguliuoti šią itin etinę sritį”. Jame pabrėžiama, kad “kiekviena valstybė narė turi išlaikyti galimybę atsisakyti leisti [ir] pripažinti SoHO preparatus”.

Europos Parlamentui patvirtinus tekstą, jis bus jo pozicija rengiantis būsimoms trišalėms deryboms su Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba.

JŠ pagal www.dorzeczy.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Vysk. J. Stricklando pastoracinis laiškas tikintiesiems dėl Sinodo apie sinodiškumą

Tailerio (Teksasas, JAV) vyskupas Josephas E. Stricklandas, visame pasaulyje žinomas uolus ganytojas ir katalikų tikėjimo gynėjas, rugpjūčio 22 d. savo vyskupijos tikintiesiems parašė pastoracinį laišką, kuriame perspėja dėl Sinodo apie sinodiškumą keliamų pavojų ir ragina tvirtai laikytis visų laikų katalikų tikėjimo. Dalinamės šiuo laišku su savo skaitytojais.

Dėl drąsaus tradicinio katalikų tikėjimo gynimo vysk. Stricklandas jau susilaukia Vatikano sankcijų – neseniai tirti jo valdomai vyskupijai popiežius Pranciškus atsiuntė apaštalinį vizitatorių. Tuo pačiu metu kai kurie JAV vyskupai, atvirai palaikantys tos pačios lyties porų laiminimus ir kitokius skandalingus siūlymus, apaštalinių vizitatorių nesusilaukia. Melskimės už vysk. Josephą Stricklandą, kuriam mūsų maldų dabar labai reikia.

***

Mano brangūs sūnūs ir dukterys Kristuje,

Tegul mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilė ir malonė visada būna su jumis!

Šiuo didžiulių neramumų Bažnyčioje ir pasaulyje metu privalau kalbėti jums iš tėvo širdies, kad įspėčiau jus apie mums gresiančias blogybes ir sutvirtinčiau jus džiaugsme bei viltyje, kurią visada turime Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Bloga ir klaidinga žinia įsiveržė į Bažnyčią, Kristaus Sužadėtinę, kuri teigia, kad Jėzus yra tik vienas iš daugelio ir neva visai nebūtina, kad Jo žinia būtų dalijamasi su visa žmonija. Šios minties reikia vengti ir ją paneiginėti kiekviena proga. Privalome dalintis džiugia Gerąja žinia, kad Jėzus yra mūsų vienintelis Viešpats, trokštantis, kad visa žmonija visais laikais priimtų Jame amžinąjį gyvenimą.

Kai suprasime, kad Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, yra apreiškimo pilnatvė ir Tėvo išganymo plano, skirto visai žmonijai visiems laikams, išsipildymas, ir visa širdimi tai priimsime, tada galėsime atkreipti dėmesį į kitas klaidas, kurios siaučia mūsų Bažnyčioje ir mūsų pasaulyje, ir kurias lėmė nukrypimas nuo Tiesos.

Šventasis Paulius Laiške galatams rašo: „Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas! Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas!“ (Gal 1, 6-9)

Kaip jūsų dvasinis tėvas, jaučiu pareigą pakartoti šias pagrindines tiesas, kurias Bažnyčia visada suprato nuo neatmenamų laikų, ir pabrėžti, kad Bažnyčia egzistuoja ne tam, kad iš naujo apibrėžtų tikėjimo dalykus, o tam, kad apsaugotų Tikėjimo paveldą (lot. depositum fidei), kurį mums perdavė pats mūsų Viešpats per apaštalus, šventuosius ir kankinius. Vėlgi, atsižvelgiant į šventojo Pauliaus įspėjimą galatams, bet kokie bandymai iškreipti tikrąją Evangelijos žinią privalo būti kategoriškai atmesti kaip žalingi Kristaus Sužadėtinei ir atskiriems jos nariams.

1. Kristus įsteigė vieną Bažnyčią – Katalikų Bažnyčią, todėl tik Katalikų Bažnyčia suteikia Kristaus tiesos pilnatvę ir autentišką kelią į Jo išganymą mums visiems.

2. Eucharistija ir visi sakramentai yra įsteigti Dievo įsteigti, o ne sukurti žmogaus. Eucharistija iš tikrųjų yra Kristaus Kūnas ir Kraujas, Siela ir Dievystė, o priimti Jį Komunijoje nevertai (t. y. turint sunkią neišpažintą nuodėmę) yra pražūtinga šventvagystė asmeniui ir visai Bažnyčiai (1 Kor 11, 27–29).

3. Santuokos sakramentą įsteigė Dievas. Per prigimtinį įstatymą Dievas sukūrė santuoką tarp vieno vyro ir vienos moters, kurie turi būti ištikimi vienas kitam visą gyvenimą ir likti atviri vaikų atėjimui. Žmonija neturi teisės ar tikros galios iš naujo apibrėžti santuoką.

4. Kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sukurtas vyru arba moterimi, ir visiems žmonėms turi būti padedama atrasti tikrąją savo, kaip Dievo vaikų, tapatybę, jie negali būti raginami netvarkingiems bandymams atmesti savo nepaneigiamą biologinę ir Dievo suteiktą tapatybę.

5. Seksualinė veikla už santuokos ribų visada yra sunkiai nuodėminga ir Bažnyčios vyresnybės negali būti toleruojama, laiminama ar laikoma leistina.

6. Manymas, kad visi vyrai ir moterys bus išgelbėti, nepaisant to, kaip jie gyvena (ši sąvoka paprastai vadinama universalizmu), yra klaidingas ir pavojingas, nes prieštarauja tam, ką Jėzus mums ne kartą sakė Evangelijoje. Jėzus sako, kad turime „išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti Juo“ (Mt 16, 24). Per savo malonę Jis davė mums kelią į pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, šis kelias veda per atgailą ir sakramentinę išpažintį. Labai svarbu, kad priimtume džiaugsmą ir viltį, taip pat laisvę, kylančią iš atgailos ir nuolankaus nuodėmių išpažinimo. Per atgailą ir sakramentinę išpažintį kiekviena kova su pagunda ir nuodėme gali tapti maža pergale, skatinančia mus priimti didžiąją pergalę, kurią Kristus mums iškovojo.

7. Norėdami sekti Jėzumi Kristumi, turime valingai pasirinkti paimti savo kryžių, o ne stengtis išvengti kryžiaus ir kančios, kurią mūsų Viešpats kiekvienam iš mūsų leidžia kasdieniame gyvenime. Atperkamosios kančios slėpinys – t. y. kančia, kurią Viešpats leidžia mums patirti ir priimti šiame pasaulyje, o paskui Jam grąžinti jungiant tai su Jo kentėjimais – mus padaro nuolankiais, apvalo ir giliau įtraukia į gyvenimo, nugyvento Kristuje, džiaugsmą. Tai nereiškia, kad turime mėgautis kančia ar jos ieškoti, bet jei esame susivieniję su Kristumi, kasdien neišvengiamai patiriamose kančiose galime rasti viltį ir džiaugsmą ir ištverti iki galo visuose savo kentėjimuose (plg. 2 Tim 4, 6-8).

Ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais daugelis šių tiesų bus nagrinėjamos Sinode apie sinodiškumą. Turime tvirtai laikytis šių tiesų ir atsargiai žiūrėti į bet kokius bandymus mums pateikti alternatyvą Jėzaus Kristaus Evangelijai arba tikėjimą, kuriame kalbama apie dialogą ir brolystę, kartu stengiantis panaikinti Dievo tėvystę. Kai siekiame atnaujinti tai, ką Dievas mums davė iš savo didelio gailestingumo, atsiduriame klastingoje vietoje. Pats patikimiausias pagrindas, kurį galime rasti, yra tvirtai laikytis amžinųjų tikėjimo mokymų.

Deja, gali būti, kad kai kurie schizmatikais vadins tuos, kurie nesutinka su siūlomais pakeitimais. Tačiau būkite tikri, kad nei vienas, kuris tvirtai laikosi mūsų katalikų tikėjimo, nėra schizmatikas. Privalome išlikti besąlygiškais ir tikrais katalikais, nepaisant to, kas įvyktų. Taip pat privalome žinoti, kad tvirtai pasipriešinti šiems siūlomiems pakeitimams nėra tas pats, kas palikti Bažnyčią. Kaip sakė šventasis Petras: „Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“ (Jn 6, 68) Todėl tvirta laikysena nereiškia, kad mes siekiame palikti Bažnyčią. Iš tikrųjų tai tie, kurie siūlytų pakeisti tai, ko negalima pakeisti, norėtų vadovauti Kristaus Bažnyčiai būdami tikraisiais schizmatikais.

Sakau jums, mano sūnūs ir dukterys Kristuje, kad dabar pats laikas pasitikrinti, ar tvirtai laikotės amžinojo katalikų tikėjimo. Mes visi buvome sukurti ieškoti Kelio, Tiesos ir Gyvenimo, ir šiame sumaišties amžiuje tikrasis kelias yra tas, kurį apšviečia Jėzaus Kristaus šviesa, nes Tiesa turi veidą ir iš tikrųjų tai yra Jo veidas. Būkite tikri, kad Jis neapleis savo Nuotakos.

Lieku jūsų nuolankiu tėvu ir tarnu,

J. E. Tailerio vyskupas Josephas E. Stricklandas

Vertė Darius Biliūnas.

JS pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Amazonės liturgija. Barbariška tribalybė vietoj Bažnyčios universalumo!

Revoliucija spartėja sulig kiekvienu žingsniu. Jai tarnaujančios jėgos nori visiškai sugriauti Bažnyčios vienybę, kad katalikų universalumą pakeistų barbariška gentinė įvairovė. Šiam tikslui tarnauja naujų liturginių apeigų – amazonių ir majų – propagavimas; šiam tikslui tarnauja kova prieš tradicines lotyniškas Mišias. Revoliucijos agentai nori visuotinio chaoso, iš kurio turi atsirasti nauja bedieviška sistema. Tačiau Kristus užgesins neteisybę vienu “savo burnos dvelksmu”.

Vatikano II Susirinkimo piktnaudžiavimas

Katalikiškoji žiniasklaida jau kelis dešimtmečius rašo apie intensyvius dviejų naujų indėnų liturginių apeigų – Amazonės ir Majų – kūrimo darbus. Naujų liturginių apeigų kūrimo ideologinį pagrindą, pasak Pranciškaus, suteiktų Vatikano II Susirinkimo konstitucija Sacrosanctum concilium. Susirinkimo Tėvai 37-40 punktuose atkreipė dėmesį į įkultūrinimo problemą, rašydami: Bažnyčia nenori primesti griežtų, vienodų formų net ir liturgijoje: “Dalykuose, kurie nesusiję su tikėjimu ar visuotiniu gėriu, Bažnyčia nenori primesti griežtų, vienodų formų. Priešingai, ji supranta ir plėtoja įvairių genčių ir tautų dvasines savybes bei vertybes. Ji palankiai žiūri į visa, kas tautų papročiuose nėra neatsiejamai susiję su prietarais ir klaidomis, ir, jei gali, išsaugo tai nepaliesta, o kartais net perima į liturgiją, jei tai atitinka tikros ir autentiškos liturginės dvasios principus.”

Visiškai akivaizdu, kad piktnaudžiaujama, kai pasinaudojant Susirinkimo mokymu apie galimybę į liturgiją perimti kai kuriuos vietinių tradicijų elementus prie rašomojo stalo kuriamas visiškai naujas apeigynas. Iki Pranciškaus tai plačiu mastu buvo padaryta tik vieną kartą, kai buvo sukurtas Zairo apeigynas, kuriam 1988 m. galutinai pritarė Šventasis Sostas. Tokią padėtį Pranciškus savo paraginime Querida Amazonia apibūdino kaip nepatenkinamą, rašydamas, kad Bažnyčia liturgijos įkultūrinimo srityje padarė “nedidelę pažangą” (QA 82). Prie šio teiginio Popiežius pridėjo trumpo turinio išnašą: Sinode buvo pasiūlyta sukurti “Amazonijos apeigyną”. Tai praktiškai reiškė Popiežiaus pritarimą pasiūlymui, kurį 2019 m. spalio mėn. sinodo tėvai įtraukė į baigiamąjį Amazonijos sinodo dokumentą.

Amazonės apeigos, arba Pačamama ir Ketsalkoatlas

Dėl to buvo sudaryta speciali Amazonės apeigyno komisija. Kol kas nėra jokios informacijos apie konkretų būsimos Amazonijos liturgijos pavidalą. Žinome, kad ji gali apimti labai įvairius sprendimus, pavyzdžiui, dėl celibato. Naujasis Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas arkivyskupas Victoras Manuelis Fernandezas 2020 m. sakė, kad įsivaizduoja vedusių kunigų – vadinamųjų viri probati – įvedimą Amazonijoje kaip Amazonijos apeigyno dalį.

Kiti pokyčiai, susiję su specifiniais Amazonijos čiabuvių papročiais, taip pat gali būti potencialiai labai prieštaringi ar net pavojingi. Jų žemės ar protėvių dvasių garbinimą sunku atskirti nuo pagoniškų vaizdinių ir politeizmo. Pavyzdį, kaip lengva pasiklysti, deja, pateikė pats Vatikanas per Amazonijos sinodą. Kalbėta, žinoma, apie Pačamamos statulą, kuri buvo pristatyta kaip tariama Mergelės Marijos statula. Laikantis tos pačios linijos, galima teigti, kad plunksnuotoji gyvatė Ketsalkoatlis yra Kristaus figūra. Kvetzalkoatlio mitologijoje esama tam tikrų pasiaukojimo dėl žmonijos motyvų, kuriuos, vadovaujantis “pachamamos” aiškinimo dvasia, būtų galima skaityti kaip Kryžiaus aukos alegoriją. Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju, jei sutiksime, kad visos pasaulio religijos pasakoja tą pačią istoriją ir kad Ketzalkoatlis, Pačamama, Jėzus Kristus, Dievo Motina – tai tiesiog skirtingi vietiniai tos pačios “nepažinios tikrovės” “vardai”. Jei amazonių liturgija turėtų tokios ideologijos elementų, ji galėtų būti tiesiog stabmeldiška.

Neaišku, kiek laiko gali užtrukti Amazonės apeigynas. Kolumbijos Florencijos vyskupas Omaras de Jesus Mejia Giraldo, kuris 2023 m. kovą kartu su kitais savo šalies hierarchais susitiko su Popiežiumi ir svarbiais kurijos pareigūnais vizito ad limina Apostolorum metu, kalbėjo apie ilgą laiką. Pasak vyskupo, Pranciškus paragino Kolumbijos vyskupus tęsti darbą prie Amazonės apeigyno, bendradarbiaujant su kitais Amazonės regiono vyskupais; tačiau hierarchas priminė, kad darbas prie Zairo apeigyno iš viso truko 27 metus. Todėl, pabrėžė jis, galima sakyti, kad darbas prie Amazonės apeigyno yra tik pradėtas.

Majų apeigos. Liturginis diakonų žmonų vaidmuo ir pasaulio elementų garbinimas

Pažangesnis darbas atliekamas Meksikos indėnų apeigyne, atsižvelgiant į majų kultūrą. Žinomas kaip majų arba majų apeigynas, jis sukurtas remiantis dešimtmečius kaupta patirtimi pietų Meksikos San Kristobalio de las Kasaso vyskupijoje. Ši vyskupija garsėja itin dideliu skaičiumi nuolatinių diakonų, kurie jau anksčiau buvo rengiami vedusiais kunigais. Majų liturgijoje, kurios projektas jau žinomas ir pateiktas Vatikanui, nuolatiniai diakonai atlieka didžiulį vaidmenį, kaip ir jų žmonos, kurios tarsi savaime laikomos asmenimis, turinčiais ypatingą teisę į įvairius aktyvius liturginius vaidmenis. Be to, majų liturgijoje yra daug vietinės kultūros elementų, kuriuos sunku interpretuoti ne pagoniškame kontekste: tai pasakytina ir apie protėvių garbinimą, ir visų pirma apie žemės kaip gyvosios deivės traktavimą, taip pat vėjo, vandens ar kitų stichijų personifikavimą. Ar Šventasis Sostas pateiks palankią nuomonę dėl jam atsiųsto majų ritualo projekto, ar šis dalykas dar bus perdarytas, nežinome.

Indėnų apeigas, arba Bažnyčios liturgijos vienybės naikinimą

Tiek amazonių, tiek majų apeigos, tiek ir kitos galimos naujos vietinės apeigos puikiai atitinka sinodinės Bažnyčios viziją. Specifinė regioninė liturgija, švenčiama nesuprantama to regiono žmonėms kalba, su neaiškiomis pašaliečiams apeigomis, su ikikrikščioniškųjų tradicijų elementais – juk tai tinkama liturgija atomizuotai, itin įvairialypei Bažnyčiai, kuri atsisako vienybės vardan ypatingumo triumfo. Po Vatikano II Susirinkimo Bažnyčia atsisakė lotynų kalbos, kuri anksčiau vienijo katalikus beveik visame pasaulyje. Sinodo proceso vaisius gali būti tolesnis ėjimas tuo pačiu vienijančio principo nuvertinimo keliu. Sinodinis “vienybės įvairovėje” principas, kuriuo iškeliamas bet koks partikuliarizmas, net doktrininis partikuliarizmas, sudaro pernelyg palankią dirvą liturginei sklaidai gilėti.

Traditionis custodes – veiksminga revoliucijos priemonė

Šį liturginį partikuliarizmą patvirtina ir Pranciškaus požiūris į Tridento liturgiją. 2007 m. Benediktas XVI, paskelbdamas motu proprio Summorum pontificum, pareiškė, kad Bažnyčioje egzistuoja dvi vienos Romos apeigyno apraiškos, ir išreiškė norą, kad jos viena iš kitos semtųsi patirties. Galutinis tokio sambūvio rezultatas galėtų būti liturginės vienybės atkūrimas Mišiolu, kuris išvalytų reformuotąjį Mišiolą nuo to, kas revoliucinga, atkurtų jo tęstinumą su Tradicija ir taip įgyvendintų tikrąsias Susirinkimo tėvų intencijas, išreikštas dokumente Sacrosanctum concilium. Pranciškus 2021 m. Traditionis custodes paskelbė, kad Romos apeigynas turi tik vieną formą ir tai yra naujoji forma; visi turėtų ją priimti. Nors teoriškai atrodo, kad taip einama link universalizmo, praktiškai tai turi priešingą poveikį. Norint pasiekti Pranciškaus liturginę vienybę, iš tradicinės liturgijos išaugusios bendruomenės turėtų ištirpti, o tradicinę liturgiją turėtų visiškai atmesti visi Bažnyčios nariai. Tai netinkama ir neįmanoma, o tai reiškia, kad – priešingai Benedikto ketinimams – Bažnyčios liturgija taps vis labiau susiskaldžiusi.

Solve et coagula (tirpsmo ir krešėjimo)

Tokia raida išplaukia iš pačios revoliucinių procesų ir jų tikslų logikos. Revoliucinei epochai, sutartinai prasidėjusiai 1789 m., būdingas grįžimas prie genties, arba kitaip tariant: prie barbariško gentainizmo. Visiškas atsisakymas universalizmo principo, kurį atrado graikų filosofija, ištobulino Roma, iki idealo atvedė krikščionybė. Kiekvienas turi savo tiesą, – taip skamba postmodernizmo credo, – ir būtent taip atrodytų šiuolaikinė Katalikų Bažnyčia. Visa, kas joje universalistiška, turėtų būti įveikta ir paversta partikuliarizmu.

Žinoma, ne tam, kad tokia išliktų amžinai. Tai paaiškina vokiečių filosofo Heraklito iš Efezo perimta Nyčės (Nietzsche’s) koncepcija apie istorijos ratą; Nyčės mintis, ypač išplėtota Martino Heideggerio, tapo savotiška dabarties intelektualine sistema. Nietzsche’s ir Heideggerio istorijos eigos periodizacija numato ciklinį stabilumą. Nietzsche’s koncepciją traktuojant netradiciškai, kaip tai daro postmodernioji mintis, galima teigti, kad atomizacija turi būti pereinamasis etapas tarp vienos civilizacinės formos nuosmukio ir kitos atsiradimo. Apie tai savaip, kaip apie sąmoningą procesą, byloja du gerai žinomi masonų šūkiai. Solve et coagula –  “tirpsmo ir krešėjimo”; ordo ab chao, tvarka iš chaoso. Neįmanoma pastatyti Antikristo Bažnyčios, jei Kristaus Bažnyčia stovi norimoje vietoje. Antikristo Bažnyčią galima pastatyti tik ant katalikiškosios Bažnyčios griuvėsių. Štai kodėl reikalingas Bažnyčios ištirpimas – masonų ištirpdymo proceso padarinys; štai kodėl reikalingas chaosas. Nietzsche’s-Heideggerio postmodernistinės “savos tiesos”, visiškai panardintos į vietines tradicijas, stūmimo procesą turi vainikuoti koaguliacija, naujos iškreiptos sistemos įvedimas.

Zeitgeist, arba piktosios dvasios valdžia

Ne visi, kurie pridėjo ranką prie šios monumentalios Antikristo bazilikos statybos, yra sąmoningi išdavikai. Daugelį jų tiesiog užvaldė didieji civilizacijos procesai, vykstantys jau dešimtmečius ar net šimtmečius. Dėl visiško dvasinio dominavimo labai sunku išsivaduoti iš šių procesų įtakos: jiems pasiduoda net didieji. Zeitgeist, laiko dvasia, nėra tuščias Hegelio išradimas: tai realiai egzistuojančio reiškinio apibūdinimas, kolektyvinis įsitikinimas, kad dabar daiktų eigai reikia suteikti vienokią, o ne kitokią kryptį. Praėjusio šimtmečio dvasią suformavo Bažnyčia, t. y. netiesiogiai pats Kristus. Jis buvo Vakarų civilizacijos Viešpats; į jį buvo nukreiptos visos kolektyvinės tautų ir visuomenių pastangos. Tačiau revoliucionieriai nuvertė Kristų ir pasodino save į jo sostą. Jau du šimtus metų žmogus, sakantis Dievui “ne”, vis sparčiau pasiduoda savo sugedusiai prigimčiai. Sugedimo šaltinis yra velnias. Taip hegeliškasis Zeitgeist praktiškai tampa Der böse Geist, piktąja dvasia. Būtent jam tarnauja modernybė ir juo seka tie, kurie nereflektuodami prisijungia prie kolektyvinės valios, kuriančios civilizacijos raidos kryptį.

Mūsų tikslas ir uždavinys – sustabdyti naikinimo procesą. Išgelbėti tai, ką galima išgelbėti, – ir atkurti tinkamą daiktų tvarką. Tai nebus ordo ab chao, masoniška tvarka iš chaoso. Tai bus ordo ab Christo, tvarka iš Kristaus. Juk Jis pats apie save sako: “Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinis, Pradžia ir Pabaiga. Kristus yra “galutinė tvarka”. Amazonės ir majų liturgijos, sinodų šališkumas ir vienybės išsklaidymas – visa tai yra įrankiai revoliucijos, šėtoniškojo Zeitgeist rankose, kuriais siekiama atstumti Alfos ir Omegos triumfą. Ir vis dėlto Kristus vis tiek užgesins netvarką “savo burnos kvėpavimu ir pavers ją niekais savo atėjimo apreiškimu”. Būkime Jo bendradarbiai.

JS pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Man 18 metų ir man leidžiama viskas – liberali dogma!

Vienas svarbiausių argumentų prieš LGBTQ+ darbotvarkę yra mažų vaikų žlugdymas. Žmonės, ypač tėvai, pagrįstai prieštarauja, kad jų mažamečiams vaikams būtų rodomos itin seksualizuotos „Drag Queen“ istorijos valandėlės.

Kiti kaltina miestų ir mokyklų valdymo institucijas dėl pornografinių knygų bibliotekose, teršiančių nekaltus vaikų protus.

„Pasididžiavimo paradai“ su nuogais dalyviais smerkiami dėl juos stebinčių vaikų. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad prekybos tinklas „Target“ JAV prekiavo vaikiškais produktais, tarp kurių buvo ir satanistinė prekių linija.

Tai itin svarūs ir emocingi argumentai, kuriais siekiama pasipriešinti purvo srautui, plūstančiam į visas gyvenimo sritis. Jų labai reikia, nes šis agresyvus poveikis buvo ypač akivaizdus birželio mėnesį, kuris klaidingai pavadintas „pasididžiavimo mėnesiu“.

Tačiau šiuose argumentuose yra akivaizdus prieštaravimas, kurį reikia pašalinti, jei norime veiksmingiau kovoti už krikščioniškuosius principus.

Liberalų dogma apie laisvą aistrų leidimą sulaukus 18 metų

Prieštaravimas slypi liberalizmo atsisakyme šį susirūpinimą išplėsti už vaikų ribų. Liberalizmas laikosi nuomonės, kad viskas turėtų būti leidžiama, jei tik tai yra teisėta ir tiesiogiai nekenkia kitiems. Tokiomis sąlygomis žmonės turėtų duoti laisvę savo aistroms ir nuslopinti tuos, kurie reikalauja susivaldymo. Taigi tarp leidimo ir suvaržymo srovių nuolat tvyro įtampa.

Ši liberalioji dogma (kol kas) leidžia tam tikrą vaikų suvaržymą, prisidengiant tuo, kad jie nepajėgūs priimti visiškai racionalius ar informuotus sprendimus. Tačiau, kai jiems sukanka 18 metų, visi tie poveikiai, kurie laikomi žalingais, staiga tampa priimtini. Suaugusieji gali užsiimti bet kokia teisėta seksualine veikla savo nuožiūra, o žmonėms liepiama nekritikuoti jų už tai, kad jie naudojasi savo laisve.

Liberalusis režimas visada siekia išlikti „vertybiškai neutralus“. Tokioje perspektyvoje nėra absoliutaus gėrio ar blogio – yra tik racionalūs sprendimai, kuriuos priima suaugusieji.

Bažnyčia priešinasi tokiam liberalizmui

Šis leidimas sulaukus 18 metų daryti bet ką, visada buvo konfliktų su Bažnyčia priežastis.

Bažnyčia moko priešingos doktrinos. Egzistuoja absoliutūs dalykai, kurie taikomi gėriui ir blogiui, teisingumui ir klaidingumui. Pavyzdžiui, visi seksualiniai veiksmai, vaizdiniai ar troškimai už santuokos ribų yra nuodėmingi ir griaunantys asmenybę. Tai nepriklauso nuo amžiaus. Visi šiuos veiksmus praktikuojantys žmonės daro neigiamą poveikį bendrajam gėriui. Visuomenė turėtų turėti teisę gintis nuo visuomenės moralės degradacijos. Valstybė gali neleisti tam tikriems žalingiems dalykams rastis viešojoje erdvėje.

Bet toks teiginys sukelia trumpą jungimą protuose daugybės krikščionių, kurie nori apsaugoti savo vaikus ir tuo pat metu gina liberalią dogmą, kad sulaukę 18 metų asmenys gali laisvai rinktis Dievo įstatymui prieštaraujančius nuodėmingus veiksmus. Ši liberalioji dogma taip įsišaknijusi, kad jie nepripažįsta, jog toks leidimas yra destruktyvus ir socialiai žalingas. Tačiau jie laikosi nuomonės, kad amoralumas sulaukus 18 metų turi būti leidžiamas ir skatinamas, nors jis žlugdo visą visuomenę ir daro įtaką jų gyvenimo kokybei bei jų vaikams.

Pornografija visada blogai

Toks samprotavimas yra klaidingas. Daugelis veiklų yra objektyviai žalingos. Pavyzdžiui, pornografija visada yra nuodėminga ir žalinga kitiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar aplinkybių. Nepaisant liberalų teiginių, kad yra priešingai, suaugusieji negali žiūrėti pornografijos be žalos sau ir visuomenei; ji žemina tuos, kurie ją kuria ir parduoda.

Todėl visuomenė gali imtis priemonių, pavyzdžiui, pornografijai priskirti gėdos ženklą, kuris natūraliai atgrasytų nuo tokio ištvirkimo. Valstybė taip pat visada turėjo ir tebeturi teisę užkirsti kelią pornografijos platinimui, nes jos demonstravimas yra blogis ir kenkia bendrajam gėriui.

Iš pornografijos, nepadoraus elgesio viešumoje ir nenatūralių ydų propagavimo niekas neturi naudos. Tokia praktika visada griauna visuomenę. Ji niekada nėra tinkama, net ir suaugusiems žmonėms.

Prieštaravimas prigimtinei teisei

Dėl šios priežasties liberalai nekenčia prigimtinės teisės idėjos, nes jos sistema apibrėžia gėrį ir blogį, teisingumą ir klaidingumą taip, kad tai galioja visais laikais, visose vietose ir visoms tautoms.

Liberalusis režimas džiaugiasi gėrio ir blogio koegzistavimu. Jis parduoda melą, kad laisvė daryti, ką nori, įstatymo ribose niekada nekenkia kitam žmogui. Liberalai taip pat nekenčia bendrojo gėrio sąvokos, nes laiko ją kliūtimi individo savirealizacijai. Iš tiesų tokia vizija neigia blogio prigimtį, kuris visada siekia sugadinti aplinkinius, kad gautų jų pritarimą ir bendrininkavimą.

Taigi erotinio elgesio „Drag Queen“ istorijos valandėlės ar viešo nuogybių demonstravimo „pasididžiavimo parade“ poveikis reiškiasi ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Suaugusieji turi daug daugiau galimybių susidoroti su šiuo poveikiu ir jį atmesti. Tačiau visi šie dalykai yra nuodėmės proga ir jų reikia vengti. Nėra jokios priežasties, kodėl toks nepadorus elgesys turėtų būti leidžiamas viešojoje bibliotekoje ar viešoje gatvėje, žinant tai, kad juo propaguojama LGBTQ darbotvarkė ir veiksmai, kuriuos Bažnyčia ir jos šventieji objektyviai apibrėžia kaip blogus pačia savo esme.

Pažvelkime į mokslą

Nors ne visi bibliotekos lankytojai yra katalikai, „Drag Queen“ istorijos valandėlės ir pornografinės knygos vaikams objektyviai žaloja visuomenę. Moksliniai tyrimai rodo, kad nepadori medžiaga griauna šeimas, ardo santuokas ir traumuoja vaikus. Dėl šios priežasties visuomenės visada ribojo jų platinimą ir net šiandien draudžia vaikų pornografiją – bet ar ilgam?

Ypač blogai, kad vaikai susiduria su „Drag Queen“ arba nepadoriomis knygomis. Šiais būdais, prisidengiant švietimu ir tolerancija, pašalinama paskutinė liberali kliūtis, trukdanti sugadinti vaikus. Kadaise apsaugoti vaikai dabar susiduria su knygomis, kurių dėl jų nepadorumo negalima pacituoti net mokyklos tarybos posėdžiuose. Jie verčiami stebėti nepadorų elgesį, kuriuo šlovinamos prieš prigimtį nukreiptos ydos.

Visi susirūpinę tėvai turi griežtai pasipriešinti, kad jų vaikai nebūtų veikiami šios žalingos įtakos. Tačiau pats metas atmesti absurdą, kad moralinis sugedimas baigiasi sulaukus 18 metų. Nuodėmė ir sugedimas yra puolusios žmogaus prigimties dalis, su kuria reikia nuolat kovoti iki pat mirties. Niekas neturi teisės naudotis valstybinėmis institucijomis ar viešomis erdvėmis, kad skatintų amoralų elgesį, kuris kenkia visiems ir įžeidžia Dievą.

Jonas Šaulys pagal www.tfp.org www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Italijoje „pandemija” baigėsi? Šalyje panaikintas paskutinis „covid” reikalavimas, nes jo nebuvo laikomasi …

Praėjus daugiau nei trejiems metams Italija nusprendė baigti kovą su vadinamąja „pandemija” ir panaikino paskutinį reikalavimą kovoje su COVID-19. Tai įpareigojimas izoliuoti sergančius žmones. Kaip paaiškėjo, įsakymo vis tiek nebuvo laikomasi.

Apie tai netrukus po vyriausybės posėdžio pranešė Sveikatos apsaugos ministerijos vadovas Orazio Schillaci, paskelbdamas, kad „paskutinis gyvybingas kovidų reikalavimas buvo panaikintas”.

Kaip jis pripažino, pastaruoju metu šiai nuostatai buvo „plačiai nepaklūstama” – pagal ankstesnį reglamentą izoliacija turėjo trukti penkias dienas.

Kaip sakė ministras, dėl epidemiologinės situacijos, vakcinacijos ir vaistų „šis standartas, kurio plačiai nesilaikoma, nebėra būtinas”. Tačiau jis patikino, kad Sveikatos apsaugos ministerija „stebės situaciją ir, jei reikės, imsis visų būtinų priemonių”.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Už “LGBT+ žmonių” atsivertimą Pasaulio Jaunimo Dienose neleidžiama melstis?

Pasaulinės Jaunimo Dienos proga Lisabonos bažnyčioje buvo surengtos mišios už LGBT asmenis. Tuo pat metu grupė žmonių meldėsi prie bažnyčios, kad atsilygintų Viešpačiui Dievui už homoseksualumo nuodėmes. Tačiau tikinčiuosius išvaikė policija, o vėliau juos apkaltino “tvarkos trikdymu pamaldų vietoje”.

Mišias už homoseksualus ir su LGBT judėjimu susijusius asmenis organizavo Arco Iris centras – organizacija, remianti LGBT aktyvistus, kurie save laiko katalikais. Liturgija buvo švenčiama kaip Pasaulinės Jaunimo Dienos dalis ir vyko Lisabonos Ameixoeira rajone. Mišių metu – priešais bažnyčią – maldai vadovavo 12 žmonių grupė, kuri meldėsi už atsivertimą nuo homoseksualumo nuodėmės ir kaip atgailą už nuodėmes prieš prigimtį.

Priešais bažnyčią besimeldžiantys jauni tikintieji su savimi turėjo kryželius. Jie pasiliko melstis klūpėdami priešais bažnyčios įėjimą.

Grupė maldininkų, besimeldžiančių priešais bažnyčią, buvo laikoma nepageidaujama. Žiniasklaidos pranešimais, apie tai policijai turėjo pranešti LGBT liturgiją švenčiantis kunigas. Į Dievo Motinos įsikūnijimo bažnyčią atvykę pareigūnai įsikišo. Tikintieji buvo apkaltinti “tvarkos sutrikdymu maldos vietoje”.

Policija teigė gavusi pranešimą, kad prie bažnyčios maldininkai per garsiai meldžiasi. Sulaikyti maldininkai taip pat paaiškino, kad jų malda taip pat buvo “atgaila už sunkią nuodėmę, padarytą bažnyčioje surengus pamaldas tiems, kurie šlovina Šventajam Raštui prieštaraujančius veiksmus”.

Policija teigė gavusi pranešimą, kad prie bažnyčios maldininkai per garsiai meldžiasi. Sulaikyti maldininkai taip pat paaiškino, kad jų malda taip pat buvo “atgaila už sunkią nuodėmę, padarytą bažnyčioje surengus pamaldas tiems, kurie šlovina Šventajam Raštui prieštaraujančius veiksmus”.

Pažymėtina, kad, nepaisant protesto, vadinamosios LGBT+ “bendruomenės” ir nežinomų tapatybių nariai “katalikiškose” Pasaulio Jaunimo Dienose jaučiasi puikiai:

Jonas Šaulys

Kategorijos
NUOMONĖS

Šokiruojantis eucharistinis piktnaudžiavimas Pasaulio Jaunimo Dienose

Dalyvių religinio ugdymo stoka ir šokiruojantis eucharistinis piktnaudžiavimas – taip vienas Pasaulio Jaunimo Dienos Lisabonoje dalyvis apibūdina atmosferą, tvyrojusią renginyje: Ji apgailestauja: „Trūksta apmąstymų ir susikaupimo, kurie turėtų būti tikėjimo gilinimo pagrindas”, – apgailestauja ji.

„Jauniems žmonėms skirta žinia pirmiausia ir beveik išimtinai grindžiama sušildančiomis emocijomis ir tarpusavio pripažinimo jausmu. Tai nebūtų neigiama (…), jei ne tai, kad joje beveik nėra religinio turinio”, – rašo mūsų informatorė.

Pasak vieno vidurinės mokyklos moksleivio pasakojimo, panašaus pobūdžio buvo ir renginio atidarymo Mišios. „Pamokslas, kurį pasakė (…) celebrantas, nuvylė: jį sudarė padėka jaunimui už dalyvavimą ir pasigėrėjimas jų gyvybingumu. Per renginio atidarymo šventąją auką jaunimas buvo informuotas, kad jie turėtų užmegzti draugišką dialogą vieni su kitais ir kad renginys yra „ekumeninio” pobūdžio.

Labiausiai sukrečiantis vaizdas buvo nerūpestingumo liudijimas Eucharistijos garbinimo metu. Šventosios Komunijos dalijimas, pasak jaunos moters, buvo patikėtas iš dalyvių atrinktiems jaunuoliams – taigi jie net nebuvo „nepaprastieji tarnautojai” – kurių veikla bet kuriuo atveju yra kontroversiška.

Pasak Pasaulio jaunimo dienų dalyvės, dėl to buvo padaryta rimtų piktnaudžiavimų – jaunimo renginio dalyviai nemokėjo tinkamai elgtis su Švenčiausiuoju Sakramentu, kuris nukrisdavo ant žemės arba vėjas jį išmušdavo iš rankų Eucharistiją dalijantiems ir priimantiems asmenims. „Tokiomis akimirkomis būta įvairių reakcijų: mačiau patarnautoją, kuris pakėlė Komuniją nuo žemės ir greitai ją suvartojo, ir patarnautoją, kuris įdėjo Kristaus Kūną atgal į dubenėlį”, – prisimena viena dalyvė.

„Vakarėlių atmosfera ir meilės apsvaigimas taip pat turi įtakos elgesiui per ceremoniją”, – priduria ji. „Jaunuoliai nejautė Mišių iškilmingumo. Mano kompanijoje buvo kalbamasi, juokiamasi, snaudžiama, piknikaujama ir žaidžiama kortomis (taip pat ir per Pakylėjimą)”, – praneša PCh24.pl skaitytoja.

Pasaulio jaunimo diena Portugalijos sostinėje prasidėjo rugpjūčio 1 d. vakare. Renginio programa nuo pat pradžių buvo kontroversiška, nes jos pagrindiniu akcentu tapo pasaulietinis „klimato apsaugos” klausimas. Organizatoriai taip pat paskelbė, kad neketina „atversti nė vieno dalyvio”.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Aš buvau translytis…

Walt Heyer: Mano nuomonė apie vaikus, kurie laiko save translyčiais.

Kaip rašoma svetainėje „Buzzfeed“, kai vienas devynerių metų berniukas, laikantis save mergaite Stormi, savo rajone ėmė pardavinėti skaučių sausainius, vienam kaimynui tai pasirodė anaiptol nelinksma.

Į jo duris pasibeldusiam jaunajam pardavėjui jis atkirto: „Niekam nesinori pirkti skaučių sausainių iš berniuko su suknele“.

Vyras buvo išvadintas transfobu – bet galbūt jis pamanė, kad berniukas krečia išdaigas ir todėl taip sureagavo. Ne kiekvienas supras, kad suknele vilkintis berniukas, pardavinėjantis skaučių sausainius, yra translytis.

Žmonės gali būti genderfobai

Stormi kaimynui atrodė kaip berniukas, nes iš tikrųjų tai ir buvo berniukas. Translyčiai gali apgaudinėti save, bet jie negali apgauti kitų.

Gyvenimas visuomenėje nėra kažkoks fantazijų pasaulis, kur berniukai gali stebuklingai virsti mergaitėmis vien ištarę žodžius „Aš esu mergaitė“ ir užsidėdami suknelę.

Žmonės, griežtai smerkiantys nuoširdžią reakciją žmogaus, ištarusio „Niekam nesinori pirkti skaučių sausainių iš berniuko su suknele“ turbūt yra „genderfobai“ [nuo angl. žodžio „gender“ – lytis], atmetantys ir išjuokiantys vyrų ir moterų lyčių tikrovę.

Tie, kurie skatina mažus vaikus apsimetinėti, įsijausti į kitą lytį ir gyventi įsivaizduojamą gyvenimą, turi suvokti, kad Stormi galėjo kentėti nuo disociacinio asmenybės sutrikimo, kaip buvo atsitikę ir man. Mano nenoras būti berniuku gimė ankstyvoje vaikystėje, kai močiutė ėmė mane rengti mergaitiškais drabužiais.

Stormi galbūt reikia psichoterapijos, o ne suknelės.

Gimdytojai dažniausiai palaiko psichinį nukrypimą, užuot jį gydę. Pasakyti vaikui, turinčiam psichologinę problemą, kad jis pasikeitė lytį, yra ne užuojauta, o neatsakingas auklėjimas. Atsisakydami psichoterapijos, tėvai galbūt labai pakenkia vaikui.

Mano, kaip translyčio, istorija

Gyventi savo paties susikurtame lyties fantazijų pasaulyje, neatitinkančiame tikrovės, nėra psichologiškai ar emociškai sveika.

Žinau, kad tai tiesa. Aš buvau translytis vaikas nuo 4 metų. Ištisus dešimtmečius stengiausi gyventi kaip vyriškos lyties atstovas, bet jausmas, kad esu moteris, tik stiprėjo.

Kreipiausi pagalbos į garsų lyčių psichologijos specialistą, jis man pasakė, kad mano atvejis aiškus: lyties disforija, pasireiškianti nuolatiniais stipriais susitapatinimo su priešinga lytimi jausmais ir nejaukumu būnant su savo lyties atstovais. Jis sakė, kad vienintelis būdas patirti palengvėjimą yra pasikeisti lytį, atliekant lyties keitimo operaciją.

Kuomet sulaukiau 42 metų, man buvo atlikta lyties keitimo operacija. Prieš tai visą gyvenimą mėgau rengtis moteriškais rūbais.

Po to aštuonerius metus gyvenau kaip translytė moteris Laura Jensen. Studijuodamas psichologiją universite sužinojau, kad translyčiai vaikai dažniausiai kenčia nuo daugybės sutrikimų, pradedant depresija – tai esą asmeninių praradimų, tėvų skyrybų, seksualinės prievartos bei nestabilios atmosferos namuose pasekmė. Gili depresija verčia vaikus norėti būti ne tuo, kuo jie yra.

Ši informacija mane sudomino.

Galiausiai aš supratau translyčio gyvenimo beprotystę. Tai yra klastotė, paskatinta psichikos sukrėtimų.

O, kad konsultantas, į kurį kreipiausi pagalbos, būtų pasakęs, jog iš tikrųjų negaliu pasikeisti lyties, nes tai biologiškai neįmanoma! Vietoje to jis pritarė mano lyties pakeitimo operacijai, kurios niekada nebūtų prireikę, jei man būtų buvusi suteikta tinkama psichoterapija.

Vaidmuo, kurį gali suvaidinti trauma ar psichologiniai sutrikimai

Translyčio gyvenimas dažnai yra tiesioginis ankstyvosios vaikystės sunkumų ar traumų pasekmė. Padėdami vaikui perimti dirbtinai sukurtą translyčių gyvenimo ideologiją, nepadėsime jam išsiaiškinti, kas yra tikra, o kas yra fikcija.

Negalima atmesti prielaidos, kad vaikas, vadinamas Stormi, kenčia nuo atsiskyrimo nerimo ar kito psichinio sutrikimo. Stormi gyvena globos namuose. Nors jam galbūt čia saugu, globa siekiama atskirti vaiką nuo tėvų. Tai gali sukelti psichologinių sutrikimų, pavyzdžiui, atsiskyrimo nerimą.

Atsiskyrimo nerimas atsiranda ką nors praradus ar atsiskyrus nuo tikrųjų tėvų. Namų aplinkos pasikeitimas gali sukelti stresą, depresiją ir nerimą. Gyvenimas globos namuose net geriausiomis sąlygomis jaunam žmogui gali kelti stresą.

Atsiskyrimo nerimas ir kiti psichiniai sutrikimai gali pasireikšti kaip lyties disforija, todėl globėjai ir gydytojai gali neteisingai juos diagnozuoti ir nesuteikti tinkamos ar veiksmingos psichoterapijos.

Bręstant Stormi gyvenimas keisis. Tikėtina, kad po 15 ar 20 metų jis sugrįš į tikrovę ir supras, kad iš tikrųjų niekada nekeitė lyties. Dažniausiai lūžis įvyksta tada, kai translyčio gyvenimas ima nebeatrodyti toks geras, kaip anksčiau.

Laimei, daugelis translyčių asmenų, kaip ir aš, sugrįžta į tą lytį, kurią anksčiau turėjo. Pamažu jie atkuria savo prarastą gyvenimą.

Trys vyrai, pasiūlę idėją pakeisti berniukus mergaitėmis ir paversti juos translyčiais – Alfredas Kinsey‘us, Harry‘s Benjaminas ir Johnas Money‘us – buvo pedofilijos propaguotojai. (Daugiau apie šią istoriją žr.: „Sex Change” Surgery: What Bruce Jenner, Diane Sawyer, and You Should Know“.)

Kaimynas buvo teisus dėl vieno dalyko: Skautė prie jo durų iš tiesų buvo berniukas su suknele, taip kaip aš buvau berniukas, kuris manė, kad yra mergaitė.

JŠ pagal www.fsspx.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Lenkijos institutas „Ordo Iuris” kovoja už vaikų apsaugą nuo lyties keitimo grėsmės

Ordo Iuris institutas paskelbė įstatymo projektą, draudžiantį medicinines intervencijas, susijusias su lytinio brendimo blokatorių ir priešingos lyties hormonų vartojimu, taip pat chirurgines operacijas, kuriomis siekiama pakeisti lytį. Šiuo klausimu taip pat sukurta speciali peticija.

Pastaraisiais metais Lenkijoje ir visame pasaulyje daugėja nepilnamečių, kurie pareiškia, kad tapatina save su kita nei biologinė lytis. Radikalios lyties ideologijos lobistai ir aktyvistai teigia, kad jie veikia laisvės, tolerancijos ir meilės vardan. Iš tikrųjų už visos gender doktrinos slypi didelis verslas. Šiandien galima uždirbti milžiniškus pinigus iš manipuliavimo jaunais žmonėmis, kurie brendimo laikotarpiu ieško savo tapatybės (natūralu, kad šiuo gyvenimo laikotarpiu).

Negrįžtamas vadinamųjų „lyties keitimo” procedūrų pobūdis, vis daugiau liudijimų apie žmones, kurie gailisi dėl savo sprendimo, ir daugybė pranešimų apie piktnaudžiavimą paskatino daugelį šalių ir mokslinių tyrimų centrų atlikti išsamius tyrimus šia tema. Jie parodė, kad daugeliu atvejų šios terapijos sukelia fizinių ir psichologinių problemų. Jų poveikis apima padidėjusią vėžio riziką, medžiagų apykaitos pokyčius ar depresiją. Po tokios terapijos žmonės taip pat dažniau bando nusižudyti. Vienas didžiausių šio reiškinio tyrimų, atliktas Karolinskos institute Švedijoje ir apėmęs trisdešimties metų laikotarpį, parodė, kad savižudybių skaičius tarp žmonių po „pereinamojo laikotarpio” buvo 19 kartų didesnis nei tarp bendros populiacijos.

Dėl įvairių problemų, kurias sukelia nepilnamečių lyties keitimas, įvairios šalys ėmėsi priimti teisės aktus, kuriais siekiama apriboti šį reiškinį. Tokių priemonių imtasi Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Iki 2023 m. birželio 18 JAV valstijų uždraudė vadinamuosius „perėjimus”.

JŠ pagal www.dorzeczy.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Revoliucinė Rusija kartu su Vakarais buvo genderizmo ideologijos židinys

Priešingai populiariam įsitikinimui apie nuolatinį Rusijos “konservatyvų vaidmenį”, būtent bolševikai Rusijoje pradėjo plėtoti vadinamąją “gender kultūrą”.

Savo straipsnyje “Kaip revoliucija suteikė Petrogrado gėjams 15 metų laisvės” Anna Kosinskaya išsamiai aprašo, kaip “tos pačios lyties asmenų santykių” antikultūra įsiskverbė į patriarchalinę Rusijos visuomenę.

Citata: “1917 m. revoliucija panaikino straipsnį už sodomiją ir suteikė Rusijos homoseksualams sąlyginę laisvę. Jie rengė vakarėlius ir net vestuves, apie kurias yra daug dokumentinių įrodymų….

….Dvidešimtojo amžiaus pradžioje Rusijoje, rengiant naująjį Baudžiamąjį kodeksą, buvo aktyviai diskutuojama dėl baudžiamojo straipsnio už sodomiją panaikinimo. Panaikinimą inicijavo garsaus rašytojo tėvas Vladimiras Nabokovas. Tačiau diskusijos prie nieko neprivedė, ir straipsnis nebuvo panaikintas.

Po spalio revoliucijos bolševikams reikėjo kuo greičiau suformuoti naujus įstatymus, tarp jų ir baudžiamąjį kodeksą. Reikėjo nuspręsti, ką daryti su straipsniu apie sodomiją – palikti ar panaikinti, ir kaip apskritai traktuoti šį reiškinį.

Nei politikai, nei gydytojai, sprendžiantys šį klausimą, neturėjo vieningos nuomonės. Tačiau straipsnis nebuvo įtrauktas nei į 1922 m. Baudžiamąjį kodeksą, nei į jo 1926 m. redakciją.

Tam netiesioginę įtaką padarė vokiečių mokslininkas Magnusas Hiršfeldas (Magnus Hirschfeld), Berlyne įkūręs Seksologijos institutą. Sovietų medikai palaikė su juo ryšius ir susidomėję sekė jo besiplėtojančią veiklą Europoje.

Hirschfeldas pasakė daugybę kalbų, įsitikinęs, kad homoseksualumas nėra liga, kad tai tik viena iš žmogaus seksualumo apraiškų.

Kaip tik 1926 m., kai buvo priimama nauja Baudžiamojo kodekso redakcija, Hiršfeldas su paskaitomis lankėsi Maskvoje ir Leningrade.

Kaip sakoma, jis buvo visiškai patenkintas – homoseksualai, kaip jis suprato, Sovietų Rusijoje nebuvo persekiojami.”

1928 m. Pasaulinė seksualinių reformų lyga pripažino SSRS seksualinės tolerancijos pavyzdžiu.

Situacija pasikeitė 1930-aisiais, kai sovietų valdžia suprato, kad vadinamoji “gender” kultūra” yra žalinga hierarchinėms struktūroms, pavyzdžiui, kariuomenei, ir gali jas demoralizuoti. Buvo sugrąžintas baudžiamasis straipsnis, “gender kultūra” buvo išstumta į pogrindį.

Tai nereiškia, kad ji nesivystė pogrindyje, nes vėl iškilo į paviršių XX a. devintajame dešimtmetyje prasidėjus “Perestroikai”.

Rusijos komunistų svyravimai “gender tolerancijos” srityje buvo vadinamosios “revoliucijos taktikos” pasekmė. Marksistinės pažiūros, kurios reiškė santuokos instituto atmetimą, susidūrė su itin stipria patriarchalinės visuomenės reakcija, todėl komunistai kuriam laikui sustabdė “gender” propagandą.

XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje šeimos institucija taip susilpnėjo, kad tokia propaganda vėl tapo įmanoma.

Šiandieninė “putiniška reakcija” taip pat neturi gilaus religinio pagrindo ir “gender” ideologija su ja susidoros be jokių problemų.

Jonas Šaulys

Kategorijos
NUOMONĖS

Kanada: paaugliai mokykloje sutrypė LGBT vėliavą. Jie buvo apkaltinti neapykantos kurstymu

Šeši paaugliai iš Monrealio apylinkių Kanadoje buvo apkaltinti neapykantos kurstymu. Kaltinimai pateikti po to, kai grupė mokinių paprieštaravo, kad jų mokykloje būtų propaguojama LGBT darbotvarkė, ir viešoje vietoje sutrypė vaivorykštės vėliavą.

Kaip praneša „Rebel News”, kaltinimai pareikšti šešiems 13-16 metų amžiaus mokiniams iš Chêne-Bleu vidurinės mokyklos Pincourt mieste Kvebeke. Šių veiksmų priežastis – jų nepritarimas LGBT darbotvarkės propagavimui mokyklos teritorijoje. Jaunieji mokiniai, nepritariantys homopropagandai, nuo mokyklos pastato nuplėšė vaivorykštės vėliavą, o paskui ją sutrypė.

Incidentą užfiksavo ant mokyklos pastato įrengta kamera, kuri tapo policijos veiksmų pagrindu. Kvebeko policijos (Sûreté du Québec) pareigūnai atliko tyrimą ir apkaltino mokinius „neapykantos kurstymu”.

Verta atkreipti dėmesį į vieno iš kaltinamų paauglių žodžius, kuris „Rebel News” papasakojo, kas nutiko likus savaitei iki tos dienos, kai mokiniai nuėmė LGBT vėliavą. Pasirodo, kad grupė mokinių bandė nuimti paauglio kryželio vėrinį, kurį jis nešiojo ant kaklo. Moksleivis nurodė, kad buvo įžeisti jo įsitikinimai ir krikščioniškas tikėjimas. Tuo pat metu mokykla vertė mokinius „švęsti” LGBT darbotvarkę.

Užpultas berniukas taip pat nurodė, kad grupė mokinių ne tik jį įžeidinėjo ir tyčiojosi iš jo vertybių. Užpuolimo metu jie jam taip pat sakė, kad „visos pasaulio problemos kyla dėl jo religijos, kuri turi išnykti”, – prisipažino 16-metis vienos Kvebeko vidurinės mokyklos mokinys.

LGBT indoktrinacija Kanados mokyklose vyksta jau seniai. Tačiau pastaruoju metu pastebėta nemažai netikėtų prieštaravimų. Tėvai ir mokiniai pamažu priešinasi propagandai ir nepritaria LGBT propaguojantiems renginiams mokyklose. Šiais metais protestai virto masiniu „pravaikščiojimu” su tėvų sutikimu. Taip šeimos norėjo protestuoti prieš tai, kad mokiniai būtų verčiami priimti LGBT palankias pažiūras.

JŠ pagal www.lifesitenews.com ir www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

PETICIJA PRIEŠ “CIVILINĖS SĄJUNGOS” ĮSTATYMO PROJEKTĄ! PAREMK VYSKUPUS – PADĖK KOVOTI PRIEŠ GENDERIZMĄ!

Situacija, susidariusi po gegužės mėnesį Seime įvykusio balsavimo dėl vadinamojo “Civilinių sąjungų” projekto, kelia nerimą. Šis įstatymas yra smūgis tradicinei Lietuvos šeimai. Todėl nusprendėme kreiptis į Lietuvos žmonių dvasinius vadovus – Lietuvos vyskupus – su sūnišku prašymu pamokyti Lietuvos politikus.

Paremkime Lietuvos vyskupus ir neleiskime priimti įstatymo projekto dėl vadinamųjų “civilinių sąjungų”!

Peticiją galite pasirašyti žemiau esančioje nuorodoje. Savo parašą taip pat patvirtinkite el. paštu, kuris bus pažymėtas formoje:

PAREMK VYSKUPUS – PADĖK KOVOTI PRIEŠ GENDERIZMĄ!

Kategorijos
NUOMONĖS

Bažnyčios nuniokojimas Vokietijoje. Nuostoliai beveik 40 000 eurų, nusikaltėliai tiesiog norėjo sunaikinti!

Vokietijos Heseno žemėje nežinomi nusikaltėliai išniekino šventojo Jokūbo bažnyčią Rüdesheime prie Reino. Buvo sunaikintas altorius ir vargonai; žala vertinama 40 000 eurų.

Nusikaltėliai į bažnyčią įsilaužė naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Pirmiausia jie bandė patekti į bažnyčios vidų pro vitražinius langus. Juos sunaikino, tačiau, nepaisant to, šiuo keliu jiems nepavyko patekti į vidų. Todėl jie pateko pro galines duris, kurias taip pat sunaikino.

Viduryje jie atidarė visas duris ir spintas, išbarstydami aplink įvairius daiktus. Jie taip pat sunaikino pagrindines bažnyčios duris, išlauždami jas iš vidaus. Nusikaltėliai suniokojo altorių ir sugadino vargonus. Nežinoma, ar nusikaltėliai ieškojo kokių nors konkrečių daiktų: kol kas nėra jokios informacijos apie vagystę. Atrodo, kad jų tikslas buvo tik sugadinti bažnyčią.

JŠ pagal www.pch24.pl

Preliminariais skaičiavimais, nuostoliai siekia 38 500 eurų.

Bažnyčia, į kurią nusitaikė užpuolikai, pastatyta apie 1400 m., tačiau seniausi jos elementai datuojami XI a. Šventykla buvo sugriauta per 1944 m. lapkričio mėn. oro antskrydžius; atstatymas baigtas 1956 m.

Kategorijos
NUOMONĖS

Vyskupas Josephas Stricklandas – nepatogus hierarchas, reiškia tikras!

Amerikos vyskupas Josephas Stricklandas ne kartą gynė katalikų doktriną ir Bažnyčios tradiciją. Jis taip pat kritikavo kunigo Jameso Martino požiūrį ir jo propaguojamą LGBT darbotvarkę. Dabar hierarchui liepta eiti „ant kilimo”, kol jo vyskupijoje vyksta Vatikano apaštališkoji vizitacija.

Pasak LifeSiteNews.com, apaštališkoji vizitacija vyskupo Joseph Strickland vyskupijoje yra atsakas į jo atvirą progresyvistų ir liberalių vyskupų kritiką Bažnyčioje. Teksaso valstijos Tailerio vyskupijos ordinaras pastaruoju metu stojo tradicinio mokymo pusėn ir, be kita ko, kritikavo kai kuriuos liberalius kunigų ar vyskupų pasisakymus. Šiuos komentarus Vatikanas turėjo laikyti „neapdairiais”.

Apaštališkajai vizitacijai Tailerio vyskupijoje vadovauja Vatikano vyskupų dikasterijos dvasininkai. Kaip rašoma Bažnyčios kovotojų tinklalapyje, šiuo metu vyksta diskusijos su vyskupijos darbuotojais. Oficiali vizito tema nežinoma, tačiau spėjama, kad ji susijusi su įvairiais viešais vyskupo Stricklando pareiškimais.

„Neaišku, ar vizitas yra įspėjimas 63 metų vyskupui, ar įžanga į jo pašalinimą”, – priduria „Church Militant”. „Atrodo aišku, kad ir kokia būtų oficiali priežastis, ji greičiausiai yra pretekstas nutildyti vyskupo Stricklando komentarus”, – priduriama jame.

Tarp Tylerio vyskupijos vyskupo pasisakymų buvo ir raginimas popiežiui Pranciškui atsisakyti Komunijos buvusiai JAV Atstovų rūmų pirmininkei Nancy Pelosi. To priežastis – jos viešas pritarimas abortams. Hierarchas taip pat kritikavo kunigo Jameso Martino, kuris ne kartą palaikė LGBT darbotvarkę ir taip propagavo homoseksualumą, požiūrį.

Gegužės mėnesį hierarchas taip pat paskelbė nepritariantis popiežiaus Pranciškaus „tikėjimo indėlio kenkimo darbotvarkei”. Hierarchas rašė, kad laiko Pranciškų teisėtu šventojo Petro įpėdiniu, tačiau nesutinka su kai kuriais jo veiksmais.

Vyskupas Josephas Stricklandas taip pat griežtai pasisakė dėl moralinių nesutarimų JAV, politikos ir kultūros, taip pat dėl „šėtoniškomis” pasiskelbusių grupių viešų pasirodymų.

„Dažnai sakau, kad XXI amžiuje turime būti pirmojo amžiaus krikščionimis”. – Vyskupas Stricklandas pareiškė. „Tikėtina, kad dauguma iš mūsų nebus kviečiami pralieti kraujo, bet jei taip nutiks, turime būti pasirengę kaip kankiniai. Tačiau dar svarbiau, kad turime gyventi kankinyste. Turime gyventi kaip tie, kurie yra pasirengę mirti ir gyventi dėl kraujo, kuris buvo pralietas už mus visus”, – sakė hierarchas.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Elonas Muskas: visi tėvai turėtų pažiūrėti filmą “Kas yra moteris?”

Po pirminių diskusijų dėl “Twitter” paskelbto dokumentinio filmo, atskleidžiančio genderizmo absurdiškumą, filmo “Kas yra moteris?” kūrimą parėmė pats Elonas Muskas.

Iš pradžių “The Daily Wire” gavo leidimą 24 valandas transliuoti filmą per “Twitter” jo išleidimo metinių proga. Tačiau stoties direktorius Džeremis Boreingas (Jeremy Boreing) paskelbė, kad platforma pasitraukė iš susitarimo, motyvuodama vadinamuoju “misgenderingu” (lyčių įvardžių vartojimu, neatitinkančiu adresato pageidavimų) ir “neapykantos kalba”.

Boreingas paaiškino, kad peržiūrėjusi filmuotą medžiagą “Twitter” atšaukė filmo pirkimą, taip pat atkreipė dėmesį į galimybę apriboti aprėptį, jei prodiuseriai necenzūruos nurodytų scenų. Nors pati sąvoka “neteisingas lyties nustatymas” buvo pašalinta iš “Twitter” paslaugų teikimo sąlygų, platformos atstovai paaiškino, kad jiems nereikėjo būti tokiems “tiksliems”, kad vis dar galiotų standartai, kuriais kriminalizuojamas “neapykantos kupinas elgesys” LGBT+ bendruomenės žmonių atžvilgiu.

Twitter” vadovas Elonas Muskas atsakė Boreingui, sakydamas, kad transliacija buvo panaikinta dėl kelių platformos darbuotojų klaidų ir kad vaizdo įrašo turinys buvo visiškai priimtinas. Filmuką galima nemokamai peržiūrėti “Twitter” svetainėje.

Maža to, pats milijardierius pasidalijo vaizdo įrašu, tvirtindamas, kad “kiekvienas tėvas turėtų jį pažiūrėti”.

“Gebėdami priimti pagrįstus sprendimus, suaugusieji gali daryti viską, kas juos džiugina, jei tik tai nekenkia kitiems. Kita vertus, vaikas nesugeba duoti informuoto sutikimo, todėl turime įstatymus, kuriais siekiama apsaugoti nepilnamečius,” – jis aiškino toliau.

“Kas yra moteris?” Mattas Walshas parodo genderizmo absurdiškumą. Katalikų apžvalgininko kūrinį išgarsino anonsas, kuriame rodoma, kaip kalbėti pakviesti kairiųjų pažiūrų atstovai negali aiškiai apibrėžti, kas yra moteris.

Filme užfiksuota žurnalisto kelionė ieškant atsakymo į šį, atrodytų, itin paprastą klausimą. Filme dalyvauja akademikai, aktyvistai, gydytojai, vadinamojo “tranzitinio” žalojimo aukos, atsitiktiniai praeiviai ir net vietinių Afrikos genčių nariai. Atskleisdamas tamsią transseksualumo tikrovę, dokumentinis filmas tapo JAV plačiai nuskambėjusių diskusijų objektu.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Europos Vadovų Taryba nori, kad Stambulo konvencija būtų nedelsiant ratifikuota!

Birželio 1 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje Europos Vadovų Taryba be oficialaus balsavimo priėmė aktą dėl visos ES prisijungimo prie vadinamosios Stambulo konvencijos, kuria oficialiai siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaites, o iš tikrųjų – skatinti ir diegti lyčių ideologiją. 2011 m. Stambule valstybių pasirašytas dokumentas, kurio neratifikavo 6 ES šalys, visoje ES bus taikomas ribotai, kol visos Europos valstybės jį galutinai pripažins.

Pagal ES teisę kiekviena iš 10 Tarybos sudėčių gali priimti aktą, priklausantį kitos sudėties Tarybos kompetencijai. Stambulo konvencijos priėmimo klausimas, kaip rašo euractiv.co.uk, “buvo įtrauktas į darbotvarkę kaip A punktas, t. y. paruoštas priėmimui ir nereikalaujantis diskusijų” ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrų susitikime.

Be to, buvo nuspręsta, kad dėl šio klausimo nereikia oficialaus balsavimo, nes, pasak Europos Parlamento spaudos tarnybos, valstybių narių valdžios institucijos anksčiau pranešė savo pozicijas Tarybos sekretoriatui.

Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, kurios priėmimo į Europos teisinę sistemą jau seniai siekia ES institucijos, teigiama, kad smurtas, be kita ko, kyla iš socialinių vaidmenų pasidalijimo į moteriškus ir vyriškus.

Konvenciją ratifikavo 21 ES valstybė narė. Šešios valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, atsisakė ją ratifikuoti.

2023 m. pradžioje. ES Taryba paprašė Europos Parlamento sutikimo sudaryti visą Stambulo konvenciją, turinčią privalomąjį poveikį jos institucijoms ir viešajam administravimui, ir dalį Stambulo konvencijos, turinčią privalomąjį poveikį valstybėms narėms. Gegužės mėnesį Europos Parlamentas balsavo už pritarimą, o birželio 1 d. Taryba oficialiai priėmė sprendimą dėl ES prisijungimo prie konvencijos, kuri taps ES teisinės tvarkos dalimi, kai bus paskelbta Oficialiajame leidinyje.

ES institucijos galės reikalauti, kad valstybės narės atsiskaitytų už Konvencijos nuostatų dėl prieglobsčio teisės, deportacijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose laikymąsi. be to, bus sprendžiami klausimai, susiję su Sąjungos institucijomis ir viešuoju administravimu. Už reikalavimų nesilaikymą bus taikomos finansinės sankcijos.

Klausimais, kurie priklauso valstybių narių kompetencijai, nacionalinės valdžios institucijos vis dar turi ratifikuoti Konvenciją. Iš ES šalių to dar nepadarė Bulgarija, Čekija, Vengrija, Latvija, Lietuva ir Slovakija. Europarlamentas primygtinai reikalauja, kad tai būtų padaryta kuo greičiau.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Teksasas saugo vaikus

Respublikonų gubernatorius Gregas Abbotas pasirašė įstatymą, kuriuo Teksasas tampa didžiausia valstija, kurioje vaikai apsaugomi nuo gyvybę keičiančių transseksualų procedūrų.

Įstatymo projektu (SB 14) draudžiama vaikams duoti brendimą stabdančių preparatų ir lytį keičiančių hormonų bei atlikti tokias chirurgines procedūras kaip dviguba mastektomija mergaitėms, kurios save identifikuoja kaip berniukus. Juo taip pat draudžiama naudoti valstybės lėšas tokioms procedūroms vaikams finansuoti.

“Jei ateina laikas, kai tokia profesija kaip medikai negali patys savęs reguliuoti, kad apsaugotų pacientus – apsaugotų vaikus – tuomet turi įsikišti vyriausybė”, – sakė įstatymo projekto autorė valstijos senatorė Donna Campbell per ankstesnius debatus šiuo klausimu.

“Mūsų vaikams reikia patarimų ir meilės, o ne peilių ir narkotikų”, – pridūrė ji.

Abbottui pasirašius šį dokumentą, Vienišosios žvaigždės valstija prisijungė prie mažiausiai 18 kitų valstijų, uždraudusių transseksualų operacijas nepilnamečiams, o daugelis jų draudžia tiek chirurgines, tiek chemines procedūras.

Teksaso įstatyme teigiama, kad procedūros draudžiamos “siekiant pakeisti vaiko biologinę lytį, kurią lemia vaiko lytiniai organai, chromosomos ir endogeniniai profiliai, arba patvirtinti vaiko lyties suvokimą, jei šis suvokimas neatitinka vaiko biologinės lyties”.

Teisės akto priėmimas užtruko abiejuose Teksaso įstatymų leidžiamosios valdžios rūmuose, nes demokratai, naudodamiesi parlamentine taktika, jį stabdė. Pažymėtina, kad demokratų atstovas Shawnas Thierry balsavo už įstatymo projektą, remdamasis moksliniais įrodymais, rodančiais ilgalaikį transseksualumo procedūrų poveikį.

Pareiškime Thierry teigė, kad po pokalbio su rinkėjais ir “išnagrinėjusi mokslinius duomenis šioje šalyje ir visame pasaulyje” ji balsavo už draudimą nepilnamečiams gauti “GnRH-analogus (t. y. “brendimo blokatorius”), kryžminės lyties hormonus ir atlikti negrįžtamas operacijas, kai patiriama lyties disforija”.

JŠ pagal www.dailywire.com

Kategorijos
NUOMONĖS

“Twitter” prieš eurokratus…

Prancūzijos ministras Jeanas-Noelis Barrot, atsakingas už skaitmeninę transformaciją ir telekomunikacijas, pirmadienį interviu televizijai “France Info TV” pareiškė, kad “Twitter” bus išmestas iš ES, jei pažeis jos taisykles. Taip reaguojama į platformos ketinimą atsisakyti eurokratų rekomenduotų “kovos su dezinformacija” taisyklių. Praktiškai po šiuo terminu slepiasi nepatogaus ir politiškai nekorektiško turinio cenzūravimo politika.

Ministras reagavo į praėjusios savaitės “Twitter” sprendimą, kuriuo ji pranešė, kad pasitrauks iš savanoriško Europos geros praktikos kodekso. 2018 m. sukurto kodekso tikslas – “kovoti su dezinformacija” tinkle, be kita ko, kovojant su botais ir netikromis paskyromis; jame taip pat numatyta suteikti naudotojams priemones, kuriomis jie galėtų pranešti apie turinį, neatitinkantį scenos išminties arba politinio korektiškumo taisyklių.

J. Barrot pripažino, kad “Twitter” yra svarbi bendravimo platforma, tačiau rizika, kad joje dominuos nepriklausomi turinio transliuotojai “ir taip bus paveiktos mūsų viešosios diskusijos ir mūsų demokratija”, yra nepriimtina, sakė jis.

Ministras priminė, kad pasitraukimas iš savanoriško kodekso nekeičia fakto, jog nuo rugpjūčio 25 d. cenzūros politikos vykdymas taps teisine prievole Europos Sąjungoje. Už ES reikalavimų nesilaikymą įmonei gali būti skirta iki 6 proc. metinės apyvartos siekianti bauda.

“Jei iki rugpjūčio 25 d. “Twitter” nesilaikys Europos reglamentų, ji nebebus laukiama Europoje,” – perspėjo prancūzų politikas.

Iki šiol “Twitter” buvo viena iš platformų, vykdančių griežtą joje dalijamo turinio kontrolę. Konservatyvių profilių pašalinimas už nepatogių faktų atskleidimą (pavyzdžiui, “Tik Tok” libių ir net Donaldo Trumpo paskyros) sukėlė daugelio žiūrovų pasipiktinimą. Tačiau situaciją pakeitė milijardierius Elonas Muskas, perėmęs paslaugą ir, kaip skelbta, atkūręs kai kuriuos cenzūruotus skydelius bei nutolęs nuo cenzūros standartų.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Dar kartą priešinkimės „civilinėms sąjungoms”! Gindami Lietuvą ir Vakarų civilizaciją!

Gegužės 23 d., antradienį, į Seimo darbotvarkę grįžta Civilinių sąjungų įstatymo svarstymas. Prieš 5 dienas vadinamosios „Tolerancijos dienos” proga buvo paviešintas daugumos Vakarų šalių ambasadorių Lietuvoje pareiškimas, kuriuo raginama „LGBTQI+ bendruomenės” atstovams suteikti tokias pačias teises kaip ir visiems kitiems žmonėms. Tuomet sunku kalbėti apie „atsitiktinumą” pristatant būtent šį projektą Seime.

Su didele pagarba Vakarų civilizacijai, kuri pasauliui davė daugybę katalikų šventųjų ir nepaprastų politinių lyderių, vis dėlto reikia pasakyti, kad šiandieninė Vakarų civilizacijos būklė palieka daug ką, ko galima norėti.

XIX-XX a. revoliucinių smūgių ir pasaulinių karų įtakoje Europa, kuri yra Vakarų širdis ir smegenys, patyrė baisų nuosmukį, visų pirma religinį-filosofinį nuosmukį.

Šiuolaikinis Europos žmogus neranda savo gyvenimo prasmės ir jos ieško tamsoje, kaip aklas arba tarsi tamsoje. Tai darydamas, jis dažnai susiduria su klaidingais tikslais, reikalaujančiais pakeisti civilizacijos paradigmą.

Toks melagingas tikslas – susitapatinti su vadinamąja „LGBTQI+ bendruomene”, kuri nėra tikra bendruomenė, o tik grupė žmonių, kurių būklė kelia rimtą susirūpinimą dėl jų psichinės sveikatos.

Šiuo aspektu artėjimas prie Vakarų šalių reiškia ir Lietuvos įtraukimą į Vakarų degeneracijos procesą. Šiuo metu būtent šios civilizacijos labui būtina priešintis šioms tendencijoms ir neleisti priimti priešiškų įstatymų, kurie yra ypač pavojingi išorinio Rusijos puolimo prieš Vakarus situacijoje.

Lietuvos elito galvose tvyro keista sumaištis, kai mėtant įžeidimus Lietuvos civilizacinei degeneracijai besipriešinantiems asmenims ir organizacijoms, jie kaltinami tariamu „prorusiškumu” ar „nesąmoningais veiksmais Rusijos naudai”.

Visais atžvilgiais tie, kurie griauna Lietuvos katalikiškąją moralę ir taip silpnina jos kovinę dvasią, neabejotinai veikia Rusijos naudai.

Ką mes galime padaryti? Gerą mintį pateikė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija:

1. Parašyti nuo savęs asmenišką, labai trumpą laiškelį bent savo vienmandatininkui su aiškia pozicija šiuo klausimu.

2. Melsti Viešpatį Dievą gailestingumo pasiklydusioms sieloms.

Būkime savo valstybės šeimininkais! Tegul Viešpats Dievas mums padeda, o Dievo Motina mus saugo!

Jonas Šaulys

Kategorijos
NUOMONĖS

Dėl genderizmo propagandos ir LGBT ideologijos sustabdymo savivaldybėje!

Lietuvos šeimų sąjūdžio žmonės, išrinkti į savivaldybių tarybas, pradeda dirbti. Pirmasis darbas, kuris bus padarytas – visose savivaldybėse, kur turime savo tarybos narių ar palaikymo iš kitų partijų, Lenkijos pavyzdžiu bus pateikta Lietuvos šeimų sąjūdžio parengta deklaracija dėl genderizmo propagandos ir LGBT ideologijos sustabdymo.

Priėmus šią deklaraciją, visi savivaldybės sprendimai dėl švietimo ir ugdymo savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose galėtų būti priimami tik sutinkamai su šios deklaracijos nuostatomis.

Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys Egidijus Visockas, išrinktas Prienų rajono savivaldybės tarybos nariu, jau įregistravo šios deklaracijos projektą ir ji bus svarstoma taryboje. Artimiausiu metu tai bus padaryta Marijampolėje, Kauno rajone ir daugelyje kitų savivaldybių.

Susipažinimui pateikiu siūlomą savivaldybių tarybų deklaraciją, nes jos konservatnikų užvaldyta žiniasklaida tikrai nepateiks:

Savivaldybės tarybos deklaracija

Dėl genderizmo propagandos ir LGBT ideologijos sustabdymo savivaldybėje

Agresyvi genderizmo propaganda ir LGBT ideologijos prievartinis diegimas, kuriam nepritaria didžioji dauguma Lietuvos Respublikos piliečių, supriešina visuomenę, silpnina valstybę ir kelia grėsmę pagrindiniams visuomeninio ir tautinio gyvenimo principams ir vertybėms.

Savivaldybės taryba priima šią deklaraciją:

Gindami vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo Konstitucijai prieštaraujančių vienalyčių ir translyčių šeimų diegimo, deklaruojame pasiryžimą sustabdyti antivalstybinį visuomeninio gyvenimo seksualizavimą. Neleisime kraštutinių mažumų bendruomenėms brukti nuostatų, svetimų mūsų tautos ilgaamžėms tradicijoms, vertybėms ir Dekalogu bei prieštaraujančių pagarba žmogaus orumui pagrįstai krikščioniškajai moralei. Užtikrinsime konstitucinę tėvų teisę auklėti vaikus pagal tėvų įsitikinimus.

Savivaldybės taryba prieštarauja:

1. Agresyviam homoseksualumo, translytiškumo ir genderistinio „socialinės lyties pasirinkimo“ skatinimui mokyklose. Laikome šią veiklą kenksminga ne tik Lietuvos mokykloms ir šeimoms, bet ir visai visuomeninio gyvenimo erdvei bei mūsų tautos ateičiai.

2. Ankstyvam vaikų seksualizavimui mokyklose, dangstantis lytiniu švietimu. Ginsime mūsų mokyklų mokinių teisę į vaikystę ir rūpinsimės, kad tėvai, padedant auklėtojams, galėtų atsakingai perduoti žinias apie žmonių meilę, šeimą ir prokreacijos grožį.

3. Spaudimui dėl genderizmo, translytiškumo ir LGBT ideologijos propagandos, apsimestinai motyvuojant tai kultūrinio ir politinio korektiškumo taikymu įvairiose visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Remsime mokytojus, valstybės ir savivaldybės tarnautojus, verslininkus ir kitų profesijų atstovus kovoje su ideologiniu spaudimu ir konstitucinių tėvų teisių suvaržymais.

4. Moralinių normų nuosmukio ir natūralaus, sveiko šeimos, mokyklos ir visuomenės modelio sunaikinimo socialinei techninei praktikai, vykdomai prisidengiant laisvės, tolerancijos, nediskriminavimo, smurto ir vadinamosios neapykantos kalbos prevencijos šūkiais.

Savivaldybės taryba gins mūsų bendrojo gyvenimo principus, pagrįstus ištikimybe tautinėms ir valstybinėms tradicijoms, prisirišimu prie krikščioniškųjų vertybių ir laisvės idealų. Darysime tai didžiuodamiesi mūsų istorija, kurios šaltinis – Lietuvos Krikšto aktas, daugybės kartų lietuvių pasiaukojimas kuriant kultūrinę ir tautinę tapatybę, Nepriklausomybės siekimo veiksmai. Mokykla turi ugdyti vaikams ir jaunimui meilę Tėvynei ir Tautos kultūrai, šeimai ir savo namams.

Raginame Seimą, Vyriausybę ir visas savivaldybes:

1. Ryžtingai ginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Imtis darbų, siekiančių sustiprinti teisinę šeimos, kurią sudaro: Mama, Tėtis ir Vaikas, modelio apsaugą bei imtis ryžtingų veiksmų, stabdančių reikalavimus sutapatinti vienalyčių porų santykius su šeima ir santuoka.

2. Riboti įtaką ideologinio pobūdžio organizacijų, veikiančių prieš Lietuvos tautinius interesus ir diegiančių Lietuvos švietime, žiniasklaidoje ir viešajame gyvenime konstitucinei šeimos sampratai prieštaraujančius sprendimus.

3. Imtis veiksmų ir vykdyti programas, informuojančias visuomenę, o ypač tėvus ir mokytojus, apie pavojų, susijusį su genderistiniu ir diskriminuojančiu tėvų nuomonę bei prigimtines šeimas auklėjimu, tos pačios lyties partnerysčių skatinimu ir leidimu tos pačios lyties poroms įsivaikinti vaikus.

4. Sukurti „Nacionalinę Lietuvos šeimų apsaugos, skatinimo ir vystymosi programą“.

JŠ pagal Lietuvos Šeimų Sąjūdis

Kategorijos
NUOMONĖS

Populiariausias berniuko vardas Berlyne? Mohammed!

Dar 2021 m. berniukų vardas Mohammedas buvo trečias pagal populiarumą Berlyne. Vos per dvejus metus šis vardas jau karaliavo reitingo viršūnėje, už nugaros palikdamas anksčiau populiariausius Nojaus ir Adomo vardus.

Tačiau kad nereikėtų susitelkti į šį vieną Vokietijos miestą, pažvelkime, pavyzdžiui, į Brėmeną. Ten vardas Mohamedas yra tas, kurį tėvai dažniausiai duoda naujagimiams iškart po Matheo.

Hesene taip pat įvyko tiesioginis Mohamedų sprogimas – šis vardas iš aštuntosios vietos pakilo tiesiai į trečiąją. Mohamedų šalyje toliau daugėja dar ir todėl, kad ir toliau yra daug jau suaugusių šio vardo nešiotojų.

Tai pradžiugino, pavyzdžiui, vokiečių-iranėnų rašytoją ir komentatorių Behzadą Karimą Chaną, kuris pareiškė: “… esame pasiekę tašką, kai turėtume sąžiningai pažvelgti į situaciją. Pradėkime nuo paprasto pareiškimo, kad mes, migrantai, užsieniečiai, vadinkite mus kaip norite, neišnyksime. Ir jūs, brangūs vietiniai vokiečiai, taip pat neišnyksite, nors demografine prasme jūs tikrai išvyksite. Jūs išmirštate, o jūsų šaliai reikia maždaug milijono migrantų per metus. Mes, migrantai, tikriausiai paveldėsime šią šalį”.

Musulmonų pranašo vardas vis dažniau ir suvereniau vartojamas ir visoje Europoje, pavyzdžiui, Osle (Norvegija) tai buvo aktualu dar 2014 metais. Prancūzijoje kas penktas naujagimis turi islamišką vardą, o minėtasis Mahometas tampa vis populiaresnis.

Briuselyje tai taip pat jau yra populiariausias berniukų vardas. Ir net kadaise katalikiškoje Airijoje Mohamedas jau yra tarp populiariausių berniukų vardų.

JŠ pagal www.christianitas.sk

Kategorijos
NUOMONĖS

Eva Vlaardingerbroek: nėra didesnių degeneratų už tuos, kurie skatina abortus!

Žymi Nyderlandų žiniasklaidos komentatorė, neseniai džiugiai paskelbusi apie savo atsivertimą į katalikybę, griežtai užsipuolė tuos, kurie nebaudžiamai skatina prenatalinę žmogžudystę. Įdomu, kad Elonas Muskas po jos įrašu paliko komentarą ir parašė… „tai tiesa”.

„Nėra nieko narciziškesnio, degeneratyvesnio ir blogesnio už žmones, kurie skatina daryti abortus arba neturėti vaikų dėl „klimato kaitos” ar „dabartinės pasaulio padėties”, – socialiniame tinkle „Twitter” parašė Eva Vlaardingerbroek ir ta proga pasidalijo straipsniu apie moterį, kuri nužudė savo vaiką, nes, jos žodžiais tariant, „dauguma jaunų suaugusiųjų yra susirūpinę savo vaikų ateitimi dėl klimato krizės”.

Jei manote, kad jūsų gyvenimas yra „sunkus” arba pasaulis per daug „neteisingas”, kad į jį atvestumėte vaiką, bent akimirką pagalvokite apie mūsų protėvių gyvenimus ir apie tai, kad jiems nė akimirkai nebūtų atėję į galvą nužudyti savo vaikų. Susitvarkykite, kvailiai! – negailėdama žodžių pridūrė Eva.

Po įrašu komentarą paliko „Twitter” savininkas Elonas Muskas, kuris rašė: „Tai tiesa”. Tai, kas iš tikrųjų vyksta daugumoje šalių, yra demografinė katastrofa! Labai svarbu skirti naujų žmonių. Nėra naujų žmonių, vadinasi, nėra žmonijos.

Vlaardingerbroekas neseniai buvo tarp tų, kuriuos Viktoras Orbanas pakvietė į vakarienę, skirtą konservatyviosios iniciatyvos CPAC Vengrijoje dalyviams.

Socialiniame tinkle Facebook Vlaardingerbroekas rašė:
„Buvo malonu vakar susitikti su Ministru Pirmininku @orbanviktor pietų „Karmelita”. Vengrija yra labai reikalingas laisvės, krikščioniškų vertybių ir sveiko proto bastionas Europoje; ir nesustabdoma jėga kovoje su tironiškomis Briuselio jėgomis.

Btw, kam dar patinka džentelmeniškas rankos pabučiavimas? Vyrai, atkreipkite dėmesį.”

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Jėzus apsuptas LGBTQ+ žmonių – dar viena šventvagystė Europos Parlamente!

Švedijos pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai proga Europos Parlamente surengto renginio reklaminiame plakate apaštalai vaizduojami kaip sadomazochistinių seksualinių praktikų dalyviai.

Apie tai socialinėje žiniasklaidoje pranešė Europos Parlamento narė Izabela Kloc. Kvietimą į renginį visiems EP nariams pasirašė kairiųjų pažiūrų Švedijos europarlamentarė Malin Björk.

Europarlamentarė rašė, kad „Švedijos pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai proga pakvietė fotografijos menininkę Elisabeth Ohlson, kad ji pristatytų keletą savo darbų”. Ji pridūrė, kad „visi jos šiai parodai atrinkti darbai yra susiję su LGBTQI ar kita įtraukiančia, žmogaus teisių tema”.

Ohlson pseudomeno karjera prasidėjo 1998 m., kai ji pirmą kartą eksponavo darbų seriją „Ecce Homo”, kurioje buvo pavaizduota Paskutinės vakarienės scena su numanomos LGBTQ+ orientacijos Kristumi ir apaštalais.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Vengrijos teisingumo ministras: Jokių kompromisų dėl vaikų apsaugos nuo LGBT ideologijos!

Viktoro Orbano vyriausybė vėl konfliktuoja su Briuselio eurokratais. Vengrijos teisingumo ministrė paskelbė, kad jos šalyje netrukus bus priimtas griežčiausias įstatymas, skirtas apsaugoti vaikų moralę nuo LGBT ideologų ištvirkimo. Europos Komisija nusprendė, kad gairės neatitinka ES reglamentuojančių teisės aktų.

Ministrė Judit Varga paskelbė, kad rudenį bus baigtas rengti naujas teisės aktas, skirtas apsaugoti vaikus nuo deviantinių ir lytinių psichikos sutrikimų propagavimo. – Vengrija turės griežčiausius vaikų apsaugos teisės aktus Europoje, nes vaikų apsaugos srityje nėra jokių kompromisų, pabrėžė ji.

Ji taip pat reagavo į Europos Komisijos nuomonę, išreikšdama supratimą, kad Vengrijos įstatymai prieštaraus ES teisės aktų nuostatoms. – Tačiau mes žinome, kad jie iš tikrųjų kenkia mūsų Konstitucijos vertybėms, pabrėžė ji.

Pirmadienį Briuselyje vykusioje konferencijoje apie vaiko teisių apsaugą ministrė Varga gynė teisinę apibrėžtį, kad vaiko lytis nustatoma gimimo metu ir kad tėvais gali būti pripažinti tik vyras ir moteris.

Ji taip pat paminėjo neoficialų 15 valstybių narių aljansą, kuris sudarė sąmokslą prieš Vengriją, siekdamas ją “nubausti” už normalumo gynimą. – Tačiau viskas, ką jie tuo pasiekė, yra tai, kad gilus Europos Sąjungos susiskaldymas tapo akivaizdus, vertino ji.

Kita proga teisingumo ministrė atskleidė, kad Vengrijos kairioji opozicija, kaip įtariama, iš “paslaptingų” užsienio šaltinių priėmė 4 mlrd. forintų homoseksualumo ir lyties ideologijai propaguoti. – Atstovauti užsienio jėgų interesams pinigais prilygsta demokratijos trypimui, poveikiui rinkimų sąžiningumui ir kišimuisi į suverenios valstybės vidaus reikalus, sakė ji.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Ispanijos vyskupas kritikuoja “tvarų vystymąsi” ir globalistinę JT darbotvarkę

Katalikiška interneto svetainė Life Site News išvertė iš ispanų kalbos ir paskelbė visą Santandero katalikų hierarcho Manuelio Sanchezo Monge komentaro tekstą. “Nedažnai pasitaiko, kad einantis pareigas vyskupas kritikuoja vadinamąjį darnų vystymąsi ir jo tikslus, kuriuos 2015 m. kodifikavo Jungtinės Tautos,” – pabrėžia LSN.

Regioniniame dienraštyje “El diario Montañés” išspausdintame trumpame straipsnyje pavadinimu “Darbotvarkė iki 2030 m. ir naujoji pasaulio tvarka” vyskupas Monge perspėjo, kad JT tikslai yra spąstai. Autorius pabrėžė antikrikščionišką pobūdį ir reliatyvizmą, glūdintį globalistinėje darbotvarkėje, siekiančioje “pakeisti visų be išimties žmonių įsitikinimus”.

Projekto spąstai, be kita ko, slypi dviprasmiškose, iš pažiūros draugiškai skambančiose frazėse, tokiose kaip darnus vystymasis, skurdo mažinimas, vandens prieinamumo visiems užtikrinimas. Tai madingi žodžiai, vis dažniau sutinkami ir Vatikano pasirašytuose oficialiuose dokumentuose. Tačiau ispanų vyskupas juos iš esmės kritikuoja.

“Už Darbotvarkės iki 2030 m. slypi bandymas pakeisti civilizaciją, nauja pasaulio tvarka, kuri pakeis individų įsitikinimus. Tai globalistinė sistema (…), kuria siekiama sukurti nerenkamą ir nedemokratinę pasaulinę vyriausybę”, – rašė jis.

Projekto rengėjų optikoje tokios pamatinės vertybės kaip šeima ir religija laikomos problemiškomis, kaip ir sutuoktinių atsakomybė bei tėvų – pagrindinių savo vaikų auklėtojų – teisės.

Skatinant abortus, kontracepciją, lyčių lygybę, sekuliarizmą ar etatizmą, “valstybė nustato gyvenimo būdą, taip kurdama reliatyvizmą, dėl kurio tolerancija tampa moraline vertybe par excellence”, – pažymėjo vyskupas Sánchezas Monge, remdamasis JT planu.

Hierarchas perspėjo tikinčiuosius neprisijungti prie darbotvarkės, kuri prieštarauja mūsų tikėjimui. Kaip jis pabrėžė, net ir dėl patogumo ar tam, kad “nebūtume išstumti iš viešų diskusijų”, negalima prisijungti prie Darbotvarkės 2030: Jis pabrėžė: “Vadinimasis krikščionimi kelia reikalavimus, kurių negalima išvengti”.

“Mūsų visuomenės šiandien yra negrįžtamai poliarizuotos. Egzistuoja dvi Vakarų versijos, kurios tampa vis labiau priešiškos. Artėjame prie taško, kai skirtingos pasaulėžiūros turi tiek mažai bendro, kad vos galime kalbėti bendromis kalbomis”, – pažymėjo autorius.

Aukšto rango dvasininko tekstas įlieja vilties į katalikų širdis, kurių neturėtų nuliūdinti bedievių globalistų mums siūloma perspektyva. Vilties teikia ne tik pasitikėjimas Dievu, bet ir regimi ženklai: pavyzdžiui, jaunos krikščionių šeimos, kasdien gyvenančios su džiaugsmu, kuris kyla puoselėjant tikrąsias vertybes. Šis džiaugsmas turi didžiulę galią ir gali perkeisti kitus.

Jonas Šaulys pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Florida: įvestas visiškas LGBT propagandos draudimas mokyklose!

Gubernatorius Ronas DeSantisas nuosekliai siekė švietimo rekonkistos, vadovaudamasis savo pareiškimu, kad „Florida yra valstija, kurioje LGBT laukia mirtis”. Draudimas propaguoti šią pavojingą neomarksistinę ideologiją išplėstas į visus švietimo programos etapus.

Vadovaudamasis katalikiškojo gubernatoriaus DeSantiso nurodymais, Floridos valstijos Švietimo departamentas pakeitė savo nuostatus ir uždraudė mokyklose propaguoti kairiąją ideologiją. Iki šiol vadinamojo „lytinio švietimo”, ypač homoseksualumo ir genderizmo temų propagavimo draudimas buvo taikomas nuo vaikų darželio iki trečios pradinės mokyklos klasės – dabar jis išplėstas į visas pradinių ir vidurinių mokyklų klases.

Esame įsitikinę, kad kalbant apie tokias temas kaip seksualinė orientacija ar lytinė tapatybė, švietimas turėtų būti labiau orientuotas į matematikos, gamtos mokslų, istorijos ir kt. pagrindų mokymą. – pabrėžė Floridos piliečių aljanso atstovas Ryanas Kennedy, dalyvavęs valstijos administracijos posėdyje.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Elonas Muskas: “Google” vadovas pavadino mane “biologinės rūšies šovinistu”!

Vienu metu Larry Page’o paklausiau apie pačios žmonijos saugumą, o jis apkaltino mane… biologinės rūšies šovinizmu (red.). Jis pavartojo būtent šį žodį. Tuo metu pagalvojau: “gerai – aš esu rūšinis šovinistas… tai kas tada esi tu?”. Tai buvo paskutinis mūsų pokalbis”, – prisimena Elonas Muskas interviu Tuckeriui Carlsonui apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus.

“- Apie dirbtinio intelekto problemą mąstau nuo studijų laikų. Tai vienas iš keturių ar penkių dalykų, kurie radikaliai paveiks ateitį. Protingiausios būtybės Žemėje yra žmonės, intelektas apibrėžia mūsų rūšį. Yra būtybių, kurios yra stipresnės ar atsparesnės, bet ne protingesnės”, – pabrėžė “Twitter” savininkas ir antras pagal turtingumą žmogus pasaulyje.

Kaip jis pabrėžė, nors nežinome, kokių pasekmių gali turėti kažko, kas bus daug protingesnis už žmogų, atsiradimas, šiandien didžiosios “BigTech” bendrovės stengiasi sukurti technologijas, kurios šiuo požiūriu prilygtų žmonėms ar net juos pranoktų. – To šiandien ir siekiame, ir sunku nuspėti, kur tai mus nuves. Mes tai vadiname singuliarumu, ir, kaip ir juodoji skylė, nežinome, kas bus toliau, – teigė jis.

Elonas Muskas dar kartą paragino atsargiai dirbti su dirbtiniu intelektu, nurodydamas, kad reikalinga vyriausybinė priežiūros sistema. – Kai susiduriama su situacija, kuri potencialiai gali kelti grėsmę visuomenės gerovei, pavyzdžiui, vaistų platinimas, įsteigiama speciali priežiūros institucija. Nenorite, kad korporacijos imtųsi saugumo priemonių, nes dėl to gali nukentėti žmonės, – pabrėžė jis.

Jo nuomone, naujai įsteigta institucija pirmiausia turėtų susipažinti su dirbtinio intelekto kūrimo darbais, o tada pasiūlyti bendradarbiavimo principus ir atitinkamas taisykles, dėl kurių susitartų visi pagrindiniai šios srities dalyviai. – Tik taip dirbtinio intelekto vystymasis bus naudingas žmonijai, tvirtino jis.

Teslos savininko nuomone, pats dirbtinis intelektas greičiausiai yra kur kas pavojingesnis nei ,,netinkama lėktuvų ar automobilių gamyba”. – Jis gali – žinau, kad tai skamba siaubingai banaliai, bet taip yra – sunaikinti civilizaciją, pridūrė jis. E. Muskas priminė, kad pernelyg dažnai pasitaiko, jog reguliavimas įvedamas tik reaguojant į kokį nors baisų įvykį. Su dirbtiniu intelektu tokios galimybės nebus. Kai dirbtinis intelektas sukels kokią nors didelę tragediją, tuo metu mes greičiausiai nebegalėsime jo kontroliuoti.

“- Galbūt pasieksime etapą, kai AI bus neįmanoma atjungti ir jis priims sprendimus už žmones. Mes neabejotinai siekiame šio taško”, – tvirtino E. Muskas.

Svečias Tuckerio Carlsono taip pat papasakojo apie bendrovės “OpenAI”, atsakingos už šiandien populiarius įrankius, tokius kaip “ChatGPT”, prie kurių kūrimo Muskas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų, ištakas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto kūrimu užsiimanti pradedančioji įmonė buvo sukurta kaip atsakas į “Google” monopolinį siekį.

“- Aš ir Larry Page’as (Google vadovas) buvome geri kolegos. Vienos viešnagės pas jį metu papasakojau jam apie savo abejones dėl dirbtinio intelekto saugumo. Laris dėl to visiškai nesijaudino. Jis pasisakė už tai, kad reikia kuo greičiau sukurti skaitmeninį superintelektą, kitaip tariant, skaitmeninį “dievą”, – pranešė Muskas.

“- Apie tai jis užsiminė daugelyje viešų pareiškimų. Pagrindinis “Google” tikslas – sukurti dirbtinį bendrąjį intelektą (AGI). Žinoma, sutinku su juo, kad dirbtinis intelektas turi didžiulį gėrio potencialą, bet, kita vertus, ir didžiulį blogio potencialą. Kai atsiranda revoliucinė technologija, norisi imtis veiksmų, kurie maksimaliai padidintų pirmąją naudą ir kartu apribotų antrąją. Negalima tiesiog pasinerti į darbą su mintimi, kad “kažkaip pavyks”, – jis pridūrė.

“Twitter” savininkas taip pat pasidalijo įžvalgomis apie paties Page’o pasaulėžiūrą. – Vienu metu paklausiau Page’o apie pačios žmonijos saugumą, o jis apkaltino mane… rūšiniu (speciesism – red.) šovinizmu. Jis pavartojo būtent šį žodį. Tuo metu pagalvojau: “gerai – aš esu rūšinis šovinistas… tai kas tada esi tu?”. Tai buvo paskutinis mūsų pokalbis”, – teigė Muskas.

“- Vienu metu “Google” ir “DeepMind” dirbo apie 3/4 talentingiausių pasaulyje dirbtinio intelekto inžinierių, žinoma, jie turėjo visus pinigus ir galingiausius kompiuterius. Pabudome pasaulyje, kuriame viena bendrovė gauna beveik monopolinę teisę dirbti su perversmą sukeliančiomis technologijomis, o tos bendrovės vadovui, atrodo, visiškai nerūpi saugumas. Taigi “Google” priešprieša buvo sukurti atvirojo kodo bendrovę, kurios pasiekimai būtų prieinami visiems ir pagrįsti skaidriomis technologijomis. Mes pasisakėme už prožmogišką požiūrį, dirbtinį intelektą naudojant žmonijos labui”, – prisimena E. Muskas.

Paklaustas apie pagrindinius nekontroliuojamos dirbtinio intelekto plėtros pavojus, jis atkreipė dėmesį į neįtikėtinas galimybes daryti įtaką visuomenės nuomonei. – Cituojant žinomą posakį, “plunksna galingesnė už kalaviją”. Jei turime itin protingą dirbtinį intelektą, gebantį puikiai naudotis rašytiniu ir sakytiniu žodžiu, kuris gali būti beprotiškai įtikinamas, tai prijungę jį, pavyzdžiui, prie socialinės žiniasklaidos, gausime, net patys nežinome, kokias dideles galimybes manipuliuoti viešąja nuomone, – reziumavo amerikietis.

Jonas Šaulys pagal www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Kaip politikai turime savo gyvenime vadovautis Dekalogu

„Nors visi darome klaidų, kaip politikai ir katalikai turime rodyti pavyzdį ir savo gyvenime vadovautis Dekalogu,” – sako parlamento narė Beata Petkevič, vadovaujanti parlamentinei maldos grupei.

Politika ir tikėjimas – tai klausimai, kuriuos, atrodytų, skiria praraja. Ar politikai turi laiko ar noro melstis?

Manau, kad tikinčiam žmogui noras visada yra. Nors tikėjimas ir politika atrodo sunkiai suderinami dalykai, juos galima suderinti. Jau socialiniame Bažnyčios mokyme sakoma, kad politinė veikla yra viena iš daugelio socialinės veiklos formų. Katalikas privalo dalyvauti šiame socialiniame ir politiniame gyvenime, kitaip jis nebus matomas. Krikščioniškosios vertybės nebus matomos, nebus matomas šiomis vertybėmis grindžiamas troškimas tarnauti visuomenei. Kai kalbame apie krikščioniškąsias vertybes, dažnai manome, kad tai pasaulėžiūriniai klausimai, susiję tik su šeima.

Tačiau Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas sako, kad tai platesnė sąvoka. Ji apima tiesą kaip vertybę, teisingumą, taip pat asmens laisvę ir meilę, suprantamą kaip gėrio darymą. Tai keturios pagrindinės krikščioniškosios vertybės, kuriomis turėtų būti grindžiama valstybės tarnyba, politika. Kaip sakė popiežius Pranciškus, katalikas turi būti matomas socialiniame ir politiniame gyvenime. Esame atsakingi už savo visuomenę ir kitaip negali būti.

Ar Lietuvos Respublikos Seimo nariai noriai naudojasi dalyvavimo maldos grupėje teikiamomis galimybėmis?

Politikas, kuris nori, visada ras tam laiko. Visada susitinkame ryte, kartą per mėnesį, prieš prasidedant darbo dienai. Tie, kurie gali, visada ateina. Tai mus džiugina. Iš 141 Lietuvos Respublikos Seimo nario man pavyko suburti 33 žmonių grupę. Prisijungia ir Seimo kanceliarijos darbuotojai. Jono Pauliaus II salėje susitinkame kartu pasimelsti ir pasikalbėti įvairiais mums svarbiais klausimais. Visada skaitome Šventąjį Raštą, jis yra atramos taškas mums ir mūsų politiniam gyvenimui. Šios gairės, kurių laikomės, yra nepaprastai pamokančios.

Kokios aplinkybės paskatino parlamentinės maldos grupės susikūrimą?

Maldos grupė buvo įkurta 2008 m. iš vidinio kelių parlamento kanceliarijos darbuotojų poreikio, vėliau prie jos prisijungė parlamento nariai. Be to, Prezidento Valdo Adamkaus laikais buvo pradėta nacionalinių maldos pusryčių tradicija – ją dar 1953 m. JAV pradėjo prezidentas Dwightas Eisenhoweris. Ši tradicija rado derlingą dirvą ir Lietuvos Seime.

Kaip Jums kilo pasiūlymas į maldos grupę įtraukti daugiau parlamentarų?

Iš pradžių gavau Astos Kubilienės pasiūlymą imtis vadovauti šiai grupei. Labai noriai sutikau. Iš pradžių nežinojau, kaip jai vadovausiu, bet kreipiausi į kiekvieną Seimo narį, pakviečiau kartu pasimelsti. Tai buvo labai įvairiai priimta. Kažkas iš karto pareiškė esąs netikintis, kažkas dvejojo, o kažkas labai noriai prisijungė.

Man pavyko pradėti tradiciją prieš Kalėdas melstis kartu. Ši malda pasirodė esanti labai reikalinga. Toks bendras susitikimas pirmą kartą įvyko 2021 m., ir iškart po jo sulaukiau tikrai daug padėkų ir labai daug asmeninių apmąstymų. Darbuotojai tai giliai išgyveno. Tai suteikė man jėgų tokį susitikimą organizuoti ir kitais metais, 2022 m. Kai matau, kad žmonėms to reikia, labai džiaugiuosi.

Kas paprastai vadovauja maldos susitikimams Seime?

Tai dominikonas t. Bernardas Verbickas, kurį mums rekomendavo Vilniaus arkivyskupas. Tai labai atsakingas žmogus, jis mus drąsina, motyvuoja ir, nepaisant jauno amžiaus, duoda vertingų patarimų. Džiaugiamės turėdami tokį kunigą, kuris supranta vietos, kurioje meldžiasi, specifiką. Žinome, kad atvykti į tokią vietą kaip Seimas ir duoti patarimų nėra lengva užduotis ir tikrai ne kiekvienas kunigas imtųsi tokios užduoties. Tai sunki misija.

O žvelgiant iš politiko pozicijų – kaip jums pavyksta suderinti politiką ir tikėjimą?

Sunku, esame vieši asmenys. Tai priklauso ir nuo to, kaip norime būti suvokiami. Pasak kai kurių, malda yra intymi ir asmeninė sritis, aš taip visiškai nemanau. Žmonės taip pat atkreipia dėmesį į tai, koks yra politiko dvasinis gyvenimas. Jie tikisi, kad jei politikas yra tikintis žmogus, pavyzdžiui, katalikas, jis savo gyvenime vadovausis krikščioniškais principais. Kartais būna sunku atitikti rinkėjų ar Katalikų Bažnyčios reikalavimus. Nors visi darome klaidų, kaip politikai ir katalikai turime rodyti pavyzdį ir savo gyvenime vadovautis Dekalogu.

Ar savo prisirišimą prie tikėjimo kildinote iš šeimos namų?

Žmogus, kuris mus supažindino su malda ir suvienijo visą mūsų šeimą aplink maldą, buvo mano mirusi močiutė. Būtent ji man ir kitiems šeimos nariams įskiepijo tikėjimo poreikį. Nors močiutės nebėra su mumis, o mes visi užaugome ir sukūrėme savo šeimas, vis dar jaučiame bendrumą.

Anna Pieszko

JŠ pagal www.kurierwilenski.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Victoria! Victoria! Surrexit nostra Gloria!

Visiems mūsų portalo skaitytojams ir rėmėjams linkime visų Viešpaties malonių Prisikėlimo šventės proga!

Tegul Prisikėlęs Kristus ir Švenčiausioji Mergelė Marija lydi jus visuose mūsų „įdomių” ir sudėtingų laikų rūpesčiuose ir problemose! Tegul Prisikėlusio Kristaus džiaugsmas pripildo mūsų širdis, nepaisant kartais baisių šių „įdomių” laikų aplinkybių!

Portalo „Lituania Catholica” komanda

Kategorijos
NUOMONĖS

“In vitro” kelia chaosą ir teisės bei sveikatos srityje!

Akivaizdu, kad dirbtinio apvaisinimo metodas, dar klaidinančiai vadinamas nevaisingumo gydymu, yra nepriimtinas dėl moralinių priežasčių.

Vienas olandas neįtikintiems pateikia papildomų argumentų. Iš tiesų apvaisinimo dirbtiniu būdu procedūrai sukčiai negali atsispirti, o jų veiksmų pasekmės yra apgailėtinos.

Žiniasklaidos pranešimais, tam tikras Džonatanas Jokūbas Meijeris (Jonathan Jacob Meijer) gali būti iki 550 vaikų, gimusių taikant dirbtinio apvaisinimo procedūrą, tėvas. Taip atsitiko todėl, kad šis vyras suklaidino šimtus moterų ir 10 vadinamųjų klinikų.

Olandas apibūdinamas kaip “serijinis spermos donoras”. Nyderlandų akušerių ir ginekologų draugija pirmą kartą aliarmą dėl 41-erių metų vyro sukėlė dar 2017 m. Jau tada Mejeris buvo 10 “klinikų” donoras ir 102 vaikų tėvas Nyderlanduose. Tuo tarpu taisyklėse nustatytas 25 vaikų limitas, o donorai gali dovanoti spermą 12 moterų.

Šis apribojimas sugundė olandą ieškoti pelno už šalies ribų. Šiandien manoma, kad jis gali būti iki 550 vaikų tėvas visame pasaulyje.

Meijeriui jau iškelta byla ir jis gali sulaukti pasekmių dėl savo veiklos. Kas iš to, kad jo vaikų motinos traumuojamos. Tačiau viena iš vadinamųjų in vitro apvaisinimo klinikų klienčių sakė, kad jai darosi bloga vien pagalvojus apie tai, kokias pasekmes Jonathano veiksmai gali turėti jos vaikui.

Tuo viskas nesibaigia, nes jau yra tyrimų, rodančių, kad “serijinių donorų” vaikų psichinei sveikatai gali kilti pavojus. Tai susiję su didėjančiu susirūpinimu dėl galimo incesto ir inbrydingo.

Jonas Šaulys pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Visos Ukrainos Bažnyčių taryba pasmerkė homosantuokas įteisinantį įstatymą!

Religinės bendruomenės piktinasi įstatymo Nr. 9103 projektu, kuriuo siūloma registruotą partnerystę prilyginti santuokai, vadinant ją “šeimos sąjunga” ir keičiant galiojančias Ukrainos šeimos kodekso normas.

Visos Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba kreipėsi į Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininką, prieštaraudama dar vienam bandymui įteisinti Ukrainoje vadinamąją “tos pačios lyties asmenų santuoką” prisidengiant registruota partneryste.

“Galima numatyti, kad jei minėtas įstatymo projektas bus priimtas, kitas tos pačios lyties asmenų sąjungų lobistų žingsnis bus inicijuoti galimybę tos pačios lyties asmenų poroms įsivaikinti vaikus su visomis itin neigiamomis pasekmėmis tokių vaikų asmenybės formavimuisi ir atimti iš jų prigimtinę teisę augti visavertėje šeimoje – turėti ir tėvą, ir motiną”, – pabrėžiama Tarybos kreipimesi.

Dabartinė demografinė situacija, remiantis Ukrainos nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta 2020 m. rugsėjo 14 d. prezidento dekretu Nr. 392, kvalifikuojama kaip grėsmė Ukrainos nacionaliniam saugumui ir nacionaliniams interesams. Bažnyčių taryba mano, kad registruotos tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimas niekaip neprisidės prie demografinės krizės, ypač kylančios dėl natūralaus tos pačios lyties porų nesugebėjimo susilaukti vaikų, įveikimo.

“Reagavimo į demografinę krizę problema ypač aktuali atsižvelgiant į dabartinę Rusijos ginkluotą agresiją prieš Ukrainą, dėl kurios tūkstančiai vaikų Ukrainoje neteko tėvo ir (arba) motinos ir tapo našlaičiais, beveik pusė tūkstančio vaikų žuvo ir beveik tūkstantis buvo sužeisti. Tuo pat metu ukrainiečių šeimų su vaikais migracijos į užsienį banga dar labiau apsunkina Ukrainos demografines perspektyvas, atsižvelgiant į pokario sugriautos infrastruktūros atstatymo iššūkius”, – rašoma pareiškime.

Religinė vadovybė įsitikinusi, kad šiuo metu Ukrainoje dedami vertingi pamatai tiek pergalei šiame kare, tiek tolesniam jos atkūrimui ir vystymuisi. Akivaizdu, kad vienas iš šių pamatų ir toliau turėtų būti sveika šeima, o tai lemia būtinybę formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką, skirtą šeimoms remti, santuokiniams santykiams stiprinti, atsakingai tėvystei ir motinystei.

Taryba laiko nepriimtinomis bet kokias teisėkūros iniciatyvas, keliančias grėsmę tiek šeimos institutui, tiek visos Ukrainos visuomenės vertybiniams pagrindams, jos moraliniams ir dvasiniams pamatams.

Taryba ragina parlamentą atmesti įstatymo Nr. 9103 dėl registruotos partnerystės instituto projektą, nes jis kelia grėsmę vaikų moralinei ir psichinei sveikatai bei jų teisei būti auklėjamiems vyro ir moters santuokos pagrindu sukurtoje šeimoje ir blogina demografinę padėtį Ukrainoje.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Truputį apie kovas dėl genderistų darbotvarkės visame pasaulyje

Šios kovos: už gyvybės apsaugą, santuokos apibrėžimą, tėvų teises, religijos ir žodžio laisvę ir netgi už laisvą mokslą bei gydymą apima vis daugiau pasaulio ir vis labiau įsismarkauja.

Ten, kur jos prasidėjo anksčiausiai – taip vadinamose senosiose Vakarų demokratijose, kultūrinį homoseksualizacijos karą genderistai jau laimėjo. Ši tema net nebėra svarstoma, dabar įnirtingiausiai vyksta kova prieš vaikų labai ankstyvą seksualizavimą darželiuose bei mokyklose bei prieš tai, kad jie galėtų mediciniškai keisti lytį be tėvų žinios. Svarbi ir eutanazijos tema. JAV tebevyksta mūšiai dėl abortų. Dažniausia tema – medikamentiniai abortai. Na, o naujienos ten – pedofilijos, poliamorijos normalizavimas. Tokie “pažangiausieji” kaip ispanai jau beveik visiškai legalizavo zoofiliją.

Ypač įnirtingas karas vyksta JAV. Per teismus, protestus, kartais net per susirėmimus, suėmimus, slaptųjų tarnybų (FBI) į visą šį procesą įsikišimą ir t.t., ir pan. Skirtingai skirtingose valstijose, priklausomai nuo to, kas ten ką labiau valdo – respublikonai ar demokratai. Žinoma, dar ir patys respublikonai ar net demokratai nėra visur vienodi. Tai vienose valstijose labiau atakuoja vieni, ginasi kiti, kitose – atvirkščiai.

Kodėl tai vadinu karu? Na, įprastinės politikos tai nė iš tolo neprimena. Atvirkščiai, tarp JAV apžvalgininkų nėra reta mintis, kad kada nors tai gali peraugti ir į tokį pilietinį karą, koks buvo 1861 m.

Tuo tarpu homoseksualizavimo ir to įteisinimo banga vis labiau kyla Azijoje – vadinamose vakarietiškose jos šalyse.

Afrikoje gi homoseksualizmas daug kur vis dar draudžiamas baudžiamaisiais įstatymais, ypač katalikiškose šalyse. Tai prieš tų šalių vadovus ir Bažnyčias nusprendė kovoti netgi mūsų popiežius.

Lietuviai blogąja prasme yra pažengę toliau nei Afrika ir yra, sakyčiau, Azijos padėtyje. Tie, kurie daugiau apie tai žino ir supranta, kartoja, kad pas mus dar nėra taip blogai. Tas tiesa. Bet pasidaryti taip pat blogai kaip “senuose” Vakaruose gali labai staigiai. JAV federaliniu lygmeniu visur vienalytes santuokas įteisino tik 2015 m. ir štai kas ten jau dabar darosi!

Spaudimas tokiems dalykams didėja toli gražu ne vien iš mūsų popiežiaus. Milžiniškas spaudimas, nors ir netiesiogiai, dabar ateina per JAV bei per tarptautines viršvalstybines organizacijas – ypač UN, WHO, UNICEF ir UNESCO. Tiesioginis – per Europos Sąjungos institucijas, įskaitant ir Europos Žmogaus Teisių Teismą. Sumoje ten vyksta su tuo susijęs 21 atvejis, galimai tiesiogiai paliesiantis ir Lietuvą. Pažadėjau kada nors apie tai padaryti laidą pas Orlauską.

Na o mūsų valdžioje sėdi patys tiesioginiausi to spaudimo įrankiai pedošurajevcai. Ir šią sesiją su tuo spaudimu jie ketina grįžti dviguba jėga. Greitai laukia ne tik vėl bandymai legalizuoti narkotikus ir vienalytes sąjungas, bet ir vėl neapykantos kalbos bausmių sugriežtinimo projektai, pan. Kitos dalies sprendimų jie laukia ateinant tiesiai iš ES.

Ką darysime? Štai apie ką mums ir vertėtų pasitart.

Tomas Senūta

Pagal https://www.facebook.com/tomas.senuta

Kategorijos
NUOMONĖS

“Firefox” kūrėjas apie dirbtinį intelektą: kuriame Matricą. Ant kortos pastatyta žmonijos ateitis…

Markas Surmanas, “Mozilla” įkūrėjas ir vienos populiariausių interneto naršyklių kūrėjas, perspėja dėl šiuolaikinių dirbtinio intelekto (DI) sprendimų monopolizavimo.

Jo nuomone, labai įmanomas scenarijus, kad dirbtinis intelektas bus naudojamas kaip informacinis ginklas, reikalingas nuolat eskaluoti konfliktus. Kita vertus, per didelės galios perdavimas technologijoms gali lemti, kad žmonės bus savanoriškai pašalinti iš svarbiausių sprendimų priėmimo procesų.

“Dirbtinis intelektas yra tai, kas prieš 25 metus buvo internetas,” – teigė Surmanas interviu “Forbes”. “Tai medžiaga, iš kurios sukursime viską aplink mus”, – pabrėžė jis.

Jo nuomone, didžiausia revoliucinės technologijos paplitimo rizika yra pirmaujančių žaidėjų rinkos monopolizavimas. Kaip jis pabrėžė, šiuo metu “labai maža žaidėjų grupė, kontroliuojanti visą mūsų ekonomiką”, skuba kurti nenumatytų pasekmių turinčius produktus, vadovaudamasi pagrindiniu principu – kuo didesniu pelnu.

“Kai kurios didžiausios kada nors žmonijos sukurtos bendrovės veržiasi su visomis šiomis dirbtinio intelekto naujovėmis, įtvirtindamos kontrolę, o tam jos ir buvo sukurtos, kad veiktų su mumis visais”, – technologines ginklavimosi varžybas tarp didžiausių “BigTech” bendrovių komentavo jis.

Jo nuomone, jei dirbtinio intelekto inovacijų darbui neužtikrinsime tinkamų saugumo priemonių, didesnio skaidrumo ir platesnės prieigos, patys sau sukelsime rimtą pavojų. “Blogiausias scenarijus, neįtikėtinai trivialus, bet kuo tikriausias, šiek tiek primena “Matricą”, – pastebi Surmanas.

“Būtent, technologijos tampa vis galingesnės, kasdienė veikla vis labiau automatizuojama, mes patenkame į patogumo sūkurį ir galiausiai atsisakome kontrolės, nes visi išsiregistruojame”, – teigia jis.

Kita vertus, masinių konfliktų apimtame pasaulyje dirbtinio intelekto pasiekimai gali paskatinti sprendimų priėmėjus eskaluoti informacinį karą. Tokio scenarijaus atveju “nereikia būti Terminatoriumi”. “Viskas, ko jums reikia, yra blogiukas su šiuolaikiniais žaislais”, – pabrėžia jis.

Reaguodama į naujausius “Microsoft” ir “Google” veiksmus, pelno nesiekianti organizacija “Mozilla” steigia į dirbtinį intelektą orientuotą startuolį, kurio misija – grąžinti naudotojams pirminį kodą ir sukurti patikimą alternatyvą kylančioms milžinėms, tokioms kaip “ChatGPT”.

Prieš 25 metus “Mozilla” buvo įkurta kaip atsakas į, kaip pripažino JAV teisingumo departamentas, monopolinę “Microsoft” veiklą, susijusią su “Internet Explorer” plitimu. Tuomet “Mozilla” bendruomenė sukūrė nemokamą atskirą naršyklę “Firefox”. Šiandien “Mozilla Corporation” tebėra nemokamų naršyklių, programų, kodo ir atvirojo kodo priemonių kūrėja.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Vokietijos katalikų siūloma seksualinė revoliucija nutraukia ne tik Romą, bet ir tikėjimą – George Weigel

“Ar tikrai gender ideologija ir LGBTQ judėjimas ištaiso Biblijos ir du tūkstantmečius trukusio Bažnyčios mokymo klaidas?” – klausia neokonservatyvusis amerikiečių analitikas George’as Weigelis.

“Sinodo kelias” yra judėjimas, prasidėjęs Vokietijoje 2019 m. Pirminė jo idėja buvo atkurti po piktnaudžiavimo valdžia ir seksualinio išnaudojimo skandalo prarastą Bažnyčios patikimumą ir užkirsti kelią to paties pasikartojimui ateityje. Tačiau vėliau iškilo daug kitų klausimų: pasiekti lyčių teisingumą bažnyčioje, leisti moterims būti įšventintoms į bažnytines pareigas ir leisti bendruomenėms dalyvauti priimant bažnytinius sprendimus.

Roma atsargiai žiūri į “sinodo kelio” politiką – kai kas ją net vadina “savižudiška”, o ne “sinodine”, – o pernai popiežius Pranciškus Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui pasakė, kad Vokietija jau turi protestantų bažnyčią ir “mums nereikia dviejų”.

Paskutinė Sinodo kelio asamblėja vyko kovo 9-11 d. Frankfurte. Daugiau kaip du šimtai žmonių aptarė tokius klausimus kaip homoseksualių porų palaiminimas (tikimasi, kad tai bus įmanoma nuo 2026 m.), moterų įšventinimas į diakonus, kunigams privalomo celibato taisyklės sušvelninimas ir kitus. “Sinodo kelias” taip pat patvirtino keletą potvarkių, kuriais pakeista galios struktūra Vokietijos bažnyčioje, apribojant vyskupų galią ir padidinant paprastų tikinčiųjų iš kongregacijų galią.

Amerikiečių katalikų konservatyvusis rašytojas ir Etikos ir viešosios politikos centro tyrėjas Džordžas Veigelis (George Weigel) tai, kas vyksta, vadina “apostazija”, nes pagal tai, ką nustatė Vatikano II Susirinkimas, tikėjimą apibrėžia Šventasis Raštas ir tradicija, o jo pagrindus aiškina popiežius ir visuotinis vyskupų susirinkimas ekumeniniame susirinkime. Patvirtintais katalikų tikėjimo ir moralinės praktikos principais reikia tikėti ir pagal juos gyventi, o atkritusieji turi būti ekskomunikuoti.

“Būtent apostazija apibūdina ‘Sinodo kelio’ Bažnyčią”, – sako George’as Weigelis. Jo nuomone, dabartinė katalikybė Vokietijoje “primena liberalųjį protestantizmą, nes yra blyškus bažnytinis dabartinės laiko dvasios atvaizdas”.

“Ar dvidešimt pirmojo amžiaus lyčių ideologija ir LGBTQ judėjimas ištaiso per du tūkstantmečius padarytas Biblijos ir Bažnyčios mokymo klaidas, kaip teigia daugelis Sinodo kelio dalyvių? Ar mes geriau už Dievą žinome, kas prisideda prie žmogaus klestėjimo, jo laimės ir galiausiai palaimos?

Vokiečių katalikų teologai dešimtmečius siūlė teigiamą atsakymą. Tą atsakymą, kuris neabejotinai yra apaštalavimas, dabar patvirtino Vokietijos vyskupų balsų dauguma”, – rašo Weigelis.

Jis taip pat atkreipia dėmesį į paradoksą: Vokietijos Bažnyčia, nepaprastai turtinga dėl bažnytinio mokesčio, investavo milžiniškas sumas į paramą jaunoms bažnyčioms trečiojo pasaulio šalyse, ypač Afrikoje. Tačiau Afrikos bažnyčios nedomina “Sinodo kelio” kultūrinė ir seksualinė programa – pasak Weigelio, jai nėra prasmės mėgdžioti “nykstantį liberalųjį protestantizmą”.

Tikimasi, kad “Sinodo kelio” rinkimai bus svarstomi spalio mėnesį Romoje vyksiančiame Pasauliniame vyskupų sinode. Galbūt Romos Katalikų Bažnyčioje dar niekada nebuvo taip susibūrę skirtingus požiūrius palaikantys skirtingų teologijų atstovai.

Jonas Šaulys

Kategorijos
NUOMONĖS

Žingsnis link pasaulinės nepriklausomų valstybių kontrolės?

Teisinės kultūros institutas ORDO IURIS – savo tarptautiniame komunikate įspėja apie naują Pasaulinės sveikatos organizacijos bandymą įvesti totalitarinę nepriklausomų valstybių kontrolę sveikatos apsaugos srityje, suteikiant sau viršvalstybinius įgaliojimus pandemijų skelbimo ir valdymo srityje.

Ar PSO perims pasaulinės sveikatos ir gyvybės apsaugos kontrolę?

PSO ir ES diktuoja naują pandemijos sutartį

Brangūs draugai,

Kovo 3 d. baigėsi PSO pandemijų prevencijos, parengties ir reagavimo į jas priemonės tarpvyriausybinio derybų organo posėdis. Tai specialus Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) organas, kuris paskelbė vadinamosios “pandeminės sutarties“ principus. Tai pranašauja revoliucinius pokyčius pasaulinėje sveikatos sistemoje. PSO reikalauja sau įgaliojimų skelbti pandemijas, nustatyti “mokslinę tiesą“ ir kovoti su “dezinformacija“ ir netgi nori priversti visas pasaulio šalis perduoti PSO kontrolei nustatytą savo biudžeto dalį.

Kol kas beveik visi sprendimai šiuo klausimu priimami oficialiuose kabinetuose. Tačiau šio proveržio padarinius pajusime visi.

PSO sutarčių pakeitimas – tai dar viena grėsmė valstybių suverenitetui ir efektyviai sveikatos politikai, dėl kurios bus įvestos blokados, uždarytos mokyklos, bažnyčios, darbo vietos, o dėl planinio gydymo ligoninėse apribojimų spręs PSO pareigūnai, priklausomi nuo stambių lobistų aukų.

Statistiniai duomenys apie perteklinių mirčių skaičių Covid-19 pandemijos metu liudija, koks neveiksmingas yra pasaulinis ir vieningas sveikatos krizės valdymas. Skirtingi tokių šalių, kaip Lenkija, Vokietija, Italija ir Švedija, požiūriai šiandien leidžia mokslininkams nustatyti gerus ir blogus atsakus į grėsmę sveikatai. Be to, EBPO surinkti apibendrinti duomenys rodo, kad PSO rekomendacijų besilaikančioms šalims nesisekė gerai apsaugoti piliečius nuo mirtino pandemijos poveikio.

2021 m. lapkritį įspėjome, kad kovojant su Covid-19 pandemija vyksta tarptautinės teisės konstitucionalizavimo procesas, kai tarptautinės organizacijos, tokios kaip Pasaulio sveikatos organizacija, savo rekomendacijomis perima nacionalinių vyriausybių įgaliojimus valdyti epidemijos režimą.

Dalyvavome viešose konsultacijose dėl PSO siūlomos “kovos su pandemija sutarties“. Priminėme, kad turi būti saugomas valstybių suverenitetas ir laisvos mokslinės diskusijos, be kurių neįmanoma sukurti veiksmingų ligų kontrolės metodų. Atkreipėme PSO dėmesį į neveiksmingą pasaulinį Covid-19 pandemijos valdymą ir į tai, kad tokias tarptautines organizacijas kaip PSO turi finansuoti tik valstybės narės, o ne pasaulinės korporacijos, kurios tokiu būdu gali daryti joms spaudimą.

Daugumoje konsultacijomis pateiktų nuomonių buvo išreikštas griežtas nepritarimas vyriausybių kompetencijos perdavimui PSO. Nepaisant to, naujajame sutarties projekte dar kartą siūlomas centralizuoto būsimų ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimo mechanizmas, kuriam vadovautų PSO.

Projekte teigiama, kad valstybės suverenitetas gali būti apribotas, jei jos sprendimai “kenkia jos gyventojams ar kitoms valstybėms“. Projekto rengėjai nepaaiškina, kas ir kaip turi apibrėžti “žalą“.

Į projektą įtraukti įsipareigojimai kovoti su dezinformacija. PSO gairės jau anksčiau buvo pagrindas kovai su racionaliais medikų pasisakymais. Dabar PSO ekspertų diktuojamai cenzūrai ketinama suteikti įstatymo galią pasauliniu mastu.

Galiausiai dokumente siūloma dalį visų šalių bendrojo vidaus produkto skirti tarptautiniam bendradarbiavimui ir pagalbai kovojant su epidemijomis, t. y. PSO finansavimui.

Mūsų analizė rodo, kad pasaulinės sveikatos politikos valdymo sistemos sukūrimą remia Europos Sąjunga, kuri taip pat bando ja pasinaudoti, kad priverstų suverenias valstybes pripažinti “seksualinių ir reprodukcinių teisių“, tarp jų ir “teisės į abortą“, koncepciją.

ES taip pat bando išplėsti savo kompetenciją sveikatos politikos srityje. Tam gali pasitarnauti praėjusių metų pabaigoje Europos Komisijos priimta naujoji Bendrijos sveikatos strategija. Dokumente, kurio pavadinimas žada “geresnę sveikatą visiems besikeičiančiame pasaulyje“, daug kartų minimas pagrindinis Pasaulio sveikatos organizacijos vaidmuo ir raginama imtis “pasaulinės lyderystės“ sveikatos srityje.

Europos Sąjunga pasiūlė įsteigti specialią centrinę instituciją, kuri kontroliuotų nacionalines valdžios institucijas dėl reguliavimo veiksmų ir sveikatos politikos tobulinimo. Ji atliktų patikrinimus šalyse ir užmegztų ryšius su privačiu sektoriumi ir rėmėjais, siekdama sukurti naują tarptautinę finansavimo priemonę.

Mūsų vykstančios teisminės bylos gali būti pamokantis pavyzdys apie tokių pokyčių poveikį. Jos rodo, kokias pražūtingas pasekmes sukelia aklas “standartų“ ir “gairių“ laikymasis, kai nepaisoma jautrumo ir profesinio nepriklausomumo.

Ordo Iuris teikia teisinę pagalbą vyro, kuris mirė nuo širdies smūgio, kai gydytojai nepagrįstai delsė suteikti jam pagalbą dėl teigiamo Covid-19 testo, šeimai.

Atstovaujame gydytojai, kuri kritikavo Sveikatos apsaugos ministerijos gaires dėl pacientų gydymo pradiniame Covid-19 etape, nes, jos nuomone, dėl jų kai kurie pacientai buvo “pasmerkti būti negydomi kelias dienas“, o tai kartais baigdavosi jų mirtimi.

Atstovaujame gydytojai, kuri buvo apkaltinta medicinos žinių neatitinkančios informacijos skleidimu ir antivisuomeninėmis nuostatomis, nes pasirašė moksliškai komentuotą atvirą laišką valdžios institucijoms ir žiniasklaidai, kuriame ragino diskutuoti apie sanitarinių apribojimų racionalumą ir veiksmingumą.

Tuo tarpu naujoji pandemijos sutartis ketina suteikti PSO teisę savavališkai nustatyti “mokslinę tiesą“ ir įpareigoti visas valstybes kovoti su kitokiomis nuomonėmis, laikomomis “dezinformacija“.

Jei suverenios valstybės šiandien nesipriešins bandymams primesti PSO ekspertų diktatą dėl pandemijos virš jų galvų, rytoj jos gali prarasti savo šalių sveikatos politikos kontrolę.

Kova už žmogaus orumą, gyvybę, šeimą ir laisvę tęsiasi. Pakovokite už tai.

Jonas Šaulys pagal www.kaunoforumas.com

Kategorijos
NUOMONĖS

“Kovo 8-osios” visada buvo surogatinė – pusiau pagoniška “laisvos meilės” šventė

Rusai, baltarusiai, ukrainiečiai ir kiti rusakalbiai, deja, taip pat daug katalikų – lietuvių ir lenkų – švenčia vadinamąją “Moters dieną”. Ši tradicija Sovietų Rusijoje buvo įtvirtinta 1921 m. Antrosios moterų komunistų konferencijos sprendimu.

Ji rėmėsi įvairiais įvykiais ir versijomis: nuo Niujorko socialdemokračių moterų organizacijos mitingo 1908 m. iki 1917 m. Petrogrado demonstracijos ir moterų dalyvavimo joje. Kai kas “Kovo 8-osios” tradiciją sieja su romėnų matronalijomis arba žydų Purimo švente, kuri atitekdavo artimomis datomis. Tačiau esmė ne kilmė, ją nesunku surasti, jei tik norisi, bet reikėtų kalbėti apie kultūrinę “šventės” esmę.

Šiandien “Moters diena” – visų pirma yra vyrų meilės ir pagarbos moterims išraiška. Tačiau ar tokia visų vyrų pagarba ir meilė visoms moterims yra pagrįsta. Tikrai ne. Pagal krikščioniškąjį idealą, kurio šiandieninės posovietinės visuomenės nė kiek neatitinka, vyras turėtų atiduoti savo meilę vienintelei moteriai pasaulyje (iki mirties).

Žinoma, pagarba priklauso visiems, tačiau ir čia reikia išskirti, kad moteris motina ir sutuoktinė nusipelno didesnės pagarbos nei moteris, kuri tokios aukos nepadarė. Žinoma, mes nekalbame apie situacijas, kai bevaikystė atsiranda dėl fizinio neįgalumo, kalbame apie normalią sveikų žmonių situaciją.

“Moters diena” taip pat yra liberalių, kairiųjų ir komunistinių organizacijų, propaguojančių vadinamąją “laisvąją meilę”, politinė priemonė. Tiesą sakant, šiandien, kai šeima posovietinėse visuomenėse praktiškai sunaikinta (Lietuvoje 2022 m. skyrybos sudarė 43 proc. santuokų), “Moters diena” visada buvo surogatinė šventė – pusiau pagoniška “laisvos meilės” šventė.

Be abejo, pagarba motinai – šeimos židinio globėjai – turėtų būti didžiausia, todėl kai kuriose šalyse švenčiama ne “Moters diena”, o Motinos diena, taip pat senelių diena.

Didelis vaidmuo ir atsakomybė keičiant pokomunistinį mūsų švenčių apvalkalą ir turinį tenka ir šeimų galvoms – vyrams. Jei jie iš tiesų iš Dievo malonės yra vadovai, o ne vadinamojo “beprasmiško likimo” tarnai, jie turėtų čia parodyti savo charakterį ir nepasiduoti posovietinei propagandai. Tačiau iki to dar ilgas kelias.

Aleksandras Strelcovas

Kategorijos
NUOMONĖS

“Indian Wells” turnyras be N. Džokovičiaus. Priežastis: trūksta skiepų nuo Covid-19

Nors atrodė, kad “kovidianų” beprotybės metas jau praeityje, realybė kartas nuo karto primena, kad yra priešingai. Šį kartą tai padarė Jungtinės Amerikos Valstijos, kurios ir toliau draudžia neskiepytiems užsieniečiams įvažiuoti į šalį. Jokių išimčių. Novakas Džokovičius ką tik tai sužinojo.

Išskirtinis tenisininkas nežais artėjančiame “Indian Wells” turnyre būtent dėl JAV galiojančių apribojimų. Serbas nepasiskiepijo vakcina nuo Covid-19, o tai reiškia, kad jis negali įvažiuoti į JAV.

Sportininkas paprašė JAV vyriausybės specialaus leidimo žaisti ATP “Masters” turnyruose Indian Velse ir Majamyje. Savo ruožtu Floridos senatoriai Rickas Scottas ir Marco Rubio šiuo klausimu parašė laišką JAV prezidentui Joe Bidenui. Veltui. Tenisininkas jau pašalintas iš turnyro dalyvių sąrašų.

Taigi N. Džokovičius praleis kitus ATP “Masters” turnyrus Indian Velse ir Majamyje – tenisininkas juose nežaidė nuo 2019 m.

Jungtinės Valstijos draudžia neskiepytiems užsieniečiams atvykti į šalį. Teigiama, kad ši politika netrukus bus panaikinta. Gegužės 11 d. JAV turėtų baigtis nepaprastoji padėtis, įvesta dėl Covid-19.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Tūkstančiai žmonių prisijungė prie Oksfordo protesto prieš tironiškus ’15 minučių miestus’

Vasario 18 d. tūkstančiai protestuotojų šeštadienį susirinko Oksfordo centre, kad pasipriešintų naujiems itin prieštaringai vertinamiems transporto planams, pagal kuriuos miestas būtų padalytas į šešis rajonus.

Planuose siūloma blokuoti gyvenamųjų namų gatves, kad automobiliai nevažiuotų pro jas, ir sukurti šešis eismo filtrus, kad būtų sumažintas nereikalingų kelionių skaičius.

Kai kurie teigia, kad pasiūlymai neleis gyventojams išvykti iš savo vietovės, nes tai bus “klimato blokavimo” dalis, ir tvirtina, kad tai susiję su platesniu planu apriboti judėjimo laisvę ir kontroliuoti žmones.

Pasak “The OxStu”: Vienas iš protesto organizatorių, kuris sakė: “Mes susirinkome čia, kad pasakytume “ne” 15 minučių miestams, susirinkome, nes esame nepaprastai susirūpinę dėl pasikėsinimo į mūsų teises, judėjimo laisvę ir viską, kas kyla iš judėjimo laisvės… Dauguma žmonių, su kuriais čia kalbėsite, pasisakys už grįžimą prie vietinės ekonomikos. Bet tai nepadės to pasiekti, o tik apribos žmonių teises.”  

Kitas protestuotojas iš Jungtinės Karalystės organizacijos “Stand in the 

Park U.K.” teigė: “Mes norime, kad būtų leista laisvai judėti: “Mes akivaizdžiai nepritariame 15 minučių miestų įvedimui ir pasekmėms, kurias tai reiškia, kai žmonės faktiškai uždaromi į zonas savo gimtuosiuose miestuose. Tai skamba kaip nuostabi idėja, nes būtų fantastiška, jei turėtume visus šiuos gražius mažus bendruomenių centrus su patogumais, kurie būtų netoli, tačiau iš tikrųjų tai reiškia, kad esate stebimi ir sekami savo mieste. Norint išvykti iš zonos, kurioje atsidūrėte, reikės turėti leidimus.”

Šie komentarai atspindi nuotaikas, kurias dažnai išsako “Reclaim Party” lyderis, “GB News” laidų vedėjas ir buvęs aktorius Laurence’as Foxas (Laurence Fox), taip pat dalyvavęs protesto akcijoje. L. Foxas anksčiau yra išreiškęs susirūpinimą, kad 15 minučių kvartalai yra platesnio plano kontroliuoti žmones dalis, dažnai į šį planą įtraukdamas ir raginimą skiepytis. Oksfordas šioms idėjoms pritariančius asmenis ypač sudomino dėl šių naujų transporto planų, kurie buvo laikomi puikiu šio “išpuolio” prieš laisves pavyzdžiu.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

LGBT išniekino vaivorykštę – Dievo Sandoros ir moralinio atsinaujinimo simbolį!

Vaivorykštė, visų iš Šventojo Rašto kilusių religijų, įskaitant krikščionybę, šventasis simbolis, buvo LGBT šalininkų pasisavinta ir yra naudojama puolant Tikėjimą ir tradicinę šeimą. Ji tapo neomarksistinės pasaulėžiūros revoliucijos, paremtos vulgariu seksualumu alsuojančia propaganda, ženklu. Šio judėjimo nariai skelbia, kad spalvota vėliava yra jų simbolis. Iš tikrųjų gi jos spalvos neturi nieko bendra su tikrąja vaivorykšte – Dievo Sandoros su žmonėmis simboliu.

Biblinės vaivorykštės tikroji reikšmė

Nuo pat pradžių bandymai, pirma homoseksualų judėjimų, pasisavinti vaivorykštės simboliką buvo grindžiami apgaulingai ir melagingai prisidengiant tikrąja šio ženklo prasme. Nors įprasta sakyti „vaivorykštinė vėliava“, tačiau iš tikrųjų LGBT simbolį sudaro tik šešios spalvos, o ne – kaip tikrąją vaivorykštę – septynios. Krikščioniškojoje kultūroje vaivorykštė turi labai aiškiai apibrėžtą ir svarbią reikšmę. Pirmąkart ji minima Pradžios knygoje, kai Dievas sudaro sandorą su žmonėmis: „Tuomet Dievas tarė Nojui: „Tai yra sandoros ženklas, kurią Aš darau tarp savęs ir kiekvieno kūno, gyvenančio žemėje“ (Pr 9,17). Biblinis aprašymas byloja, kad vaivorykštė buvo Nojui ir jo šeimai visiškai naujas reiškinys ir būtent todėl ji buvo jam duota kaip išskirtinis ženklas. Vaivorykštė turi priminti Nojui, bet ir pačiam Dievui sandoros esmę. „Kai lankas bus debesyse, Aš jį pamatysiu ir atsiminsiu amžinąją sandorą tarp Dievo ir visų gyvų padarų, turinčių kūną, kurie yra ant žemės“ (Pr 9,16), – rašoma Šv. Rašte.

Sandora, nors ir buvo sudaryta su Nojumi dėl jo tikėjimo, apėmė visus gyvus padarus, iki pat žemės pabaigos. Pastebėtina, kad tai buvo besąlygiška sandora, kurioje nė karto neminimas sąlygą reiškiantis žodis „jeigu“. Dievas sako: „Aš darau savo sandorą su jumis: jokio kūno nebepražudysiu tvano vandenimis, ir tvanas nebesunaikins žemės“ (Pr 9,11). Todėl danguje pasirodanti vaivorykštė rodo beribį gailestingumą ne tik žmogui, bet ir visoms žemiškoms būtybėms. Tikroji vaivorykštė yra Dievo teisingumo simbolis. Tai matomas ženklas, kuris primena mums apie tvano priežastis, t.y. didžiulį žmonių piktavališkumą ir moralinį nuosmukį žymintį seksualinį palaidumą. Už moralinį nuosmukį, kuris įgaus po tam tikro laiko su žmogaus prigimtimi nederančių Sodomos nuodėmių formą, Dievas dar kartą įtikinamai įspės žmones, kai „paversdamas Sodomos bei Gomoros miestus pelenais, pasmerkė juos nuvertimu, padarydamas juos pavyzdžiu tiems, kurie po to gyvens bedieviškai ir išgelbėjo teisųjį Lotą“ (2 Pt 2, 4-7,9).

Svarbią vaivorykštės reikšmę krikščionybei pabrėžia ir šv. Jonas savo apokaliptinėje knygoje „Apreiškimas“, kurioje vaivorykštę pristato juosiančią danguje Dievo sostą: „Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosianti sostą, buvo panaši į smaragdą“ (Apr 4,3), ji yra vaizduojama ir virš Kristaus galvos: „Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusį debesimi. Jo galvą supo vaivorykštė, veidas švytėjo kaip saulė ir kojos-tarsi ugnies stulpai“ (Apr 10,1). Tai Dievo Gailestingumo simbolis, užtikrinantis, kad Jėzus Kristus užtaria kiekvieną žmogų ir nurodo debesį supančią vaivorykštę kaip beribio Dievo Gailestingumo ir atjautos kiekvienam pasiklydusiajam įrodymą. Jėzus Kristus nieko nesmerkia ir kiekvienam suteikia dar vieną galimybę gyventi be nuodėmės. Mes, krikščionys, taip pat nesmerkiame LGBT asmenų ir broliškai užjaučiame kiekvieną. Tačiau negalime tylėti ir leisti, kad LGBT bendruomenė akivaizdžiai pažeistų Sandoros, kurią Dievas sudarė su žmonėmis, simbolį. Mūsų krikščioniškoji pareiga yra perspėti apie vieną ar kitą klystkelį – nieko nevertinant ir nesmerkiant. Tokios pozityvios nuomonės, atveriančios akis į klausimo esmę, laikosi Vilniaus krašto gyventojai. Vaivorykštės simbolis yra savo esme teigiamas ženklas, nes suteikia tikintiesiems saugumo garantiją. Laisvė nuo nuodėmės tiesiogiai sietina su žmonių išganymu. Kadangi vaivorykštė vaizduojama šalia Kristaus sosto, ją reikėtų vertinti kaip vieną iš išganymo ženklų, tuo tarpu septynios vaivorykštės spalvos simbolizuoja Šventąją Dvasią ir jos septynias dovanas.

LGBT išniekino vaivorykštę – Dievo Sandoros ir moralinio atsinaujinimo simbolį

LGBT veikėjai, t.y. „lesbietės, gėjai, biseksualai ir transvestitai“, pasisavindami vaivorykštės simboliką, apgaulingai, melagingai ir tikslingai iškreipė jos pirminę esmę i reikšmę, išniekino Sandoros ženklą. Šiuo klausimu oficialų pareiškimą išplatino ir Lenkijos žydų forumas, pareikšdamas, jog „Argumentas, kad LGBT judėjimą simbolizuojanti vaivorykštė kokiu nors būdu yra suderinama su biblinės Sandoros simboliu, yra melagingas arba mažiausiai klaidinantis; šiuos du simbolius skiria kultūrinis konfliktas“. Vaivorykštė juk reiškė naujus, geresnius laikus, kurie atėjo po moralinio nuosmukio, seksualinio iškreipimo ir paleistuvystės eros. Prisidengė ja, gerumo ir moralinės skaistybės ženklą paversdami jo priešingybe, t.y. amoralumo ženklu, skatindami ir reklamuodami viešojoje erdvėje įvairiausių atmainų netinkamą elgesį, kuriam Dievas nepritarė prieš tvaną ir Sodomoje.

Štai tokiu būdu vėlyvaisiais XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio metais padirbta vaivorykštė tapo homoseksualių organizacijų simboliu. Jai greitai pavyko įleisti šaknis į vakariečių sąmonę. Lyg to būtų maža, LGBT agitatoriai bolševikiniais metodais, žingsnis po žingsnio, dešimtmetis po dešimtmečio, primetė žiniasklaidai ir politikams savo naratyvą ir politinį korektiškumą, kiekvieną kitamintį vadindami homofobu. Įžūlios propagandos priemonėmis jie kovoja su krikščioniškosiomis vertybėmis, puola santuokos institutą ir tradicinę šeimą. Su savo pažiūromis įkyriai ir begėdiškai braunasi į darželius ir mokyklas, demoralizuodami vaikus ir jaunimą. Smogia visuomenės moralei rengdami „juoduosius maršus“, taip vadinamuosius lygybės paradus, kurių metu skatina ir primeta amoralų elgesį, ištvirkusį seksualumą, pažeisdami tokiu būdu galiojančias etikos normas. O iki šiol galiojusią taisyklę, kad intymus gyvenimas yra privatus reikalas, paverta gatvės orgijomis.

Apie tikruosius LGBT judėjimo ketinimus naikinant krikščioniškojo pasaulio vertybes, liudija gėdingi pavyzdžiai iš daugelio valstybių: dvasininkų puolimai, bažnyčių niokojimai, Dievo Motinos vaizdavimas su šešiaspalve aureole tualetuose ir kitos nesąmonės. Toks elgesys yra agresyvus ir diskriminuoja tikinčiuosius. Jis liudija LGBT judėjimo bei asmenų, laikančių rankose šešiaspalves šiuolaikinių revoliucionierių vėliavas, mėgdžiojančias vaivorykštę, sulaukėjusią dorovę ir moralės nuopuolį. Privalome pasipriešinti šiam netinkamam elgesiui. Juk tai yra dalis amžinos gėrio ir blogio dvikovos, kovos už vaikų ir jaunimo sielas, nes juk tai nuo jų priklausys pasaulio ateitis. Negalime pasyviai stebėti šios kovos, privalome rodyti gerumą ir tiesą, saugoti vertybes ir principus, kurie suformavo mūsų civilizaciją. O pradėti reikėtų nuo tiesos sakymo apie LGBT pasisavintą vaivorykštės simbolį. Būtina visų pirma pabrėžti, kad LGBT simbolika neturi nieko bendra su vaivorykšte, kurią stebime danguje baigus lyti ir kuri daug kartų minima Šv. Rašte kaip Dievo šlovės ir Gailestingumo simbolis, kaip Dievo sandoros su žmonėmis ženklas. Dar kartą būtina pabrėžti, kad mes netgi mintyse nesikišame į kitų žmonių, įskaitant LGBT, intymų gyvenimą, tačiau ir nenorime, kad per viešą demonstravimą, skatinimą ar netgi per savo pasaulėžiūros primetimą būtų demoralizuojami mūsų vaikai.

Waldemar Tomaszewski

Skelbiama pirmą kartą: www.l24.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Elektromobilumas – tai išpuolis prieš mobilumą: Lenkijos patirtis

Ideologiškai motyvuota automobilių pramonės revoliucija pirmiausia paveiks ne visuotinio atšilimo padarinius, o mūsų pinigines, mobilumą kaip tokį ir mūsų prisirišimo prie privačios nuosavybės jausmą.

Padrąsinimas kuriant bjaurų įvaizdį

Esame verčiami atsisakyti savo automobilių klastingais ir gana niekingais būdais. Vienas iš jų – administraciniais sprendimais, pavyzdžiui, sąmoningai susiaurinant gatves miestų centruose arba panaikinant automobilių stovėjimo aikšteles, apsunkinti gyvenimą. Susidaro spūstys, ilgiau užtrunka važiuoti. Todėl žmonės pradeda ieškoti alternatyvų. Tokia yra “žaliojo mobilumo” entuziastų logika.

Kita vertus, jie kalba apie “fiskalinių mokesčių mechanizmų” poreikį, t. y. užslėptą terminą, kuriuo paprasčiausiai didinami mokesčiai, smogiantys degimo varikliams. Galima paminėti Norvegiją, kur nuo 2025 m. vyriausybė nori padaryti taip, kad nuo to laiko tradicinių automobilių naudojimas taptų tiesiog nepelningas. Na, galbūt gyventojai, uždirbantys vidutiniškai 35 000 kronų per mėnesį (3 400 eurų), gali sau tai leisti. O mes?

Kitas argumentas – išlaidos. Susiduriame su didžiausia per daugelį metų ekonomikos krize. Šiuo metu net 10 metų senumo automobilių kaina yra tam tikras absurdas, jau nekalbant apie visiškai naujus iš salono ar elektrinius automobilius. Ir jei ES iš tikrųjų uždraus nuo 2035 m. gaminti vidaus degimo varikliais varomus automobilius, keturračiai tikrai taps prabangos preke.

Apskritai su šia elektra yra tik problemų. Pavyzdžiui, elektros energijos tiekimo klausimas. Jei vairuotojas neturi privačios vietos garaže, jis turi naudotis greitojo įkrovimo stotimi. Be to, reikia žinoti, kad greitasis įkrovimas yra “daug brangesnis”.

Žinoma, pirmiausia turite pasiekti įkroviklį. Automobilį vis tiek galite įkrauti įmonėje (jei viršininkas sutinka) arba prekybos centre. Tačiau problema ta, kad naktį, kai tai būtų patogiausia, ir vienas, ir kitas paprastai lieka uždaryti.

Tačiau nenusimink, žaliojo automobilio vairuotojas! Kaip pranešama, miestuose bus įrengtos specialios automobilių stovėjimo aikštelės, kuriose “bus galima užsisakyti vietą su įkrovimo stotele”. Žinoma, už atitinkamą mokestį.

Nieko neturėsi ir būsi laimingas!

Pasirodo, visas minėtas problemas tarsi stebuklingai išsprendžia labai paprastas sprendimas: atsisakyti automobilio, net ir elektrinio.

Visiškai atsisakysime nuosavybės. Išsinuomosime automobilį iš gatvės, juo pasinaudosime ir pastatysime ten. Įkrovimu rūpinsis kas nors kitas.

Klientai pirmiausia naudoja ilgalaikę nuomą. Po trejų metų jie grąžins automobilį, kuris bus išnuomotas kaip naudotas automobilis už mažesnę kainą, o vėliau jis tikriausiai bus naudojamas trečią kartą. Tai vadinama “uždaro ciklo ekonomika”.

Net ir elektromobiliai nebus privačių asmenų nuosavybė. Jie bus nuomojami pagal prenumeratos principą, panašiai kaip šiandien srautinio transliavimo platformose nuomojami filmai ir serialai. Tai yra ateitis, tačiau ji bus greičiau evoliucija nei revoliucija. Šiuo metu tai yra per daug finansiškai sudėtinga, kad ši prenumeratos kainodara būtų pakankamai konkurencinga.

Ką apie tai mano žmonės?

Taigi, ar tai, kad žmonės prievarta išstumiami iš automobilių rinkos ir kartu pasmerkiami vadinamojo “kolektyv-komo” (kuris gali veikti jų poreikius atitinkančiu lygiu arba ne) malonei, nesukels neigiamos visuomenės reakcijos? Pasirodo, revoliucijos dainininkai rado atsakymą ir į šį klausimą.

Paklausti, ar nori turėti nuosavą automobilį, Z kartos atstovai atsako: Niekada gyvenime! Jie nenori turėti, jie nori naudotis. Jei jiems lengviau grįžti namo iš vakarėlio naktiniu autobusu, jie važiuos atgal autobusu arba užsisakys transportą per programėlę. Požiūrio į nuosavybę skirtumai tarp kartų yra didžiuliai!

Kaip matote, ilgametis mokymas ir socialinė inžinerija atsiperka. Tačiau visuotinis smegenų plovimas yra būtinas, jei norima įtikinti žmones sprendimais, kurie net neatitinka savo pagrindinio tikslo.

Šiandieniniai elektromobiliai yra ekologiški tik tuo atveju, jei atsižvelgiame tik į išmetamųjų teršalų kiekį. Tačiau vadinamasis anglies dioksido pėdsakas, kurį palieka jų gamyba, jau dabar gerokai viršija net ir seniausių benzininių automobilių rodiklius. Ekologiškiausios yra jūsų kojos arba dviračio ratai. Elektromobiliai nėra ekologiškas sprendimas – tai pripažįsta net “ekologiško mobilumo” šalininkai.

Už dolerį per dieną

Baterijų perdirbimas taip pat kelia problemų. Šiuo atveju sąnaudos dažnai viršija išgautos žaliavos vertę. Kalbant apie žaliavas: be aplinkosaugos problemų, į dangų verčia vergiškas ir nežmoniškas elementų, kurie yra ličio jonų akumuliatorių sudedamosios dalys, gavybos būdas. Pavyzdžiui, Kongo Demokratinėje Respublikoje, kur pagaminama beveik 70 proc. viso pasaulio kobalto, suaugusieji ir vaikai kenksmingas medžiagas išgauna plikomis rankomis.

Iš Afrikos žaliava keliauja į Kinijos gamyklas, kur ji perdirbama ir parduodama Vakarų gamintojams. Didžioji dauguma jų, paklausti apie savo baterijų prietaisų sudedamųjų dalių kilmę, negali įrodyti jų šaltinio.

Atrodo, kad Vakarai nemato problemos. Europos Sąjunga dar tik rengia “kilmės sertifikatą”, pagal kurį bus galima platinti ir perdirbti, jei bus laikomasi tam tikrų standartų. Kol kas tai tik popieriuje. Kaip bus praktiškai – nežinome.

Tačiau aplinkosaugininkai atleidžia gamintojus nuo “aplinkosauginių nuodėmių”. Jie sako: kol pasieksime technologiškai įmanomų galimybių ribą, didelę visuomenės dalį pavyks nukreipti į viešąjį transportą. Taigi galiausiai “iš šių automobilių ir akumuliatorių nebereikės išspausti paskutinių prakaito lašų”.

Ir problema išspręsta!

Piotr Relich, www.pch24.pl

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Pasipriešink sinodo revoliucijai!

Jei esi prieš celibato panaikinimą, moterų kunigystę, komuniją išsiskyrusiems ar tos pačios lyties asmenų sąjungų palaiminimą, prisijunk prie sūniškojo prašymo ir kreipkis į vyskupus, kad jie saugotų tikėjimo depozitą!

Peticiją galima pasirašyti čia www.change.org

Sūniškas prašymas Lietuvos vyskupams saugoti tikėjimo depozitą!

Artėjant žemyniniam „Sinodo dėl sinodiškumo” etapui, portalas „Lituania Catholica – Katalikiška Lietuva” kreipiasi į vyskupus, dvasininkus ir tikinčiuosius pasauliečius, ragindamas ginti mūsų tikėjimo pagrindus.

Mūsų sūniškas prašymas ginti katalikų tikėjimo depozitą Bažnyčioje, kurios ypatingi adresatai yra vyskupai: Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, pirmininkas, Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vicepirmininkas, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Jo Ekscelencija Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Jo Ekscelencija Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Jo Ekscelencija Arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Jo Eminencija arkivyskupas emeritas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Jo Ekscelencija arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Jo Ekscelencija Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Jo Ekscelencija Vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Mūsų, kaip pasauliečių katalikų organizacijos, tikslas yra įtraukti į diskusiją dėl „Sinodo dėl sinodiškumo” stiprų katalikų tikinčiųjų, besilaikančių tradicinio Bažnyčios mokymo, balsą. Matome, kad nors pats Sinodas dar tebevyksta, pirmieji du jo etapai – vyskupijos ir nacionalinis – parodė Bažnyčios socialinės recepcijos krizę.

Šiandien, artėjant antrajam, žemyniniam „Sinodo dėl sinodiškumo” etapui, kreipiamės į Lietuvos vyskupus, ypač į Jo Ekscelenciją arkivyskupą Gintarą Grušą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką, prašydami ginti katalikų tikėjimo depozitą Bažnyčioje ir siekti, kad Lietuvos katalikų balsas būtų tvirtai girdimas žemyninio Sinodo etapo diskusijose.

Stebėdami pokyčius, vykstančius Visuotinės Bažnyčios organizme kai kurių šalių teritorijoje, Lietuvos katalikai pagrįstai nerimauja, kad nemaža dalis Europos vyskupų siekia radikalių permainų Bažnyčioje – permainų, kurios liečia ir mūsų tikėjimo tiesas.

Kaip žinoma, Vokietijos Bažnyčios struktūrose jau prasidėjęs sinodinis kelias lėmė, kad didelė dalis šios šalies hierarchų nutolo nuo katalikų tikėjimo pagrindų.

Mūsų nuomone, nepriimtina ir kai kurių dvasininkų Vokietijoje pasirinkta kryptis, pavojinga Katalikų Bažnyčios vienybei. Deja, Vokietijos vyskupai nenustojo „kartoti nuvalkiotų šūkių ir standartinių reikalavimų, tokių kaip celibato panaikinimas, moterų kunigystė, komunija išsiskyrusiems ar tos pačios lyties asmenų sąjungų palaiminimas”.

Deja, kai kurių Vokietijos hierarchų Bažnyčios doktrinos peržiūra ir nutolimas nuo Jėzaus Kristaus mokymo daro didžiulę įtaką ir kitų Vakarų Europos šalių dvasininkams.

Nes jie pasidavė pagundai ieškoti tiesos už Evangelijos ribų, pagundai tikėti socialinių mokslų neklystamumu, pagundai gyventi su nepilnavertiškumo kompleksu, verčiančiu juos reliatyvizuoti ar slėpti savo krikščioniškąją tapatybę ir įsitikinimus. Prie to prisideda ir korporatyvinis mąstymas bei pasidavimas spaudimui, kylančiam iš neigiamai Visuotinę Bažnyčią vertinančios aplinkos.

Dėl tokios painiavos, daugelyje nacionalinių sinodų sintezių atsirado pavojingų, šventvagiškų ar net eretiškų postulatų, mums pažįstamų iš Vokietijos sinodo kelio darbų. postulatai, iškreipiantys Bažnyčios mokymą ir krikščioniškąją žmogaus viziją.

Portalo „Lituania Catholica – Katalikiška Lietuva” nuomone, pasidavimas mirties civilizacijos emisarų vykdomai propagandai negali būti vadinamas kompromisu ar aiškinamas socialinio gyvenimo keistenybėmis. Mūsų pareiga yra laikytis nekintančio Gelbėtojo mokymo ir tikėjimo liudijimo.

Todėl tikimės, kad Lietuvos vyskupai laikysis tikėjimo principų, ypač per „Sinodą dėl sinodiškumo”, kuris mums yra išbandymas tuo metu, kai turime gyventi ir išreikšti savo ištikimybę Viešpačiui Dievui.

Užtikriname jus, kad meldžiamės už mūsų hierarchus, kad jie turėtų drąsos ginti mūsų tikėjimo pagrindus.

Taip pat kreipiamės į visus tikinčiuosius pasauliečius, kad šiuo sunkiu Bažnyčiai metu liudytų savo ištikimybę Viešpačiui, nes labiausiai kenkia nedrąsūs katalikai, mažos širdies žmonės, kurie nekursto teisingo ir švento pykčio gindami savo Dievo garbę, neturi uolumo ir stovi kaip paukščių gąsdintojai.

Portalas „Lituania Catholica – Katalikiška Lietuva”

Kategorijos
NUOMONĖS

Sinodas apie sinodalumą. Prasidėjo lemiamas mūšis.

Prasidėjo žemyninis Sinodo apie sinodalumą etapas. Vyskupai ir pasauliečiai iš visos Europos susirinko apibrėžti Bažnyčios krypties, kuria ji eis ateinančiais metais. Šalia vyksta diskusijos dėl LGBT, moterų diakonato ir kunigystės ar celibato. Deja, didžioji žiniasklaida išsamiai nepraneša apie sinodo posėdžius.

Metraštis

Vasario 5-12 d. Prahoje vyks kontinentinis Sinodo apie sinodalumą etapas. Iš viso dalyvauja keli šimtai žmonių. Tai 39 Europos vyskupų konferencijų pirmininkai ir atskirų šalių delegatai, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai.

Kontinentinis etapas yra antrasis iš trijų viso Sinodo dėl sinodalumo etapų. Sinodo procesas prasidėjo 2021 m. rudenį. Keletą mėnesių visame pasaulyje vyko vyskupų ir ganytojų organizuotos konsultacijos su tikinčiaisiais. Vėliau šių konsultacijų rašytiniai rezultatai buvo išsiųsti episkopatams, kurie turėjo parengti galutinį dokumentą, apibendrinantį kiekvienoje šalyje vykusius svarstymus. Šie dokumentai buvo išsiųsti į Vatikaną. Jų pagrindu Šventasis Sostas parengė dokumentą, kuriame būtų apibendrintos diskusijos visame pasaulyje. Šis tekstas, vadinamas žemyno dokumentu, yra atspirties taškas apmąstymams Prahoje ir panašiuose susitikimuose kituose žemynuose.

Sinodo susitikimas Čekijos sostinėje vyks dviem etapais. Pirmiausia visi dalyviai parengs bendrą dokumentą. Tai bus tekstas, kurį iki vasario 9 d. parengs 200 susirinkime dalyvaujančių dvasininkų ir pasauliečių delegatų, o beveik 400 delegatų susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu. Ši dalis bus atvira žiniasklaidai. Vėliau 39 vyskupų pirmininkai svarstys šį dokumentą ir parengs bendrą komentarą. Abu tekstai bus skelbiami kartu.

Šis modus operandi skirtas išreikšti sinodalumą. Viena vertus, „klausomasi” visų, įskaitant pasauliečius, balso, ištikimai perteikiant tai, ką jie sako; kita vertus, vyskupai „išsiskiria” ir taip išryškėja jų atsakomybė už Bažnyčios judėjimo kryptį.

Remdamasis taip parengta žemyno medžiaga, Šventasis Sostas parengs atskirą dokumentą, kuriuo bus grindžiami Sinodo svarstymai Romoje šių metų spalio mėnesį. Sinodas parengs savo tekstą, kad galėtų vėl susirinkti 2024 m. spalio mėn., ir tuomet priims galutines išvadas.

Grėsmės

Problemų, susijusių su kontinentiniu Sinodo dėl sinodalumo etapu, yra daug. Dauguma jų yra susijusios ne tiek su šiuo konkrečiu Sinodo proceso etapu, kiek su jo ideologiniais pagrindais. Sinodo proceso teorinį pagrindą apibrėžia dokumentai, kuriuos Vatikano sinodo sekretoriatas paskelbė 2021 m. rugsėjį.

Pagrindinė jo idėja yra Dievo tautos įgalinimas. Idėja yra ta, kad praktiškai „visa Dievo tauta” turės teisę spręsti Bažnyčios krypties klausimus, turint omenyje tiek administracinę ir drausminę, tiek pastoracinę ir doktrininę erdvę. Esminis sunkumas yra „Dievo tautos” apibrėžimas. Atsižvelgiant į 2021 m. rugsėjo mėn. sinodo dokumentus, galima suprasti, kad tai iš dalies reiškia visus katalikus ir net visus geros valios žmones. Tai yra problema, nes, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu, egzistuoja tam tikra nuostata atpažinti, kas atitinka tikėjimą, o kas ne: sensus fidei fidelium, tikinčiojo tikėjimo jausmas. 

Ortodoksiškai sensus fidei fidelium įgyja tie katalikai, kurie gyvena intensyvų sakramentinį ir maldos gyvenimą ir priima visą Katalikų Bažnyčios mokymą. Tačiau pagrindinė sinodo proceso prielaida yra visų katalikų, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena pagal Bažnyčios įstatymus, ar ne, „įtraukimas” į „Dievo tautą”, turinčią sensus fidei fidelium. Teoriškai siekiama, kad hierarchinė Bažnyčia „įsiklausytų” į visų balsus, kad vėliau galėtų atskirti, kas šiuose balsuose yra autentiška ir atitinka tikėjimą, o kas – ne; kitaip tariant, kuriuose „išplėstinės” Dievo tautos balsuose girdimas pačios Šventosios Dvasios kvietimas, o kuriuose – tik laiko dvasios kvietimas.

Ar toks atskyrimas iš tiesų bus įmanomas? Šis klausimas lieka atviras, turint omenyje daugumos pasaulio episkopatų, ypač Europos, būklę. Mūsų žemyne netrūksta vyskupų, pasisakančių už gilų Bažnyčios doktrininio ir moralinio mokymo, taip pat jos pastoracinės ir drausminės praktikos pakeitimą. Tai gali nelikti nepaneigtas gebėjimas tinkamai „įžvelgti”, juo labiau kad Sinodo sekretoriato parengtas žemyno dokumentas gali suteikti daug peno radikaliems judėjimams.

Čia primenu, kad Sinodo sekretoriato tekste išryškėja nemažai revoliuciniams sluoksniams artimų klausimų. Tarp jų buvo pasiūlymų dėl naujo požiūrio į „LGBT asmenis” arba išsiskyrusius asmenis, taip pat poligamistus. Dokumente kalbama apie tai, kad daugelyje pasaulio šalių jaučiamas poreikis labiau „įtraukti” tokias grupes į Bažnyčią. Kilo klausimas, kaip tai atrodys praktiškai?

Pačioje Europoje per pirmąjį sinodo etapą buvo iškelti konkretūs reikalavimai. Tarp tokių atvejų būtų šventosios Komunijos teikimas homoseksualistams ir išsiskyrusiems asmenims, gyvenantiems santuokoje, ar net tokių santykių laiminimas. Viena iš problemų yra ta, kad kardinolas Jean-Claude Hollerich, Sinodo dėl sinodiškumo generalinis relatorius ir sinodo proceso Europos dalies vicepirmininkas, be kita ko, pasisako už pakeitimus šioje srityje. Hollerichas taip pat pritaria moterų sakramentiniam diakonatui; ši tema taip pat pateikta Kontinentiniame dokumente.

Be to, dokumente siūloma iš esmės keisti kunigystės gyvenimo būdą, kuris praktiškai galėtų būti įgyvendinamas keičiant celibatą arba atimant iš kunigų kai kurias administracines, pastoracines, mokymo ar net liturgines galias – tiesiogiai, taikant apribojimus, arba netiesiogiai, skatinant pasauliečius eiti pareigas ir eiti pareigas, susijusias su užduotimis, kurios iki šiol buvo skirtos tik kunigams.

Be abejo, Hollericho parama tokioms idėjoms nėra pakankama. Tačiau minėtoms idėjoms pritaria ir daugelis vyskupų tokiose šalyse kaip Vokietija, Austrija, Šveicarija, Belgija ir Nyderlandai, taip pat iš dalies Italijos, Prancūzijos, Ispanijos ar Jungtinės Karalystės hierarchai.

„Vatikano „išlygos

Sausio 28 d. viso pasaulio vyskupams buvo išsiųstas dviejų svarbiausių kardinolų laiškas dėl sinodalumo. Tai buvo Vyskupų sinodo sekretoriato pirmininkas Mario Grechas ir ką tik paskirtas Jeanas-Claude’as Hollerichas. Laiške jie įspėjo apie keletą spąstų, į kuriuos, jų manymu, kai kurie katalikai gali pakliūti arba jau pakliuvo.

Pirma, jie pabrėžė esminį vyskupo, kaip „šventosios Dievo tautos” vienybės principo ir pagrindo, vaidmenį. Jie taip pat pareiškė, kad vyskupai neturėtų primesti sinodui jokios darbotvarkės ir nesinaudoti sinodu tam tikroms idėjoms ar reikalavimams prastumti. Iš tiesų sinodas pirmiausia būtų skirtas pačiam sinodalumui. Todėl šis įsipareigojimas būtų veikiau ekleziologinio pobūdžio. Kardinolai rašė, kad Bažnyčia pirmiausia turi atsakyti į klausimą, kuris buvo keliamas nuo Vatikano II Susirinkimo: „Bažnyčia, ką tu sakai apie save?”.

Skaitytojas pastebės, kad visą Sinodą apie sinodalumą susiaurinti tik iki paties „sinodalumo” klausimo yra absurdiška, nes sinodalumas galiausiai turi kaip nors reikštis.

Daug vyskupų tai supranta taip: jei Bažnyčia turi būti sinodinė, tai reiškia, kad ji turi tapti atviresnė žmonių situacijų įvairovei, turi mažiau teisti, labiau priimti ir teikti gailestingumą kiekvienam, kuris į ją kreipiasi. Kaip tai būtų galima išreikšti? Ypač per eucharistinę discipliną.

Tai neseniai nuoširdžiai parodė San Diego (JAV) kardinolas Robertas McElroy, laikomas popiežiaus Pranciškaus žmogumi Jungtinėse Valstijose. Plačiai nuskambėjusiame straipsnyje McElroy’us ragino, kad sinodo atvirumas konkrečiai pasireikštų seksualiai aktyvių homoseksualų ir antrą kartą santuoką sudariusių išsiskyrusiųjų pripažinimu prie šventosios Komunijos; jis taip pat pasireikštų įvedant naują moterų vaidmenį Bažnyčioje pripažįstančią formą – sakramentinį diakonatą.

Ar tokie reikalavimai sulauks daugumos per sinodo svarstymus Prahoje? Pamatysime. Žvelgiant iš sinodinės mechanikos perspektyvos, kalbant apie formalų principą, tai nėra svarbiausia. Galiausiai svarbiausia bus du Romos sinodai šį rudenį ir kitais metais, kaip bus suformuluotas galutinis dokumentas ir kokius tolesnius sprendimus priims popiežius. Tačiau diskusijų eiga nėra nesvarbi.

Akivaizdi analogija iš naujausios Katalikų Bažnyčios istorijos. Jei vyskupai, kunigai ir pasauliečiai būtų kruopščiai vykdę Susirinkimo tėvų valią, užfiksuotą dokumentuose po Vatikano II Susirinkimo, Bažnyčioje nebūtų kilęs toks chaosas.

Tačiau vyravo ne Susirinkimo raidė, o jo dvasia. Gali būti, kad ši istorija pasikartos – juo labiau kad sinodalumo sąvoka neturi tikslaus apibrėžimo ir kiekvienas dar gali ją užpildyti turiniu. Daug kas jau vyksta sinodalumo dvasios vardan, pavyzdžiui, Belgijoje, kur įvestas tos pačios lyties porų liturginis palaiminimas. Galime nesunkiai įsivaizduoti, kam sinodaliai nusiteikę hierarchai panaudos naująją dvasią.

Po Vatikano II Susirinkimo Šventajam Sostui trūko gebėjimų imtis posusirinkiminių procesų. Buvo smarkiai sugriauta liturginė praktika. Nors popiežius Benediktas XVI puikiai matė šią problemą, jis vis dėlto nesiėmė jokių ryžtingų veiksmų padėčiai ištaisyti.

Manau, kad, atsižvelgiant į vis stiprėjantį vietinį bažnytinį partikuliarizmą ir didėjantį Vatikano pasyvumą ginant tam tikras esmines moralines ir doktrinines tiesas, iš sinodo dvasios kylantis chaosas savo mastu dar gali nustelbti posusirinkiminį chaosą. Ar taip ir bus, dar neaišku; tačiau daug kas priklauso ir nuo to, kaip vyks šios „dvasios” formavimas, taigi ir nuo to, kokie reikalavimai ir lūkesčiai bus išreikšti sinodo susitikimo Prahoje dokumentuose.

Tyla… ir malda

Deja, Sinodas dėl sinodalumo nebuvo lydimas išsamių diskusijų. Sinodo procesas sulaukė nemažai žiniasklaidos dėmesio, daugiausia jo pradžioje ir paskelbus nacionalinę sinodo sintezę. Kontinentinis procesas lieka beveik nepastebėtas, nors yra labai svarbus.

Pagrindinėje katalikiškoje spaudoje pasirodė nedaug straipsnių, ir net ir jie jokiu būdu nepateikė viso reiškinio: juose sinodo istorija pasakojama tik iš techninės pusės, visiškai nekalbant apie esminius pavojus ir problemas. Tai tik didina sunkumus, nes kyla pavojus, kad Lenkijos balsas sinode bus išgirstas kur kas mažiau nei kitų šalių, kurių darbotvarkėje yra revoliucinių tikslų, balsai.

Šiomis dienomis būtina karštai melstis už žemyno sinodo proceso pažangą. Reikia melstis už sinodo dalyvius, kad jie „turėtų drąsos ginti mūsų tikėjimo pagrindus”. Duok Dieve, kad žemyninis Sinodo dėl sinodalumo etapas netaptų dar vienos didelės krizės ir užsitęsusio chaoso raugu….

Paweł Chmielewski, www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Leiskite man paaiškinti kairiųjų teoriją

Autorius – Andrew Klavanas yra „The Daily Wire” laidos „The Andrew Klavan Show” vedėjas. Populiarus politinis satyrikas ir Holivudo scenaristas, taip pat apdovanojimų pelnęs rašytojas. Naujausias jo romanas – „Keistas proto įprotis” (A Strange Habit of Mind), antroji serijos „Kamerono Vinterio paslaptys” (Cameron Winter Mystery) knyga.

Pagrindinis šio podkasto tikslas – suvienyti mūsų tautos žmones ir gydyti mūsų susiskaldymo žaizdas pasitelkiant užuojautą ir supratimą. Ne visai taip. Bet smagu įsivaizduoti.

Ir kartais, žinau, mūsų politinių nesutarimų įkarštyje gali imti atrodyti, kad kairėje politinės arenos pusėje stovintys žmonės yra ne kas kita, kaip degradavusi ir save apgaudinėjanti moralinių iškrypėlių gauja, murkdanti savo iškrypimo purve ir kurianti beprotiškas teorijas, kad paaiškintų savo demonišką blogį, kai juos į isteriško iracionalumo aukštumas skatina intrigantai lyderiai, meistriškai grojantys jų emocinių sutrikimų klaviatūra, kad įtikintų juos, jog dorybė slypi destruktyvioje politikoje, kuri pripildo politikų kišenes geresnių žmonių sunkiai uždirbtais pinigais ir kartu didina korumpuotos valdžios galią, kol Amerikos laisvė išnyks ir žmonija nugrimzta į tūkstantį metų trukusią tamsą, kol vėl bandys įžiebti šventą laisvės liepsną.

Bet kai nusiraminate ir truputį atsitraukiate, galite pradėti suprasti, kad kairieji turi ir gerų dalykų. Kai kurie iš jų dėvi labai gražias kojines. Ir kai kurių jų moterų vardai yra gražūs, pavyzdžiui, Honorija… arba Džimas.

Tačiau jei norite siekti tikro kompromiso ir vienybės, manau, kad padės rimtas ir objektyvus žvilgsnis į kairiųjų filosofiją, kad pradėtumėte suprasti, apie ką šie toksiški dundukai šneka.

Pavyzdžiui, kuo iš tikrųjų tiki kairieji, kai kalbama apie lytį? Kodėl kairieji vyrai dėvi sukneles ir imituoja mėnesines? Kodėl kairiosios moterys neatneša jums sumuštinio, kad nereikėtų nuolat keltis vidury žaidimo? Be to, visas šis vaikų viliojimas? Apie ką tai? Kas jie, iškrypėliai?

Na, taip, jie yra iškrypėliai. Bet taip pat jie turi teoriją, kurią sukūrė didžiausi akademiniai protai, o paskui užrašė pieštuku ant pietų padėklo, kai jau išgėrė vaistų ir atėjo laikas miegoti dienos kambaryje. Pagal kairiųjų lyčių teoriją tarp vyrų ir moterų nėra absoliučiai jokio skirtumo, o vyrai gali tapti moterimis, jei jaučiasi moterimis, kurios yra absoliučiai tokios pat kaip vyrai, todėl jei jie jaučiasi moterimis, jie yra tokie patys kaip vyrai ir gali sutaupyti pinigų nagų lakui. Gėjai yra vyrai, kuriems patinka kiti vyrai, kurie yra tokie patys kaip moterys, todėl gėjai yra heteroseksualūs. Nebent jie yra translyčiai, tokiu atveju jie yra gėjai, kuriems patinka kitos moterys, kurios yra tokios pat kaip vyrai, taigi iš esmės jie yra vyrai, kuriems patinka moterys, ir galėtų tiesiog sukurti šeimą, nekalbėdami viso to lyčių teorijos šlamšto.

O kaip dėl rasės? Esu tikras, kad girdėjote daugelį kairiųjų sakant – mūsų mokyklose nėra dėstoma kritinė rasių teorija. Ir jūs tikriausiai susimąstėte: Kas yra kritinė rasių teorija ir kodėl jie nuolat apie ją meluoja? Na, kritinė rasių teorija teigia, kad rasė yra socialinis konstruktas, kuris iš tikrųjų neegzistuoja ir dėl visko kalti baltieji. CRT teigia, kad su žmonėmis turėtų būti elgiamasi vienodai ir jie neturėtų būti verčiami priimti baltųjų žmonių idėjų, kaip kad „žmonės turėtų būti traktuojami vienodai”.

Svarbiausia, kritinės teorijos šalininkai nurodo, kad kai kurie mirę baltieji žmonės, socialinis konstruktas, kuris neegzistuoja, laikė vergais kai kuriuos mirusius juodaodžius, kurie taip pat neegzistuoja, todėl gyvi baltieji žmonės, kurie neegzistuoja, turėtų duoti gyviems juodaodžiams, kurie neegzistuoja, pinigų, nes mirusiems juodaodžiams jų nereikia, o gyvi juodaodžiai norėtų šiek tiek pinigų.

Galiausiai yra abortų klausimas. Kairieji mano, kad moralu daryti abortą iki pat gimimo, nes po gimimo matai kūdikio veidą ir nebegali sau meluoti dėl to, ką darai. Jie mano, kad abortas yra sprendimas dėl sveikatos, nors, aišku, ne dėl kūdikio. Tačiau kūdikis netampa tikru žmogumi, kol negali paskambinti 9-1-1 ir pasakyti: „Padėkite, mano motina bando mane nužudyti.” Prieš tai jis yra tik moters kūno dalis. Tai dalis, kuri yra kūdikis, tikintis, kad jo motina atsitiktinai atsisės ant telefono, kad jis galėtų surinkti 9-1-1 numerį.

Dabar, kai supratote kairiųjų teoriją, esu įsitikinęs, kad kitą kartą, kai pamatysite leftistą, galėsite jį pasveikinti šypsena ir dideliu mojavimu, kuris, tikėkimės, atitrauks jo dėmesį, kol jūs šonu pasišalinsite pro duris ir bėgsite gelbėdami savo gyvybę.

Šiame satyriniame straipsnyje išsakytos autoriaus nuomonės ir nebūtinai atitinka „The Daily Wire” nuomonę.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Suimtas kardinolas nominuotas Nobelio taikos premijai

Buvęs Honkongo vyskupas, 91 metų kardinolas Jozefas Zenas Ze-kiunas, kartu su kitais penkiais žmogaus teisių aktyvistais buvo nominuotas Nobelio taikos premijai. 

Juos prestižiniam apdovanojimui nominavo grupė JAV politikų, motyvuodami tuo, kad jie yra „aistringi žmogaus teisių gynėjai” Kinijos specialiajame administraciniame regione, pranešė laikraštis „Hon Kong Free Press”.

Pasak JAV politikų, šia nominacija siekiama „pagerbti visus Honkongo gyventojus, kurių drąsa ir ryžtas represijų akivaizdoje įkvėpė pasaulį”.

Be kardinolo Zeno, buvo siūlomi: vienas iš demokratinio judėjimo lyderių Joshua Wongas, katalikų leidėjas Jimmy Lai, tyliosios demonstracijos Tiananmenio aikštėje organizatorius Chow Hang-tungas, žurnalistė Gwyneth Ho ir advokatas Lee Cheuk-yanas. Jų kandidatūras pateikė respublikonų politikai Marco Rubio ir Christopheris Smithas bei demokratai Jamesas McGovernas ir Jeffas Markley.

„Kandidatai atstovauja milijonams Honkongo gyventojų, kurie taikiai pasipriešino Honkongo vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės vykdomam nuolatiniam miesto demokratinių laisvių naikinimui”. – teigė politikai.

Visi kandidatai, išskyrus kardinolą Zeno, atlieka laisvės atėmimo bausmę arba yra sulaikyti iki teismo, kaltinami nusikaltimais nacionaliniam saugumui. Tarp jų – 1989 m. Tiananmenio aikštės žudynių aukų pagerbimo tylos demonstracijų organizavimas.

Kardinolas Zenas, Honkongo vyskupas 2002-2009 m., 2022 m. gegužės mėn. taip pat buvo suimtas pagal Nacionalinio saugumo įstatymą ir paleistas už užstatą. Lapkričio mėn. kartu su kitais penkiais žmogaus teisių aktyvistais jis buvo nubaustas už tai, kad tariamai tinkamai neužregistravo fondo, skirto padėti 2019 m. demokratinių protestų dalyviams. Jis apskundė šį nuosprendį. Kardinolas tebėra stebimas policijos.

Kadangi jo atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl galimų Kinijos nacionalinio saugumo įstatymo pažeidimų, teismas neseniai nurodė jam grąžinti pasą. Sausio pirmosiomis dienomis kardinolas Zenas lankėsi Romoje, kur dalyvavo popiežiaus Benedikto XVI laidotuvių iškilmėse. Kelias dienas trukusios viešnagės metu jį privačioje audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Kardinolas Zenas, vienas ryškiausių Kinijos Katalikų Bažnyčios atstovų, ne kartą kritikavo Šventojo Sosto politiką Kinijos atžvilgiu, ypač 2018 m. slaptą susitarimą dėl abipusio vyskupų skyrimų pripažinimo, sakydamas, kad jis „kenkia, o ne duoda naudos vietos katalikams”. Šiuo metu jis gydomas ligoninėje dėl kvėpavimo problemų.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Leftistų pilietinis karas: Greta Thunberg išreiškė pretenzijas dėl Pasaulio ekonomikos forumo

Davose (Šveicarija) suintensyvėjo klimato moralizmo ginklavimosi varžybos, nes aktyvistė Greta Thunberg apkaltino Pasaulio ekonomikos forumo dalyvius veidmainyste dėl aplinkos apsaugos.

Dvidešimtmetė švedė dalyvavo CNBC moderuojamoje diskusijoje kurortiniame mieste, kuriame šiuo metu vyksta šimtai vyriausybių pareigūnų ir įmonių vadovų, dalyvaujančių Pasaulio ekonomikos forumo metinėje konferencijoje. Greta Thunberg tvirtino, kad dalyviams svarbiau žalias doleris nei žalia planeta.

„Šiuo metu esame Davose, kur iš esmės dalyvauja žmonės, kurie labiausiai skatina planetos naikinimą, žmonės, kurie yra klimato krizės pagrindas, žmonės, kurie investuoja į iškastinį kurą, tačiau kažkodėl atrodo, kad būtent šiais žmonėmis pasikliaujame spręsdami savo problemas”, – pastebėjo ji. „Jie ne kartą įrodė, kad neteikia tam pirmenybės. Jie teikia pirmenybę savanaudiškumui, įmonių godumui ir trumpalaikiam ekonominiam pelnui, o ne žmonėms ir planetai.”

Vokietijos valdžios institucijos neseniai sulaikė Thunburg po to, kai ji ir kiti aktyvistai protestavo prieš anglies kasyklos plėtrą Lutzerato mieste. Nors vėliau pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip policija faktiškai leido žiniasklaidai fotografuoti ir filmuoti dvidešimtmetę merginą, prieš išvesdama ją iš teritorijos, Thunberg pridūrė, kad pasaulis turėtų įsiklausyti į ją ir kitus aktyvistus, o ne į politikus ir vadovus.

„Šie žmonės ketina eiti taip toli, kaip tik gali, kol jiems pavyks išsisukti nuo atsakomybės”, – tęsė ji. „Jie ir toliau investuos į fosilinį kurą, jie ir toliau mėtys žmones po autobusu, siekdami sau naudos.”

Klimato politika buvo viena svarbiausių Pasaulio ekonomikos forumo temų net ir tuo metu, kai dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sutriko pasaulinis energijos tiekimas. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo kalboje konferencijoje patvirtino, kad „Europa visada palaikys Ukrainos žmones”, ir pažymėjo, kad politikos formuotojai stengsis „pasiekti grynąjį nulinį” anglies dioksido išmetimą, nepaisant energijos trūkumo. Buvęs viceprezidentas Alas Goras pradėjo kalbą, kurioje teigė, kad šiuo metu vandenynai verda.

Thunberg nebuvo vienintelė aktyvistė, kaltinusi Pasaulio ekonomikos forumą veidmainyste. Tarptautinė klimato kaitos propagavimo organizacija „Greenpeace” griežtai papriekaištavo dalyviams, kad jie į konferenciją keliavo šimtais privačių lėktuvų. Didžioji dauguma iš daugiau kaip 1 000 lėktuvų, kurie praėjusiais metais įskrido į Davosą per konferenciją, leidosi į trumpalaikius skrydžius, trumpesnius nei 500 mylių, kurie „lengvai galėjo būti kelionė traukiniu ar automobiliu”, kaip rodo grupės paskelbti tyrimai, o vienas lėktuvas į renginį įveikė tik 13 mylių.

„Europa išgyvena šilčiausias kada nors užfiksuotas sausio dienas, o bendruomenės visame pasaulyje susiduria su ekstremaliais klimato reiškiniais, kuriuos dar labiau sustiprino klimato krizė”, – pareiškime teigė „Greenpeace” kampanijos organizatorė Klara Maria Schenk. „Tuo tarpu turtingieji ir galingieji plūsta į Davosą itin taršiais, socialiai nelygiaverčiais privačiais lėktuvais, kad už uždarų durų aptartų klimato kaitos ir nelygybės klausimus. Davose yra puikiai tinkama geležinkelio stotis, tačiau šie žmonės net nesivargina važiuoti traukiniu.”

Tyrimo išvadose teigiama, kad pernai per konferenciją privačiais lėktuvais keliaujant į Davosą ir iš jo buvo išmesta tiek pat teršalų, kiek per savaitę išmeta 350 000 automobilių. Su Davosu susijusių privačių lėktuvų išmetamų teršalų kiekis per susitikimo savaitę išaugo keturis kartus.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Didžiulis žygis už gyvybę Vašingtone!

Daugiau nei 100 000 žmonių žygiavo Vašingtono gatvėmis gindami gyvybę. Šiais metais jie šventė Aukščiausiojo Teismo sprendimą paneigti teisę į abortą.

Popiežius per Valstybės sekretoriatą išreiškė gilią padėką „už ištikimą viešą liudijimą, kurį per daugelį metų parodė visi tie, kurie skatina ir gina nekalčiausių ir beginklių mūsų žmonių šeimos narių teisę į gyvybę”.

Pirmą kartą „Maršas už gyvybę” susirinko praėjus metams po 1973 m. Aukščiausiojo Teismo sprendimo vadinamojoje Roe prieš Wade byloje, kuriuo buvo pripažinta teisė į abortą. Šiemet sueina pusšimtis metų nuo šio įvykio. Gyvybės gynėjai gali jausti, kad jų ilgalaikės pastangos duoda vaisių, nes birželį Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad Konstitucija vis dėlto negarantuoja teisės į abortą. Taigi šis klausimas buvo perkeltas į valstybės teisės aktų lygmenį.

Tačiau vyskupas Michaelas Burbidge’as, JAV episkopate atsakingas už gyvybės gynimą, pabrėžia, kad tai tik negimusiųjų teisių gerbimo darbo pradžia. Jis taip pat labai dėkoja ir žavisi tūkstančiais žmonių iš visų Jungtinių Valstijų, kurie iš pradžių susirinko į visą naktį trukusį maldos budėjimą, o paskui į eitynes. Tai darydami jie davė tikrą evangelinį liudijimą.

„Manau, kad dabar judėjime už gyvybę susiklostė nauja situacija. Mes žinome tiesą ir visada gyvenome pagal tiesą: gyvybė yra šventa nuo pradėjimo iki natūralios mirties ir turi būti saugoma. Tačiau dabar, žinodami tiesą, susiduriame su nauja situacija, todėl turėtume apsvarstyti, kokios yra galimybės, kokius kelius reikėtų pasirinkti, kokių strategijų reikėtų griebtis. Siekiama ne tik pakeisti įstatymą, bet ir paskatinti protų ir širdžių transformaciją. Svarbu prisiminti, kad nors vyskupams tenka ypatingas vaidmuo ginant gyvybę, visų pirma kiekvienam, sekančiam Kristumi, suteikta atsakomybė. Ji vadinama gyvenimo Evangelija. Tai reiškia, kad švenčiame dėl gyvybės ir ją saugome. Ypač dabar, kai abortai vis dar legalūs ir kasdien priimami agresyvūs įstatymai, turime ginti gyvybę”, – sakė vyskupas Burbidge’as.

Ir dar vienas foto reportažas iš Maršo už gyvybę:

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Pasaulio ekonomikos forumui nuolaidžiaujantys politikai išduoda savo tautas!

Teksaso vyskupas Josephas Stricklandas pasmerkė Pasaulio ekonomikos forumo „bedievišką darbotvarkę” ir priminė, kad žmonėms taikomi įstatymai yra Dievo dovana ir kyla iš prigimtinės teisės.

Panašią kritiką galima buvo perskaityti ir Elono Musko „Twitter” paskyroje, kuris Klauso Schwabo darbotvarkę pavadino „šėtoniška”.

„Kas išrinko Pasaulio ekonomikos forumo dalyvius? Jų darbotvarkė yra bedieviška ir negerbia mūsų, kaip žmonių, Dievo duotų teisių. Išrinkti pareigūnai, kurie jiems nusilenkia, išduoda juos išrinkusias tautas. Turime grįžti prie prigimtinio įstatymo, kuris mus veda į tiesą”, – socialiniame tinkle „Twitter” rašė vyskupas Stricklandas.

Hierarchas yra žinomas dėl savo griežtų tiesos žodžių, nukreiptų prieš globalistus ir abortų šalininkus, taip pat dėl to, kad prieštarauja Kovidianos darbotvarkei ir Bažnyčios kompromisui su šiuolaikinėmis neomarksistinėmis ideologijomis.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Mano sūnus niekada nebuvo „išprievartavimo produktas”. Jis yra mano sūnus!

Jennifer dalijasi savo gyvenimo liudijimu su moterimis, kurios nori atimti gyvybę savo vaikams. Ji pabrėžia, kad nė vienai iš motinų, pagimdžiusių vaikus, pradėtus po išprievartavimo, nebuvo priminta apie traumą, o tik apie gėrio pergalę prieš blogį.

Prieš kelerius metus Jennifer Christie buvo išprievartauta verslo kelionės metu. Sužinojusi, kad yra nėščia, ji nenutraukė nėštumo.

„Jis yra mano sūnus. Mano sūnus niekada nebuvo „prievartautojo vaikas” ar „prievartos produktas”. Jis yra mano sūnus. Jis yra mano dabartinio vyro sūnus. Jis yra Dievo vaikas”, – sakė ji.

Jennifer pabrėžia, kad abortų organizacijos siekia įteisinti abortus.

Ji pabrėžė, kad kalbama apie vaikus, pradėtus dėl išprievartavimo, nors jie sudaro tik 1 proc. vaikų, ir taip siekiama pateisinti kitų 99 proc. vaikų žudymą abortais.

Amerikietė atkreipia dėmesį, kad mes žinome, jog žmogus dažnai gali padaryti didelį blogį kitam žmogui. Tačiau koks būtų sprendimas nužudyti kitą žmogų? Nekaltas žmogus? Šiuo metu, pasak Jennifer, kiekviena moteris turėtų atkreipti dėmesį į motinos ir vaiko santykių jausmą.

Niekada negirdėjau, kad motina, pagimdžiusi vaiką, pradėtą po išprievartavimo, sakytų, jog šis vaikas jai primena patirtą traumą ir prievartą. Mano sūnus man tiesiog primena, kad gėris visada nugali blogį, kad meilė stipresnė už neapykantą ir kad mūsų žmogiškumas nepriklauso nuo to, kaip buvome pradėti”, – sako Jennifer.

Jennifer sako, kad dažnai girdi, jog yra nuostabi, nuostabi ir gera, nes pasirinko nedaryti aborto. Amerikietė pabrėžia, kad ji yra ydingas žmogus, kuris nelabai skiriasi nuo daugelio kitų.

„Savo sūnų matau ne kitaip nei bet kuri kita motina, kuri žiūri į savo vaiką. Ir tai nėra kažkoks ypatingas dalykas, tiesiog akivaizdu, kad motina myli savo vaiką”, – pabrėžia ji.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Floridos gubernatorius DeSantis kovoja prieš abortų tabletes

Gubernatorius DeSantis vaistininkams: pardavinėjate aborto tabletes – mes jus persekiosime kaip nusikaltėlius.

Džo Baideno administracija išleido valstijos mastu galiojančią taisyklę, pagal kurią vaistinėms leidžiama pardavinėti mirtinai pavojingas aborto tabletes. Reaguodama į tai, Floridos gubernatoriaus administracija išleido gaires vaistininkams, kuriose grasino, kad už „nusikalstamą veiklą” (aborto tablečių pardavinėjimą) bus taikomos „baudžiamosios sankcijos”.

Vašingtono valdžia vėl įsivelia į konfliktą su Floridos katalikiškojo gubernatoriaus Rono DeSantiso valdžia – po to, kai Federalinė maisto ir vaistų administracija (FDA) įvedė taisyklę, leidžiančią vaistinėms pardavinėti „vaistą” Mifepristoną (tabletę, skatinančią vaisiaus nužudymą ankstyvoje jo vystymosi stadijoje).

Todėl Floridos agentūra, administruojanti sveikatos priežiūros klausimus, išleido nurodymą vaistininkams. „Atsižvelgdama į neseniai priimtą JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) sprendimą leisti mažmeninės prekybos vaistinėms išduoti Mifepristoną, Agentūra skelbia šį įspėjimą, norėdama priminti paslaugų teikėjams, kad jie ir toliau privalo laikytis Floridos įstatymų, reglamentuojančių abortų atlikimą”, – rašoma įspėjime.

„Agentūra prašys vietos teisėsaugos institucijų pateikti bet kokius paslaugų teikėjo duomenyse aptiktus nusikalstamos veiklos įrodymus. Sąmoningas šių įstatymų pažeidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę”, – įspėjo valstijos agentūra savo pareiškime.

Mirtinos tabletės, kurias abortų pramonė reklamuoja kaip „vaistą nuo visų ligų”, kaip dalį savo kūdikių žudymo verslo, kurį neomarksistinė kairė vadina „reprodukcine priežiūra”, jau sukėlė daugiau nei 20 patvirtintų mirčių ir tūkstančius komplikacijų.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Prof. Dariusz Kowalczykas: Tai, kad Putino politika yra velniška, nereiškia, kad Vakaruose nėra velnių. Yra ir jie labai intensyvūs!

„Velnias naudoja įvairius metodus. Jis stumia žmones į žiaurius, absurdiškus karus, bet taip pat gali su šypsena pasiūlyti žmonėms naujų, tariamai šviesių perspektyvų. Viena vertus, jis veikia herodais žudydamas vaikus, kita vertus, apgaulingai, kaip gyvatė rojuje, skleidžia geresnio gyvenimo miražus”, – savaitraštyje „Idziemy” rašo kun. prof. Dariusz Kowalczykas.

Kunigas atkreipia dėmesį, kad kaskart, kai socialiniuose tinkluose paskelbia kritišką nuomonę apie Vakarų ideologiją ar Briuselio pareigūnų požiūrį, tuoj pat atsiranda komentatorių, kurie užsipuola jį už tai, kad jis palaiko Putiną. „Na, nes jei man nepatinka ES, tai Maskva man tikrai patinka. Beprasmiška argumentacija. (…) Tai, kad Putino politika yra velniška, nereiškia, kad Vakaruose nėra velnių. Jų yra ir jie labai intensyviai veikia”, – aiškina jis.

„Rusija ciniškai manipuliuoja, kad pateisintų savo nusikaltimus, tačiau iš to neišplaukia, kad Vakaruose nėra neomarksistinės ideologijos. (…) Bažnyčia privalo atkreipti dėmesį į įvairias blogio formas. Ne tam, kad galutinai pasmerktų kai kuriuos žmones, bet priešingai – kad visus atvertų Dievo gailestingumui”, – skaitome toliau.

„Smerkime, įvairiais būdais kovokime su V. Putino paleistu blogiu. Taip pat parodykime realias grėsmes, kylančias iš anoniminių jėgų Vakaruose. Tačiau visame tame prisiminkime Jėzaus žodžius: Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulis pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas (Jn 3, 17)”, – užbaigia kun. prof. Dariusz Kowalczykas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Yuvalis Noah Harari: „Visa idėja, jog žmonės turi kažkokią „sielą” ar „dvasią” ir niekas nežino, kas vyksta jų viduje, ir kad jie turi laisvą valią – tai jau praeitis”.

„Tai velniška”. Vyskupas Stricklandas apie Harari tezę, kad „žmonės yra įsilaužimui skirti gyvūnai”.

Yuval Noah Harari, globalistų „pranašo” ir Pasaulio ekonomikos forumo vadovo Klauso Schwabo dešiniosios rankos, žinią pakomentavo Teksaso vyskupas Josephas Stricklandas, pabrėždamas, su kokiu velnišku Dievo sukurtos žmogaus prigimties neigimu turime reikalą.

Vyskupas Stricklandas socialiniame tinkle „Twitter” atsakė į pranešimą su Harario citata, kurioje jis teigia, kad „žmonės yra gyvūnai, kuriuos galima nulaužti”, ir pridūrė, kad „visa idėja, jog žmonės turi kažkokią „sielą” ar „dvasią” ir niekas nežino, kas vyksta jų viduje, ir kad jie turi laisvą valią – tai jau praeitis”.

„Tai išties velniška, tiesiog velniška. Tokia arogancija yra destruktyvi ir gali vesti tik prie to, kad diktatoriai naudosis savo laisva valia, norėdami valdyti kitus”, – rašė hierarchas. „Esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nesame gyvūnai, į kuriuos galima įsilaužti”, – pabrėžė jis.

Šiuos žodžius Harari paskelbė 2020 m. ir nuo to laiko tobulino savo idėjas apie „visišką biometrinę priežiūrą”, kurios įvedimui bandymas visiškai kontroliuoti visuomenę prisidengiant vadinamąja koronaviruso pandemija buvo puiki preliudija.

Jonas Šaulys pagal www.pch24.pl ir twitter

Kategorijos
NUOMONĖS

„Ši filosofija yra žmonijos mirtis”. Elonas Muskas komentuoja Pasaulio ekonomikos forumo depopuliacijos politiką

Turtingiausias pasaulio žmogus ir „Twitter” savininkas dar kartą pasmerkė depopuliacijos darbotvarkę, labai populiarią tarp kovotojų su klimato kaita. Šį kartą jis komentavo aplinkosaugos guru Jane Godall prieš gimstamumą nukreiptus pasisakymus, pristatytus Pasaulio ekonomikos forumo aukščiausiojo lygio susitikime.

„Negalime slėpti pernelyg didelio žmonių populiacijos augimo problemos, nes ji yra daugelio šiandienos problemų priežastis. Visos problemos, apie kurias kalbame šiandien (klimato kaita, grėsmė biologinei įvairovei – red.), nebūtų problema, jei šiandieninė populiacija būtų tokia pat didelė kaip prieš 500 metų.” – sakė britų antropologė, garsėjanti savo primatų, pirmiausia bonobo šimpanzių, tyrimais.

Savo pareiškimą Godall padarė per vieną iš Pasaulio ekonomikos forumo aukščiausiojo lygio susitikimų Davose (Šveicarija).

„Ši filosofija yra žmonijos mirtis”, – vaizdo įrašą komentavo E. Muskas.

Prisiminkime, kad 1500 m. Žemėje gyveno… 461 mln. žmonių. Šiandien pasaulyje gyvena kiek daugiau nei 8 mlrd. žmonių. JT modeliai ir prognozės rodo, kad 2100 m. mūsų iš viso bus 10 mlrd., ir, organizacijos vertinimu, šį skaičių reikės išlaikyti „atsižvelgiant į darnaus vystymosi principus”.

Kai kurie ekspertai nesutinka su JT prognozėmis. Jų nuomone, gimstamumo kontrolės politikos skatinimas, ypač besivystančiose šalyse, sukels milžinišką demografinę krizę su visomis neigiamomis jos pasekmėmis pasauliniu mastu. Panašios nuomonės laikosi ir vienas amerikiečių milijardierius, kuris mano, kad pasauliui reikia dar daugiau žmonių ir kad gyventojų perteklius yra seniai paneigtas mitas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Jurga Lago: „Tai ne A. Smetonos mes šiandien bijome, o anuometinės Lietuvos savasties, pačios lietuvybės ir tautiškumo.”

Apie A. Smetoną, kaip apie žiaurų diktatorių skiedė CCCP tarnybos. O be to, tuo laikmečiu autoritarinis valdymas buvo norma – šiandieninis noras pritempti mūsų “jautrumo” standartus istorijai yra juokingas. Dar juokingiau, kad patys, būdami tokie jautrūs, gyvename tikroje politinių partijų diktatūroje. T.y. dar blogiau.

Kas buvo svarbiausia?

Valdant A. Smetonai pražydo lietuviška kultūra, menas, pati Valstybė sukalta ant šito.

Sukurti bendrinės lietuvių kalbos – (valstybinės kalbos) pamatai.4. Tvirta valiuta, tvirta finansinė sistema.

Be jokios ultra technikos, plikomis rankomis nutiesta Lietuvos susisiekimo arterija – Žemaičių plentas.

Ir šalis demografiškai augo, o ne mažėjo, kaip XXIa. “gerovės Lietuva”.

1940 m. birzelio 15 d. naktį (Lietuvos Vyriausybės posėdyje), Prezidentas A. Smetona siūlė priešintis sovietų agresijai. Bet su juo nesutiko dauguma ministrų, prieštaravo premjeras A. Merkys, abu pavaduotojai. O lemiama buvo abiejų generolų nuomonė – kad sovietams nėra galimybių priešintis.

Bet užtat A. Smetonos Lietuva išauklėjo tautą, kuri be ministrų ir generolų, ilgiausiai pati priešinosi okupacijai. Ištempė nenutautėjusi iki Sąjūdžio. Ir ne Smetonos kaltė, kad “gerovės Lietuva” išsivaikščiojo, nuleftėjo ir nutautėjo. Ką jau čia, nebežino net savo lyties…

Tai ne A. Smetonos mes šiandien bijome, o anuometinės Lietuvos savasties, pačios lietuvybės ir tautiškumo. Per 20 metų suklestėjusios valstybės, galimybės palyginti ją su komunizmo ubagyno statybomis ir leftizmo noru “build back better”.

JŠ pagal www.facebook.com

Kategorijos
NUOMONĖS

Įvedus eurą kaina šoktelėjo. Kroatai pajuto savo valiutos atsisakymo poveikį

Prieš tris dienas Kroatija tapo dar viena euro zonos nare. Nors nuo valiutos pasikeitimo praėjo tik kelios dienos, nuotaikos Adrijos valstybėje jau gerokai pablogėjo. Gyventojai susiduria su smarkiai išaugusiomis kainomis.

Trečiąją Kroatijos narystės euro zonoje dieną plačiai paplito pyktis dėl kainų augimo. Vyriausybė mano, kad dėl to kalti šalies verslininkai, „klastingai išnaudojantys ir nesąžiningai spekuliuojantys”. Priešingai nei žadėjo vyriausybė, atsisakius savos valiutos, kainos nepasikeitė.

Mažmeninės prekybos tinklai kas mėnesį didino kainas, o dabar, įvedus eurą, jie vėl kelia kainas ir bando apgauti piliečius, sakė ūkio ministras, kuris skubiai sukvietė mažmeninės prekybos tinklus į susitikimą.

Kainų didėjimas jaučiamas ir parduodant paslaugas: „Vyrų kirpimas pas vietinį kirpėją kainuodavo 60 kunų. Į tą pačią vietą patekau prieš kelias dienas. Kirpėjas pasakė, kad suapvalins kainą iki 10 eurų (pagal dabartinį valiutos kursą tai yra beveik 77 kunos), kad visiems būtų lengviau,” – rašė pasibaisėjęs kroatas.

Kaip pranešė kroatų apžvalgininkas Goranas Andrijanićius, labiausiai išaugo pagrindinių prekių, įskaitant maistą ir kasdienio vartojimo prekes, kainos.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Tomaš Božerocki: „Mane trikdo, kad Vilniuje šventas Mikalojus eina su savo anūke”.

Vilniaus universiteto sociologas ir istorikas Tomaš Božerocki interviu laikraščiui „Kurier Wileński” išsakė savo nuomonę apie vietinius Kalėdų eglutės šventinius papročius ir jų turinį.

Ilona Lewandowska: Savo laidose keliate Mikalojaus klausimą Vilniaus regione informacinio karo kontekste. Kodėl jus domina ši tema?

Tomaš Božerocki: Jau kelerius metus stebiu Kalėdų šventes Vilniaus regione ir turiu prisipažinti, kad mane stebina, kodėl mūsų regione Kalėdų Senelis eina su anūke. Snieguolė, Mikalojaus anūkė, kaip ją bevadintume, pasirodo daugelyje, drįsčiau sakyti, daugumoje kalėdinių vakarėlių Vilniuje. Ar tai yra lenkų katalikų tradicijos dalis? Ar vakarietiškos, komercializuotos šventojo Mikalojaus versijos dalis? Ne, tai rodo, kad Senelis Šaltis, kuris ateina kartu su Snieguole, vis dar gyvas mūsų sąmonėje. Nors sovietiniai laikai praėjo, akivaizdu, kad sovietinė propaganda vis dėlto sėkmingai formavo mūsų kalėdinius ritualus. Kodėl Vilniaus krašto lenkai, deklaruojantys prisirišimą prie katalikiškos tradicijos, taip prisirišo prie Senelio Šalčio? Verta priminti, kad tai pasaulietinis Kalėdų senelio atitikmuo, išpopuliarėjęs stalinizmo laikais Sovietų Sąjungoje. Jis turėjo pakeisti krikščioniškąją Kalėdų tradiciją. Naujųjų metų dieną jis ateidavo su savo anūke Snieguole įteikti vaikams dovanų. Stalinizmo laikais Senelis Šaltis, Snieguolė ir Naujieji metai (vaiko pavidalu) pasirodydavo tipiškose komunistinėse Kalėdų prakartėlėse ir vaidinimuose, kuriuose atlikdavo analogiškus Šventosios šeimos vaidmenis. Tai, kad mūsų kalėdiniuose spektakliuose rodomos snaigės, rodo, jog nesugebame išsilaisvinti nuo sovietinės kultūros ir jos simbolikos. O tai savo ruožtu turi labai rimtą reikšmę dabarčiai. Mūsų tradicijos, papročiai taip pat yra informacinio karo dalis. Per juos esame susiję su Vakarų kultūra, t. y. su lenkų, lietuvių, katalikų ar rusų pasaulėjauta. Šiandien negalima būti abejingam tokiems reiškiniams.

Ar yra kitų tokių reiškinių pavyzdžių?

Man, žinoma, ryškiausia yra vadinamoji Žmogaus diena, švenčiama vasario 23 d., arba Sovietų armijos diena. Kokia prasmė švęsti okupacinės kariuomenės dieną? Žinoma, jų nėra, ir, deja, tai vyksta ir mūsų mokyklose. Pradėjus dirbti mokytoju, man nutiko, kad šią dieną sulaukiau palinkėjimų. Tai rodo, kad dažnai nereflektuojame savo tradicijų. Jei norime prisiminti šią dieną, žinoma, tai galima daryti išmintingai, sąmoningai, nes juk labai daug vilniečių vis dar tarnavo toje sovietų armijoje. Tačiau ar tai yra priežastis švęsti? verčiau apmąstyti mūsų istoriją. Kita tokia šventė, žinoma, yra gegužės 9 d. Ir šiuo atveju švęsdami apibrėžiame, su kuria pasaulio dalimi norime tapatintis.

Jūs dalyvaujate istorinėje atmintyje kaip tyrinėtojas. Ar yra kokių nors tyrimų šia tema, kuriuos verta perskaityti?

Man įdomiausi yra Geerto Hofstede’s atlikti tyrimai. Savo darbuose jis nagrinėja tokius reiškinius kaip pati kultūra, vertybės, normos, simboliai, nacionalinė kultūra, kokios yra praktinės kultūrinių skirtumų pasekmės ir kaip jas įveikti. Remdamasis labai išsamiais tyrimais, jis įrodo, kad kultūra, tradicijos formuoja mūsų tikrovės suvokimą, galima sakyti, programuoja mūsų smegenis. Mūsų tradicijos, tai, kaip švenčiame, yra mūsų tapatybės dalis. Tai, kokias šventes švenčiame, parodo, kas esame. Šiuo aspektu „Snaigė” tampa informacinio karo dalimi, nes parodo skirtumus tarp Rytų ir Vakarų, kuria ryšį su rusų kultūra, kurios dalis ji yra, ir kartu verčia mus jaustis nutolusiais nuo Vakarų kultūros. Kalėdų eglutės vakarėlius paprastai rengia vietinės kultūros organizacijos. Manau, kad galime tikėtis, jog jie tai geriau supras ir ne tik nereflektuotai pakartos modelius.

JŠ pagal www.kurierwilenski.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

JAV: Svarbus Aukščiausiojo Teismo sprendimas. COVID migracijos apribojimai kol kas palikti galioti!

JAV Aukščiausiajam Teismui priėmus sprendimą, teisės aktai, priimti siekiant kovoti su pandemijos plitimu ir palengvinti kovą su nelegalia migracija, liks galioti ir toliau. Taigi teismas panaikino Bideno administracijos politiką, palankią migracijai.

Nors amerikiečiams apribojimai ir lokautai liko tik nemalonus prisiminimas, pasienio valstijų valdžios institucijos ragino juos palikti, nes baiminosi, kad dėl užsieniečių antplūdžio vėl susidurtų su bejėgiškumo situacija.

Teismas nusprendė palikti galioti galiojančius teisės aktus, vadinamus 42-uoju įstatymu, kol bus išnagrinėta byla, kurią iškėlė 19 valstijų respublikonų valdžios institucijos, prieštaraujančios apribojimų panaikinimui.

Prezidento Donaldo Trumpo administracija, reaguodama į pandemiją, priėmė XIX a. teisės aktais pagrįstą įstatymą, pagal kurį beveik neįmanoma pateikti prieglobsčio prašymų teisėtai kertant sieną, o sulaikyti migrantai gali būti nedelsiant grąžinami į Meksiką.

Ieškinį pateikusios valstybės teigė, kad panaikinus apribojimus joms tektų patirti išlaidų, susijusių su migrantų krizės gilinimu. Joe Bideno administracija, kuri iš pradžių palaikė taisykles, bet planavo grįžti prie ankstesnių taisyklių, pareiškė, kad pripažins teismo sprendimą, nors vis dar ruošiasi keisti taisykles.

„42-asis įstatymas yra visuomenės sveikatos, o ne imigracijos apsaugos priemonė, todėl neturėtų būti pratęstas neribotam laikui”, – rašė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karine Jean-Pierre. Taip ji paragino Kongresą imtis visapusiškos imigracijos teisės reformos.

Anksčiau du žemesnės instancijos federaliniai teismai priėmė prieštaringus sprendimus dėl šių taisyklių: viename iš jų teigiama, kad taisyklės nuo pat pradžių buvo neteisėtos, o kitame – kad jos gali būti taikomos neribotą laiką.

Tuo pat metu federalinės administracijos atstovė Elizabeth Prologer teisme pripažino, kad panaikinus apribojimus gali laikinai padidėti migrantų srautas.

Laukdami sprendimo šiuo klausimu prie JAV sienos susirinko daugiau kaip 20 000 migrantų. Tuo pat metu Teksaso gubernatorius Gregas Abbotas į pasienį pasiuntė Nacionalinės gvardijos karius ir įsakė pastatyti papildomų skustuvo vielos užtvarų. Vietoj to nelegalūs atvykėliai reguliariai siunčiami atgal į šiaurę, kad toliau nuo sienos esančių regionų gyventojai suprastų, su kokia didele problema susiduria Teksasas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Novakas Džokovičius užsiregistravo į turnyrą Australijoje. Ar jie leis jam žaisti šiais metais?

Praėjusių metų „Australian Open” buvo vienas išskirtinių turnyrų – blogiausia šio žodžio prasme. Vietoj to, kad teniso gerbėjai visame pasaulyje džiaugtųsi sąžiningomis varžybomis dėl pergalės, šis renginys praėjo po represijų, kurių buvo imtasi prieš vieną geriausių pasaulio žaidėjų, ženklu.

Praėjus mažiau nei metams po žiauraus išsiuntimo iš Australijos, serbų maestro vėl grįžo kovoti dėl pergalės turnyre.

Sausio 16 d. antrajame pagal dydį šalies mieste Melburne prasideda „Australian Open” turnyras „Grand Slam” serijos varžybos. N. Džokovičius šiame turnyre dalyvaus 18-ąjį kartą ir į aikštę žengs kovoti dėl 10-ojo titulo. Šį pirmąjį iš keturių per metus vykstančių didžiųjų teniso turnyrų serbas laimėjo devynis kartus: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2020 ir 2021 m.

N. Džokovičius, kuris šiuo metu pasaulio teniso reitinge užima 5-ąją vietą, negalėjo papildyti savo pergalių serijos prieš metus pasiektu triumfu. Jis buvo diskvalifikuotas iš turnyro po to, kai Australijos valdžios institucijos du kartus atšaukė jo įvažiavimo vizą. Represijos prieš garsųjį sportininką buvo taikomos dėl to, kad jis nepasiskiepijo nuo koronaviruso.

Iš pradžių N. Džokovičius jau paraiškos teikimo etape buvo informuotas, kad jis negalės atvykti į šalį, tačiau lapkričio mėn. sanitarijos institucijos pripažino, kad tenisininkas yra atleistas nuo skiepų reikalavimo, ir leido jam atvykti į Australiją. Nemaloni staigmena žaidėjo laukė atvykus į šalį – pasienio tarnybos atšaukė jo vizą, užginčijo leidimą įvažiuoti ir čempionas buvo deportuotas.

Kelias dienas praleidęs areštinėje, pirmosios instancijos teismas priėmė N. Džokovičiui palankų sprendimą ir paleido žaidėją į laisvę, leisdamas jam pradėti ruoštis turnyrui. Tačiau byla buvo apskųsta federaliniam teismui ir įsikišo imigracijos ministras, kuris vėl panaikino tenisininko vizą. Galiausiai N. Džokovičiui teko skristi namo, švenčiant taškų, kuriuos jis galėjo pelnyti už dalyvavimą turnyre, skonį.

Šių metų COVID apribojimai Australijos gyventojams ir žaidėjams – tik juodas prisiminimas, todėl atrodo, kad serbas galės varžytis dėl kito titulo be apribojimų. Viltis, kad sporto gerbėjai jį šiltai sutiks, be kita ko, išreiškė ir „Grand Slam” renginio direktorius Craigas Tiley.

Prieš pradėdamas „Australian Open” turnyrą N. Džokovičius taip pat išbandys jėgas kiek žemesnio rango turnyre Adelaidėje. Būtent ten šiuo metu yra žaidėjo buvimo vieta.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Milijardieriai – marionetės „pasaulinės vyriausybės” rankose? Didelis „Musk” pralaimėjimas „Twitter” kare.

Elonas Muskas apie save sakė, kad yra labai nepriklausomas nuo jokios ideologijos, ir bravūrišku stiliumi stojo į kovą su liberaliuoju isteblišmentu. Tačiau po dviejų dienų kovos jis pralaimėjo su kaupu. Buvo priverstas surengti vadinamąją skaitytojų apklausą.

Gerai žinoma, kad bet kokioje apklausoje laimi ne tas, kas dalyvauja, o tas, kas skaičiuoja balsus, kaip yra pasakęs nepamirštamasis Josifas Stalinas. Balsus, kaip visada, „skaičiavo” kairieji liberalai. Todėl prieš kelias dienas užblokuotos kairiųjų žurnalistų ir aktyvistų paskyros buvo atblokuotos.

Žinoma, žodį „suskaičiavo” rašau su kabutėmis. Kalbama ne apie techninį skaičiavimo metodą, dėl kurio šioje situacijoje sunku turėti kokių nors prieštaravimų.

Pirmiausia kalbama apie organizacijų ir žiniasklaidos galią, kuri iš karto sureagavo į Elono Musko veiksmus. Po tokios „artilerijos ugnies” iš galingiausių patrankų, t. y. Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos, nusilenkė net pasaulio milijardierius.

Visa tai liudija, kur iš tikrųjų yra dabartinių pasaulio galingųjų „galios centrai”. Milijardieriai yra tik marionetės jų rankose, o tų, kurie maištauja, pakanka įbauginti „viešąją nuomonę”.

Elonas Muskas pralaimėjo pirmąjį mūšį dėl „Twitter”, pamatysime, kaip tęsis karas. Ar įmanoma būti iš tiesų nepriklausomam ir kartu galingam? Liberalioji kairė negali sau to leisti, tam ir būtų jos mirtis.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Kroatijos futbolo rinktinė: Su Dievu prieš LGBT ideologiją!

Kroatijos futbolo rinktinė, Katare vykusiame pasaulio futbolo čempionate iškovojusi bronzos medalius, dar kartą patraukė viso pasaulio ir, suprantama, visų pirma Tarpjūrio regiono futbolo gerbėjų dėmesį.

Ji sužavėjo savo charakteriu, nes buvo tikra komanda, kurioje vienas už visus ir visi už vieną. Šį charakterį kūrė keli kroatų treneriai, pradedant „patrijarchu” Miroslavu Balzevičiumi, o komanda niekada nebuvo tik „komanda”, bet tikra šeima.

Tam lemiamos įtakos turėjo katalikiškas trenerių ir žaidėjų požiūris.

„Už viską, ką pasiekiau gyvenime ir per visą savo karjerą, esu dėkingas Dievui, todėl sunkiomis akimirkomis griebiasi rožinio, kurį visada nešiojasi su savimi, ir po to ateina pagerėjimas”, – sakė Kroatijos futbolo rinktinės treneris Zlatko Daličius.

Prieš rungtynes su Maroku dėl trečiosios vietos pasaulio futbolo čempionate Katare jis davė interviu Lotynų Amerikos katalikiškai naujienų agentūrai „ACI Prensa”, kuriame, be kita ko, kalbėjo apie tai, kad tikėjimas atlieka didelį vaidmenį jo gyvenime ir kad jis stengiasi juo auklėti savo vaikus, taip pat apie permainingą sportinę karjerą – nuo didžiulės šlovės iki nesėkmių.

Dar prieš Pasaulio futbolo čempionatą Kroatijos futbolo rinktinės kapitonas Luka Modričius paskelbė, kad neketina čempionato metu dėvėti vaivorykštės juostos, taip išreikšdamas paramą LGBT asmenims.

Kaip žinoma, kai kurios Europos nacionalinės komandos jau prisijungė prie kampanijos „One Love”, kurios tikslas – „remti įtrauktį ir smerkti diskriminaciją”. Kroatai kartu su keliomis kitomis nacionalinėmis komandomis atsisakė dalyvauti akcijoje. Tai oficialiai patvirtino Kroatijos futbolo asociacija.

Interviu ACI Prensa Daličius prisipažino, kad augo „katalikiškoje šeimoje, mama mane mokė tikėjimo ir vedė tikybos pamokas, o vaikystėje ir jaunystėje buvau mūsų parapijos bažnyčios ministrantas”. Jis pabrėžė, kad visą gyvenimą buvo tikintis žmogus ir šia dvasia auklėja savo vaikus.

Komandos kapitonas Luka Modričius taip pat viešai prisipažįsta Kristų. Internete galima rasti nuotraukų, kuriose jis dėvi marškinėlius su Mergelės Marijos atvaizdu, taip pat nuotraukų, darytų po bažnytinių iškilmių. Jau per turnyrą Katare žaidėjai, vadovaujami Modrićiaus, dalyvavo mišiose, kurios buvo švenčiamos prieš pat pergalingas rungtynes su Japonija.

Anglijos Londono „Chelsea” žaidėjas Mateo Kovačičius taip pat viešai liudijo savo tikėjimą. Futbolininkas sakė, kad didžiuojasi, jog yra tikintis žmogus. „Didžiuojamės, kad esame tikintieji, kad esame katalikai”, – sakė jis.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Žiniasklaidoje nutylėtas milžiniškas protestas prieš abortų įteisinimą Maltoje

Gruodžio 4 dieną – lygiai prieš dvi savaites – Maltoje įvyko milžiniška piliečių demonstracija prieš valdančiųjų bandymus įteisinti abortus šioje šalyje. Daugiau nei 20 000 žmonių išėjo į gatves šalies sostinėje Valetoje ir tai sudarė 4 procentus visos populiacijos. Lietuvoje tai atitiktų apie 120 000 žmonių.

Taip pat 20 000 maltiečių pasirašė peticiją, reikalaujančią vyriausybės atmesti siūlomą abortų įteisinimą ir palaikyti alternatyvų projektą, parengtą aštuoniasdešimties medicinos, teisės ir etikos mokslininkų grupės.

Proteste prie šalies ministro pirmininko Roberto Abelos ofiso dalyvavo vyskupas, opozicijos lyderiai, buvusi Maltos prezidentė Marie Louise Coleiro Preca, buvęs Maltos deleguotas Europos Sveikatos reikalų komisaras Tonio Borg, kiti ryškūs visuomenės veikėjai ir medikai.

Dabartinis šalies prezidentas George`as Vella yra viešai pareiškęs, kad verčiau atsistatydins iš pareigų nei pasirašys abortų įteisinimą
„Siūlomas įstatymas Maltoje įteisintų abortus pagal pageidavimą. Jei jis bus priimtas, Malta iš vienintelės Europos šalies, kur gyvybė saugoma absoliučiai, taptų šalimi, kurioje abortai visiškai legalūs. Reikalaujame vyriausybės skubiai pakeisti įstatymo tekstą pagal medicinos, teisės ir etikos ekspertų grupės pateiktus siūlymus“, – sakė Dr. Miriam Sciberras, Life Network Foundation pirmininkė.

Dabartiniai Maltos įstatymai saugo gyvybę ir užtikrina visų medicininių paslaugų nėščiosioms suteikimą. To rezultatas – nė vienos su nėštumu susijusios motinos mirties per pastaruosius dešimt metų. Įstatymai saugo medikus, jeigu jie gelbsti motinos gyvybę ir tai baigiasi kūdikio mirtimi. Pasiūlytos pataisos leistų abortus nesant pavojaus motinos gyvybei ir atvertų duris abortams pagal pageidavimą, kaip išsamiai paaiškino Oksfordo mokslininkas dr. Calumas Milleris.

Prie Life Network Foundation paskelbto pasmerkimo vyriausybės projektui prisijungė 81 akademikas, 450 gydytojų, 44 institucijos, Maltos medikų asociacija ir Maltos psichiatrijos asociacija.Skyrėme laiko stebėdami, ar ir kaip šią išskirtinio masto demonstraciją nušvies Lietuvos žiniasklaida.

Tačiau nė viena sekuliari ar krikščioniška žiniasklaidos priemonė nė nepaminėjo šių protestų, nederančių su Lietuvoje skleidžiamu mitu, jog abortas – žmogaus teisė, o pritarimas abortams pagal pageidavimą – būtina buvimo europiečiais ir vakariečiais sąlyga. Kviečiame skleisti šią nutylėtą žinią.

Jonas Šaulys pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Kodėl Elonas Muskas užblokavo liberalių žurnalistų paskyras?

Naujasis „Twitter” savininkas nenustoja kišti savo lazdos į skruzdėlyną, o tai įsiutina kairiųjų pusę ir kelia linksmybes dešiniųjų pusėje, kuri po daugelio metų nebeturi cenzoriaus ir netgi pastebi tam tikrus veiksmus prieš iki šiol neliečiamą pagrindinę srovę. Užblokavęs kelias liberalias paskyras, E. Muskas susidūrė su… Europos Sąjungos šantažu.

Po to, kai Elonas Muskas asmeniškai užblokavo kelių CNN, „Mashable”, „New York Times”, „Washington Post”, „Vox” ir buvusio MSNBC laidų vedėjo Keitho Olbermanno paskyras, Europos Sąjunga grasina „Twitter” sankcijomis valstybėse narėse.

Prieštaringai ne tik tarp eurokratų vertinama milijardieriaus nurodyta priežastis. Pagrindinės žiniasklaidos darbuotojai buvo įtariami pažeidę privačių duomenų skelbimo taisykles, nes atskleidė privataus lėktuvo, kuriuo keliavo E. Muskas, buvimo vietą.

Iki šiol ekscentriškasis „Tesla” ir „SpaceX” savininkas nustebino abi ideologinio ginčo puses, savo tviterio žinutėse siūlydamas, kad „”mentalinis virusas (ideologija) bus nugalėtas, arba niekas daugiau nebeturi reikšmės”, juokaudamas apie „”kovidianus”” arba nurodydamas, kad daktaras Anthony Fauci turėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Šį kartą, kaip pabrėžia konservatyviosios pusės atstovai, būtent kairieji, gyvenantys savo visagalybe ir teisumu, pradėjo patirti tuos pačius apribojimus, kuriuos anksčiau naudojo prieš savo oponentus.

Pradžioje minėta pagrindinė žiniasklaida neigė, kad jos darbuotojai pasidalijo E. Musko buvimo vieta. Programinės įrangos, kuri buvo naudojama privačiam lėktuvui sekti, autorius Jackas Sweeney pasisakė šiuo klausimu, teigdamas, kad ji leido atlikti tokią operaciją.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová nedelsdama sureagavo į „Musk” sprendimą. „Neramu girdėti apie savavališką žurnalistų nušalinimą nuo darbo „Twitter” tinkle. ES Skaitmeninių paslaugų akte reikalaujama gerbti žiniasklaidos laisvę ir pagrindines teises. Tai patvirtina mūsų Žiniasklaidos laisvės įstatymas. Elonas Muskas turėtų tai žinoti. Yra keletas raudonų linijų. Netrukus bus taikomos sankcijos.” – ji rašė.

Keista, bet ta pati Europos Komisija neišreiškė „susirūpinimo”, kai ankstesnė „Twitter” valdyba, sudarydama korumpuotą sandorį su politikos formuotojais, masiškai blokavo konservatyvių žurnalistų ir kitų naudotojų, kurie dalijosi Bidenų šeimą kompromituojančia medžiaga, paskyras.

Kongreso narė Marjorie Taylor Greene, be kita ko, kalbėjo apie šį klausimą. „Tie patys spaudos politikos aktyvistai, kurie skundžiasi, kad buvo uždrausti dėl doxxing [dalijimosi privačiais duomenimis] ir grėsmės Elonui Muskui, anksčiau reikalavo uždrausti konservatyvius amerikiečius, prezidentą Trumpą ir mano asmeninę paskyrą. Jiems būtų naudinga nustoti būti politiniais aktyvistais ir tiesiog būti žurnalistais”, – rašė ji tviteryje.

Populiarus konservatyviųjų pažiūrų komentatorius Mattas Walshas, priešingai, pasirinko pašaipų toną ir parašė: „Šį rytą atsibudome į sugriautą šalį. Sukrėsti žvelgiame į nuolaužas. Mums skauda ir skauda širdį. Mes vis dar negalime suvokti, kokių baisybių buvome liudininkais praėjusią naktį. Keli liberalai buvo laikinai nušalinti nuo „Twitter”. Niekas nebebus taip, kaip anksčiau.”

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Prancūzija: masonų „ginkluota ranka” padegė Betliejaus prakartėlę?

Kaip įprasta per Kalėdas, Prancūzijoje prasidėjo kova prieš Betliejaus prakartėles viešosiose erdvėse.

Masonų Laisvosios Minties Asociacijos kreipiasi į teismus ir Valstybės Tarybą dėl merų, kurie tęsia šią gražią Kalėdų tradiciją ( pvz., Beziers, Beaucaire miestų). Visi požymiai rodo, kad jų „ginkluotoji jėga” jau pereina prie „tiesioginių” veiksmų, kaip rodo Bas-Rhin departamente padegta prakartėlė.

Įrenginys buvo padegtas trijose vietose. Gruodžio 13 d., antradienį, tai įvyko Ilkirch-Graffenstadeno miestelyje, esančiame į pietus nuo Strasbūro. Pasak visuomeninio televizijos transliuotojo „France 3”, gaisras kilo apie 22.00 val. Laimei, ugniagesiai jį gana greitai suvaldė.

Į įvykio vietą atvykęs miesto meras Thibaud Philipps pranešė, kad iš trijų gaisro šaltinių vienas padegimas tiesiogiai susijęs su Kūdikėlio Jėzaus statula. Jis pridūrė, kad „taip pat buvo atakuojamos medinės figūrėlės” ir „sunaikinta tvora, už kurios stovi prakartėlė”.

Pirminiais duomenimis, neabejojama, kad tai buvo tikslingas padegimas. Miestelio meras pranešė, kad pateiks oficialų skundą dėl padegėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Politikė socialiniame tinkle „Facebook” taip pat paskelbė suniokoto lopšelio nuotrauką ir parašė, kad šis padegimas yra „išpuolis prieš mūsų tradicijas ir vertybes”. Philipps taip pat pažadėjo padaryti viską, kad „būtų surastas šio bjauraus veiksmo vykdytojas”.

Savivaldybės tarnybos rūpinosi lopšelio-darželio atstatymu, kad Illkirch-Graffenstadeno gyventojai galėtų džiaugtis simboliniu Gerosios Naujienos atvaizdu.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Pagalbinė savižudybė tebėra neteisėta”. Svarbus Nyderlandų teismo sprendimas.

„Pagalbinė savižudybė Nyderlanduose tebėra neteisėta”, – trečiadienį nusprendė Hagos apygardos teismas. Teisėjas nusprendė atmesti asociacijos Laatste Wil (Paskutinė valia) prašymą, kuris, jos nuomone, buvo neteisėtas.

Asociacija, kuri pasisako už galimybę padėti žmonėms, norintiems sutrumpinti savo gyvenimą, teigė, kad dabartinis įstatymas dėl teisės į eutanaziją riboja asmens apsisprendimo teisę.

Nyderlanduose savižudybė nėra laikoma nusikaltimu, tačiau už pagalbą ar priemonių suteikimą savižudybei jau baudžiama. Šios taisyklės išimtis yra eutanazija: gydytojas gali taikyti pagalbinę savižudybę, jei tai susiję su pacientu, kuris kenčia „nepakeliamai” ir dėl medicininių priežasčių neturi jokių perspektyvų pasveikti.

Iš teismo pranešimo žiniasklaidai matyti, kad ieškovas manė, jog galiojantis įstatymas pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 straipsnyje saugomą teisę į privataus gyvenimo gerbimą.

Teismas su tuo nesutiko ir nurodė, kad pagal EŽTK 2 straipsnį valstybė privalo saugoti teisę į gyvybę. „Tai reiškia, kad valstybė turi kiek įmanoma užkirsti kelią pažeidžiamiems asmenims nutraukti savo gyvenimą savo nuožiūra. Teismo nuomone, šiuo metu galiojančiais eutanaziją reglamentuojančiais teisės aktais valstybė tinkamai suderino įvairius interesus”, – rašoma pranešime.

Tuo tarpu Nyderlandų valdančiosios D66 partijos socialliberalai pateikė įstatymo projektą, pagal kurį vyresni nei 75 metų asmenys gali prašyti eutanazijos, net jei jiems nieko blogo nėra.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Elonas Muskas ištesėjo savo žodį. Dienos šviesą išvydo „Twitter” politinės cenzūros įrodymai

Naujasis socialinės žiniasklaidos platformos savininkas tesėjo duotą žodį ir atskleidė dalį „Twitter” bylų, t. y. vidinio susirašinėjimo, kuriame užfiksuoti cenzūros veiksmai, atlikti bendradarbiaujant su Demokratų partija ir asmenimis, atsakingais už Joe Bideno prezidentinę kampaniją.

Prieš kurį laiką Elonas Muskas „Twitter” surengė apklausą, kurioje klausė, ar turi būti atskleisti bendrovės vidaus dokumentai, rodantys, kad ji vykdo cenzūrą prieš politinius oponentus ir „draudžia” paskyras, kurios laikomos netinkamomis. Didžioji dauguma naudotojų atsakė „taip”, todėl ekscentriškasis milijardierius nurodė savo komandai surinkti atitinkamus duomenis.

Susirašinėjimo ištraukas kartu su pasakojimu, kuriame paaiškinta, kas ir kaip (iš viso 33 temos), paskelbė vienas „Twitter” darbuotojas, o baigtu įrašu pasidalijo E. Muskas:

Kaip apibendrina Mattas Taibbi, prieš 2020 m. prezidento rinkimų kampaniją „Twitter” vadovai gaudavo elektroninius laiškus iš Demokratų partijos žmonių, kurie „pradėjo prašyti bendrovės manipuliuoti pareiškimais: iš pradžių šiek tiek, paskui dažniau, o galiausiai nuolat”.

„Iki 2020 m. prijungtų sprendimų priėmėjų prašymai ištrinti tviterio žinutes buvo įprastas dalykas. Vienas režisierius rašė kitam: Daugiau Bideno komandos pranešimų. Po to sekė atsakymas: Tai padaryta”, – praneša darbuotojas, kuriam Muskas pavedė paviešinti kompromituojančią medžiagą, iš kurios matyti, kad jis darė įtaką rinkimų rezultatams cenzūruodamas nepatogų turinį.

Taip pat atskleista informacija, susijusi su „Twitter” vadovybės vykdomu vadinamojo „nešiojamojo kompiuterio iš pragaro” – Džo Baideno sūnaus Hunterio kompiuterio, kuriame atliekant aptarnavimą rasta medžiagos, liudijančios apie amoralų Bidenų klano gyvenimo būdą ir korupcinius ryšius, – slėpimu. Tuo metu „Twitter” nutildė „New York Times” paskelbtą straipsnį šia tema ir daugybę naudotojų, kurie norėjo, kad šis klausimas išvystų dienos šviesą, pranešimų.

Šiuo atveju platformos vadovybė elgėsi itin negailestingai. „Twitter” ėmėsi ypatingų priemonių, kad paslėptų šią istoriją, pašalino nuorodas ir paskelbė įspėjimus, kad ji gali būti pavojinga. Jie netgi užblokavo duomenų perdavimą privačiomis žinutėmis, naudodamiesi priemone, kuri anksčiau buvo skirta tik kraštutiniams atvejams, pavyzdžiui, vaikų pornografijai,” – jame rašoma. Kartu Elono Musko darbuotojas priduria, kad šiuo atveju vadovybė buvo santūresnė ir nebuvo rasta jokių įrodymų apie tiesioginį Demokratų partijos vadovybės nurodymą. Nepaisant to, sprendimas buvo priimtas vadovybės lygmeniu.

Taibbi atvirai prisipažįsta, kad bendrovėje „dirbo vienos politinės orientacijos žmonės”, kurie lengvai priimdavo bet kokius Demokratų partijos narių pranešimus ir vykdydavo nurodymus pašalinti medžiagą, liudijančią prieš ją.

Dar viena istorija, aprašyta pranešimų serijoje, yra prezidento D. Trumpo Baltųjų rūmų atstovės spaudai Kaleigh McEnany blokavimas, kurį vienas „Twitter” vadovų paaiškino kaip tariamą platformos taisyklių dėl „nulaužtos medžiagos” (kad ir ką tai reikštų) pažeidimą. Kaip aprašo Mattas Taibbi, apie šią storžievišką intrigą buvo komentarų pačioje komandoje, o vienas darbuotojas rašė: „Pasiteisinimas buvo įsilaužimas, tačiau per kelias valandas beveik visi suprato, kad tai bus nepadora. Tačiau niekas neturėjo drąsos jį pakeisti.”

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Italijos Bažnyčia pamažu artėja prie „normalumo”. Atkurti liturginiai gestai… bet kaukės vis dar rekomenduojamos

Jau dvejus su puse metų ne tik valstybei, bet ir Bažnyčiai Italijoje taikomi įvairūs pandeminiai apribojimai, kuriais neva siekiama sustabdyti koronaviruso plitimą.

Dabar, kai uždarymas ir jo absurdiškumas pamažu tampa prisiminimu, tikintieji Apeninų pusiasalio bažnyčiose taip pat gali pamiršti ankstesnes taisykles… Tačiau ne visi.

Šie sprendimai buvo paskelbti Vyskupų konferencijos prezidiumo laiške Italijos vyskupams.

Be kita ko, rekomenduojama, kad į gripą panašiais simptomais sergantys ir dėl koronavirusinės infekcijos izoliuoti asmenys neturėtų dalyvauti šventėse.

Vis dar rekomenduojama dezinfekuoti rankas įeinant į maldos vietas. Tai turėtų daryti ir kunigai prieš teikdami Komunijos sakramentą. Tačiau nebėra reikalavimo laikytis atstumo tarp Mišių dalyvių. Jiems patariama dėvėti kaukes.

Episkopatas nurodė, kad vyskupai, esant ypatingoms situacijoms, gali imtis papildomų priemonių savo vyskupijose.

Pirmuosius apribojimus dėl pandemijos Italijos episkopatas įvedė 2020 m. kovo mėn. Rimčiausias žingsnis buvo mišių ir pamaldų su tikinčiaisiais visoje šalyje sustabdymas. Po dviejų mėnesių, gegužės 18 d., jos buvo atnaujintos, taikant griežtą kovos su pandemija režimą.

Toks dvasininkų valdžios požiūris sukėlė didžiulę priešpriešą tarp tikinčiųjų, kurie liko be galimybės arba su labai apsunkinta galimybe gauti Šventąją Komuniją ir kitus sakramentus.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Antikrikščioniškas CREDO, ekskomunika ir naujasis Dzeržinskis. Prof. Kowalczyk apie šiuolaikinius revoliucijos dievukus

„Deja, išmintingojo G. L. Čestertono posakis pasitvirtina: Kai žmogus nustoja tikėti Dievu, jis gali tikėti bet kuo. Iš tiesų, žmonės, ypač jaunimas, atmetęs Jėzaus Kristaus Dievą, gali būti priversti tikėti įvairiomis ideologijomis, viena už kitą kvailesnėmis”, – lenkų savaitraštyje „Idziemy” (Einame) rašo kunigas profesorius Dariuszas Kowalczykas.

Kunigas primena, kad žmogui reikia prasmės, vadinamųjų aukštesnių vertybių ir suvokimo, kad jis tarnauja kažkokiam gėriui. „Jei žmogus atmeta Dievą Kūrėją ir Gelbėtoją, kuris yra mūsų gyvenimo ir mirties Viešpats, atsiradusią tuštumą reikia kažkuo užpildyti. Kiek daug žmonių buvo priversti tikėti sovietiniu komunizmu – absurdų ir nusikaltimų pilna ideologija. Šiandien turime vadinamąjį kultūrinį marksizmą, kuris nekovoja prieš privačią nuosavybę, (…) bet nori visiškai perrašyti švietimą, kultūrą, filosofiją, religiją”, – aiškina jis.

Pasak dvasininko, „neomarksistinės revoliucijos smaigaliai” visų pirma yra ekologizmas ir genderizmas – LGBT ideologija.

„Kairiųjų liberaliųjų ideologijų šalininkams būdingas piktumas, fanatizmas ir agresija. Įvairių rūšių Dzeržinskių netrūksta, tik šiuolaikiniai Dzeržinskiai, priešingai nei jų sovietinis pavyzdys, atsisako fizinio smurto. Tačiau jie nevengia visų žodinio ir teisinio smurto formų. Nors jų lūpose skamba šūkiai apie demokratiją, toleranciją ir įvairovę, iš tikrųjų jie įnirtingai atmeta bet kokią nuomonę, kuri neatitinka jų religijos”, – pabrėžia savaitraščio „Idziemy” autorius.

„Reikia sutikti su Benedikto XVI diagnoze: Šiuolaikinė visuomenė yra arti to, kad suformuluotų antikrikščionišką tikėjimą, ir jei kas nors jam prieštaraus, bus nubaustas ekskomunika. Todėl baimė dėl šios dvasinės Antikristo jėgos yra suprantama”, – apibendrina kun. prof. Dariusz Kowalczykas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

16 tipų šeimų Ispanijoje? Vyriausybė nori teisiškai dekonstruoti pagrindinę socialinę ląstelę

Ispanijos kraštutinių kairiųjų valdžia skelbia atvirą karą šeimai. Valdžios institucijos nori padaryti revoliucinius teisinės kalbos pakeitimus, įskaitant naują apibrėžtį, apimančią 16 skirtingų šių artimiausių santykių rūšių. Socialinės organizacijos įspėja, kad tai didžiulė grėsmė ir valstybės išpuolis prieš svarbiausią žmonių bendruomenę.

Trečiadienio posėdyje vyriausybė turėjo patvirtinti projektą kaip karališkąjį dekretą. Vėliau dokumentą turėjo svarstyti ir ratifikuoti parlamentas. Likus kelioms valandoms iki susitikimo valdininkai atsisakė pirminio plano.

Ispanijos konstitucija leidžia priimti įstatymus ne parlamento lygmeniu, tačiau vykdomoji valdžia turi įgaliojimus priimti laikinus įstatymus tik esant „ypatingam ir neatidėliotinam poreikiui”.

Griežtą kritiką dėl įstatymo turinio išreiškė šeimą remiančios ir konservatyvios socialinės organizacijos. Madrido daugiavaikių šeimų asociacija savo išleistame manifeste pabrėžė, kad šeimos institutas yra svarbesnis už valstybę, kuri gali jį tik „saugoti ir skatinti”.

„Šie 16 šeimos tipų (…) yra šeimos situacijos, kurios jokiu būdu neatitinka šeimos apibrėžimo”, – pareiškime pabrėžė aktyvistai ir pridūrė, kad iš tikrųjų „šeima yra sudaryta iš vieno vyro ir vienos moters santuokinės sąjungos, kuri (…) užtikrina didžiausią stabilumą, būtiną vaikų gerovei”.

  • Trejus metus „Podemos” (partija, priklausanti valdančiajai koalicijai – red. past.) audė šeimos dekonstravimo planą, padalydama ją pagal skirtingas aplinkybes, sumaišydama su ideologiniais ir sektantiškais atributais, pridėdama keletą socialinės politikos pasiūlymų ir viską sudėdama į vieną”, – vyriausybės iniciatyvos pobūdį apibūdino Daugiavaikių šeimų asociacijos pirmininkė Maria Mendez.

Vyriausybė siekia „sukurti groteskišką ir melagingą šeimos įvaizdį; teisės aktais siekiama iš naujo apibrėžti šeimą”, – tęsė devynių vaikų motina.

Kaip pabrėžė aktyvistas, visi žalingo dokumento priešininkai turi aiškiai protestuoti ir imtis reikiamų veiksmų kovai su šiuo įstatymu. – (…) Kad blogis triumfuotų, tereikia, kad geri žmonės pasyviai stovėtų ir nieko nedarytų”, – apibendrino Mendezas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

JAV: priėmus už gyvybę pasisakančius teisės aktus, Teksase sumažėjo abortų ir padaugėjo gimimų

Teksaso įstatymas, saugantis negimusių vaikų gyvybes nuo širdies plakimo nustatymo, suvaidino svarbų vaidmenį gelbstint tūkstančius gyvybių.

Tai viena iš pagrindinių išvadų, padarytų daktaro Michaelo J. New iš Amerikos katalikiškojo universiteto ir Charlotte Lozier instituto atliktoje analizėje. Tyrėjas atkreipė dėmesį į Teksaso valstijos gimstamumo duomenis, pagal kuriuos 2022 m. kovo-liepos mėn., palyginti su panašiais ankstesnių metų laikotarpiais, gimstamumas padidėjo daugiau nei 5 000 vaikų.

Teksaso širdies plakimo įstatymas įsigaliojo 2021 m. rugsėjo 1 d. Tuo metu buvo daugybė bandymų jį sustabdyti teisminiu keliu, be abortus remiančių organizacijų, tai darė ir prezidento Joe Bideno administracija, Teisingumo departamentas. Tačiau visos šios iniciatyvos žlugo. Todėl Teksaso teisės aktas, kuris apsaugo kūdikius net nuo šeštos nėštumo savaitės, nes tuo metu jau galima aptikti širdies plakimą, tapo pirmuoju teisės aktu nuo 1973 m. Roe prieš Wade’ą, kuriuo veiksmingai ginama gyvybė, pradėta gerokai žemiau „gyvybingumo” ribos.

Dr. Michaelas J. New savo analizėje pažymi, kad praėjus keliems mėnesiams po „širdies plakimo įstatymo” priėmimo, Teksase atliktų abortų skaičius gerokai sumažėjo. Per penkis naujojo įstatymo galiojimo mėnesius vidutiniškai per mėnesį buvo atlikta 2760 negimusių vaikų abortų. Toks skirtumas grindžiamas palyginimu su ankstesniais penkiais mėnesiais (2021 m. balandžio-rugpjūčio mėn.), t. y. prieš įsigaliojant Teksaso širdies plakimo įstatymui. Tuo metu beveik 30 milijonų gyventojų turinčioje valstijoje per mėnesį buvo atliekama vidutiniškai beveik 5200 abortų.

Tačiau Amerikos katalikiškojo universiteto ir Charlotte Lozier instituto mokslininkė atkreipia dėmesį, kad toks palyginimas gali būti ne visai prasmingas, nes per pirmuosius tris mėnesius abortų atliekama kur kas daugiau nei per paskutinius tris metų mėnesius. Tai rodo Teksaso sveikatos paslaugų departamento duomenys.

Todėl, pasak analizės autoriaus, laikotarpį nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn. geriau lyginti su atitinkamu praeities laikotarpiu. Ir čia taip pat galima pastebėti aiškų nuosmukį. 2018/19 m., 2019/20 m. ir 2020 m. bei 2020/2021 m. rugsėjo-sausio mėn. laikotarpiu buvo atlikta apie 22 000 abortų. 2021/2022 m. Teksase buvo atimta šiek tiek daugiau nei 12 000 negimusių vaikų. Taigi, tai yra 10 000 mažiau nei ankstesniais metais.

Tačiau daktaras Michaelas J. New atkreipia dėmesį, kad šios statistikos tinkamumu galima suabejoti dėl to, kad nors Teksase abortų skaičius sumažėjo, kaimyninėse valstijose jis išaugo. Nepaisant to, šis padidėjimas neatsiliko nuo abortų mažėjimo tendencijos Vienišosios žvaigždės valstijoje. Todėl analizės autorius pateikia kitą statistiką, įrodančią vadinamąjį Teksaso širdies plakimo įstatymo poveikį – tai gimimų Teksase duomenų palyginimas.

Dr. Michaelas J. Newas, analizuodamas Teksaso širdies plakimo įstatymo poveikį gimstamumui, pradėjo 2022 m. kovo vidurį. Visa tai dėl to, kad, JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, 83 proc. gyvų gimusių kūdikių gimsta 37-40 nėštumo savaitę.

Duomenys, gauti iš Teksaso sveikatos paslaugų departamento, rodo, kad 2022 m. kovo-liepos mėn. gimė vidutiniškai 5 000 kūdikių daugiau nei atitinkamais laikotarpiais 2019-2021 m. Absoliučiais skaičiais – per penkis analizuotus šių metų mėnesius gimė beveik 158 000 kūdikių, o trejų metų vidurkis buvo beveik 153 000. „Ši analizė rodo, kad beveik 50 proc. kūdikių, kuriems grėsė abortas ir kuriuos saugojo Teksaso širdies plakimo įstatymas, buvo pagimdyti iki termino greičiausiai dėl šio įstatymo priėmimo”, – daro išvadą daktaras Michaelas J. New. Kaip jis aiškina, net 3 proc. padidėjusio gimstamumo negalima visiškai paaiškinti vien tik gyventojų skaičiaus augimu, nelegalia imigracija ar nacionaline gimstamumo tendencija po vadinamosios COVID-19 pandemijos.

Dr. Michael J. New analizė yra viena iš pirmųjų apie valstijos įstatymą, kuriuo užtikrinama reikšminga negimusių kūdikių apsauga ir kuris buvo priimtas po Roe v. Wade bylos. 2022 m. birželio mėn. Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą byloje Dobbs v. Jackson Women’s Health Organisation, kuriuo panaikino sprendimą byloje Roe v. Wade ir leido valstijoms priimti negimusių kūdikių apsaugos įstatymus. Šiuo metu 13 valstijų galioja įstatymai, kuriais saugoma gyvybė, užsimezgusi per visus devynis nėštumo mėnesius. Panašus kataliko gubernatoriaus Grego Abbotto pasirašytas įstatymas įsigaliojo ir Teksase, kur už negimusio kūdikio nužudymą gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Vyskupas Stricklandas: kiekvienas krikščionis turi ryžtingai pasmerkti Pasaulio Ekonomikos Forumo piktžodžiavimus!

Teksaso valstijos Tylerio vyskupijos vyskupas Josephas Stricklandas sureagavo į vaizdo įrašą, kuriame parodoma, kokio masto arogancija pasižymi Pasaulio Ekonomikos Forumo „dievai”.

Drąsiais pareiškimais garsėjantis hierarchas ragino visus krikščionis pasipriešinti organizuotam vadinamojo ” Didžiojo persitvarkymo” blogiui.

Britų kanalas „The People’s Voice” paskelbė „YouTub” įrašą apie „dieviškus” Pasaulio Ekonomikos Forumo (WEF) siekius. „Dievas mirė”, o WEF įgyja „dieviškų galių” – taip pranešėjas apibendrino dabartinę Klauso Schwabo ir jo palydovų, vadovaujamų „globalistų pranašo” sodomito Yuvalo Noah Harari, žinią.

Viename iš pareiškimų WEF prezidentas Klausas Schwabas interviu atvirai pasakoja, kaip jam pavyko įsiskverbti į pusę pasaulio vyriausybių, kurios vykdo jo forumo darbotvarkę. – Dabar šie tironai tampa arogantiški ir įsitikinę savo sėkme. Jie nebesislepia šešėlyje ir nebetraukia virvelių iš už uždangos, – komentuoja filmo pasakotojas.

Jame taip pat pateikiamos ištraukos iš Harario kalbų, įskaitant jo komentarą apie savo knygą, kuriame jis teigė, kad „Dievas yra miręs, tik jam sunku atsikratyti savo kūno”. Kad ir ką šis beprotis turėjo omenyje, atitinkami žodžiai nuskambėjo vėliau, kai jis pareiškė, kad būtent Pasaulio Ekonomikos Forumas dabar „įgyja dieviškų galių” ir „paverčia žmones dievais”.

Britų žiniasklaidos medžiaga savo „Twitter” paskyroje pasidalijo vyskupas Josephas Stricklandas.

„Kiekvienas tikintis krikščionis turėtų tai griežtai pasmerkti. Pasaulio ekonomikos forumo balsai piktžodžiauja prieš Visagalį Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, todėl turi būti pasmerkti. Turime priešintis jiems ir „Didžiojo perkrovimo” blogiui kiekviename žingsnyje”, – rašė hierarchas.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Ukrainoje veikiančių judėjimų už gyvybę atstovai atviru laišku kreipėsi į apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Visvaldą Kulboką

Laiško autoriai hierarchui užduoda klausimus apie popiežiaus Pranciškaus susitikimus su abortus viešai remiančiais politikais, taip pat apie kai kuriuos paskyrimus Vatikane.

Laiško autoriai yra Ukrainos Katalikų Bažnyčioje veikiančių už gyvybę pasisakančių organizacijų ir bendruomenių atstovai: Genia Samborska (Visos Ukrainos labdaros fondas „Už žmogaus orumą”), Artur Pohorilenko (nevyriausybinė organizacija „Už gyvybę ir žmogaus orumą”), Valentyna Pavsiukova (Tarptautinis labdaros fondas „Gailestingumo taurė”), Myroslav Vozniak (nevyriausybinė organizacija „Krikščionių judėjimas už gyvybę”) ir Sviatoslav Pohliad (judėjimas „Gyvybės gladiatoriai”).

„Šį laišką parašėme dėl keleto neseniai įvykusių įvykių, kurie pasėjo didelę sumaištį daugelio tikinčiųjų širdyse. Kadangi kalbame apie žiniasklaidoje aprašomus faktus iš bažnytinio ir politinio gyvenimo, kreipiamės į Jus atviru laišku, kad Jūsų atviras atsakymas taptų paaiškinimu ir šviesa daugeliui sutrikusių krikščionių”, – rašo laiško autoriai.

Jie prašo paaiškinti Bažnyčios požiūrį į politikus ir visuomenės veikėjus, kurie daro ar remia abortus: ar jie gali priimti Komuniją? Ar jie gali būti katalikiškų organizacijų nariais? Kokias pasekmes Katalikų Bažnyčia numato tuo atveju, kai asmuo, būdamas Katalikų Bažnyčios narys, daro abortą arba aktyviai jį skatina?

Laiškas buvo parašytas tragiškos sukakties išvakarėse – lapkričio 18 d., minint 101-ąsias abortų įteisinimo metines SSRS, kuri buvo pirmoji valstybė, įteisinusi šią neteisybę.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Islamas – politinio teisingumo čempionas!

Pasaulio futbolo čempionate islamas laimi kovą prieš LGBT ir tradicinį Europos gėrimą.

Politinio teisingumo pasaulis nėra monolitas. Ji taip pat turi savo vidinius nesutarimus, o atskiros revoliucinės grupuotės joje kovoja gyvybės ir mirties kovą.

Tai pasakytina ir apie Katare vykstantį pasaulio futbolo čempionatą.

Ginčas sukosi apie keletą ideologinių temų. Pirmoji – požiūris į alkoholį, kurio pardavimas per futbolo rungtynes stadionuose yra įprasta praktika Europoje ir Amerikoje. Gerai žinoma, kad islamas netoleruoja alkoholio, juo labiau viešose vietose.

Antroji tema – LGBT ideologija. Ar ant futbolo žaidėjų pečių turėtų atsirasti spalvota juostelė, rodanti jų palankų požiūrį į šią ideologiją ir faktinį jos propagavimą.

Mėnesiais vyko intensyvios propagandinės ir reklaminės kampanijos, kurių organizatoriai teigė, kad alaus bus galima įsigyti tiesiogiai arenose, o ant daugelio Europos komandų žaidėjų pečių atsiras spalvotos apyrankės.

Taip buvo iki lapkričio 18 d., kai FIFA staiga pakeitė savo nuomonę dėl alkoholio. O po dviejų dienų buvo paskelbta, kad spalvotos juostos ant futbolininkų pečių nepasirodys, o jei pasirodys, teisėjas tokį futbolininką turės bausti geltona kortele.

Puikiu stiliumi islamas pirmauja 2:0. Ne paslaptis, kad pasaulio kairieji jau dešimtmečius garbina islamą, kurį laiko jėga, galinčia sugriauti normalią tvarką. Mechanizmas – neribota imigracija, kuri sukrėtė Europos šalių vidaus saugumą. Kuriami getai, kuriuose islamas apibrėžia naują tikrovę. Kodėl jis turėtų pralaimėti alui?

Sudėtingesnė situacija su LGBT ideologija. Čia buvo tos pačios lygos žaidėjų. Be to, kaip ir islamas, LGBT bendruomenė yra mėgstama įvairių kairiųjų partijų ir yra propagandos kampanijos taikinys.

Tačiau paaiškėjo, kad islamas stipresnis už LGBT ideologiją. Viešas LGBT ideologijos žeminimas negali likti be atsako. Ką atsakys kairysis liberalizmas? Galbūt jie atgaivins Kovidą, kurį visi jau pamiršo?

Aleksandras Strelcovas

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

„Pagonių pasididžiavimo” festivalis Teksase. Prie katalikų demonstracijos prisijungė vyskupas Josephas Stricklandas

Vadinamosios Šėtono šventyklos nariai dalyvavo vadinamajame Pagoniškojo pasididžiavimo festivalyje Teksase. Jie surengė vietinių pagonių krikšto panaikinimo ritualą, kurį lydėjo šūksniai „sveikas šėtonas”. Tylerio vyskupas Josephas Stricklandas prisijungė prie katalikų maldos piketo.

Pasak laisvai samdomo reporterio Tailerio Hanseno, kuris savo „Twitter” paskyroje paskelbė trumpą filmuotą medžiagą, satanistai per festivalį (Teksaso pagonių pasididžiavimo festivalis) įrengė savo palapinę. Artėjantiems pagonims jie ant kaktos pažymėdavo apverstą kryžių ir šaukdavo „tegyvuoja šėtonas”. Tai buvo šėtoniška „nekrikšto” ceremonija. Pabaigoje už 10 dolerių buvo pardavinėjami šio „antisakramento” priėmimo sertifikatai. Pasak Satanistų šventyklos pareiškimo, ši ceremonija turėjo būti „ritualinis, apvalantis išsilaisvinimas ir ryšių su ankstesnėmis religinėmis dogmomis nutraukimas”.

Kaip atsvara šiam niūriam įvykiui katalikai ir konservatyvūs protestantai susirinko kartu melstis ir išreikšti įsipareigojimą viešajame gyvenime būti Dievo, o ne šėtono akivaizdoje.

Prie protestuotojų prisijungė vyskupas Josephas Stricklandas, Tylerio vyskupijos Teksase ordinaras, žinomas dėl savo drąsos pasipriešinti moraliniam blogiui, keliančiam grėsmę Bažnyčiai ir visuomenei. Hierarchas vadovavo rožinio maldai aikštėje, kurioje vyko šventė.

Tarp protestuotojų buvo ir kitų dvasininkų bei tikinčiųjų su kryžiais ir maldomis. Vienas kunigas pašventino žemę, kurioje pagonys ir satanistai vykdė savo kultą ir propagavo bedievišką gyvenimo būdą.

Protestuojantys krikščionys laikraščiui „Tyler Morning Telegraph” pabrėžė, kad jie atvyko liudyti ir bandyti patraukti blogio suklaidintas sielas prie Kristaus. – Jei dalijatės Jėzumi, net ir tokioje tamsioje situacijoje, kas nors pamatys tą šviesą ir žengs jos link, – sakė Robas Coulteris.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Vyras norėjo pasikeisti vardą į Liuciferį. Teismas pasinaudojo „teisinėmis gudrybėmis”, kad neleistų jam to padaryti

„Reikjaviko teismas išteisino Islandijos valstybę, kurią pilietis apkaltino pažeidus jo teisę į privatumą ir religinę laisvę, nes ji atsisakė oficialiai pakeisti jo vardą į Liuciferį”, – ketvirtadienį pranešė tinklalapis „Reykjavik Grapevine”.

Islandijos pavadinimų komisija naujus vardus, kuriuos piliečiai norėtų įtraukti į leksikoną, ir naujus vardus, kuriuos jie norėtų suteikti, vertina pagal tris pagrindinius kriterijus. Pagal pirmąją nuostatą turi būti istorinis precedentas, sąlygojantis vardo įvedimą, be to, vardą turi būti galima linksniuoti pagal islandų kalbos gramatiką, o jį turintis asmuo neturi tapti pajuokos objektu dėl šio vardo.

Komisija atmetė prašymą oficialiai pakeisti piliečio vardą į Liuciferį arba jo islandišką formą Lusifer, motyvuodama tuo, kad tai yra vienas iš velnio vardų ir todėl neatitinka paskutinio kriterijaus.

Vyras, kuris paprašė oficialiai pakeisti jo vardą, pasakojo, kad tarp draugų jau apie 20 metų yra žinomas kaip Liuciferis.

Kai pavadinimų komitetas atmetė jo prašymą, jis kreipėsi į teismą. Islandas teismui, be kita ko, teigė, kad asmens vardas nuo senų laikų yra svarbi jo tapatybės dalis. Tačiau teismas nustatė, kad pavadinimų komitetas pakankamai pagrindė atsisakymą suteikti pavadinimą. Ieškovas taip pat negalėjo įrodyti, kad naujasis pavadinimas negalėjo sukelti pasityčiojimo.

„Taigi, valstybė buvo išteisinta ir Liuciferis nebus teisiškai pripažintas vardas bent jau tol, kol egzistuos vardų suteikimo komisija”, – rašoma Islandijos portalo išvadose.

Jonas Šaulys pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Vyskupas Michaelas Burbidge’as atsisakė priimti komuniją Nancy Pelosi, o dabar tapo episkopato komiteto už gyvybę pirmininku

Amerikos vyskupai išrinko naują komiteto už gyvybę pirmininką. Vyskupas Michaelas Burbidge’as buvo vienas iš hierarchų, pasisakiusių prieš „katalikų” politikų, remiančių abortus ir reikalaujančių teisės priimti šventąją Komuniją, veidmainystę.

Arlingtono (Virdžinija) vyskupas Burbidge’as buvo išrinktas didele balsų dauguma 174-63 ir pakeis arkivyskupą Williamą E. Lori iš Baltimorės, Merilando valstijos, kuris tapo vyskupijos vicepirmininku.

Naujasis Gyvybės apsaugos komiteto pirmininkas yra žinomas dėl savo konservatyvių pažiūrų ir priešinimosi kairiųjų darbotvarkei, įskaitant LGBT. Neseniai jis turėjo progą pasisakyti už gyvybę, kai prisijungė prie vyskupų, viešai paskelbusių, kad jų vyskupijoje Atstovų rūmų pirmininkas nepriims šventosios Komunijos.

Nancy Pelosi, kaip ir Joe Bidenas, bekompromisiškai skelbia tariamą „teisę” nebaudžiamai žudyti negimusius vaikus, į ką kelis kartus atsakė San Francisko arkivyskupijos, kuriai priklauso Pelosi, arkivyskupas Salvatore Cordileone.

Po to, kai arkivyskupas Cordileone pranešė apie Komunijos draudimą Atstovų rūmų vadovui, vyskupas Burbidge’as buvo tarp tų, kurie pasekė jo pėdomis ir išplėtė draudimą ir į savo vyskupijas.

Negalima nepabrėžti, kad sprendimai [uždrausti Komuniją] priimami dėl žmonių gėrio, siekiant apsaugoti tikinčiuosius nuo ištvirkimo, kuris atsiranda, kai viešąsias pareigas einantys katalikai laikosi Bažnyčios mokymui prieštaraujančios pozicijos. Visi žmonės, taip pat ir tie, kurie nėra vieši asmenys, turi priimti sakramentus tikrai bendrystėje su Bažnyčia ir mūsų Viešpačiu, tuomet sakė vyskupas Burbidge’as.

Hierarchas taip pat prieštaravo Joe Bideno veiksmams, kuriais jis remia Kongreso pastangas kodifikuoti neribotą „teisę” į prenatalinę žmogžudystę. – „Kongreso vaidmuo – priimti įstatymus, kurie tarnauja bendram labui, tačiau šis prezidento prioritetas atneša tik skausmą ir mirtį”, – vertino jis.

Jonas Šaulys pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Berbock pareikalavo pašalinti kryžių iš kambario, kuriame buvo pasirašytas Vestfalijos memorandumas

„Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Berbock pareikalavo pašalinti istorinį kryžių iš Miunsterio rotušės Taikos salės, ruošiantis Didžiojo septyneto (G7) užsienio reikalų ministrų susitikimui”, – rašo „Deutschlandkurier”. Iš salės, kurioje 1648 m. buvo pasirašyta Vestfalijos taika, nulėmusi Trisdešimties metų karo pabaigą.

Pirmieji po šiuo kryžiumi pasirašyto dokumento žodžiai („Tebūnie krikščioniška, visuotinė ir amžina taika bei nuoširdi draugystė…”), sprendžiant iš ministrės poelgio, prarado aktualumą: nėra politiškai korektiška įžeidinėti kolegas iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Kanados, Japonijos ir JAV kažkokia nuoroda į krikščioniškąsias vertybes, teigia laikraštis.

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, kryžius iš salės buvo pašalintas protokolinei tarnybai ir Miunsterio vadovybei susitarus. Burmistras Markusas Leve (Krikščionių demokratų partija) teisinosi, kad Berboko vadovaujama Užsienio reikalų ministerija savo prašymą pašalinti kryžių grindė G7 atstovų religiniais skirtumais. „Tokio prašymo ar reikalavimo dar nebuvo!” – kiti miesto pareigūnai buvo pasipiktinę. Net ir pagoniško nacių valdymo laikais.

Miunsterio vyskupija į šią Berboko iniciatyvą reagavo su nuostaba: „Mūsų nuomone, tiek pats prašymas pašalinti kryžių, tiek jo pašalinimas yra nepaaiškinami. Tai rodo, kad iniciatyvos autoriai neteisingai suprato tolerancijos sąvoką. Kryžius yra taikos, meilės artimui, abipusės tolerancijos, smurto ir mirties įveikimo simbolis, taigi „tai tikslai, kurių siekia užsienio reikalų ministrai, dalyvaujantys Miunsterio susitikime”, – sakoma oficialiame vyskupijos pareiškime.

Tai, ką daro Vokietijos užsienio reikalų ministerija, vadovaujama tokių specialistų kaip Annalena Berbock, anot pasipiktinusių vokiečių, jokiu būdu negali rodyti taikos siekio, smurto įveikimo ir kitų vertingų tikslų, dėl kurių, kaip manoma, egzistuoja visos šios užsienio reikalų ministerijos. „Su kokiu įžūliu ekstaziu ne tik pati Annalena, bet ir jos bendraminčiai demonstruoja savo panieką krikščionybei, – rašo vienas komentatorius. – Galite būti tikri, kad ši kvailystė ir panieka Vokietijai nieko gero neduos”. Kitų komentatorių žodžiai greičiausiai nebus taikomi cenzūrai.

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

„Didysis karas”, kurį sustabdė Dievo Motina

Tai turėjo būti karas, kuris užbaigs visus karus. Kai prieš šimtą ketverius metus, 1918 m. lapkričio 11 d., Kompjeno paliaubomis Vakarų fronte baigėsi Pirmasis pasaulinis karas, amžininkų vadinamas Didžiuoju karu, atrodė, kad prasidėjo nauja era, grindžiama taikos, demokratijos, žmogaus teisių, tautų apsisprendimo teisės ir tarptautinio susitarimo principais.

Iš karto po šio karo praėjus dviem dešimtmečiams, ši nauja era visiškai nesivadovavo minėtais principais. Taip prasidėjo kitas, dar baisesnis karas.

Ar galima sutrumpinti karo laiką žmogaus pastangomis? Žinoma, šalys gali susėsti prie derybų stalo ir pasiekti taiką. Bet ar jie tikrai taip elgiasi savo noru? Labiau tikėtina, kad dėl išorinių aplinkybių, išsekimo, ir jie nenori derėtis, kol tiki ginklo galia.

Krikščionys karą paprastai suvokia remdamiesi prielaida, kad viskas, kas vyksta, priklauso nuo Dievo apvaizdos. Šiandien ne visi gali sau leisti susitaikyti su tokia žiauria realybe. Žinodami, kad Dievas leido tai padaryti, nes iš šios situacijos galima išpešti kažką gero.

Panašiai pasaulį suvokė ir Dievo Motina, kai pasirodė mažiesiems piemenėliams Fatimoje. Visuose Fatimos slėpiniuose Švenčiausioji Mergelė Marija atskleidžia sąlyginę perspektyvą: jei ne – jei taip:

Antroji Fatimos paslaptis – prašymas paaukoti Rusiją

„Jūs matėte pragarą, į kurį eina vargšų nusidėjėlių sielos. Kad jas išgelbėtų, Dievas nori pasaulyje įsteigti pamaldumą mano Nekaltajai Širdžiai. Jei bus daroma, ką jums sakau, daug sielų bus išgelbėta, ir bus taika. [I pasaulinis] Karas artėja į pabaigą, tačiau jei nebus liautasi įžeidinėti Dievą, Pijaus XI valdymo metu prasidės kitas, dar blogesnis karas. Kai pamatysite vieną naktį, nušviestą nežinomos šviesos, žinokite, kad tai didelis ženklas, duodamas jums Dievo, jog Jis dabar baus pasaulį už jo nusikaltimus karu, badu ir Bažnyčios bei Šventojo Tėvo persekiojimu.

Kad apsaugočiau nuo to, aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos. Bet galiausiai mano Nekaltoji Širdis triumfuos. Šventasis Tėvas paaukos man Rusiją, kuri atsivers, ir pasauliui bus dovanotas taikos laikotarpis. Portugalijoje tikėjimo dogma visados išsilaikys ir t. t.“

Žvelgiant iš šios perspektyvos, matyti, kad Dievo Motina įtikina žmones atsiversti, šaukia Dievo gailestingumo, stabdo teisingumo vykdymą, kad vis dėlto būtų sulaikyta tam tikra dieviškoji bausmė.

Vadovaujantis šia logika, galima daryti išvadą, kad būtent Švenčiausioji Mergelė Marija užtikrino pasauliui Didžiojo karo pabaigą. Ji labiausiai troško vargšų nusidėjėlių atsivertimo, atsivertimo savo noru, be bausmės.

Deja, kaip žinome, žmogus vėl parodė baisų nedėkingumą. Atsivertimo nebuvo, ir pasauliui buvo lemta patirti dar baisesnį Antrąjį pasaulinį karą.

Šią dieną taip pat prisiminkime, kad Kompjeno paliaubos leido Lietuvos valstybei iškovoti nepriklausomybę, kuri taip pat yra netiesioginis Dievo Motinos darbas. Stenkimės būti geresni už savo pirmtakus prieš šimtą metų ir darykime atgailą, kol dar nevėlu, kol karas dar nepalietė mūsų sienų.

Galbūt ši malda, pasiekusi Švenčiausiosios Mergelės Marijos ausis, išgelbės mūsų brangią Lietuvą nuo didesnių nelaimių.

Aleksandras Strelcovas

JŠ pagal www.kontrastas.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Švarus vanduo ir pagarba planetai – ar tai Bažnyčios misija?

XIX-jame Konservatyviųjų kongrese, vykusiame Niepolomicuose (Lenkija), dalyvavo žurnalistas Janas Pospieszalskis su pranešimu „Darnaus vystymosi darbotvarkė Bažnyčioje”. Redaktorius pristatė, kaip darnaus vystymosi darbotvarkė įgyvendinama Bažnyčioje popiežiaus Pranciškaus pontifikato metu.

Kaip pažymėjo pranešėjas, žinios apie globalistų darbotvarkę pradeda rodytis net pagrindiniuose šaltiniuose. Tai matyti iš Kovido režimo įvedimo. Žurnalas „Politico” paskelbė straipsnį, kurį perspausdino „Onet” ir kuris yra septynis mėnesius trukusio žurnalistinio tyrimo rezultatas. Autoriai įrodo, kad keturios nevyriausybinės organizacijos, susijusios su Billu Gatesu, perėmė „antikovido” politikos valdymą, neturėdamos tam jokio teisėtumo, tačiau darydamos įtaką oficialiai valstybių vyriausybių ir viršvalstybinių organizacijų, tokių kaip Europos Sąjungos ar Pasaulinė sveikatos organizacijos, darbotvarkei. Šis atvejis parodo, kaip veikia įtakos grupių „neformalaus valdžios užgrobimo mechanizmas ir logistika”.

Nevyriausybinės organizacijos (NVO), kartais net vietos valdžios institucijos, atlieka „pokyčių agentų” vaidmenį, tačiau bendras jų veiklos principas – nepastebėti suverenių vyriausybių, kurios priima sprendimus dėl konkrečios politikos. Deja, popiežiaus Pranciškaus pontifikato metu prie šios liūdnai pagarsėjusios grupės prisijungė ir Bažnyčios hierarchai.

Skandalingų įvykių, sprendimų, vizitų, kuriuos matėme per pastarąjį pontifikatą, – pareiškimų, kuriuos reikia paneigti, dokumentų, kurių nežinia kaip perskaityti, – yra tiek daug, kad kaskart, kai apie juos išgirstu, pagalvoju: kada pagaliau kas nors pasakys gana? Basta, tai erezija, tai prieštarauja Jėzaus Kristaus mokymui”, – sakė Janas Pospieszalskis.

Esminė tvaraus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemonė yra tai, kas šiandien vadinama „lyčių lygybe”, suprantama kaip „lygios galimybės gauti seksualinį pasitenkinimą”. Iš to daroma išvada, kad, kadangi moteris gali pastoti, reikalinga neribota galimybė pasidaryti abortą ir naudotis kontracepcijos priemonėmis. Tai prasidėjo nuo feminisčių bandymo ištrūkti iš „biologinio determinizmo” ir nuo „heteronormatyvumo”, į kurį dėmesį atkreipė homoseksualų judėjimas.

Tvarumo reikalavimai atsispindėjo ir 2023 m. Lisabonoje vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos programoje. Popiežius Pranciškus siekia, kad šis renginys taptų šios ideologijos propagavimo platforma.

Ši ideologija yra tarsi proto liga, kuri pakelia jos paveiktų žmonių sąmonę iki tokio lygio, kad jie mano galintys kurti tikrovę kaip literatūrinį tekstą, pabrėžė kalbėtojas. Šios beprotybės išraiška yra teiginys, kad žmogus gali „pasirinkti” savo lytį.

Kai svarstome, kodėl Jungtinių Tautų darbotvarkėje yra nuostatų dėl „lyčių lygybės”, turime atkreipti dėmesį į tai, kur buvo nukreiptas jos pareigūnų žvilgsnis, t. y. į 1995 m. Pekino konferenciją. Jau ten buvo teigiama, kad norint išvengti įvairių moterų nelaimių, būtina įvesti „reprodukcinę priežiūrą”. 

Šios ideologijos žygis per institucijas dabar skatina „vaiko išlaisvinimą iš tėvų priespaudos”, kuris praktiškai pasireiškia reikalavimais atlikti abortus ir lyties keitimo operacijas be tėvų sutikimo.

Pasak Jano Pospieszalskio, negalima ignoruoti Vatikano, kuris šioje srityje bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis, šių planų keliamos grėsmės. Juk greta „švarių vandenų ir pagarbos planetai” galėtų būti skatinama tai, kas neatsiejama nuo darnaus vystymosi darbotvarkės (t. y. abortų ir LGBT lobizmo reikalavimai), o tai jau pateko į ispanų kalba skelbiamą Pasaulio jaunimo dienų interneto svetainę. Jis pabrėžė, kad tai yra „šių nuostatų, šių idėjų krikštas, kurį vykdo pati Bažnyčia ir Vatikanas”. „Susidarė situacija, kai katalikų mokymas silpninamas, o žmonės nežino, ką apie tai galvoti”, – pridūrė jis.

Kairieji visada kreipėsi į vaikus. Įgyvendindami darnaus vystymosi tikslus turime sudaryti sąlygas jiems mokytis”, – taip pat pažymėjo redaktorius Pospieszalskis. Šiuo pretekstu dabar vykdomas išpuolis prieš vaikus, kurio vykdytojai – mokyklų sistemos.

Galiausiai kalbėtojas atkreipė dėmesį į iškalbingą faktą iš Lenkijos Bažnyčios gyvenimo: „Daugėja kunigų, ketinančių rinktis eremito gyvenimą. Taip yra dėl sąžinės konflikto, kuriame gyvena vis daugiau kunigų, negalinčių suderinti Evangelijos skelbimo su oficialia Šventojo Sosto darbotvarke. Tai taip pat yra plačiai paplitusio įsitikinimo „ką mes ten, Vatikane, galime padaryti” išraiška, bet kartu, kaip mano Janas Pospieszalskis, geras šių dvasininkų sąžinės liudijimas.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Civilinės Sąjūngos įstatymas neišvengiamai steigia kitą šeimos sampratą!

Dalinamės LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininko arkivyskupo spalio 10 d. Kęstučio Kėvalo pranešimu „Kodėl Civilinės sąjungos įstatymo projektas yra nepriimtinas“.

Šių metų kovą ir pakartotinai birželį nepriklausoma visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų institucija UAB „Vilmorus“ atliko Lietuvos gyventojų apklausą dėl Civilinės sąjungos įstatymo projekto vertinimo. Abejose apklausose paaiškėjo, kad Civilinės sąjungos įstatymo projektui nepritaria ar visiškai nepritaria didžioji visuomenės dalis (apie 70 proc.). Galima daryti išvadą, kad Civilinės sąjungos įstatymo priėmimas padarytų visuomenei teisiškai privalomą šeimos sampratą, kuri prieštarautų didžiosios dalies piliečių įsitikinimams. Tai gali sudaryti prielaidą paneigti ir konstitucinę tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Bažnyčios požiūris

Bažnyčia moko, kad šeima gali būti laikoma tai, kas tiesiogiai kyla iš moters ir vyro ryšio. Be to, ji pabrėžia teisę į laisvę nei vieno žmogaus neversti laikyti šeima to, kas ja negalėtų būti laikoma dėl dorovinių įsitikinimų. Šiandien nesiginčijama, kad abipusiu įsipareigojimu grindžiama vyro ir moters sąjunga bei iš jos gimstantys vaikai yra šeima.

Tačiau grėsmė šio požiūrio laisvei kiltų tada, jei Seimas priimtų Civilinės sąjungos įstatymą. Tada didžioji dalis visuomenės būtų teisiškai įpareigota priimti jai svetimą šeimos sampratą. Tai reikštų, kad visi, kurie vadovaujasi Bažnyčios mokymu apie šeimą arba iš prigimtinio proto kylančiu įsitikinimu, jog šeimos santykiai kyla tik iš vyro ir moters, atsidurtų už įstatymo ribų. Atsiveria pavojus, kad šeimos sampratos pakeitimas neišvengiamai vestų į laisvių varžymą ar net teisinį persekiojimą tų, kurie nesutinka su Civilinės sąjungos įstatyme suponuojama šeimos samprata.

DIDŽIOJI DALIS VISUOMENĖS BŪTŲ TEISIŠKAI ĮPAREIGOTA PRIIMTI JAI SVETIMĄ ŠEIMOS SAMPRATĄ.

Kai kas sako, kad Civilinių sąjungų sampratą neva inspiravo pats popiežius Pranciškus. Tačiau, tiesa ta, kad rezonansą sukėlusiame interviu popiežius kalbėjo ne apie civilines sąjungas, bet apie civilinio sugyvenimo įstatymą (filmo originale ispanų k. ley de convivencia civil, italų k. legge di convivenza civile). O tai ne tas pats, kas civilinė sąjunga.

Dabar Seime yra priimtas svarstyti Artimo ryšio įstatymo projektas, kalbantis apie susitarimą dėl bendro gyvenimo nekuriant šeimos santykių. Tai yra atsiliepimas į popiežiaus pasiūlymą rasti civilinio sugyvenimo įstatymą žmonėms, kurie dėl kokių nors priežasčių negali kurti šeimos santykių. O kalbant apie tuos, kurie gali kurti šeimą, turi būti laikomasi šeimos sampratos, grįstos daugumos Lietuvos žmonių apsisprendimu ir įtvirtintos svarbiausiame šalies dokumente – Konstitucijoje, kai ji buvo priimta.

Konstitucija kaip visuomenės sutartis

Konstitucija buvo kuriama plačiu, visą visuomenę apimančiu sutarimu, kad Lietuvos visuomenės ir valstybės pagrindas yra šeima, kylanti iš vyro ir moters santuokos. Valstybė ją saugo ir globoja kaip ir motinystę, tėvystę ir vaikystę (str. 38). Įstatymu gali būti įtvirtinama tik tai, dėl ko visuomenė sutaria siekiant nesukelti joje priešpriešos. Čia tinka Jėzaus įspėjimas: kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys (Mt 12, 25).

CIVILINĖS SĄJUNGOS ĮSTATYMAS NEIŠVENGIAMAI STEIGIA KITĄ ŠEIMOS SAMPRATĄ, KURI KELIA GRĖSMĘ VISUOMENĖS SUTARČIAI.

Civilinės sąjungos įstatymas neišvengiamai steigia kitą šeimos sampratą, kuri kelia grėsmę visuomenės sutarčiai. Civilinės sąjungos įstatymo projekto autoriai nori, kad su valstybės įstatymu būtų įtvirtinta tai, kas didesniajai visuomenės daliai nėra priimtina kaip šeima. Sklando klaidingas įsitikinimas, kad būtent tokio Civilinės sąjungos įstatymo reikalauja pagarba žmogaus teisėms, teisingumas ir asmens orumas. Tačiau tarptautiniai žmogaus teises įtvirtinantys dokumentai nereikalauja suteikti teisės į santuoką, partnerystę ar kitą panašų teisinį statusą tos pačios lyties asmenų poroms.

Sąžinės laisvė

Civilinės sąjungos įstatymo priėmimas teisinamas sąžinės laisve. Čia svarbu priminti, kad sąžinė veikia ne todėl, jog ji pati nusprendžia, kas yra tiesa ir gėris, bet todėl, kad ji mums nuolat primena, jog turime rinktis tiesą ir gėrį. Joks sąžiningas katalikas negali sąžinės laisve pateisinti kitų savo tikėjimo brolių ir seserų sąžinės ir tikėjimo laisvės varžymo. Tačiau Civilinės sąjungos įteisinimas kaip tik vestų prie tokių pasekmių. Pagarba vienų asmenų orumui negali būti įgyvendinama kitų asmenų orumo bei laisvės sąskaita.

Bažnyčia turi pareigą nuolat priminti, kas yra tiesa ir gėris. Ji tiki, kad perduoda Kristaus žodžius, kuris sakė: kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jus niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs (Lk 10, 16). Ji negali palaikyti to, kas yra iš Dievo kylančios tvarkos paneigimas. Atmesdami Bažnyčios išpažįstamas tiesas, mums perduodamas nuo pirmųjų Kristaus mokinių laikų, save tikinčiais katalikais laikantys politikai neišvengiamai paneigtų ne tik Bažnyčios saugomą krikščionių tikėjimą, bet ir jo autorių – Kristų. Bet Dievo žodis nesurakinamas! (2 Tim 2, 9).

JE Vysk. Kęstutis Kėvalas

JŠ pagal www.laikmetis.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Italijos Broliai – rekonkistos Europoje pradžia?

Italijoje atsirado partija, kuriai neturėtų būti vietos nuolat besišypsančioje ir savimi patenkintoje Briuselio Europoje. Tačiau būtent ji geriausiai atpažino savo šalių problemas.

„Taip” prigimtinei šeimai. „Ne” LGBT lobistams. „Taip” lytinei tapatybei. „Ne” lyčių ideologijai. „Taip” gyvybės kultūrai. „Ne” mirties gelmėms. „Taip” kryžiui. „Ne” islamo smurtui. „Taip” saugioms sienoms. „Ne” masinei imigracijai. „Taip” mūsų piliečių užimtumui. „Ne” dideliems tarptautiniams finansininkams. „Taip” žmonių suverenitetui. „Ne” Briuselio biurokratams. Ir „taip” mūsų civilizacijai. Ir „ne” tiems, kurie nori ją sunaikinti. (…) Tegyvuoja patriotų Europa!”

Šiuos žodžius, kuriuos Ispanijos VOX partijos rinkiminiame mitinge pasakė būsimoji (dabartinė) Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Briuselio eurokratija turėtų išmokti atmintinai. Galbūt jie pranašauja naujos Europos atėjimą ir neabejotinai kvestionuoja dabartinę tvarką, kuria ES valdovai susaistė Senąjį Žemyną.

Kaip ir dešiniųjų pergalė Švedijoje, ypač Švedijos demokratų, iki šiol pasmerktų politiniam getui. Jau pasigirsta šūksnių, kad šią šalį, kuri iki šiol buvo kairiųjų, valdančių Europos Sąjungą ir jos žmones, pavyzdys, užvaldė rasistai, fašistai ir dar kas nors.

Eurokratiją ir ultraprogresyvųjį elitą apėmė panika. Nepadėjo ir tai, kad Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pagrasino, jog Italija, kaip ir Lenkija bei Vengrija, gali būti nubausta, jei neišrinks tinkamų partijų arba jei sudaryta vyriausybė nepaklus Briuseliui. Vokiečio žodžiai galbūt net pridėjo keletą taškų pergalingai dešiniųjų koalicijai.

Italai nelenkia kaklo

Italijos dešiniųjų triumfas didelis – jie laimėjo 235 vietas 400 vietų Deputatų rūmuose ir turės 112 iš 200 senatorių. Italija turi šansą turėti stiprią ir stabilią vyriausybę, kurią tradiciškai labai sunku suformuoti prie Tibero, nes pirmą kartą šalies istorijoje ministre pirmininke tapo moteris Giorgia Meloni.

Tai taip pat labai gera žinia Vidurio Europai. Galime įgyti galingą sąjungininkę – trečią pagal ekonominę galią ir dydį šalį Europos Sąjungoje. Net per televizijos transliuotus rinkimų debatus Meloni, kaip Italijos Brolių partijos vadovė, pareiškė, kad nesutinka su nuolatiniu baudų ir sankcijų skyrimu Lenkijai ir Vengrijai ir kad jos vyriausybė neleis to daryti eurokratams.

Taip pat galima nuraminti dėl griežtos naujosios vyriausybės pozicijos Rusijos atžvilgiu. Jos sąjungininko Matteo Salvini dilemos nejaudina Giorgia Meloni, kuri tvirtai pasisako už sankcijų kruvinam režimui išlaikymą. Be to, „Quorum” ir „YouTrend” apklausa rodo, kad 43 proc. italų jiems pritaria, o tik 37 proc. nepritaria. 20 % neturi nuomonės šiuo klausimu.

Kokia laimė, kad ponia von der Leyen išpūtė smegenis ir pagrasino italams. Ji nuvylė juos dėl dabartinės Europos Komisijos ir jos ideologizuotos, antidemokratinės, autoritarinės struktūros. Juo labiau, kad jie yra pasiryžę.

Giorgia skiriasi nuo visų kitų

Giorgia Meloni atmeta politkorektišką šlamštą ir kreipiasi į tikrąsias vertybes, o ne į jų menkaverčius „europietiškus” padirbinius.

Ji – personažas iš juodojo, o gal raudonojo košmaro, Briuselio sapno. Jis turi viską, ko trūksta ES pareigūnams: charizmą, drąsą, protą, atvirumą ir, svarbiausia, tvirtas konservatyvias pažiūras, kurių negali sutrikdyti kita kairiųjų mada.

Briuseliui dar neteko susidurti su tokiu aistringu, temperamentingu ir energingu politiku. Tikriausiai nė vienas Europos politikas negali taip aiškiai ir tvirtai kalbėti apie klausimus, kurie yra svarbūs daugybei įbaugintų ir nutildytų europiečių.

– Dabar jie aiškiai kalba apie tėvo/motinos langelio išbraukimą iš dokumentų”, – sakė ji per rinkiminį mitingą, ant tribūnos iškėlusi Italijos vėliavą. – Nes šeima yra priešas. Nes lytinė tapatybė yra priešas. Nes tautinė tapatybė yra priešas. Viskas, kas mus apibūdina, jiems yra priešai. Tai žaidimas, kuriuo siekiama primesti mums vieną mąstymo būdą. Jie turi atimti iš mūsų viską, kas esame, nes kai nebeturime tapatybės, nebeturime šaknų, netenkame sąmonės, tampame pažeidžiami. Tai jų žaidimas. Jie nori, kad būtume tėvai numeris 1, tėvai numeris 2, turėtume LGBT lytį, būtume X piliečiai, skaitmenys. Tačiau mes nesame skaičiai. Esame žmonės ir ginsime savo tapatybę. Esu Giorgia, esu moteris, motina, italė, krikščionė ir to iš manęs neatimsite… Man gėda dėl valstybės, kuri nieko nedaro dėl šeimų. Netikiu valstybe, kurioje homoseksualų noras teisėtai įsivaikinti vaiką yra svarbesnis už vaiko teisę turėti tėvą ir motiną tik todėl, kad homoseksualas balsuoja, o vaikas ne. Teisingoje valstybėje rūpinamasi silpniausiais, tais, kurie negali apsiginti, – Giorgia Meloni.

Tokie žodžiai kelia paniką. Tačiau kai CNN ir BBC mums sako, kad tokios kraštutinės dešiniosios vyriausybės Italijoje nebuvo nuo pat Musolinio laikų, jie tiesiog prabyla pro šalį.

Musolinis buvo socialistas, didžiausio socialistinio laikraščio, oficialaus Italijos socialistų partijos organo „Avanti” vadovas, kuris suprato, kad visų šalių proletarai, užuot susivieniję, Pirmojo pasaulinio karo tranšėjose žudė vieni kitus, todėl, priešingai nei skelbė Marksas, tautinė tapatybė buvo stipresnė už klasinę. Tačiau mažiau apie istoriją ir politines doktrinas. Nes tai reiškia, kad kiekvienas, kuris priešinasi Europą valdančiai autoritarinei kairei, tampa rasistu arba fašistu.

JŠ iš Dariuszo Matuszako straipsnio www.tygodnik.tvp.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Šeimų Sąjūdis protestuos prieš pilietinių laisvių ribojimą, civilines sąjungas ir Stambulo konvenciją

Karo Ukrainoje pretekstu šalyje faktiškai įvesta ir kasdien stiprinama diktatūra, cenzūruojama spauda, ribojamos ir laužomos piliečių konstitucinės teisės ir laisvės. Nepaisant didžiosios visuomenės daugumos valios Seime planuojama priimti Konstitucijai prieštaraujantį civilinės sąjungos įstatymą. Iš neteisės negali kilti teisė, todėl įstatymai, pažeidžiantys Konstituciją, negali būti teisėti.

Slapta nuo visuomenės mūsų piliečių vardu Seime aprobuotas Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvos projektas. Priėmus šią direktyvą šalyje numatoma privalomai įvesti Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančios Stambulo konvencijos normas, laužyti konstitucinę žodžio laisvę įteisinant nuomonių cenzūrą, persekioti ir kriminaline tvarka bausti realiu laisvės atėmimu kitaip manančius piliečius.

Tai sustabdyti gali tik visuomenė – ateikime ir pareikškime žmonių valią. Kviečiame visus neabejingus savo vaikų, šeimų ir valstybės ateičiai žmones. Kviečiame šeimų, vartotojų ir tikrųjų žmogaus teisių organizacijas, visuomenininkus, politines partijas, regionų, kaimų, miestelių ir miestų, profesines bendruomenes su savo atributika ir vėliavomis. Tai turi tapti masine manifestacija už valstybę ir teisingumą. 

Kviečiame, kiek galite, prie protesto prisidėti visus piliečius. Lietuvos verslininkai, prisijunkite prie žmonių ir jūs! Neturėkite iliuzijų – vieni, be visuomenės, kreipdamiesi tik dėl savo verslo srities problemų jūs valdžiai neįdomūs, nepavojingi ir absoliučiai nieko nepasieksite. Laikas ir gera proga jums atkurti žmonių pasitikėjimą, didele dalimi prarastą pandemijos aferos metu, kada žmonės buvo persekiojami darbovietėse, atleidžiami iš darbo, neįleidžiami į paslaugų ir prekybos vietas.

Susitiksime Vilniuje, Katedros aikštėje, spalio 22 d.13 val.

JŠ pagal www.seimusajudis.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Sodomiją propaguojantis Seimo komitetas pritarė Civilinės sąjungos projektui!

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį pritarė tos pačios lyties asmenų partnerystę įtvirtinančiam Civilinės sąjungos įstatymo projektui, jis grįš atgal į posėdžių salę.

„Balsavimo rezultatai: šeši už, du susilaikė, vienas – prieš. Taigi įstatymo projektui ir komiteto išvadoms yra pritarta“, – sakė komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras.

Per balsavimą plenarinių posėdžių salėje komitetas siūlys Seimui pritarti šiam projektui.

Už projektą balsavo Laisvės frakcijos narė Aušrinė Armonaitė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai Irena Haase, Linas Slušnys, Andrius Vyšniauskas ir S. Šedbaras bei socialdemokratas Julius Sabatauskas.

Pseudokonservatorė Jurgita Sejonienė džiaugiasi, kad po svarstymo komitete įstatymo projektas iš esmės nebuvo pakeistas ir kelią Parlamente skinsis toks, koks buvo pateikimo stadijoje.

„Mano didžiausia baimė buvo, kadangi ir taip labai projektas daug pakeistas lyginant su buvusiais partnerystės projektais, kad jis bus stipriai pakeistas. Tai iš tiesų džiaugiuosi, kaip šiam projektui sekasi skintis kelią iki svarstymo plenariniame posėdyje ir neabejoju, kad bus priimtas dar šioje sesijoje“, – Eltai teigė Civilinės sąjungos įstatymo projektą Seimui pateikusi J. Sejonienė.

Nors absoliuti dauguma visuomenės tam nepritaria, bet Seimas sprendžia už mus.

Pasakykime jiems NE, pasirašykime peticiją: www.seimospeticija.lt

JŠ pagal www.lrt.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Vytautas Sinica: karas, seksas, elektra!

Karas, seksas, elektra. Šiandien tai trys svarbiausi klausimai. Ir neskubėkite juoktis dėl sekso.

Karas Ukrainoje yra ar bent turėtų būti svarbiausias klausimas visam pasauliui. Nors jame tiesiogiai dalyvauja vos dvi šalys, jo pasekmes įvairiais būdais jaučia visas pasaulis. Šiaurės Amerikos šalims tai resursų eksporto ir ginklų tiekimo laikas. Europai – energetinio karo iššūkiai ir dar viena pabėgėlių banga. Trečiajam pasauliui – uždarytų Ukrainos uostų sukeliama maisto krizė. Net Kinijai tai suvokimo metas. Suvokimo, kad Rusija, kurią laikė bent laikinu partneriu prieš JAV dominavimą, iš tiesų yra per silpna ir pačiai Kinijai nereikalinga.

Karas tad svarbus ir paliečiantis visus, net to nesuprantančius. Karo eigoje pastarosiomis savaitėmis vyksta labai reikšmingi pokyčiai. Ukraina ėmėsi labai sėkmingo puolimo ir labai greitai atgavo dešimtąją dalį Rusijos okupuotų teritorijų. Puolimas sustojo, bet dėl to, jog reikia išlaikyti tiekimo grandines ir užvaldyti atgautas žemes, o ne dėl Rusijos pasipriešinimo. Rusai bėgo palikdami ir garbę, ir techniką. Net Kremliaus propagandiniai kanalai negalėjo to nuslėpti, bet vadino žavingai – strateginiu atsitraukimu.

Rusijoje tuo tarpu prasidėjo mobilizacija, pavadinta daline, bet akivaizdžiai visuotinė – šaukiami ir kariuomenėje netarnavę, ir per seni ir kitaip neva nepapuolantys po daline mobilizacija. Prašosi keli akcentai. Pirma, Putinas labai nenorėjo mobilizacijos, kitaip nebūtų jos tiek atidėliojęs. Antra, nenorėjo, nes ji akivaizdžiai užkuria visai kitas, nebe visuotinio palaikymo, nuotaikas pačioje Rusijoje. Nors tai nereiškia režimui pavojingų protestų, bet iš šalies bėga milijonai (ir Lietuva neturėtų įsileisti nė vieno). Trečia, mobilizacija vyksta trūkstant visko, išskyrus žmones: nėra logistinių pajėgumų, nėra priemonių kariams kokybiškai apginkluoti, nėra karininkų jiems kokybiškai paruošti. Ketvirta, visgi žmonių netrūksta, tad kiek rusų bepabėgtų nuo mobilizacijos, Putinas surinks milžinišką masę ir tikriausiai paskubomis, be didelio parengimo siųs ją į Ukrainą.

Ukrainai tai bus milžiniškas iššūkis. Pati savaime ši karių masė negali laiduoti Rusijai pergalės ar net perimtos iniciatyvos. Tačiau karo eiga priklausys nuo NATO šalių reakcijos. Jos gali susigūžti prieš dar metus truksiančio karo perspektyvą ir šantažuodamos pagalba spausti Ukrainą daryti nuolaidų. Tai būtų išdavystė ir tragedija. Kita vertus, jos gali reaguoti adekvačiai ir apie penkis kartus padidinti siunčiamą karinę pagalbą. Nėra abejonių, kad ypač JAV karinės technikos turi užtektinai. Po Rusijos mobilizacijos galutinai pagrįsta mesti ją prieš Kremlių Ukrainoje.

Visai kitas karo frontas vyksta Europoje, kuri liko faktiškai be pigių Rusijos dujų, šių kainos šoko į viršų, o kartu nusitraukė ir elektros kainas. Daug kalbėta apie tai, kad jeigu dujų ir šildymo kainas Rusijos veiksmai ir jai taikomos sankcijos lemia tiesiogiai, tai elektros kainų ne. Elektros kainos paveikiamos iš esmės tik dėka ES elektros rinkos taisyklių, numatančių elektros pirkimą biržoje už brangiausio gamintojo kaštus. Tas brangiausias gamintojas visada kūrena dujas, o tie kaštai nulemti dujų kainos. ES gali ir privalo atsieti dujas nuo elektros, t.y. atsisakyti ribinių kaštų taisyklės. ES narių vyriausybės privalo to reikalauti.

Kol kas Europos Komisija paskelbė nesiimsianti šio būtino žingsnio ir ribinių kaštų taisyklės neatsisakysianti. Vietoje to siūloma įvesti dvišales sutartis, kurias pirkdamos elektrą tarpusavyje sudarinėtų ES valstybės. Potencialiai tai keli šimtai galimų sutarčių – visiškas chaosas, vietoje tvarkos ir aiškumo. Rusijos veiksmai toliau turės didžiulę įtaką elektros kainoms, nors buvo galima ir būtina to išvengti. Europos Komisija kol kas pralaimi energetinį karą grubiomis klaidomis.

Europos institucijoms miegant, šalys ieško sprendimų pačios: Lenkija degina mazutą, Estija skalūnus, Portugalija ir Ispanija kompensuoja dujas elektros gamybai (tai daug efektyviau nei tiesiog kompensuoti galutinę elektros kainą), kai kurios šalys tiesiog pačios pasigamina daug pigios elektros. Lietuva už gerą kainą pasigamina tik trečdalį reikiamos elektros, tad privalo pirkti ir priklauso nuo rinkos, kurią iškreipia ES taisyklės. Lietuva galėjo turėti savo pajėgumus ir ne tik dėl atominės. Dalinai privatizuota „Ignitis gamyba“ metų metus investavo į elektros gamybą kitose Europos šalyse, kur nusimatė didesnis pelnas. Ministras Kreivys kartoja, kad elektros rinkos liberalizavimas buvo naudingas gyventojams. Tiesa, priešinga – ji sudarė sąlygas kelti kainas visiems vartotojams, ką jie bepasirinktų.

Tačiau nei karas, nei elektros kainos nėra svarbiausios Seimo valdantiesiems problemos. Seimo valdantiesiems labiausiai rūpi gėjai ir seksas. Gėjai, nes vienalyčių „šeimų“ įteisinimo projektas, pramintas civiline sąjunga, buvo pats pirmasis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto rudens darbotvarkėje. Pirmo posėdžio, pirmas klausimas.

Sakytume, tai tik Raskevičiaus prioritetai, bet ir konservatorius Stasys Šedbaras antrina, kad valdantieji nori šį klausimą spręsti kuo greičiau ir, pageidautina, kuo tyliau. Tylos reikia, nes net trys ketvirčiai Lietuvos vienalytėms „šeimoms“ aiškiai nepritaria. Valdantieji šią problemą sprendžia kartodami demagogiją, kad būti prieš gėjų „šeimas“ reiškia būti už Putiną, Rusiją ir jų propagandą. Jeigu konservatyvus požiūris į šeimą būtų Rusijos propaganda, o ne sveikas protas, valdantieji galėtų paaiškinti, kodėl Ukrainoje vienalyčiams santykiams nepritaria apie 90 procentų žmonių. Ar ir ten lemia Rusijos propaganda?

ES vadovų, o konkrečiai Nyderlandų premjero spaudimas lėmė, jog ta pati Ukraina skubiai ratifikavo Stambulo konvenciją mainais į narystės ES perspektyvą. Ukraina dar turės rasti būdą, kaip apeiti šios konvencijos nuostatas. Ją seniausiai ratifikavusi, bet visiškai netaikanti Turkija galės pamokyti.

Būtent Stambulo konvencijos nuostatos yra perkeliamos į Lietuvos teisę liūdnai, nors su daug juoko nuskambėjusiu valdančiųjų siūlymu leisti seksą tik po aiškiai išreikšto sutikimo. Kaip komentavo minėtasis Raskevičius, siekiama, kad „galimai smurtavęs asmuo turėtų įrodyti, kur, kaip ir kada tą sutikimą [santykiauti] gavo.“ Kas reiškia, kad įrodymo našta tenka tam, kurį kaltina, nekaltumo prezumpcijos nėra, o žodinis sutikimas yra nieko vertas, mat jį visada galima paneigti ir liks tik kaltinamojo žodis prieš galimos aukos žodį.

Daugelis pagrįstai ir natūraliai juokėsi iš to, kaip iš nesąmonės, bet tai visiškai rimta. Kaip pripažino pati jo autorė Morgana Danielė, tai Stambulo konvencijos nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisę. Karo ir artėjančios krizės fone valdantieji užsimoja dar neregėtam kišimuisi į privačiausius įmanomus santykius. Teisinga kovoti su seksualine prievarta, tačiau ne absurdiškomis priemonėmis.

Pagal siūlomą pataisą, „sutikimas“ bus toks pats teisiškai neapibrėžtas, kaip D. Šakalienės vaiko teisių reformoje buvo „smurtas“. Formuojamas mąstymas, kad vyrai yra savaiminiai smurtautojai, lygiai kaip Šakalienės reforma vaizdavo visus tėvus. Demonizuojami patys heteroseksualūs santykiai. Formalizuojami intymiausi santykiai, kur formalumui išvis negali būti vietos. Pararelės su Šakalienės reforma ne atsitiktinės – šis siūlymas (kaip ir „neapykantos kalba“) yra dar vienas žingsnis link vis didesnio valstybės kišimosi į piliečių privatų gyvenimą. Būtent privatų piliečių gyvenimą tenka vis labiau ginti nuo tariamai liberalios valdžios.

Vytautas Sinica, politologas, partijos Nacionalinis susivienijimas vicepirmininkas

JŠ pagal www.laikmetis.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Lietuvos šeimų sąjūdis: paslapčia bandoma priimti Stambulo konvencijos nuostatas

Rugsėjo 21 d. Lietuvos šeimų sąjūdis (toliau – LŠS) išplatino viešą pareikimą dėl ES Komisijos ir Tarybos bandymo priimti privalomas visoms šalims Stambulo konvencijos nuostatas.

ET Stambulo Konvencija „Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo“ Nr. 1K-1315, (toliau – Konvencija) prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintoms prigimtinėms žmogaus teisėms ir laisvėms bei yra nesuderinama konstitucine šeimos samprata. Šios konvencijos ratifikavimui prieštarauja didžioji dauguma Lietuvos Respublikos piliečių, teigia LŠS.

Jis primena, kad Konvencijos neratifikavo Lietuva, Bulgarija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Latvija, iš jos pasitraukė Turkija. Nepavykstant priversti visų valstybių ir visuomenių sutikti Konvencija, šiuo metu centralizuotai imamasi teisinės prievartos priemonių tą padaryti Europos Sąjungos mastu.

Sąjūdis rašo, kad kovo 9 d. parengtas Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos „Dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje“ projektas, dėl kurio greitai bus balsuojama. Šioje direktyvoje aiškiai ir atvirai nurodoma, kad ji skirta Konvencijos įgyvendinimui. Direktyvoje „siekiama Konvencijos tikslų ES kompetencijos ribose papildant galiojantį ES acquis ir valstybių narių nacionalinės teisės aktus Konvencijos taikymo srityse“. Nustatoma, kad „veiksmų reikia imtis ir Stambulo konvenciją ratifikavusiose valstybėse narėse, ir valstybėse narėse, kurios to nepadarė“.

Pasak LŠS, direktyvoje įvedamos pasirenkamos „socialinės lyties“ (gender) ir „smurto pagal lytį“ sąvokos ir teigiama, kad „didesnė rizika patirti smurtą dėl lyties visų pirma kyla lesbietėms, biseksualioms, translytėms, nebinarinio seksualumo, interseksualioms ir queer (LBTIQ) moterims“. Įvedama „priekabiavimo kibernetinėje erdvėje“ sąvoka, pagal kurią „įžeidžiančios medžiagos“, padariusios „psichologinę žalą“ publikavimas laikomas kriminaliniu nusikaltimu ir tai „baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip vienų metų laisvės atėmimo bausme“.

Lygių galimybių institucijoms numatoma suteikti teisę veikti fizinių asmenų vardu ir juos remti teismo procese, teikti prašymus atlyginti žalą ir pašalinti turinį internete. Kad šios įstaigos galėtų veiksmingai vykdyti užduotis, valstybės narės įpareigojamos skirti joms „pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių“. Nurodymai blokuoti ir trinti turinį internete būtų teikiami „gavus pakankamai motyvuotą ir pagrįstą aukos prašymą“ ir net nelaukiant tyrimo užbaigimo. „Įsižeidusiems“ turėtų būti suteikta galimybė gauti žalos atlyginimą dar net nesibaigus teismui, baudžiamojo proceso metu, o mokamas žalos atlyginimas „neturėtų būti ribojamas nustatant maksimalią ribą“.

Nustatoma, kad „ES prisijungimo prie Konvencijos proceso užbaigimas tebėra Komisijos prioritetas“ ir numatoma griežtai kontroliuoti, kaip šalys vykdys šią direktyvą. „Valstybės narės turės perkelti direktyvą į nacionalinę teisę praėjus dvejiems metams nuo jos įsigaliojimo. Jos turės pranešti Komisijai apie nacionalines įgyvendinimo priemones. Be to, praėjus 7 metams nuo direktyvos įsigaliojimo, valstybės narės turės pateikti Komisijai jos įgyvendinimo ataskaitas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, ataskaitos turi būti teikiamos reguliariai, pateikiant valstybėms narėms klausimyną.“

Direktyvos 39 straipsnyje nustatytas reikalavimas valstybėms narėms paskirti arba įsteigti oficialią įstaigą, kuri koordinuotų ir prižiūrėtų šios srities politiką. Reikalaujama, kad pagrindinę veiklą pagal šią direktyvą vykdytų nevyriausybinės organizacijos, kurios Lietuvoje daugiausia finansuojamos ir jų veikla kontroliuojama iš užsienio valstybių.

Visi tikrojo smurto prieš moteris klausimai yra išspręsti nacionalinėje teisėje ir esant būtinybei ją galima papildyti reikalingomis nuostatomis. Iš tikrųjų, prisidengiant karo sąlygomis, siūlomoje ES direktyvoje bandoma įteisinti skirtingas nuo biologinės lytis Lietuvos ir kitų valstybių teisinėse sistemose, nustatyti seksualinių mažumų teisių diktatūrą ir visuomenės nuomonės cenzūrą, faktiškai kriminalizuojant tradicinių ir prigimtinių pažiūrų reiškimą lyties tapatumo klausimais.

Anot LŠS, mūsų šalies institucijos žinojo apie šią direktyvą ir aktyviai dalyvavo ją rengiant, tačiau visuomenės apie tai neinformavo ir nuslėpė nuo savo piliečių jų esmines teises pažeidžiantį dokumentą. Direktyva slaptai buvo apsvarstyta 2022 m. birželio 15 d. Žmogaus teisių komiteto uždarame posėdyje (pateikėjas T. V. Raskevičius).Tai vienareikšmiškai galima vertinti kaip klastą ir apgaulę savo valstybės žmonių atžvilgiu.

LŠS konstatuoja, kad šeimos santykiai, kuriuos siekiama pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančia Stambulo konvencija, pagal Stojimo į Europos Sąjungą sutartį yra šalies narės prerogatyva ir negali būti reguliuojami Europos Sąjungos institucijų, todėl ES direktyva, kuria siekiama įteisinti Stambulo konvenciją be pačių valstybių konstitucinių valdžios organų sprendimo yra neteisėta.

LŠS teigia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos Tautos referendumu, pagrindinės nuostatos dėl šeimos ir žmogaus teisių gali būti keičiamos tik referendumu.

Sąjūdis reikalauja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininkės ir Ministrės pirmininkės besąlygiškai užtikrinti, kad Lietuvos atstovai Europos Sąjungoje balsuotų prieš Europos parlamento ir Tarybos direktyvą „Dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje“

LŠS ragina šalies piliečius, Seimo ir savivaldybių tarybų narius, šeimų ir žmogaus teisių organizacijas, politines partijas paremti šį pareiškimą ir kreiptis į valdžios institucijas, reikalaujant padaryti viską, kad minėta Direktyva nebūtų priimta.

JŠ pagal LIETUVOS ŠEIMŲ SĄJŪDIS

Kategorijos
NUOMONĖS

Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Lietuvos demografinė situacija šiuo metu yra prasčiausia istorijoje. Dar niekada nuo pat tarpukario laikų nebuvo fiksuota tokio mažo gimstamumo. 2021 m. vienai moteriai teko 1,34 vaiko, kai tuo tarpu kartų kaitai užtikrinti reikalingas rodiklis – bent 2,1 vaiko. Tai – vienas žemiausių skaičių ir Europos Sąjungoje, esantis žemiau jos vidurkio.

Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, tai – bene pagrindiniai tautos gyvybingumą ir galimybę išlikti rodantys skaičiai. Akivaizdu, kad čia turi būti valstybės prioritetas ir visos politikos centras, apie kurį sukasi visi kiti sprendimai. Paprastai žiniasklaidos eterį užima mažareikšmiai vienadieniai skandalai arba politikų priimami trumpalaikiai sprendimai. Visa tai neturi didelės reikšmės, jeigu sparčiai senėjame ir nykstame. Palyginus su šia nykimo perspektyva, visa kita yra smulkmenos.

Valstybė vaikus auginančioms šeimoms skiria šiokią tokią finansinę paramą. Tai svarbu. Tačiau ne taip svarbu, kaip visuomenėje vyraujantis požiūris į šeimas ir vaikų auginimą. Kol požiūris į vaikų turėjimą ir auginimą bus išskirtinai neigiamas ir net smerkiantis, tol finansinės paskatos duos tik labai ribotą efektą.

Viešoje erdvėje pastoviai pateikiama tendencinga nuomonė, neva žmonės, nusprendžiantys neturėti vaikų, yra diskriminuojami ir ujami. Vienas tokių pavyzdžių – visai neseniai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, norėdama pabrėžti neva įsiviešėjusią diskriminaciją „dėl šeiminės padėties“, inicijavo įstatymo pakeitimą, pagal kurį šeimai skirtos mašinų statymo vietos prie prekybos centrų būtų laikomos įstatymo pažeidimu, nes esą diskriminuoja bevaikes šeimas. Nors akivaizdu, kad jau seniai yra atvirkščiai ir niekas bevaikių šeimų ar viengungių nebado pirštais ir neužgaulioja. Veikiau priešingai. Būtent vaikų turinčios šeimos, ypač auginančios keletą jų, pateikiamos kaip tokios, kurioms reikia užuojautos, mat vaikų auginimas siejamas su savirealizacijos, išsilavinimo, kompetencijų stoka.

Štai „Kauno dienos“ portale paskelbtas LNK reportažas su labai iškalbinga antraše: „Šeimų psichologas: vaikai yra skurdas – kuo jų daugiau, tuo prasčiau žmonės gyvena“. Straipsnyje pateikiama keletas trumpų fragmentinių vaikus auginančių šeimų istorijų ir daroma skubota ir vienkryptė išvada: kaip siaubinga yra turėti vaikų, mat jų auginimas siejamas išskirtinai su skurdu ir depresija, jame nepateikiamas nei vienas pozityvus vaikų auginimo aspektas.

Čia žinoma influencerė F. M. Leščiauskaitė dalinasi nuoskaudomis, kaip jai sunku gyventi visuomenėje, kur giminės vis klausinėja, kada gi ji turės vaikų, nors ji sąmoningai pasirinko jų neturėti. Toliau pateikiama baisi statistika (nors duomenų rinkimo, tyrimo atlikimo metodika abejotina), kad kas ketvirta gimdžiusi moteris serga pogimdyvine depresija, o šeimų psichologas aiškina, jog vaikai neišvengiamai reiškia skurdą. Publikacijoje vaikų auginimas supriešinamas su „ekonomiškai tvirtu pagrindu“, „savęs realizavimu“ bei laime apskritai.

Taigi sukeliamas įspūdis, kad vaikus auginantys tėvai yra pastoviai depresuoti, įkalinti tarp keturių sienų, neturintys „normalaus“ gyvenimo. Juk „normalus“ gyvenimas – sėdėjimas biure, kur taip pat leidi laiką tarp keturių sienų, bet gi kiekvieną dieną „realizuoji save“, 8-9 valandas per dieną praleidi ne su įgrisusia šeima, o su pastoviai stebinančiais kolegomis. Aišku, realybė kitokia ir mes visi tai žinome.

Iškreipta realybė

Siūlau nuoširdžiai užduoti sau kelis klausimus. Ar išauginti vaiką doru žmogumi nereikia ypatingo talento, išradingumo, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo? Negi tikrai daugiau išmonės reikia tipiniame biure – pildant lenteles, stumdant tarp įstaigų raštus, priimant prekes, jas rūšiuojant, bendraujant su piktais klientais?

Ar tikrai vaikų auginimas yra nuolatinis stresas, savo pomėgių išsižadėjimas, savo gyvenimo atsisakymas? O gal darbe tik ir užsiimi savo pomėgiais, gerai atsipalaiduoji, neišgyveni jokios nuobodžios rutinos? Tikriausiai dauguma žmonių dirba tik mėgstamą darbą, kur gali realizuoti savo talentus, kur šaunūs kolegos, jaukus kabinetas, lanksčios darbo valandos ir didelis atlyginimas? Būkime atviri – gerokai dažniau viskas yra atvirkščiai: aštuonias valandas reikia sėdėti mažame kabinete ir kęsti kolegas, su kuriais šiaip gyvenime nesiveržtum bendrauti, dirbti darbą iš būtinybės, o ne dėl „savęs realizavimo“, kentėti nedėkingą ir susireikšminusį vadovą.

Gal vaikų neauginantys žmonės neserga depresija, visada yra patenkinti savo gyvenimu? Ar pogimdyvinė depresija yra vienintelė depresijos forma? Vaikai niekada nepasako ačiū, yra egoistai, tik siurbiantys tėvų syvus? O karjeroje juk viskas kitaip? Kad kažko pasiektum, nereikia sunkiai dirbti, vadovas visada maloningai dėkoja už įdėtas pastangas ir negaili paskatinimų? Pelno siekiantis darbdavys tikrai nėra egoistas, jam nuoširdžiai labiausiai rūpi ne pelno didinimas, o jūsų gerovė?!

Aišku, kad darbe nėra visada taip blogai, kaip rašau. O ar šeimoje yra visada taip blogai, kaip rašoma kryptingai negatyviose publikacijose? Jauni žmonės viešosios erdvės formuojami brukant iliuziją, kad pasirinkę šeimą bus prislėgti, o pasirinkę karjerą – laimingiausi žmonės pasaulyje. Galime rankioti ekstremalius nelaimingumo ir nedarnos šeimoje atvejus ir juos eksponuoti, bet gal geriau tiesiog pripažinti – kiekviena šeima turi savo džiaugsmų ir savo vargų, vaikų auginime yra daug sunkių akimirkų, bet yra ir tokių laimės momentų, kurių niekada neišgyvens vaikų neturintys.

Žmogus vertingas tol, kol yra darbo arklys?

Ši vienakryptė propaganda susijusi su platesniu požiūriu, kad žmogaus vertė yra proporcinga jo padarytai karjerai. Mūsų visuomenėje vyrauja madingas, bet nepaprastai kvailas įsitikinimas, jog tai, kas žmogui (ne tik moteriai) suteikia vertę ar pagarbą kitų žmonių, o taip pat ir valstybės akyse yra jo užimamos pareigos ir karjeros pasiekimai. Ši moteris yra ĮMONĖS DIREKTORĖ, o ne kokia nors ten penkių vaikų motina. Motinos, auginančios vaikus ir liekančios namuose, yra laikomos lyg kokiomis parazitėmis, siurbiančiomis mokesčių mokėtojų pinigus ir neįnešančiomis savo indėlio į bendrą valstybės katilą.

Negali būti nieko labiau apgailėtino ir neteisingesnio už tokį požiūrį. Pažvelkime į visa tai valstybės akimis. Gerai žinomi ir dažnai kartojami mūsų Konstitucijoje įrašyti žodžiai: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.“ Bet vis tiek raštus biure stumdančią moterį laikome dirbančia svarbesnį darbą nei vaikus namuose auginančią motiną. Arba daug pinigų uždirbantį ir su gera mašina važinėjantį vyrą laikome sėkmingu, o atsakomybę už savo šeimą prisiimantį, gal dėl to, kad daugiau laiko praleistų su šeima, verslo planų atsisakantį vyrą laikome silpnu.

Kas svarbiau valstybei – ar doro piliečio, kuris vėliau atsakingai atliks savo pareigas valstybei, užauginimas, ar kuo greitesnis motinos integravimasis į darbo rinką? Ar valstybė į savo piliečius žiūri kaip į žmones, kuriems išsiskleisti augant reikalingos tam tikros sąlygos, ar tik kaip į ekonominius vienetus? Juk žinome, kad vaikui tėvų nepakeis niekas. O bet koks darbuotojas – kad ir koks geras būtų – gali būti pakeistas įmonei nežlungant.

Taip, taip, tikrai mes visi dirbame ypatingai prasmingą darbą, be kurio pasaulis sugriūtų. O dėl nedarbo šeimoje, jos apleidimo tikrai gali sugriūti pasaulis bent jau keletui žmonių. Be to, aplaidžiai auginti vaikai užaugę dažniausiai griauna pasaulį toliau ir iš tiesų tampa našta valstybei. Taip valstybes, kurioms pagrindas yra darbo rinka ir jos sraigteliai, o ne šeima – kaip parašyta mūsų Konstitucijoje – ilgainiui ima sudaryti tokie piliečiai, kurie ir dirbti nebenori ar nebesugeba. Tai lyg užburtas ratas – jeigu investuojame (ne vien finansiškai) į šeimas, galiausiai tampame darbščia, atsakinga tauta. Jeigu investuojame į kuo ankstesnį vaikų pridavimą į darželius, negatyvų požiūrį į šeimą ir ciniškai ekonomistinį mąstymą, galiausiai nebetenkame ir tos normalios darbo rinkos, virstame senelių valstybe su didele socialine našta dar likusiems jauniesiems.

Auginti vaikus – prasmingiausias darbas

Tad ar ir toliau publikacijose bus kalbinamos influencerės, kurios net nebandė auginti vaikų, bet jau žino, kad tai vien našta, negatyvas ir gyvenimo žlugdymas, ar visgi bus suteiktas žodis ir, pavyzdžiui, kelis vaikus auginantiems tėvams, savo darbštumo dėka sugebantiems tiek pasirūpinti vaikais, tiek panaudoti savo talentus darbinėje veikloje?

Dabar įdiegtas požiūris yra toks: karjera – visiems, o vaikų auginimas – tik kai kuriems. O juk normalu yra atvirkščiai: visoms šeimoms auginti vaikus, nes toks yra pirminis šeimos tikslas, o darbui skirti tiek laiko, kiek yra būtina išlaikyti šeimai ir kiek nekenkia jos gerovei. Kai šeimą pastatysime į centrą, o visa kita orientuosime aplink ją, tuomet tikrai išlipsime iš demografinės duobės, į kurią įkritome.

Auginti vaikus – prasmingiausias darbas, kurį galime dirbti dėl savo valstybės, lyginant su kuriuo visos kitos užimamos pareigos yra nesvarbios.

Marius Parčiauskas, politologas

JŠ pagal www.kauno.diena.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Lichtenšteino gyventojai atmetė kovidų segregaciją

Lichtenšteino piliečiai referendume atmetė 2-G įstatymą. Naujai įkurta partija „Mensch im Mittelpunkt” sėkmingai dalyvavo referendume.

Jei ateinančią žiemą dėl koronos situacijos prireiktų imtis drastiškų priemonių, Lichtenšteino vyriausybė nebegalės apriboti skiepytų ar sveikstančių asmenų patekimo į viešąsias erdves. Sekmadienį rinkėjai 2-G įstatymą atmetė nedideliu, bet ne netikėtu skirtumu.

Rinkėjų aktyvumas buvo nedidelis – 66,8 proc., 52,7 proc. balsavusiųjų nepritarė vyriausybės leidimui įvesti 2-G sertifikato reikalavimą nepaprastosios padėties atveju. Įstatymas, kuris turėjo nustoti galioti 2023 m. vasaros pradžioje, buvo skirtas tik tam, kad būtų galima taikyti 2-G apribojimus, jei to prireiktų dėl Covid-19 sukeltos epidemiologinės situacijos.

Referendumą dėl įstatymo, kurį vasaros pradžioje paskubomis priėmė vyriausybė ir parlamentas, reikėjo surengti dėl referendumo prieš nepaprastosios padėties apribojimus. Parašus prieš teisines nuostatas rinko naujai įkurta partija „Mensch im Mittelpunkt” (MiM partija).

MiM šalininkai balsavimą „prieš” motyvavo tuo, kad 2-G įstatymo atmetimas reikštų „svarbų žingsnį nuo diskriminacinių brutalios jėgos priemonių link tvaraus ir suderinamo požiūrio į Corona”.

Naujoji partija išaugo iš demonstracijų, kurias praėjusį rudenį ir žiemą pirmadieniais aikštėje priešais vyriausybės ir parlamento pastatą organizavo skiepų priešininkai ir „Corona” apribojimų priešininkai.

Daugumą rinkėjų įtikino MiM partijos argumentai, kad drastiškų priemonių, tokių kaip 2-G taisyklė, reikia bet kokia kaina išvengti, nes jos „akivaizdžiai sukelia didelę šalutinę ekonominę ir socialinę žalą”.

Pasak jų, kolektyvinė priemonė, pagal kurią neskiepyti asmenys priskiriami rizikos grupei, turi būti atmesta. 2-G įstatymo priešininkai taip pat propagavo: Tuo tarpu yra daugiau diferencijuotų sprendimų, kaip išvengti infekcijos pavojaus.

Güntheris Meieris

JŠ pagal Neue Zürcher Zeitung

Kategorijos
NUOMONĖS

Europai reikia konservatyvios revoliucijos – Mateuszas Morawieckis

Europai reikia konservatyvios revoliucijos, pirmadienį Bratislavoje pareiškė Lenkijos Ministras Pirmininkas Mateuszas Morawieckis ir išreiškė įsitikinimą, kad Vidurio Europa yra „energingoji” žemyno dalis, galinti suteikti vertybių likusiai Europai.

Apie revoliuciją dažnai kalbama kaip apie praeities nutraukimą. Manau, kad šiandien Europai reikia tikros konservatyvios revoliucijos, ir tai nėra oksimoronas”, – pirmadienį Bratislavoje vykusiame antrajame konservatorių aukščiausiojo lygio susitikime sakė M. Morawieckis. – Jis pridūrė, kad mums reikia grįžti prie tradicijų, normalumo, tradicinių normalių vertybių.

Tegul ši konservatyvi revoliucija Europoje įvyksta greičiau. Europa turi rasti drąsos pasukti iš klaidingų kelių ir grįžti prie savo šaknų, prie savęs pačios. Štai šiandien iš Bratislavos šiuos kelius galima pamatyti daug geriau nei iš daugelio kitų Europos šalių”, – vertino jis.

Ministras Pirmininkas išreiškė nuomonę, kad Vakaruose „laisvei iki šiol negrėsė pavojus, todėl jie negalėjo jos tinkamai įvertinti”. – Esu įsitikinęs, kad šiandien Europos sąžinė yra tik mieganti, o ne mirusi, ir kad kartu su geros valios žmonėmis iš Vakarų Europos galime ją atgaivinti, – sakė M. Morawieckis.

Pasak jo, „Lenkijai ir regiono šalims tenka didžiulė atsakomybės našta”, jos „didele dalimi yra graikų, romėnų ir krikščionių tradicijų saugotojos”, todėl „svarbu pripažinti šią didžiulę vertę, kurią Vidurio Europa gali suteikti kitiems”.

„Esame labai svarbi šiandieninės Europos dalis”, – pridūrė vyriausybės vadovas. – Šiandien mes stovime pirmojoje kovos už laisvę linijoje, kad Ukraina galėtų atsikratyti Rusijos, posovietinio, komunistinio jungo, – pareiškė M. Morawieckis.

JŠ pagal www.pch24.pl

Kategorijos
NUOMONĖS

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – ideologinė kontora

„Žinių dienos” ir mokslo metų pradžios proga Vytautas Sinica savo fejsbuke išreiškė nuomonę apie lygių galimybių tarnybą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – tokia ideologinė kontora su 20 darbuotojų, kurių 17 moterys (lygios galimybės) – paskelbė raginimą mokyklų uniformų neskirstyti pagal lytis, ne tik mergaitėms leisti dėvėti kelnes (kas ir taip leidžiama), bet ir berniukams – sijonus. Juk gal berniukai nori sijonų.

Atrodo, pasijuoktume iš tokių „problemų“, bet Vilniaus miesto savivaldybė reaguoja rimtai ir viešai sako, kad būtinai atsižvelgs ir sieks, kad miesto mokyklose uniformos būtų laisvai pasirenkamos. Kad berniukai gautų teisę į savo sijonus.

Tiesa, net Laisvės partijos valdoma savivaldybė pripažįsta, kad tokios „problemos“ iki šiol per 10 Šimašiaus valdžios metų nesprendė, nes nebuvo jokių ženklų, kad kam nors to reiktų – niekas nesiskundė.

Bet gal reikia paskatinimo, gal ir noras atsiras. Kelios ideologijų pagraužtos influencerės, mačiau, jau ir Lietuvoje augina belyčius vaikus, berniukus sijonėliais nuo mažumės rengdamos. Poreikis tad priaugs.

Du dalykus reikia pastebėti šioje situacijoje:

1) savivaldos lygiu taip pat yra ne vien ūkiniai klausimai, šildymas ir šiukšlės, bet reiškiasi ir ideologinės kovos, ypač ryškiai švietimo klausimais. To lengva nepastebėti, bet tai labai svarbu. Bent kol kas nesugebėjus pakeisti mokymo programų pagrindiniai aktyvistų keliai į mokyklas su visokiom seksualinės įvairovės programom vyksta per projektukus ir „svečių paskaitas“. Savivaldybių rankose tai užkardyti.

2) Mažiausiai nuo 2020 metų sakau ir Nacionalinis susivienijimas sako, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kaip vienos ydingos ideologijos įtvirtinimo kontorą, veikiančią už visų piliečių lėšas, reikia tiesiog likviduoti, uždaryti.

Atsidarius jos Facebook, nesunku įsitikinti, kad tai išimtinai kelių mažumų klausimų eskalavimo tarnyba, nors tikroji diskriminacija Lietuvoje susijusi daugiausia su amžiumi, negalia, finansine padėtimi ir vis dažniau su pažiūromis.

Kiek ši kontora atlieka tikrai prasmingų neideologinių funkcijų, jas galėtų ir turėtų pasidalinti kitos tarnybos. Mokslas ir lyčių kaitumo ideologija niekaip nėra suderinami. Rugsėjo 1-oji gera diena prisiminti rinktis mokslo ir tikrovės pažinimo, o ne neigimo kelią.

Vytautas Sinica

Kategorijos
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Karai yra laiminami danguje. Kaip Ukraina gali laimėti karą?

Karai yra laiminami danguje. Ukrainos ir Rusijos konfliktas yra „Dovydo ir Galijoto” konfliktas – tipiškas antikos laikų konfliktas. Kaip anksčiau, taip ir šiandien, „Dovydo” pusė tokį konfliktą gali laimėti tik dėl antgamtinio įsikišimo. Žinoma, jis nebūtinai turi būti tiesiogiai matomas, tačiau po kurio laiko, atlikus analizę, paaiškės, kad įvyko stebuklas.

Popiežius Pranciškus pagaliau paaukojo Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai taip, kaip to reikalavo Dievo Motina. Šis faktas taip pat yra stebuklas, žinant Popiežiaus požiūrį į dialogą su stačiatikiais. Šis paaukojimas greičiausiai nebūtų įvykęs, jei nebūtų buvę karo. Karas – tai kaina, kurią reikėjo sumokėti už Rusijos paaukojimą ir jos atsivertimą ateityje.

Kaip žmonės, mes nežinome Dievo ketinimų, tačiau iš Bažnyčios katekizmo žinome, kad Viešpats Dievas atlygina už gerus dalykus ir baudžia už blogus. Šią mintį galima įžvelgti ir Dievo Motinos Fatimoje paskelbtame pranešime. Ji kalbėjo apie sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, kad Dievo bausmė būtų sustabdyta.

Deja, dabar žmonija, kaip ir tada, labai priešinasi Jo Motinos prašymams. Žinome, kad Viešpats Dievas negali norėti, kad būtų įgyvendinami blogi dalykai, todėl verta stengtis tokių dalykų nedaryti ir, atvirkščiai, stengtis įgyvendinti gėrį.

Šiame kontekste aptarkime Ukrainos ir Rusijos puses. Rusijos pusėje situacija iš esmės paprasta. Ji yra blogio jėgų pusėje ir jai reikia atsivertimo, kuris įvyks po šiais metais įvykusio pašventinimo. Rusijos pusė yra taip priklausoma nuo blogio, kad negali pati išeiti, todėl jai reikia ypatingo išorinio veiksmo, savotiško egzorcizmo, kurį atliko popiežius Pranciškus. Mes savo ruožtu turėtume karštai melstis už Rusijos atsivertimą.

Kita vertus, ką turime Ukrainos pusėje? Prieš karą Ukraina vystėsi gana laisvai. Bent jau taip atrodė išoriškai, jei nepaisysime sąmokslo teorijų. Ukrainos valdžia galėjo laisvai pasirinkti gėrį ar blogį savo šalies vystymuisi, o jei pasirinko blogį, tai savo noru. Nereikėjo, kaip Rusijos atveju, būtinai pašvęsti šalies Nekaltajai Marijos Širdžiai. Ukrainos žmonės turėjo dar daugiau laisvės (nei, pavyzdžiui, Rusijoje) rinktis tarp blogio ir gėrio.

Deja, Ukrainos pusės – tiek valdžios institucijų, tiek piliečių – pasirinkimai ne visada buvo geri. Gėjų paradai buvo rengiami ne tik sostinėje (tai galima laikyti centrinės valdžios politinio korektiškumo reikalavimu), bet ir, pavyzdžiui, Mariupolyje. Nežinau, kokia galinga tarptautinė agentūra galėjo pareikalauti ir patikrinti, ar Mariupolyje vyko vadinamasis „lygybės festivalis”? Vadovaujantis sveiku protu, atsakomybė už šį sprendimą turėtų tekti vietos valdžios institucijoms ar net vietos gyventojams.

Neseniai pasaulį apskriejo žinia, kad Ukrainos parlamentas ratifikavo Stambulo konvenciją. Suprantame, kad tai yra spaudimas būtent tų pasaulio agentūrų, kurie pagalbą Ukrainai sieja su tokių ir panašių įstatymų ratifikavimu. Kita vertus, kol Ukrainos valdžia nesupras, kad karas visada yra gėrio ir blogio kova ir kad laimi ta pusė, kuri atneša daugiau gėrio, išskyrus tuos atvejus, kai Viešpats Dievas nori nubausti šalį ar tautą.

Kol tęsis tokia padėtis, kol Ukrainos valdžia nenuspręs daryti daugiau gero po karo ir dar karo metu, tol pergalės nebus.

Galiausiai norėčiau pacituoti Ukrainos partijos „Tradicija ir tvarka” nario, dabar kovotojo už Ukrainos laisvę Bohdano Chodakovskio žodžius:

Bohdan Chodakovskis

Geltonos ir mėlynos vėliavos nepakanka, kad būtų nugalėtas įsikūnijęs blogis, blogis turi tūkstančius vėliavų. Turime reikalų ne su buriatų ordomis, o su dvasine liga. Rusijos kariuomenė, pradedant eiliniais ir baigiant vyriausiuoju vadu, elgiasi kaip apsėsta. Jų kariuomenės beširdiškumas ir beveidiškumas rodo dvasinius trūkumus, kuriuos bent kiek atidesnė akis pastebi.

Deja, šis karas dar nesuteikė postūmio masiniam atsivertimui. Mūsų kasdieninė liturgija padalinio dislokacijos vietoje beveik tuščia. Kai kurie žmonės klaidingai mano, kad dienos tarnyba yra svarbesnė už Komuniją.

Mus remia patriotinis uolumas, bet kai suprasime, kad karą reikia ne tik sustabdyti, bet ir laimėti, suprasime, kad kova vyks ne tik mūšių laukuose ir miestuose. Tai dangaus ir pragaro kariuomenių karas.

Kategorijos
NUOMONĖS

Atsargiai – rožinis

Žurnale „The Atlantic“ išspausdintame straipsnyje teigiama, kad rožinis Jungtinėse Valstijose tapo smurtinio dešiniojo ekstremizmo simboliu.

Straipsnis sukėlė katalikų reakcijų virtinę – nuo juoko iki didelio susirūpinimo dėl to, ką kai kurie laiko antikatalikiškomis nuotaikomis.

Vėliau žurnalas pakeitė straipsnio antraštę iš „Kaip rožinis tapo ekstremistiniu simboliu“ į „Kaip ekstremistinė ginkluota kultūra bando kooptuoti rožinį“. Be kitų teksto pakeitimų, kulkų skylių, sudarančių rožinio formą, vaizdas buvo pakeistas rožinio paveikslėliu.

Vis dėlto šie redakciniai pakeitimai paliko nepakeistą straipsnio tezę, kad egzistuoja ryšys tarp rožinio ir ekstremizmo.

Autoriaus tezė iš dalies buvo pagrįsta jo pastebėjimais apie rožinio naudojimą socialinėje medijoje bei rožinius, parduodamus internetu.

„Rožinis radikaliai tradiciniams (arba „rad trad“) katalikams įgijo militaristinę prasmę“, – rašo Danielis Pannetonas (Danielis Penetonas) apie šimtmečius katalikų maldai naudotą sakramentaliją.

„Karinga kultūra, Vakarų civilizacijos fetišizmas ir maskulinistinis nerimas tapo JAV kraštutinių dešiniųjų atramos taškais, o „rad-trad“ katalikai dabar apsigyveno šioje kompanijoje“, – rašo D. Pannetonas, kurio straipsnyje pateikiamos trys nuorodos į internetinę parduotuvę „Roman Catholic Gear“, kurioje prekiaujama rožiniais.

Jis aprašo rožinio karolių, „pagamintų iš šovinių dėžučių ir esančių su ginklų metalo apdailos kryželiais“, nuotraukas, taip pat karių tematikos memus ir turinį, skirtą besidomintiems išgyvenimo itin sudėtingomis sąlygomis tema.

Katalikų reakcija

Paprašytas pakomentuoti straipsnį, JAV Prinstono universiteto politinės teorijos profesorius, buvęs Jungtinių Valstijų Tarptautinės religijos laisvės komisijos (USCIRF) pirmininkas Robertas P. George’as žurnalistams sakė: „Man atrodo, kad žmogus, kuris politizuoja rožinį ir laiko jį ginklu kultūriniame kare, yra… Danielis Pannetonas. Apie šį vaikiną nežinau nieko, išskyrus tai, ką jis rašo straipsnyje. Anksčiau apie jį nebuvau girdėjęs. Nors straipsnyje sunku nepastebėti klasikinių antikatalikiškų tropų, galbūt iš tikrųjų jis nėra fanatikas. Gal jis tiesiog pervargęs ir jam reikia išgerti aspirino tabletę ar dvi ir kurį laiką pagulėti“.

Amerikos katalikų universiteto teologijos profesorius Chadas Pecknoldas (Čadas Peknoldas) sakė, kad straipsnio publikavimas rodo „teopolitinį“ konfliktą kultūroje.

„Kairiosios liberaliosios žiniasklaidos politinio elito branduolys nekenčia Vakarų civilizacijos ir ketina nuversti kiekvieną jos natūralų ir antgamtinį ženklą. Štai kodėl jiems nepakanka tiesiog paskelbti straipsnį apie dešiniųjų ginklų kultūrą, bet jie privalo jį susieti su kažkuo, kas teologiškai svarbiausia civilizacijai, kuri, jų manymu, kelia didžiausią grėsmę jų progresyviajam zikuratui. Tai ženklas teopolitinio konflikto, kuris dabar mus apėmęs; net ir šiuo atveju jie smarkiai nuvertina Dievo Motinos galią viešpatauti nugalint blogį“, – sakė Ch. Pecknoldas.

Tėvas Pijus Pietrzykas OP, dominikonų kunigas iš Šventojo Juozapo provincijos, sakė: „Straipsnis yra ilgai besitęsiantis netikslumų, loginių klaidų ir iškraipymų srautas“.

Pasak jo, autorius nesupranta, kad „dvasinės kovos“ sąvoka Bažnyčioje gyvuoja nuo neatmenamų laikų. Prisiminkime, kad tradicinis požiūris į Sutvirtinimą yra tas, kad jis žmogų padaro „Kristaus kareiviu“.

„Problema ta, kad „The Atlantic“, regis, nesupranta, ką reiškia metafora. Rožinio kaip „kovos“ sąvoka jokiu būdu nereiškia fizinio smurto“, – pridūrė P. Pietrzykas.

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

Novakas Djokovičius laikosi tvirtų įsitikinimų dėl COVID-19 skiepų – praleis turnyrą JAV

Buvusi pirmoji pasaulio vyrų teniso raketė Novakas Djokovičius (Novakas Džokovičius) pareiškė, kad nežais pirmadienį prasidedančiame turnyre „US Open“, nes dėl reikalavimo būti pasiskiepijus nuo COVID-19 negali nuvykti į Jungtines Valstijas.

Tai jau antrasis „Didžiojo kirčio“ (Grand Slam) serijos turnyras, kurį 35 metų serbas praleis, nes nėra pasiskiepijęs nuo koronaviruso. Šių metų pradžioje jis buvo deportuotas iš Australijos prieš turnyrą „Australian Open“.

„Deja, šį kartą negalėsiu vykti į „US Open“ Niujorke“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė triskart „US Open“ laimėjęs N. Djokovičius.

Apie tokį sprendimą, kurį nuspėjo daugelis apžvalgininkų, tenisininkas pranešė likus kelioms valandoms iki paskutinio sezono turnyro burtų traukimo.

Teniso legenda Johnas McEnroe (Džonas Makenro) pasmerkė draudimą atvykti N. Djokovičiui, pavadinęs jį „nesąmone“.

„Dabar, kai pandemija tęsiasi jau pustrečių metų, manau, kad žmonės visuose pasaulio kampeliuose daugiau apie ją žino, todėl faktas, kad jis negali atvykti čia žaisti, mano galva, yra nesąmonė“, – sakė J. McEnroe.

Ironiška, bet per patį pandemijos įkarštį 2020 ir 2021 metais N. Djokovičiui buvo leista varžytis Niujorke, kur jis tapo nugalėtoju 2011, 2015 ir 2018 metais.

Serbas nežaidžia nuo praėjusio mėnesio, kai iškovojo septintąjį čempiono titulą Vimbldone. Ta pergalė leido N. Djokovičiui pasiekti 21-ą pergalę „Didžiojo kirčio“ turnyruose ir šiuo metu jis vienu laimėjimu atsilieka nuo Rafaelio Nadalio rekordo – 22 pergalių.

Dar praėjusį mėnesį N. Djokovičius teigė, kad „ruošiasi žaisti“ „US Open“. Šio turnyro finalą jis pernai skaudžiai pralaimėjo Danilui Medvedevui, o tas rezultatas sužlugdė serbo viltis laimėti visus keturis „Didžiojo kirčio“ turnyrus.

N. Djokovičius savo „Twitter“ žinutėje išreiškė viltį artimiausiu metu sugrįžti į teniso kortą.

„Sėkmės mano kolegoms žaidėjams! Palaikysiu gerą formą ir teigiamą nuotaiką, laukdamas galimybės vėl varžytis, – parašė teniso žvaigždė. – Iki greito pasimatymo teniso pasaulyje!“

JŠ pagal www.laikmetis.lt

Kategorijos
NUOMONĖS

ORDO IURIS: Vienu žingsniu jie įveda lyčių lygybę ir cenzūrą

Lenkijos teisinės kultūros institutas įspėja apie ES rengiamą prievartinį Stambulo konvencijos įdiegimą į valstybių teisines sistemas. ORDO IURIS atsiųstame mums laiške įspėjama dėl patyliukais rengiamos ES privalomos direktyvos, kuria bus faktiškai uždrausta žodžio laisvė. Laiške rašoma:

Galingas smūgis valstybių suverenitetui ir piliečių laisvei

Brangūs draugai,

šiuolaikiniai ideologai negali susitaikyti su tuo, kad kai kurios Europos tautos nenori sprendimų, prieštaraujančių nacionalinei kultūrai, tradicijoms ir normalumui. Todėl jie siekia apriboti valstybių suverenitetą ir sustiprinti ES institucijas, kad, nepaisant piliečių ir vyriausybių pasipriešinimo, būtų galima įvesti dar daugiau absurdiškų dalykų.

Gegužės mėn. konferencijoje dėl Europos ateities Europos Parlamentas pritarė “radikaliam Europos Sąjungos pertvarkymui“, ragindamas panaikinti veto teisę, sukurti ES kariuomenę ir viršvalstybinius Europos Parlamento rinkimų sąrašus. Birželio mėn. Europos Komisija patvirtino, kad ES lėšos bus skiriamos tik tuo atveju, jei bus pasiekti svarbiausi tikslai, tarp kurių – lyčių politikos įgyvendinimas kultūros, meno, televizijos ar teatro srityse. Anksčiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino įtraukti abortus į Pagrindinių teisių chartiją.

Dabar ES pareigūnai nusprendė palaužti daugelio šalių pasipriešinimą Stambulo konvencijai. Europos Komisija priėmė teisiškai privalomos direktyvos projektą, kuriuo siekiama “pro užpakalines duris“ įvesti Konvencijoje numatytus lyčių lygybės sprendimus.

Direktyvoje ne tik pakartojamas Stambulo konvencijos turinys. Tai priemonė, priimta virš mūsų galvų, pažeidžiant tautų apsisprendimo ir valstybių suverenumo principus, kuri leis Europos Komisijai taikyti finansines sankcijas už visų Konvencijos nuostatų neįgyvendinimą.

Be to, direktyvos projekte visos ES valstybės narės įpareigojamos bausti savo piliečius už lyčių doktrinos kritiką.

Todėl “Ordo Iuris“ parengė direktyvos projekto analizę, skirtą Europos Parlamento nariams, kurie balsuos dėl šio dokumento, ir Europos Sąjungos Tarybos nariams.

Be to, direktyvos projekte visos ES valstybės narės įpareigojamos bausti savo piliečius už lyčių doktrinos kritiką.

Mūsų pasipriešinimas ideologinei konvencijai nėra pavienis. Iki šiol jos nepasirašė, pavyzdžiui, Vengrija, Čekija, Slovakija, Lietuva ir Latvija. Bulgarijoje Konstitucinis Teismas pripažino Konvenciją nesuderinama su Pagrindiniu įstatymu dėl to, kad lytis suprantama kaip kintanti konstrukcija, priklausanti nuo subjektyvių jausmų.

– “Lyties“ kaip socialinio konstrukto (gender) įrėminimas lemia biologinės lyties reliatyvizavimą. Jei visuomenė praranda gebėjimą atskirti moterį nuo vyro, kova su smurtu prieš moteris tampa neįgyvendinama pareiga, sakoma Bulgarijos KT sprendime.

Tais atvejais, kai Konvencija buvo ratifikuota, prieš jos priėmimą dažnai kildavo didelis visuomenės pasipriešinimas. Keturis milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje į protestą prieš Konvenciją susirinko daugiau kaip 100 000 žmonių.

Todėl Europos Komisija nusprendė Konvencijos principus įtraukti į privalomą ES teisę. Jau įžangoje galima perskaityti, kad Stambulo konvencija yra “svarbus atskaitos taškas“ direktyvos projektui, kuriuo “siekiama Konvencijos tikslų“, ir kad “reikia imtis veiksmų tiek Stambulo konvenciją ratifikavusiose, tiek jos neratifikavusiose valstybėse narėse“. Tokiu būdu visos ES valstybės bus priverstos pritaikyti savo įstatymus prie lyčių požiūriu pagrįstos kovos su smurtu vizijos. 

Kaip ši vizija atrodo? Dokumente gausu teiginių, iš kurių išplaukia absurdiška “smurto prieš moteris“ kaip dešiniųjų ekstremistų, persekiojančių “LGBT asmenis“, smurto vizija. Vienintelis būdas sustabdyti šią “smurto bangą“ esą yra “panaikinti stereotipinius vyrų ir moterų vaidmenis“, pirmiausia motinos ir tėvo vaidmenį, ir pageidautina jau vaikų darželyje…..

Kiekvienai ideologijai reikia cenzūros, o tiesa ir sąžininga kritika jai kelia mirtiną grėsmę. Autoriai teigia, kad “viešai kurstoma smurtauti ir neapykantą internete dėl metrinės ar socialinės ir kultūrinės lyties“. Jie siūlo cenzūros priemones, gerai žinomas iš istorijos, ir nori, kad už tokį kurstymą būtų baudžiama kaip už nusikaltimą.

Iš patirties žinome, kad “neapykantos kalba“ arba “neapykantos kurstymas“ yra teisinė gudrybė siekiant cenzūruoti bet kokią kritiką. Ši sąvoka nėra tiksliai apibrėžta jokiame privalomame tarptautinės teisės akte, o Europos Komisija, rašydama savo dokumentuose apie “neapykantos kalbos“ reiškinio mastą, rėmėsi… “Facebook“ statistika, kurio “Bendrijos standartuose“ neapykantos kalba laikomi “išsireiškimai, kuriuose kalbama apie tai, kad esi mažiau nei tinkamas“, “išsireiškimai, kuriuose kalbama apie nukrypimą nuo normos“, “netolerancijos pripažinimas dėl saugomų savybių, įskaitant, bet neapsiribojant: “homofobija, islamofobija“ arba, galiausiai, “turinys, kuriuo išreiškiamas nepritarimas, įskaitant, bet neapsiribojant: nepripažįstu, nepatinka, nerūpi“.

Jei teiginys “man nerūpi“ bus laikomas neapykantos kalba, tuomet šios sąvokos aiškinimo laukas ir cenzūros galimybės bus neribotos. Į projektą taip pat įtrauktas šis sakinys:

“Tokio pobūdžio neapykantos kalbose vartojami žodžiai ne visada tiesiogiai susiję su asmenų, prieš kuriuos nukreipta neapykanta, metrika ar socialine ir kultūrine lytimi, tačiau apie šališkus motyvus galima spręsti iš bendro kalbos turinio ar konteksto.“

“Tokio pobūdžio neapykantos kalbose vartojami žodžiai ne visada tiesiogiai susiję su asmenų, prieš kuriuos nukreipta neapykanta, metrika ar socialine ir kultūrine lytimi, tačiau apie šališkus motyvus galima spręsti iš bendro kalbos turinio ar konteksto.“

Tai ne pokštas. ES nori apriboti žodžio laisvę, nes “spėja“ mūsų “šališkus motyvus“. Tai akivaizdi antiutopijos, aprašytos garsiojoje Orwello knygoje “1984“, kuri netrukus gali tapti įstatymu, pranašystė.

Visoje direktyvoje ne tik gausu absurdiško ir pavojingo turinio, bet ja taip pat bandoma apeiti ES sutartis, kuriose numatyta, kad valstybių narių baudžiamieji įstatymai turi būti suvienodinti vienbalsiai. Tuo tarpu direktyva priimta pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o tai reiškia, kad valstybės narės neturi veto teisės.

Todėl siunčiame “Ordo Iuris“ memorandumą visiems Europos Parlamento nariams, kuriame atkreipiamas dėmesys į direktyvos keliamus pavojus ir ES institucijų piktnaudžiavimą įgaliojimais.

__________________________

Kviečiame pasirašyti Europos Sąjungos piliečių peticiją, reikalaujančią atmesti šį direktyvos projektą. Pasirašyti galima ČIA: