Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Baltarusijoje nebus laiminamos homoseksualios poros!

Katalikų Bažnyčia Baltarusijoje neketina įgyvendinti Deklaracijoje siūlomos galimybės laiminti nereguliariose sąjungose gyvenančias poras ir tos pačios lyties asmenų poras.

Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos “Pranešimas dėl Tikėjimo mokymo dikasterijos doktrininės deklaracijos Fiducia Supplicans”

2023 m. gruodžio 18 d. paskelbta Tikėjimo mokymo dikasterijos doktrininė deklaracija Fiducia supplicans, kurioje svarstoma ir aiškinama Palaiminimų pastoracinė prasmė. Dokumente svarstoma jų platesnio naudojimo galimybė, visų pirma neliturginiu aspektu. Dokumente pabrėžiama, kad liturginis palaiminimas gali būti teikiamas tik tada, kai “tai, kas laiminama, atitinka Dievo sumanymą, esantį kūrinijoje ir visiškai apreikštą Kristaus Viešpaties” (FS 11).

Nors deklaracijoje patvirtinama, kad tradicinis katalikų mokymas apie santuoką kaip vyro ir moters sąjungą nesikeičia ir nėra jokio “leidimo” ar “palaiminimo” tos pačios lyties asmenų sąjungoms ar bet kokiam kitam nuodėmės gyvenimui, joje leidžiama ne liturgiškai palaiminti nereguliarias ar tos pačios lyties asmenų poras.

Todėl mes, Baltarusijos katalikų vyskupų konferencija, kreipiamės į Baltarusijos Katalikų Bažnyčios kunigus ir visus tikinčiuosius su šia žinia.

1. Minėta Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija nekeičia amžino Katalikų Bažnyčios mokymo apie santuoką ir lytinę moralę. Vienintelė Katalikų Bažnyčios pripažįstama santuokinė sąjunga yra vyro ir moters sąjunga kaip gyvenimo bendruomenė, savo prigimtimi nukreipta į sutuoktinių gerovę ir palikuonių gimdymą bei auklėjimą (1983 m. Kanonų teisės kodeksas, kan. 1055).

2. Katalikų Bažnyčia Baltarusijoje neketina įgyvendinti Deklaracijoje siūlomos galimybės laiminti nereguliariose sąjungose gyvenančias poras ir tos pačios lyties asmenų poras.

3. Vyskupų konferencija primena kunigams ir diakonams, kad neliturginis palaiminimas gali būti suteiktas bet kuriam jo prašančiam asmeniui. Tačiau visada reikėtų vengti teikti palaiminimą būtent poroms, gyvenančioms vadinamosiose “civilinėse santuokose”, taip pat asmenims, gyvenantiems kanoniškai negaliojančioje santuokoje, arba tos pačios lyties poroms. Tokį palaiminimą kiti tikintieji gali suprasti kaip pritarimą nuodėmei.

4. Kartu atidžiai ir pagarbiai lydime ypatingose situacijose gyvenančius brolius ir seseris ir esame pasirengę padėti jiems giliau suprasti Dievo valią jų gyvenimo kelyje Kristaus ir šventumo link.

Su malda, Baltarusijos katalikų vyskupų konferencija

www.catholic.by

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020