Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Tradicinė redemptoristų bendruomenė pasisako prieš homoseksualių “porų” palaiminimą!

Mes turime mylėti nusidėjėlį, ir mes nuoširdžiausiai mylime nusidėjėlius, tačiau turime nekęsti nuodėmės ir laikytis nuolatinio ir nekintamo Bažnyčios mokymo tiek tikėjimo, tiek moralės srityje, – rašė Švenčiausiojo Atpirkėjo sūnų kongregacija.

Švenčiausiojo Atpirkėjo sūnų kongregacija paskelbė pareiškimą, kuriame apgailestauja dėl neseniai paskelbtos Vatikano deklaracijos, suteikiančios kunigams leidimą laiminti homoseksualias “poras”, prieštaraujančios nekintamam Katalikų Bažnyčios mokymui.

“Švenčiausiojo Atpirkėjo sūnų kongregacija palaiko kardinolą Miulerį, Malavio, Kazachstano, Zambijos ir Nigerijos vyskupus, arkivyskupą Vigano, vyskupą Stricklandą ir visus vyskupus, kunigus bei tikinčiuosius, kurie pripažįsta, kad kunigų palaiminimas “nereguliarių santykių” porų ir “homoseksualių porų” palaiminimas prieštarauja katalikų tikėjimui ir moralei; prieštarauja pastarųjų dviejų tūkstančių metų Bažnyčios mokymui; ir jam turime priešintis mes ir visi katalikai”, – gruodžio 22 d. rašė kongregacija po to, kai Vatikanas gruodžio 18 d. paskelbė “Fiducia Supplicans”.

“Turime mylėti nusidėjėlį, ir mes nuoširdžiausiai mylime nusidėjėlius, tačiau turime nekęsti nuodėmės ir laikytis nuolatinio ir nekintamo Bažnyčios mokymo tiek tikėjimo, tiek moralės srityje. Bažnyčioje yra vietos visiems. Jėzus mus visus suvienija su savimi, nuplaudamas mus savo brangiuoju Krauju per Išpažinties sakramentą. Šiuo sakramentu gauname tiesos ir gailestingumo, taikos ir tikros meilės palaiminimą”, – pridūrė susirinkusieji.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020