Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Revoliucija iš Vakarų: Kardinolas Coccopalmiero susitikime su Italijos masonų ložių vadovais – ragina užmegzti nuolatinį dialogą?

Italijos violetinės spalvos kardinolas Francesco Coccopalmiero dalyvavo susitikime su masonų ložių atstovais. Hierarchas turėjo paraginti užmegzti “nuolatinį” dialogą su masonais. Jis taip pat pripažino, kad per pastaruosius 50 metų tarp Bažnyčios ir ložių atstovų įvyko “abipusio supratimo evoliucija”.

Kaip rašoma National Catholic Register interneto svetainėje, kardinolo Francesco Coccopalmiero ir masonų atstovų susitikimas vyko “už uždarų durų”. Pokalbiai vyko Milane. Po susitikimo hierarchas sakė, kad per pastarąjį pusšimtį metų įvyko “abipusio supratimo evoliucija”.

Pasak Italijos dienraščio “Il Messaggero”, tikėtasi, kad purpurinis kunigas paskelbs, jog netrukus įvyks tolesni dvišaliai susitikimai. “Dalykai pasistūmėjo į priekį ir tikiuosi, kad šie susitikimai čia nesibaigs”, – turėjo pasakyti kardinolas Coccopalmiero.

Pasak “La Nuova Bussola Quotidiana” kalbintų šaltinių, susitikime dalyvavo visi trys Italijos ložių didieji meistrai – Italijos Didžiojo Oriento Stefano Bisi, Italijos Didžiosios ložės Luciano Romoli ir Italijos Didžiosios reguliariosios ložės Fabio Venzi. Du iš jų netgi viešai paskelbė savo kalbas.

“Visi jie skirtingai gynė masonerijos suderinamumą su katalikų tikėjimu”, – praneša laikraščio “La Nuova Bussola Quotidiana” vyriausiasis redaktorius Riccardo Cascioli.

Kartu su kardinolu Coccopalmiero Katalikų Bažnyčiai atstovavo Milano arkivyskupas Mario Delpini, taip pat pranciškonas teologas t. Zbigniewas Suchecki ir vyskupas Antonio Staglianò, Popiežiškosios teologijos akademijos prezidentas.

Portalas National Catholic Register primena, kad 1983 m. Tikėjimo doktrinos kongregacijos paskelbtame dokumente teigiama, jog masoniški principai “visada buvo laikomi nesuderinamais su Bažnyčios doktrina”.

Praėjusių metų lapkritį Tikėjimo doktrinos dikasterija dar kartą patvirtino šią poziciją, cituodama 1983 m. dokumentą, kuriame teigiama, kad “aktyvi tikinčiųjų narystė masonerijoje draudžiama dėl katalikų ir masonų doktrinos nesuderinamumo”.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020