Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Nacionalinės eitynės už gyvybę Varšuvos gatvėmis praėjo tūkstančiai žmonių!

Dėl neseniai Lenkijos Seime vykusių svarstymų dėl teisės į abortą atkūrimo, Varšuvoje vyko daugiatūkstantinė Nacionalinė eisena už gyvybę, į kurią susirinko abortų draudimo palikimo šalininkai.

“Šis žygis taip pat yra mūsų solidarumo su vaikais, pradėtais dėl aborto pavojaus, ir šio nusikaltimo aukomis – vaikais, kurie niekada daugiau negims, taip pat su jų motinomis ir tėvais, kurie dažnai taip pat tampa šios dramos aukomis”, – rašoma oficialioje renginio interneto svetainėje.

Renginys Varšuvos Pilies aikštėje prasidėjo punktualiai 12.30 val. Prieš renginio dalyvių susitikimą Varšuvos arkikatedroje ir Varšuvos-Pragos katedroje buvo aukojamos šventosios Mišios. Kaip pabrėžė organizatoriai, renginyje dalyvavo žmonės, atvykę į žygį iš įvairių šalies vietovių. “Gyvybės banga”, “Tegyvuoja Lenkija”, “Už gyvybę” – tai tik keletas šūkių, kuriuos nešė renginio dalyviai. Taip pat buvo skanduojami šūkiai “Už gyvybę” ir šūkiai, primenantys lenkams pamatines vertybes.

Neįprastai gausus paradas ėjo per Krakowskie Przedmieście ir Nowy Świat, kol pasiekė Plac Trzech Krzyży, kur buvo numatytas Jaceko Kowalskio koncertas. Taip pat buvo sakomos atminimo kalbos. Be kitų, nuo scenos kalbėjo buvęs Seimo pirmininkas Marekas Jurekas (Marek Jurek).

-Priešgimdyminis infanticidas yra laisvė? Ne, tai yra abortų spaudimo moterims įteisinimas”, – teigė politikas, pabrėždamas, kad gyvybės apsauga yra moterų apsauga nuo jas supančio abortų spaudimo. – Prenatalinio infanticido įteisinimas reiškia, kad moterys patiria abortų spaudimą. Turime užtikrinti moterų laisvę nuo to”, – ragino buvęs Seimo pirmininkas.

– Teisė į gyvybę yra ne pasaulėžiūrinis postulatas, o pirmoji iš pagrindinių teisių”, – sakė Marekas Jurekas, pažymėdamas, kad pradėtų vaikų apsauga yra tautos gyvybės sąlyga. – Valstybė nėra demokratiška, jei išstumia pačius mažiausius ir kvestionuoja pačią prigimtiniausią teisę į gyvybę”, – pabrėžė jis.

Marekas Jurekas paragino prezidentą ir politikus imtis aktyvių gyvybės apsaugos veiksmų, taip pat ir Europos forume. “Tai, kas įvyko Prancūzijoje, yra žudymo, o ne laisvės įteisinimas”, – vertino jis. “Išgirskite tą balsą, kuris šiandien šaukiasi, Lenkijos krikšto balsą, mūsų tautos prisiimtus įsipareigojimus. Būkite jiems ištikimi”, – kreipėsi jis į Lenkiją valdančiuosius.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020