Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

„Šiuolaikinė kultūra ir pavojus šeimos vertybėms“ – Kviečiame visus į susitikimą su daktaru P. Cameronu Vilniuje!

Po maždaug 15 metų pertraukos Lietuvoje lankysis žinomas amerikiečių psichologas daktaras Paulas Cameronas.

Dr. P. Cameronas žinomas dėl savo nepriklausomų „homoseksualumo“ fenomeno tyrimų. Savo tyrimais daktaras P.Cameronas įrodo, kad homoseksualūs santykiai daro blogą poveikį juos praktikuojančių asmenų sveikatai ir psichinei būklei.

Gegužės 17 d. Vilniuje vyks daktaro Paulo Camerono paskaita „Šiuolaikinė kultūra ir pavojus šeimos vertybėms“. Mūsų nuomone, tai bus stiprus smūgis šios „bendruomenės“ Lietuvoje skleidžiamiems „teigiamiems“ stereotipams.

Kviečiame visus į susitikimą su daktaru P. Cameronu. Suprantame, kad ne visi, gyvendami toli nuo Vilniaus, gali dalyvauti šiame susitikime. Todėl ruošiame galimybę įrašyti pono daktaro paskaitą ir visi tie, kurie negalės dalyvauti asmeniškai, galės stebėti susitikimą vaizdo įrašo pavidalu.

Norint dalyvauti susitikime būtina užsiregistruoti, nes vietų skaičius ribotas.

Registracija yra čia: https://uzkatalikiskalietuva.wordpress.com/2024…

Šio susitikimo organizavimas iš dalies viršija mūsų galimybes, todėl maloniai prašome Jūsų, mūsų rėmėjai, paramos, dėdami viltis į Jūsų kilnumą ir mūsų bendrų tikslų suderinamumą.

Remk susitikimą su daktaru Paulu Cameronu!

Norint dalyvauti susitikime būtina užsiregistruoti, nes vietų skaičius ribotas.

Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Ir Jis prikels Šventąją Lietuvą!

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020