Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA Lithuania Catholica TV

Žiūrėkite Dievo Gimimo paveikslus iš viso pasaulio. Kaip gražu!

Christus natus est nobis! Tas, kuris išgelbėjo pasaulį, yra su mumis. Žiūrėkite Dievo Gimimo paveikslus iš viso pasaulio. Kaip gražu!

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA Lithuania Catholica TV

Šventasis Andžejus Bobola – taip pat Lietuvos šventasis!

Nors gimė Mažojoje Lenkijoje, šventasis Andriejus Bobola SJ didžiąją savo dvasinės tarnystės dalį atliko buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. Todėl jį taip pat galime laikyti Lietuvos žemės šventuoju. Toliau pateikiame įdomų VšĮ “Aktualioji istorija” filmą apie šventojo Andriejaus Bobolos likimą ir jo ryšį su Lietuva.

Categories
Lithuania Catholica TV

Dieve, Dieve, saugok Lietuvą! – Zitos Šličytės kalba kovo 11-tąją Seime

Nė vienai kultūrai iki mūsų nekilo mintis homoseksualų santykius sulyginti su vyro ir moters santuoka, kurios paskirtis yra gyvybės perdavimas, jos pratęsimo misija. Savaip interpretuodama prigimtines žmogaus teises, bendruomenės mažuma kėsinasi prievarta primesti savo gyvenimo būdą visiems. Tikslui pasiekti prasimanė taip vadinamąją neapykantos kalbą, už kurią siūlo įteisinti visų rūšių atsakomybę.

JŠ pagal Lietuvos Šeimų Sąjūdis YT

Categories
Lithuania Catholica TV

Audrius Globys: krikščionys persekiojami Lietuvoje?

Krikščionys yra labiausiai persekiojama tikėjimo grupė pasaulyje. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad krikščionys dažniausiai patiria smurtą, spaudimą darbo vietoje, jie dažniausiai pasaulyje miršta dėl savo tikėjimo.

Visgi ne tik atokiuose pasaulio kampeliuose, tačiau ir Vakarų pasaulyje šiandien krikščionys vis dažniau susiduria su patyčiomis ir represijomis. Krikščionys vis labiau bijo reikšti savo pozicijas universitetuose, medicinoje, žiniasklaidoje, o išbujoję politkorektiškumo ir neapykantos kalbos standartai pasiekė tokį lygį, jog teisiami net Šventą Raštą cituojantys politikai.

Apie visus šiuos iššūkius ir kodėl reikėjo įkurti Lietuvos krikščionių profsąjungą kalbamės su šios organizacijos pirmininku Audriumi Globiu.

JŠ pagal YT Dovilas Petkus

Categories
Lithuania Catholica TV NUOMONĖS

Kauniečiai – Šaunuoliai blokavo vadinamąjį žygį “Kaunas Pride”! (Video)

Kaunas atsako iškrypimus propaguojančios šėtono įkvėptos marksistinės revoliucijos apgautiems jaunuoliams – “Jie nepraeis!” “Blogis nepraeis!”. Minia skanduoja “Lietuva!” Kaunas įrodė vertas laikinosios sostinės vardo. Gaila tik kad policija turėjo juos „ginti“ – sugedusi liberali teismų sistema blokavo savivaldybės sveikas pastangas sustabdyti nusikalstamą propagandą.

Categories
Lithuania Catholica TV NUOMONĖS

Eitynėms “Kaunas Pride” nepritariantys katalikai prieš eitynes surengė maldos akciją (Video)

Mūsų šūkis, skirtas vadinamojo „Kaunas pride“ dalyviams: „Meldžiamės už jūsų atsivertimą!“, taip pat jiems skirtas priminimas iš šv. apaštalo Pauliaus Laiško galatams (6, 7): „Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas!“. „Kaunas pride“ renginys yra Dievo įsakymų išjuokimas, atviras maištas prieš prigimtinę ir dievišką teisę, papiktinimas visam Kauno miestui ir Kauno tikintiesiems.

Video: https://www.facebook.com/watch/?v=949757638939718

JŠ pagal www.kaunas.kasvyksta.lt

Categories
Lithuania Catholica TV NUOMONĖS

Nors Sovietų Sąjunga jau nebeegzistuoja, “Rusijos klaidos” yra išlikę iki dabar!

„Yra svarbu atkreipti dėmesį į faktą, kad iš tikrųjų komunizmas nors ir baigėsi, Sovietų Sąjunga jau nebeegzistuoja, vis vien visos tos klaidos kurios buvo komunizmo arba socializmo mokyme yra išlikę iki dabar, ir pavyzdžiui Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri pasirodė 1917 m. Fatimoje sakė, kad tos klaidos, kurios buvo išplėtotos komunizmo arba socializmo, jos persekioja mūsų visuomenę. Tai pavyzdžiui, abortas kuris yra labai dažnas dalykas šiomis dienomis arba nuosavybės teisei žalingi įstatymai tai yra palikimas būtent socialistinės arba komunistinės sistemos“, – sako Renato Murta de Vasconcelos, Brazilijos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) narys, Marijos Radijas pokalbyje.

Categories
Lithuania Catholica TV NUOMONĖS

Ignas Vėgėlė: Nebeieškome nei mokslinių duomenų, pagrįsti konkretų ribojimą, pamirštamas pasverti konkretaus ribojimo teisinis proporcingumas. Pamiršome net kertinius valstybės teisės aktus!

Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas profesorius, daktaras Ignas Vėgėlė pasirinko nestandartinę sveikinimo kalbą šiandienos Advokatų visuotiniame susirinkime nestandartinėje visam pasauliui ir Lietuvai situacijoje.

“Jei anksčiau valstybės valdyme būtinai pasitelkdavome teisininkus, tai šioje pandemijoje, simptomiška, pasitelkėme ekonomistus ir medikus. Šioje ekonomistų suveltoje naudos ir kaštų analizėje nebeliko teisinio visuomenės reguliavimo modelio, pagal kurį žmogaus teisių ir laisvių ribojimo mastas vertinamas ribojimų pagrįstumo ir proporcingumo principų kontekste.

Nebeieškome nei mokslinių duomenų, pagrįsti konkretų ribojimą, pamirštamas pasverti konkretaus ribojimo teisinis proporcingumas. Pamiršome net kertinius valstybės teisės aktus …”

“Net ir vienas ypatingas teisinis statusas (ekstremali padėtis) suteikia teisę riboti visą eilę žmogaus teisių ir laisvių. Nebelieka esminių teisinės valstybės principų, pametame ir pačią teisę: nacionalinius ir visą eilę tarptautinių ir ES teisės aktų. Individo teisės užgožiamos valstybės galios. Dėl labai paprastos ir formalios priežasties – “ekstremali padėtis”.”

Categories
Lithuania Catholica TV

Kodėl reikia paaukoti Rusiją Marijos Nekaltajai Širdžiai?

Netikėkime, kad Lietuvą nuo vakarietiško liberal-komunizmo išgelbės dabartinė Rusija, įtakojama komunizmo ir KGB tinklų liekanų. Tradicinio kalendoriaus švč. M. Marijos-Karalienės šventė (gegužės 31 d.) ir Jos žodžiai Fatimoje primena, kad Kristus Karalius per Ją valdo ir gelbėja pasaulį. Tai pažadėjo Dievo Motina Fatimoje: „Galiausiai mano Nekaltoji Širdis triumfuos. Šventasis Tėvas paaukos man Rusiją, kuri atsivers, ir pasauliui bus dovanotas taikos laikotarpis“, – sako Šarūnas Pusčius.

JŠ pagal politiškai neteisingas kanalas

Categories
Lithuania Catholica TV NUOMONĖS

Prof. R.Čepaitienė: kalba pasakyta Didžiajame Šeimų Gynimo Marše

Žodžiai ir dalykai, kurie daugelį amžių buvo visiems savaime suprantami ir aiškūs, tokie kaip motina ir tėvas, šeima, tauta ir Tėvynė, pasirodo, šiandien jau nebetinka, gali kai ką įžeisti ar net diskriminuoti, arba ima reikšti kažką visai kito. O jei vartoji juos senąja, tradicine, prasme – tampi baisiu atsilikėliu, gal net nusikaltėliu, kurį būtina užjuokti, perauklėti ar nuteisti. Randasi ir uždraustieji žodžiai, už kurių naudojimą gresia baudos. Italijoje, sako, už tai jau net galima gauti kalėjimo.

Categories
Lithuania Catholica TV

Kun. R.Grigas: kalba pasakyta Didžiajame Šeimų Gynimo Marše

…Ratas apsisuko ir deja dabar tenka stovėti čia ir ginti jau ne teisę į savo valstybę į tautos laisvę bet į viso to svarbiausią pagrindą: prigimtinė šeima, vyro ir moters tapatybė, į mūsų teisę pratęsti tautos ir valstybės gyvenimą…Antras mitas, kuris yra neteisingas: jūs čia prieš vakarietiškas vertybes pasisakote! Kažkodėl kai ėjome su Sąjūdžiu į laisvą valstybę, tos vertybės buvo visai kitokios, kodėl staiga vakarietiškos vertybės – ne Antika, ne Romenų teisė, ne krikščioniškos tradicijos, architektūra, dailė, ne klasikinė filosofija?

Categories
Lithuania Catholica TV

Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021: Video – dalis I (nuo pat pradžių)

Čia matysite protesto „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021″ – dalis I (nuo pat pradžių). Maršas vyko be jokių incidentų. Maršo metu ant scenos kalbėjo įvairūs aktyvistai, kurie ragino ginti tradicinę šeimą, priešintis Stambulo konvencijos ratifikavimui, saugoti vyro ir moters kuriamą šeimą.

Categories
Lithuania Catholica TV

Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021: Video – dalis II

Čia matysite protesto „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021″ – dalis II. Į Vilniuje Vingio parke susirinko tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos. Maršas vyko be jokių incidentų. Maršo metu ant scenos kalbėjo įvairūs aktyvistai, kurie ragino ginti tradicinę šeimą, priešintis Stambulo konvencijos ratifikavimui, saugoti vyro ir moters kuriamą šeimą.

Categories
Lithuania Catholica TV

Ideologinis frontas prieš šeimą

Stambulo konvencijos realybė ir “partnerystės” grėsmė, pasak politologo Vytauto Sinicos!

Categories
Lithuania Catholica TV

Kodėl Dievo Motinos žinia Fatimoje 1917 m. – Vienintelė išeitis Lietuvai!

Ir pasauliui ir Lietuvai: VIENINTELĖ IŠEITIS iš dabartinės liberalizmo sukeltos moralinės, vertybinės ir kt. krizės, iš neomarksizmo siautėjimo: Popiežiui – paaukoti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Mums – garbinti Jos Širdį ir melstis Rožančių, skleisti Fatimos žinią. TAI DARYTI – VIENINTELIS LIETUVOS KELIAS Į TIKRĄ ATGIMIMĄ. TAIP įvyko PORTUGALIJOS MORALINIS-POLITINIS STEBUKLAS. Į Dievo Motinos raginimus atsiliepusi Portugalija, 1917-1928 užplūdusi piligrimų srautais Marijos apsireiškimo vietą, tiesiog “atakavusi” dangų Rožančiaus malda – iš nuskurdusios masonų valdytos šalies tapo klestinčia, katalikiška valstybe. Be to atversti Rusiją – lietuvių tikroji misija. Vytauto Didžiojo mums duotas uždavinys.

Categories
Lithuania Catholica TV

Fatima – Svarbiausia žinia pasaulyje!

KODĖL DIEVO MOTINOS ŽINIA FATIMOJE 1917 m. – VIENINTELĖ IŠEITIS IŠ DABARTINĖS KRIZĖS? Nes ši žinia valdo žmonijos istoriją XX-XXI a. Švč. M. Marija tiksliai pranašauja Rusijos revoliuciją, komunizmo, amoralumo, agresyvaus bedieviškumo išplitimą XX ir XXI amžiuje (prisiminkime ir marksistų riaušes šiemet), II pasaulinį karą ir t.t. Tai Dievo bausmės už liberalizmą ir kitas nuodėmes (bausmės duodamos iš meilės mums, kad pasitaisytume). Reiškia Ji tiksliai pranašavo ir kas BUS – jei Popiežius su visais pasaulio vyskupais laiku nepašvęs Rusijos Nekaltajai Marijos Širdžiai, nelaimės ištiks ir mus – XXI amžiaus žmones., jei jis suspės – gausime katalikiškos civilizacijos klestėjimo laikotarpį: „Jei mano reikalavimai bus įvykdyti, Rusija atsivers ir bus taika.“ Jeigu Jos reikalavimai nebus įvykdyti, „Rusija […] paskleis savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami, Šventasis Tėvas daug kentės, atskiros tautos bus sunaikintos.“

Categories
Lithuania Catholica TV

TFP už Lietuvos Nepriklausomybę (II)

Categories
Lithuania Catholica TV

TFP už Lietuvos Nepriklausomybę (I)

Categories
Lithuania Catholica TV

TFP už Lietuvos Nepriklausomybę (IV)