Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Airijos vyskupų balsas ginant šeimos tapatybę!

Šį penktadienį, kovo 8 d., Airijos piliečiai dalyvaus konstituciniame referendume. Jis bus susijęs su nuostatų, susijusių su šeimos identitetu visuomenėje ir privilegijuotu moterų vaidmeniu auklėjimo procese šeimos aplinkoje, pakeitimais.

Išplatintame pareiškime Airijos vyskupai atkreipia dėmesį į siūlomų teisės aktų pakeitimų keliamą pavojų.

Pagrįsdami savo abejones dėl siūlomų pakeitimų, vyskupai primena 2018 m. Airijoje viešėjusio popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad jis atvyko į šalį liudyti išskirtinio šeimos vaidmens auklėjant jos narius ir kuriant sveiką socialinę struktūrą, ir priduria, kad šeimos yra visuomenės klijai, todėl jų gerovė turi būti skatinama ir saugoma visomis tinkamomis priemonėmis.

Pareiškime vyskupai įspėja, kad iš Konstitucijos pašalinus nuorodą į šeimą, grindžiamą santuoka, ir ją pakeitus “ilgalaikių santykių” sąvoka, socialiniame gyvenime gali kilti sunkiai nuspėjamų pasekmių.

Kalbėdami apie siūlymą iš Konstitucijos išbraukti sąvokas “moteris” ir “motina”, kuriai šiuo metu Konstitucija suteikia privilegijuotą statusą dėl jos indėlio į valstybės gyvenimą, vyskupai pabrėžia būtinybę Pagrindiniame įstatyme išlaikyti nuorodą į motinų atliekamą socialinį vaidmenį.

Baigdami savo pareiškimą vyskupai primena 1979 m. Airijoje pasakytus šventojo Jono Pauliaus II žodžius, kuris teigė, kad šeima yra tikrasis didybės matas.

Pagal www.info.wiara.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020