Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Koptai nutraukia „dialogą“ su Roma. Tai reakcija į „Fiducia Supplicans“!

Koptų stačiatikių bažnyčia nutraukė „dialogą“ su Šventuoju Sostu. Tai reakcija, patvirtino Egipto „Rytų Bažnyčios“ aukštieji pareigūnai, į Tikėjimo doktrinos dikasterijos išleistą dokumentą, leidžiantį laiminti homoseksualias poras. Pasak Aleksandrijos, katalikai „pakeitė savo poziciją“ homoseksualumo atžvilgiu.

Kovo 8 d. vaizdo įraše koptų stačiatikių atstovas spaudai t. Moussa Ibrahimas sakė, kad „labiausiai vertas dėmesio“ iš devynių dekretų, kuriuos paskelbė kasmetinis Šventasis sinodas Vadi El-Natrūno mieste Egipte, buvo „teologinio dialogo su Katalikų Bažnyčia sustabdymas po to, kai ji pakeitė savo poziciją dėl homoseksualumo“.

Kovo 7 d. šios bažnyčios vyskupų pareiškime rašoma, kad „pasitarus su seserimis Rytų stačiatikių šeimos bažnyčiomis, nuspręsta sustabdyti teologinį dialogą su Katalikų Bažnyčia, iš naujo įvertinti nuo dialogo pradžios prieš dvidešimt metų pasiektus rezultatus ir nustatyti naujus būsimo dialogo standartus bei mechanizmus“.

Koptų vyskupai taip pat dar kartą patvirtino, kad jie atmeta „bet kokias homoseksualių santykių formas, nes jos pažeidžia Šventąjį Raštą ir įstatymą, pagal kurį Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį“. Jie pridūrė, kad koptų stačiatikių bažnyčia „bet kokį tokių santykių palaiminimą, nesvarbu, kokio pobūdžio, laiko nuodėmės palaiminimu, ir tai yra nepriimtina“.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020