Categories
NUOMONĖS

“Nevilties šauksmas”. Prancūzijos vyskupai palaiko protestuojančius ūkininkus!

Prancūzijos vyskupai stoja į protestuojančių ūkininkų pusę. Keliuose viešuose pareiškimuose jie užtikrina jiems visišką solidarumą.

Šeštadienį Prancūzijos ūkininkai paskelbė, kad protestas keliuose bus tęsiamas, nors jie nusprendė pašalinti kai kurias blokadas. Penktadienį jie suplanavo Paryžiaus blokadą.

Pagrindinė protestų priežastis – Briuselio stumiama ideologinė Žaliojo kurso politika. Didžiausia Prancūzijos ūkininkų sąjunga FNSEA pareiškė, kad ministro pirmininko Gabrielio Attalio pasiūlymų: išlaikyti subsidijuojamas degalų kainas ir neleisti pasirašyti Europos Sąjungos ir Pietų Amerikos laisvosios prekybos zonos Mercosur laisvosios prekybos susitarimo, nepakanka.

Prancūzija. Vyskupai remia ūkininkus

“Bičiuliai ūkininkai, norime palaikyti jus, kurie visoje šalyje demonstruojate, reikalaudami teisingumo ir pagarbos jūsų profesijai”, – sakė vysk. – rašė Montpeljė bažnytinės provincijos vyskupai bendrame pareiškime. “Kiekvienoje iš penkių mūsų vyskupijų (Karkasonos ir Narbono, Mendės, Monpeljė, Nimo, Perpinjano-Elno) jūs nesate mums nežinomi; susitinkame su jumis jūsų ūkiuose, vynuogynuose ir fermose. Dirbdami su jumis išmokome jus vertinti. Žavimės kiekvienu iš jūsų už aistringą sunkios profesijos siekimą”, – pripažino hierarchai.

“Tačiau šiandien taurė perpildyta!” – sakė vyskupai, pabrėždami, kad, užgriuvus “didėjančioms išlaidoms, vis griežtėjančioms taisyklėms, nuolatinei kontrolei, perteklinėms administracinėms procedūroms”, ūkininkai kenčia iki “nevilties šauksmo”. Be to, jie susiduria su sunkumais drėkindami savo laukus, o jų pajamos nuolat mažėja. Todėl hierarchai nori, kad būtų pripažinta gyvybiškai svarbi ūkininko profesijos svarba “mūsų šeimoms, mūsų šaliai”.

Vyskupai: reikia skubių priemonių nacionaliniu ir Europos lygmeniu

Vyskupai išreiškė viltį, kad “nacionaliniu ir Europos lygmeniu dialogo ir susitarimo keliu bus priimtos skubios priemonės”, kuriomis bus pripažinta teisinga jų reikalavimų priežastis ir sudarytos gyvenimo sąlygos, užtikrinančios pagarbą jiems ir jų profesijai. “Tai reiškia, kad jūs ir jūsų šeimos gaus padorias pajamas”. – rašė Montpeljė bažnytinės provincijos vyskupai.

Bretanės vyskupai (iš Rennes, Vannes, Quimper ir Saint-Brieuc vyskupijų) taip pat išreiškė paramą regiono ūkininkams, bendrame komunikate patikindami, kad girdi jų pyktį. Jie reikalauja, kad jie būtų išgirsti ir kad kartu su jais būtų priimami politiniai sprendimai, palankūs “sąžiningam žemės ūkiui”.

Tarbo-Lurdo vyskupijai vadovaujantis vyskupas Jean-Marc Micas pakvietė tikinčiuosius apsilankyti kovo 7-10 d. Tarbe vyksiančiame Žemės ūkio salone, kad suprastų, kas skatina ūkininkus protestuoti, sužinotų apie jų kasdienio gyvenimo sąlygas ir paremtų jų darbą bei deramą atlyginimą.

Ūkininkus palaikančias žinutes taip pat paskelbė Bordo arkivyskupas ir Valensijos bei Šartro vyskupai.

JŠ pagal www.dorzeczy.pl

Categories
NUOMONĖS

Vadovaujantis Vatikano teologas teigia, kad “Fiducia Supplicans” nėra “autentiško Magisteriumo” dalis!

Popiežius Pranciškus turėtų atšaukti Fiducia Supplicans ir pakeisti prefektą “tikros, sveikos ir grynos doktrinos” žmogumi, jei pasitelksime apaštalo Titui skirtus žodžius, – sakė t. Nicola Bux.

Gerbiamas Vatikano teologas t. Nicola Buxas pareiškė, kad Fiducia Supplicans (FS) “nepriklauso autentiškam Magisteriumui”, ir paragino dokumento autorių kardinolą Victorą Fernandezą atsistatydinti.

Monsinjoras Buxas, buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos (dabar Tikėjimo mokymo dikasterijos) konsultantas, mirusio popiežiaus Benedikto XVI draugas ir bendradarbis, savo pastabas apie FS išsakė neseniai Vatikano žurnalistui Edvardui Pentinui duotame interviu.

Vyskupas Josephas Stricklandas, buvęs Tylerio (Teksaso valstija) vyskupas, pasidalijo Pentino interviu su Buxu X, buvusiame Twitteryje, teigdamas, kad “šį straipsnį turėtų perskaityti kiekvienas katalikas, kuris pažįsta ir myli Bažnyčią, ji yra Kristaus nuotaka ir skelbia Tiesą su logika ir meile”.

Buxas Pentinui sakė: “Žinoma, “Fiducia Supplicans” nepriklauso “autentiškam Magisteriumui” ir todėl nėra privalomas, nes tai, kas jame tvirtinama, nėra užrašytame ar perduotame Dievo žodyje ir ką Bažnyčia, Romos popiežius ar Vyskupų kolegija arba galutinai, t. y. iškilmingu sprendimu, arba paprastuoju ir visuotiniu Magisteriumu siūlo tikėti kaip dieviškai apreikštą.”

“Negalima jo laikytis net religiniu valios ir intelekto sutikimu”, – pridūrė jis.

Buxas aiškino, kad dabar išryškėja Katalikų Bažnyčioje jau buvęs susiskaldymas.

“Benediktas XVI 2019 m. balandžio 11 d. užrašuose apibūdino katalikų moralės, o kartu ir susiskaldymo tarp katalikų ištakas dėl to, kad tiek heteroseksualios, tiek homoseksualios poros sugyvenimas nelaikomas nuodėmingu”, – teigė jis. “Skirtumas arba schizma, anksčiau buvusi panirusi, dabar išryškėjo”.

Tėvas Buxas atkreipė dėmesį į tai, kad FS smerkia kitos, labiau tradicinės konfesijos ir religijos.

“Vienas draugas žydas, išgirdęs apie Fiducia Supplicans, [manęs paklausė]: “Argi popiežius nežino Biblijos? Jau nekalbant apie musulmonų pašaipą ir stačiatikių, kurie dabar paskelbė, kad vienybė su katalikais neįmanoma, atsiribojimą. Fiducia Supplicans ir vėlesni komunikatai yra prefekto Fernandezo neišmanymo rezultatas”, – sakė monsinjoras Buxas.

Paklaustas, kaip būtų galima išspręsti FS sukeltą sumaištį, teologas atsakė: “Ne, ne:

“Paaiškinkite, kad nėra nieko pastoracinio be “pasto” (valgio), nes “doktrina iš tikrųjų yra kaip maistas, kurio turėtojas yra tas, kuris jį dalina” (šv. Grigalius Nazianzietis). Taigi doktrina yra pastoracinė, bet jei ganytojas jos neturi, jis negali atlikti pastoracinio darbo”.

“Dabartinės Bažnyčios drama yra pastoracinės veiklos atskyrimas nuo doktrinos, t. y. meilės nuo tiesos. Ir mes už tai brangiai mokame, kaip ir numatė Jonas Paulius II.”

“Popiežius Pranciškus turėtų atšaukti Fiducia Supplicans ir prefektą pakeisti žmogumi, turinčiu “patikimą, sveiką ir tyrą doktriną”, jei pasitelksime apaštalo Titui skirtus žodžius”, – užbaigė jis.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

2024 m. JAV žygis už gyvybę: Kodėl judėjimas “Už gyvybę” negali pasiduoti ir nepasiduos!

2024 m. sausio 19 d. tūkstančiai tūkstančių už gyvybę pasisakančių amerikiečių susirinko šalies sostinėje į kasmetinį “Maršą už gyvybę”, skirtą paminėti 51 metus nuo liūdnai pagarsėjusio sprendimo Roe prieš Wade’ą, kuriuo Amerikoje buvo įteisinti abortai.

Renginyje dalyvavo Amerikos tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo draugijos (TFP) nariai, kurie drąsino ir ragino gyvybės gynėjus tęsti kovą už abortų panaikinimą Amerikoje ir grįžimą prie krikščioniškos tvarkos.

Spaudžiant puolimą

Dalyvaujant amerikiečių TFP dalyvavo jos Šventųjų angelų chorų orkestras, grojantis dūdomis, pučiamaisiais, mušamaisiais ir būgnais. Muzika buvo nuotaikinga ir tvirta, skatinanti žygiuojančius stiprinti savo ryžtą nugalėti abortus.

TFP kampanijos “Amerikai reikia Fatimos” nariai nešė Fatimos Dievo Motinos statulėlę, prašydami antgamtinės pagalbos šioje kovoje. Taip pat gausiai dalyvavo ir TFP vadovaujama Švento Liudviko de Monforto akademija.

TFP plakate buvo užrašyta: “Liberalai sukasi apie naujausias nesėkmes, kad atgrasytų pasisakančius už gyvybę. TFP sako: “Kovokite toliau, su pasitikėjimu! Su Dievu mes laimėsime!”

Nepaisant šalčio ir sniego, gatves užpildė didžiulė minia žmonių, tarp kurių buvo daugybė jaunų žmonių, kupinų entuziazmo dėl negimusiųjų ir šeimos ateities. Prasidėjus atidarymo mitingui, Nacionalinę alėją užklojo tikra jūra plakatų ir ženklų, kuriuos demonstravo visos tautos grupės.

Minioje buvo ne tik amerikiečių grupės, bet ir gyvybės gynėjai iš kitų šalių, pavyzdžiui, Kanados, Meksikos, Airijos, Brazilijos, Ekvadoro ir kitų.

Svarbiausias šių metų “Maršo už gyvybę” akcentas buvo už gyvybę ir šeimą pasisakančio Atstovų Rūmų pirmininko Mike’o Johnsono dalyvavimas. Prieš prasidedant eitynėms Nacionalinėje alėjoje jis išsirikiavusiai miniai tarė padrąsinimo žodžius.

Per dešimtmečius “Maršas už gyvybę” suvienijo judėjimą ir privertė visas šalis pasijusti didžiulės vieningos jėgos, dalyvaujančios kovoje už kultūrą, dalimi. Kiekvienas už gyvybę pasisakantis žmogus tampa kažko didesnio dalimi, sinchroniškai judančia link naujų metų kovų.

Kasmet Vašingtone žygiuojančių šimtų tūkstančių žmonių vaizdas negali nekelti baimės abortų šalininkams. Žygis yra kur kas daugiau nei mitingas ar protestas. Ši judanti jaunatviška jėga sukuria nenugalimumo įspūdį.

Sausio 20 d. Vašingtone įvyks moterų, pasisakančių už abortus, eitynės. Priešingai nei didžiulės už gyvybę pasisakančiųjų minios, eitynių interneto svetainėje prognozuojamas 591 patvirtintas dalyvis. Moterų eitynių tema – “Didesnis nei Roe”, kuri abortų problemą sieja su socializmu, LGBTQ darbotvarke ir kitais kairiųjų tikslais.

Keturi dalykai, kuriuos reikia prisiminti, kai judėjimas už gyvybę yra išbandomas

Amerikos TFP savanoriai išplatino lankstinuką “Keturi dalykai, kuriuos reikia atsiminti, nes judėjimas už gyvybę yra išbandymas”.

Pranešime daugiausia dėmesio skiriama keturiems patarimams, kuriuos už gyvybę pasisakantys žmonės turėtų žinoti ateityje. “Turime visada prisiminti didžiąją pergalę, pasiektą panaikinus Roe v. Wade sprendimą. Ji sukrėtė pasaulį ir pasiekė neįmanomą… Roe pralaimėjimas tik įrodo, kad neįtikėtina pergalė yra įmanoma.”

TFP pareiškime taip pat pabrėžiama, kad abortai yra moralinė problema, o ne moterų teisių klausimas. Jame aiškinama, kad ši kova yra religinė ir žiaurus dviejų mąstysenų susidūrimas už Dievą ir prieš Jį.

“Privalome atsispirti pagundai apriboti debatus pasaulietine diskusija dėl žmogaus gyvybės vertės. Svarbiausia priežastis, kodėl užsakomasis abortas yra blogas, yra ta, kad jis įžeidžia be galo teisingą ir gailestingą Dievą. Kiekvienas negimęs vaikas, paaukotas šiandieniniams postmodernistiniams stabams, panaikina vieną Dievo planą, kuris niekada nebus įgyvendintas. Dievo įstatymo pažeidimas yra maišto prieš Jo gerumą aktas”.

Galiausiai teigiama, kad judėjimas už gyvybę turi pasitikėti Dievu. “Apsiginklavę pasitikėjimu, drąsiai žygiuokime pirmyn prieš šių tamsių ir sugedusių laikų piktąsias dvasias, pakeisdami diskusiją antgamtine Dievo pagalbos tikrove.”

Kovoti kupini pasitikėjimo

“Už abortus pasisakantis judėjimas norėtų, kad pamirštume savo pergales ir nusiviltume, – sakė TFP Studentų akcijos vadovas Džonas Ričis (John Ritchie). “Tačiau mes to nedarysime ir, pasitikėdami Dievu bei Jo Šventąja Motina, nugalėsime mirties kultūrą!”

Sėkmė ypač akivaizdi valstijos lygmeniu. Nuo tada, kai buvo panaikintas sprendimas Roe v. Wade byloje, 14 valstijų įgyvendino visiškus draudimus, o keliose kitose valstijose taikomi apribojimai.

“Šis žygis ragina pasitikėti”, – komentavo 20-metis TFP Studentų akcijos savanoris Jonas Paulas Fabrizio. “Dabar laikas padvigubinti mūsų pastangas.”

Judėjimas už gyvybę turi pritaikyti savo taktiką, žvelgdamas į moralią ir nuo abortų laisvą Ameriką. Amerikos gyvybės gynėjai negali ilsėtis tol, kol įsigytas abortas taps neįsivaizduojamas, o Dievas ir Jo Švenčiausioji Motina bus mylimi ir jiems bus paklūstama.

“Dabar laikas kovoti! Dabar ne laikas pusvelčiui!” – teigė Prestonas Noellas iš “Tradicijų, šeimos ir nuosavybės” biuro Vašingtone.

“Už abortus pasisakantieji lipa ant kulnų. Turime išlaikyti spaudimą ir daryti viską, ką galime, kad laimėtume savo tautiečius, kad jie klausytų, o ne pabodusios žiniasklaidos, kuri nori, kad jie pasiduotų. Dar kartą pakartosiu: dabar yra laikas kovoti! Visada turėtume prisiminti, kad žinome likusią istorijos dalį, o likusi istorijos dalis yra ta, kad Dievas laimi! Deus Vult!”

JŠ pagal www.tfp.org

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Ar gali trukdyti mus išauginusi krikščionybė?

Šiandien galima ginčytis dėl reikšmingiausio Vakarų civilizacijos paskutinių dviejų tūkstantmečių dvasinio gyvenimo įvykio. Vieni juo laiko krikščionybę, kiti – jos modernųjį neigimą.

Pranešimas skaitytas 2023 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje vykusioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“.

Lietuvoje viskas aiškiau. Šalies krikštas yra reikšmingiausias paskutinio tūkstantmečio įvykis, be kurio negalėtume kalbėti apie Lietuvos priklausomybę Vakarų civilizacijai. Po Jėzaus nukryžiavimo ir Prisikėlimo jo sekėjai suformavo politiką pakeitusią dvasinio gyvenimo formą. Be savo prigimtimi apolitiškos krikščionybės neįsivaizduojamas politinis gyvenimas. Dar daugiau, be jos neįsivaizduojamas dabartinis maištas prieš jos sukurtą civilizaciją. Net krikščionybės nemėgstantys lietuviai toliau gyvena jos suformuotame pasaulyje.

Dabartinė lietuvių tauta ir valstybė yra krikščionybės, o tiksliau katalikybės, kūrinys. Senovės Graikijos ir Romos kultūrai nepriklausiusi Lietuva krikšto metu gavo tris viename – Atėnus, Romą ir Jeruzalę. Šią tautos įvedimo į Vakarų pasaulį misiją atliko Katalikų Bažnyčia. Ji pakeitė Lietuvos politinį gyvenimą, keisdama nepolitinių dalykų supratimą. Bažnyčia išmokė lietuvius mąstyti apie naują, gilesnę žmonių bendriją. Iki krikščionybės religija buvo tik viena iš visuomenės institucijų, panašiai kaip ją norima padaryti dabar. Krikščionybė atnešė visiškai nuo politikos nepriklausomos Dievo Karalystės supratimą. Bažnyčia kaip institucija negali išvengti sąlyčio su politika, tačiau reikalavimas mylėti savo artimą, įskaitant priešus, netelpa į politikos supratimą. Krikščionybė išmokė suprasti, kad žmogus negali mylėti visų, tik artimus. Už gražių politikų kalbų apie meilę partijai ar tautai visada rasime bėgimą nuo visuomenės.

Su krikščionybe į Lietuvą atėjo žmogiškam valdžios, pagyrų ir pripažinimo siekiui suvaržyti skirta nematoma institucija – sąžinė. Įsitvirtino nauja žmogaus gyvenimo prasmės samprata. Lietuviai mirdavo ir iki krikščionybės, tačiau tik su ja gavo naują mirties prasmės supratimą. Su krikščionybe Lietuvoje pasirodė vadinamasis vidinis arba dvasinis žmogus, artimo meilė, draudimas teisti kitus, nuodėmė ir jos atleidimas. Krikščionybė išmokė mažinti žmogaus kelyje pasitaikančias kančias, o prireikus jas oriai pakelti. Šios religijos tikslas nėra būti vadinamuoju įnašu į kultūrą, tačiau ją išėmus iš kultūros pastaroji pasidaro nesuprantama. Pagrindinė krikščionio drama vyksta ne kultūroje, o sieloje, laisvai formuojant gyvenimo istoriją.

Per mažiau negu šimtą oponavimo krikščionybei metų jos priešininkai pasiekė įspūdingus rezultatus. Laimėjimais gali didžiuotis ne tik sovietiniai, bet ir dabartiniai ateistai. Kol kas niekas negali pralenkti sovietinės valdžios sprendimo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje įkurti Ateizmo muziejų. Su juo konkuruoja nebent pokomunistiniai teisininkų eksperimentai su šeima. Pokomunistiniai ateistai nenori turėti nieko bendro su sovietiniais komunistais, tačiau objektyviai jie yra to paties proceso dalis.

Jeigu sovietmečiu buvo kalbama apie ateizmą, dabar tai vadinama sekuliarizacija. Pasikeitė žodžiai, tačiau procesas išliko. Tiek tada, tiek dabar gyvename naujos visuomenės ir naujo žmogaus statybos aikštelėje. Dviejų tūkstančių metų senumo katalikybė šio perdėto susižavėjimo pažanga kontekste negali netrukdyti. Vakar vienas kitą aukojome komunizmo, dabar demokratijos statybai. Demokratija yra geras dalykas, tačiau reikia mąstyti apie meilės jai ypatybes ir jos nestatyti kaip komunizmo. Jaunieji demokratijos statytojai net nesusimąsto apie savo panašumą į komjaunuolius.

Šiandien norima pašalinti Katalikų Bažnyčios tarpininkavimą ir krikščionis paversti savo pačių kunigais. Tai įgyvendinus, politinė valdžia išstumtų dvasinę valdžią. Nesusimąstome, kokiame pavojingame kelyje stovime. Savo prasmės netenka garsusis „kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Nevyriausybinės organizacijos net norėdamos negali atlikti dvasinio autoriteto vaidmens. Žiniasklaida turi problemų su Tiesos Dvasia ir įžengė į epochą „po tiesos“. Mokiniai girdi apie šunkeliais nuvesti galinčią žmogaus ištikimybę sau. Universitetai tapo funkcinio mąstymo vietomis be dvasinės misijos. Menininkai nebegali sukurti kūrinio, nes visi įprato matyti ne jį, o kalbėti apie menininkus. Šalies užsienio politika pompastiškai vadinama „vertybine“, nors akivaizdu, kad net pikčiausi nusikaltėliai turi savo vertybes.

Vyksta tokia greita dvasinė revoliucija, kad net patys jos kūrėjai nesusigaudo permainose. Kartojasi sovietinių ateistų sukurti prieštaravimai. Sovietiniuose universitetuose buvo dėstoma „mokslinio ateizmo“ disciplina. Sunku sugalvoti kokį nors keistesnį pseudomokslą. Studentai klausė paskaitas apie tai, kas, jų dėstytojų nuomone, neegzistuoja. Kitais žodžiais, tai buvo mokslas apie, jo kūrėjų nuomone, neegzistuojantį Dievą, t. y. mokslas apie nieką. Šiandien susiduriame su nauja šio pseudomokslo versija. Panašiai kaip mokslinio ateizmo kūrėjai sukūrė keistą mokslą apie Dievo nebuvimą, dabar kuriamas mokslas apie skirtumo tarp vyro ir moters nebuvimą. Jeigu Dievo nėra, tai kam įrodinėti jo nebuvimą? Lygiai tas pat su dabartiniais lyčių svarstymais. Jeigu nėra skirtumo tarp lyčių, kam įrodinėti jo nebuvimą?

Šiandien samprotaujama apie žmogaus prigimtines teises, tačiau neliko prigimties supratimo. Tai dar vienas maišto prieš krikščionybę nenuoseklumas. Jeigu dabar kas nors įsivaizduoja esąs vabalas, mes verčiami gerbti jo vaizduotę, o ne prigimtį. Pastaroji tapo lyg pasakų ragana. Garsusis Kaligulos pažadas savo arklį padaryti konsulu šiandien yra arti įgyvendinimo. Tai tarp kitų dalykų rodo išpopuliarėjusi „socialinės lyties“ sąvoka. Jos kūrėjų nuomone, žmogaus lytis yra ne prigimtis, o socialinis konstruktas, pramanas ir fantazija. Tai rodo jos panašumą į Kaligulos arklį. Žirgui taip pat neįprasta būti senato nariu ir, galima sakyti, prieštarauja jo prigimčiai. Tik atsisakius prigimties supratimo net arklį galima padaryti senatoriumi.

Liberalioji demokratija siūlo visuomenę, pagrįstą principu „žmogus žmogui yra žmogus“. Apaštalo Pauliaus žodžiai „nebėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters“ privesti iki absurdo. Dabar jau neturi likti skirtumo ne tik tarp tautų, lyčių ir socialinės padėties, bet privalo būti panaikinti skirtumai tarp civilizacijų, kultūrų, religijų, suaugusiųjų ir vaikų, vietinių gyventojų ir atvykėlių, žmonių ir gyvūnų. Apaštalas Paulius tikrai nesitikėjo tokio radikalaus savo vieno laiško minties išvystymo. Galutiniu lygybės įgyvendinimo tikslu tampa aritmetinė lygybė, kai visi kaip vienetai pasidaro lygūs vienas kitam. Tačiau tai ir vėl sukuria nenuoseklumą. Visi turi būti lygūs, bet kartu privalo būti pripažintas visų išskirtinumas. Niekas nežino, kaip tai suderinti, nes skirtingi niekada nebūna lygūs.

Dabartiniai krikščionybės kritikai nesupranta tikrojo savo priklausomybės nuo šios religijos masto. Dabartinio Vakarų mokslo nebūtų be krikščioniškos nematomos pasaulio sampratos. Dar stipriau ji pakeitė politikos supratimą. Formuodama dvasios tvarką, ji įtvirtino visuomenės supratimą. Šalia graikams ir romėnams pažįstamo žmogaus miesto atsirado Dievo miestas. Jėzus sutiko būti vadinamas karaliumi, tačiau pridūrė, kad Jo karalystė ne šio pasaulio. Ši krikščioniška mintis apie Dievo karalystę toliau valdo dabartinę Lietuvos politiką. Tiek liberalams, tiek kitų politinių ideologijų išpažintojams matomas pasaulis yra žemesnio statuso už nematomą. Tiek vieni, tiek kiti gyvena geresnio pasaulio laukimu, nors to ir nesieja su Dievu.

Visų politinių ideologijų atstovai šiandien toliau gyvena krikščionybės palikimu. Komunistai ir liberalai jaučiasi turį savo apreiškimus, tikėjimo išpažinimus ir tiesos įkūnijimus. Žemiškasis pasaulis jiems atrodo netobulas, neleistinai atsilikęs ir reikalaujantis radikalaus atsinaujinimo. Nuolatos kritikuodami krikščionių nematomo pasaulio idėją, krikščionybės kritikai įvedė daugybę naujų pramanų. Vietoj šviesaus komunizmo idėjos dabar veikia žmogaus tapimo bekūniu angelu idėja. Vyras gali tapti moterimi, moteris gali būti vyru, ir kūnas yra tik atsilikėlių pramanas. Nė viena iš religijų neturėjo tiek daug fikcijų kaip dabartinė politika.

Dabartiniai krikščionybės kritikai yra pusiau krikščioniškos erezijos išpažintojai. Pusiau, nes tik iš dalies remiasi į krikščionybę. Pašalinus Dievą, politika virto sapnų įgyvendinimu. Bet kuria kaina norima paneigti tai, kas žmonėms atrodo savaime suprantama. Tai daroma remiantis iš krikščionybės pasiskolinta kito – anapusinio ir geresnio – pasaulio samprata. Kito pasaulio ilgesys pasidarė toks stiprus, kad šis pasaulis paverstas nesibaigiančių eksperimentų objektu. Dejuojama dėl gamtos nualinimo, tačiau nematomas vis didėjantis sielos nualinimas. Kalbama apie nesėkmę patiriančią gamtos ekologiją, tačiau užmirštama sielos ekologija.

Kunigai, vienuoliai ir atsiskyrėliai buvo ypatingo, Dievui atsidavusio, gyvenimo būdo saugotojai. Dabartiniai Vakarų visuomenių piliečiai vis mažiau nori ką nors išsaugoti ir vis labiau mėgaujasi griovimu. Pažvelgus į istoriją, Katalikų Bažnyčia dažnai susitaikydavo su socialine nelygybe, tačiau palyginus su ja dabartiniai politikai linkę į milžiniškus kompromisus su ja. Šalis turi didelių sveikatos apsaugos problemų, nekalbant apie švietimą, tačiau ne jų sprendimui metamos jėgos. Labiau vilioja kultūriniai karai su katalikais.

Lengva nuo mokyklos sienos nuplėšti krikščionišką kryžių, bet daug sunkiau sukurti už jo buvusio dvasingumo atitikmenį. Literatūros ir meno pamokos bejėgės pasiūlyti religinio dvasingumo analogą. Pati mintis poeziją ir menus padaryti dvasinės pastoracijos įrankiu nusižiūrėta iš krikščionybės.

Niekas savo akimis nematė Dievo, ir kartu niekas nematė Lietuvos Konstitucijos preambulėje minimos tautos. Be iš krikščionybės pasiskolintos Viešpaties idėjos negalėtume kalbėti apie tautos suverenitetą. Katalikiškas tikėjimas lietuvius išmokė suprasti, kaip galima tikėti tauta. Katalikybę su savimi turėję moderniosios Lietuvos kūrėjai stipriai skiriasi nuo dabar jos neturinčiųjų. Ne mažiau svarbi yra ir iš krikščionybės pasiskolinta asmens idėja. Apaštalas Paulius sakė, kad tik Dievas pažįsta vidinį žmogų. Ši krikščioniška idėja tapo moderniojo Vakarų individualizmo pagrindu. Liberalai iš vidinio žmogaus idėjos sukūrė modernųjį individualizmą. Tai krikščioniškos asmens sampratos nususinimas, nes individais gali būti ir gyvūnai. Ne laisvamaniai, o apaštalas Paulius lietuvius išmokė suprasti žmogaus pašaukimą būti laisvam. Katalikų Bažnyčia Pauliaus laisvės supratimą apsaugojo nuo rusiškos Bizantijos.

Susidaro įspūdis, kad Dievo patraukimas į šalį sukuria daugiau politinių problemų, negu jų išsprendžia. Panašiai kaip kiekvienas žmogus turi mokėti į save pažvelgti iš šalies, visuomenei reikalinga Dievo perspektyva. Būtent ją Lietuvoje įtvirtino katalikybė. Praradę dieviškąją distanciją gyvenimo atžvilgiu, paskęstame nesibaigiančiuose ginčuose ir nesutarimuose. Krikščioniškas tikėjimas rodo, kad paklusdami politinei tvarkai piliečiai turi paklusti ne tik jai. Už kasdienių politinių sutarimų ir nesutarimų turi būti kažkas gerokai daugiau. Politinis gyvenimas nesusiveda vien tik į demokratinių rinkimų balsų skaičiavimą. Politika nėra aritmetika, nes už jos stovi sudėtinga ir paini žmogaus prigimtis. Matant dabartinius eksperimentus su ja, demokratiją galima vadinti vis labiau savęs nesuprantančia politine santvarka. Ten, kur viskas laikina ir reliatyvu, neįmanoma įrodyti jokios santvarkos pranašumo.

Krikščionys visada kam nors trukdė, ir tai jiems yra įprastas dalykas. Jiems dažnai priekaištaujama dėl kryžiaus žygių, inkvizicijos, dvasininkų ydų ir pasitaikančio moralinio pakrikimo. Tikrai būtų daug geriau, jeigu to nebūtų. Tačiau ne mažiau svarbus yra kitas atminties praradimo aspektas. Dabartiniai krikščionybės kritikai vis labiau praranda savo intelektualinių šaknų supratimą. Jie gyvena krikščionybės sukurtame pasaulyje, tačiau to nebesuvokia, ir todėl jiems pradeda trukdyti jų dvasios formuotoja. Išnaudoję dvasinius krikščionybės resursus, jie neturi savo pačių resursų. Krikščionybė gali trukdyti, tačiau net trukdydama ji toliau lieka mūsų dvasios ugdytoja. Net didžiausi jos kritikai gyvena naudodamiesi jos sukauptu kapitalu, kuris nėra begalinis. Vieną dieną gali paaiškėti, kad mes jį iššvaistėme, ir tikėdami esantys pažangiausi pasaulyje nebenorime ir nebemokame jame gyventi.

Sunku atpažinti krikščionį gatvėje, o kartais net ir bažnyčioje, nes jis yra vidinis žmogus. Kaip krikščionybė gali trukdyti tiems, kurie su ja nesusiduria sieloje? Ji trukdo turintiesiems minėtą sovietinį Dievo nebuvimo pažinimą ir bandantiesiems sukurti naują žmogų. Atrodė, žlugus Sovietų Sąjungai tai pasibaigs, tačiau kito pasaulio statyba niekaip nesibaigia.

Toliau nenorima suprasti, kad didžiausias ir neįveikiamas žmogaus priešas yra jis pats. Anksčiau tautą buvo norima išvaduoti nuo nedorybių, t. y. nuodėmės, dabar lieka tik politiniai tikslai. Krikščionybė, ir ypač katalikybė, šiame iki bukumo supaprastintame pasaulyje negali netrukdyti. Būtų blogai, jeigu ji netrukdytų. Katalikų prisitaikymas prie kultūros nėra beribis. Norėdama patikti net sąmoningai kelią į ją ardantiems, Katalikų Bažnyčia gali pavirsti prisitaikėle. Kai universitetai pradėjo stovėti ne visuomenės priekyje, o jai pataikauti, žuvo jų autoritetas.

Prof. Alvydas Jokubaitis

JŠ pagal www.bernardinai.lt

Categories
NUOMONĖS

Bažnyčia ir homoseksualizmas

Francis Magister žurnale “Crisis” uždavė tokį klausimą: Kas traukia homoseksualus į Bažnyčią? Maždaug prieš mėnesį žurnalas Crisis paskelbė Kevino Wellso straipsnį, kuriame jis svarsto, ar viena iš vyskupo Stricklando atleidimo iš pareigų priežasčių buvo kitų vyskupų pyktis dėl to, kad jis viešai iškėlė homoseksualų kunigystės klausimą. Darant prielaidą, kad tarp kunigų yra nemažai homoseksualų ar homoseksualumui simpatizuojančių žmonių, kuo šiandien jau nebegalima rimtai abejoti, reikėtų kelti klausimą ne tiek, kodėl taip atsitiko, kiek kodėl taip yra iki šiol. Kitaip tariant, kodėl jaunas homoseksualas šiandien renkasi kunigo karjerą?

Magister atliko pusiau anoniminę gerai informuotų šaltinių apklausą. Įdomu tai, kad niekas nenorėjo nurodyti savo vardo ir pavardės, nes baiminosi pasekmių. Pasak Magisterio, tai visiškai sąžiningi ir dorybingi kunigai, tačiau panašu, kad būtent šiuo klausimu krenta galvos. Be to, Franciso Magisterio vardas taip pat yra pseudonimas, po kuriuo dėl tų pačių priežasčių slepiasi vienos Amerikos katalikiškos mokyklos mokytojas. Jis tikriausiai taip pat nenori ieškoti naujo darbo.

Taigi, kaip mes priėjome iki šios vietos? Panašią situaciją Bažnyčioje jau turėjome, kai šv. Vienareikšmis atsakymas – velnias. Juk koks geresnis būdas paralyžiuoti Bažnyčią? Su klaidomis ir erezijomis galima kovoti, tiesą galima įrodyti argumentais, samprotavimais, iš filosofijos ar išvesti iš dogmų, Tradicijos ir Bažnyčios tėvų, ir galiausiai ją galima pažinti. Tačiau čia reikia sunaikinti tikėjimą arba tiesiog pasitikėjimą pačiais žmonėmis. Kardinolas XYZ gali būti daug geresnis teologas ir filosofas, nei kada nors buvo Tomas Akvinietis, bet jei jis yra iškrypėlis, niekas jo neklausys. O seksualinė ištikimybė, ypač slapta, visada stipresnė už ideologinę ištikimybę. Profesorius Aidas savo knygoje pateikia daugybę to įrodymų.

Homoseksualumo, kaip tokio, priežastys tikriausiai yra įvairios ir daugialypės. Ir visai tikėtina, kad ir praeityje kunigystė nebuvo visiškai apsaugota nuo šios dėmės, tai aiškiai liudija šv. petro Damiani kova. Tačiau kodėl šiandien homoseksualumas yra didesnė problema nei ankstesniais laikais?

Po Pirmojo pasaulinio karo Europos vyrų populiacija buvo labai išretėjusi. Per Antrąjį pasaulinį karą tai pasikartojo, o prie to prisidėjo dideli Amerikos vyriškumo nuostoliai. Katalikiški vyrai, kurie išgyveno šiuos karus ir norėjo tuoktis, turėjo pasirinkimo galimybę, moterų buvo kur kas daugiau nei vyrų. Tiems katalikams vyrams, kurie “buvo ne visai santuokiniai tipai (t. y. homoseksualai)”, bet norėjo padorios karjeros, kunigystė buvo gera alternatyva. Tai tikrai nebuvo taisyklė, bet tereikėjo šen bei ten padaryti išimtį, kad kai kurie dalykai įsivažiuotų. Be to, kaip žinome, Šėtonas nesilaiko taisyklių. Tačiau yra pranešimų, kurie verti kritiško nagrinėjimo, būtent, kad jau Pijaus XI laikais į Vatikano įstaigas buvo bandoma prakišti vis daugiau homoseksualų.

Septintajame dešimtmetyje buvo pilamas benzinas į ugnį. Seksualinė revoliucija buvo užvaldžiusi pasaulį, o Bažnyčia praktiškai buvo atvėrusi jai duris. Ji pusiau lengvabūdiškai bandė kontratakuoti Humanae vitae, bet buvo atstumta, o jos gretose taip pat atsirado išdavikų. Kai kurių svarbių katalikiškų šalių vyskupai viešai atmetė Humanae Vitae, kitose šalyse jie tyliai ją ignoravo, seminarijos aggiornamento priepuolio apimtos nei studijavo, nei mokė lytinio tyrumo.

XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje, reaguojant į “naują Bažnyčios pavasarį ir naują Šventosios Dvasios nužengimą”, Bažnyčią užgriuvo perbėgimų banga. Dešimtys tūkstančių kunigų paliko dvasininkiją, o pašaukimų ėmė smarkiai mažėti. Daug kunigų taip pat paliko Bažnyčią, kad galėtų vesti; taip padidėjo “ne visai tinkamų vedyboms” kunigų dalis bendrame dvasininkų skaičiuje. Septintajame dešimtmetyje pašaukimų desperatiškai ieškančios vyskupijos neklausinėjo apie pretendentų seksualinius polinkius ir priimdavo bet ką; be to, tie, kurių reikėjo klausti, dažnai pritarė specifinei “Vatikano II Susirinkimo dvasiai”, kuri taip pat turėjo gniuždantį poveikį. Faktas tas, kad šiuo laikotarpiu Vakaruose pretendentai, kurie laikėsi tradicinių pažiūrų ne tik teologijos, bet ir seksualinės moralės srityje, dažnai būdavo sąmoningai atmetami. Seksualinė ištikimybė yra stipri.

Taigi iki devintojo dešimtmečio vidurio gana didelis homoseksualių dvasininkų blokas sustiprėjo ir įsitvirtino tarp dvasininkų. Jonas Paulius II šio klausimo nesprendė, o jei ir sprendė, tai beviltiškai neveiksmingai ir be dantų. Reikia pripažinti, kad jis įkvėpė jaunų vyrų kartą ir uždegė juose aistrą tikėjimui. Vidurio ir Rytų Europoje tai matėme po dešimtmečio, žlugus komunistiniams režimams, seminarijose staiga atsirado janapiliečių entuziastų, vėliau įšventintų dešimtajame dešimtmetyje, ir dabar jie sudaro daugumą regiono dvasininkų. Tai iš dalies atkūrė antrojo tūkstantmečio pabaigoje buvusią dvasininkų skaičiaus pusiausvyrą, tačiau lemiamą reikšmę turi ne skaičius ir skaičiai, o įtaka ir galia.

Tačiau kokios yra pastarųjų 25 metų aplinkybės? Kodėl šiandien jaunas homoseksualus žmogus renkasi kunigystę ir karjerą? Kokios su kunigyste susijusios traukos gali patikti homoseksualiam vyrui? Homoseksualumas šiandien pasaulyje plačiai pripažįstamas. Šiandien pokrikščioniškame Vakarų pasaulyje beveik nėra atvejų, kai homoseksualumas jaunam žmogui trukdo kurti karjerą; kai kuriose srityse ir profesijose, priešingai, homoseksualumas labai padeda ir atveria duris į spindinčią sėkmę. Kunigystė, bent jau teoriškai, tebėra viena iš nedaugelio sričių, kur prisipažinimas apie tokį “gyvenimo būdą” vis dar kelia tam tikrą gėdos ir kaltinimų baimę. Tad kodėl jie ją renkasi?

Pranciškus Magistras įžvelgia tris galimus atsakymus. Pasak jo, kai kurie gali tikėti, kad Dievas juos kviečia nepaisant jų homoseksualumo. Jie tiki, kad Dievas suteiks jiems malonę išlikti tyriems, kol jie ganys Jo kaimenę. Jie netgi gali tikėti, kad siekdami šio pašaukimo bus “išgydyti” nuo savo homoseksualumo. Kiti gali tikėti, kad jie pašaukti į kunigystę būtent dėl savo homoseksualumo; kad jie bus “pionieriai”, kurie parodys pasauliui, jog atvirai homoseksualus vyras gali būti geras kunigas ir kad jis gali paskatinti Bažnyčią pripažinti homoseksualių santykių teisėtumą. Jei kalbama apie vieną iš šių dviejų galimybių, tie, kurie padeda jaunuoliui apsispręsti, turi pasakyti jam “ne”.

Tačiau, pasak magistro, yra ir kita galimybė. Nors tai yra jo spėjimas ir jį reikia tinkamai ištirti, atrodo, kad jis turi tam tikrą realų pagrindą. Tai susiję su tuo, kaip po Vatikano II Susirinkimo ėmėme vertinti kunigystę ir kunigus ir kodėl šiandien Vakaruose kunigystė vadinama “gėjų profesija”. Gali būti, kad iki Vatikano II Susirinkimo į kunigus žiūrėjome su didele pagarba ir laikėme juos beveik pusdieviais. Kunigas buvo paslaptinga figūra sutana ir biretu, gyvenanti atskirai nuo kitų, Dievo tarnystei aukojanti savo gyvenimą, patogumus, net šeimą ir vaikus. Per Mišias svarbiausia buvo jo pareigos, o ne jo asmuo. Per pamaldas pagal tradicinį apeigyną buvo nesvarbu, ar tarnavo tėvas A, ar tėvas B. Jie įsijautę į apeigyną, jie švenčia Dievo link, jie nekalba savais žodžiais ir net nevartoja savo gimtosios kalbos, bet vartoja senosios kalbos žodžius, kurių jiems neleidžiama klastoti. Rubrikų nesilaikymas buvo mirtina nuodėmė. Už homilijos ribų susirinkusiesiems nerūpėjo, kas celebruoja, o celebrantui taip pat nerūpėjo, kas Mišių metu yra susirinkusiuose. Nesvarbu, ar buvo du, ar du šimtai tikinčiųjų, ar tai buvo mokyklos klasė, ar parlamentas, ar generalinis personalas. Psichologiškai celebrantas iš jų beveik nieko negaudavo, nes beveik visą laiką buvo atsisukęs ad orientem, į Dievą; jis nežiūrėjo į žmones, žmonės nematė jo veido, o dalį maldų kalbėjo žemu balsu.

Dėl to, kad Mišių žodžių negirdėjo ir jie akivaizdžiai buvo sakomi ne susirinkusiesiems, o Kažkam, esančiam “kitoje pusėje” priešais jį, jo paties asmenybė Mišių metu nedalyvavo veiksme. Atrodė, kad jis stengėsi kuo labiau atsidurti antrame plane, kad užleistų vietą Kristui, kuris celebranto rankomis ir lūpomis aukojo savo auką. Jei anuomet taip žvelgėme į kunigą, tai šiandien taip nebėra.

Nesvarbu, ar kai kam tai atrodo teisinga ir geriau, ar klaidinga ir blogiau, dabar dėl posusirinkiminių liturgijos ir požiūrio į kunigą pokyčių matome bendruomenės “prezidentą”, parapijos vadovą ir koncelebruotoją. Tai yra Novus ordo missae pasekmė, kurią dar labiau apsunkina visi nukrypimai, įterpti į “oficialią” Novus ordo missae versiją. Tyčia ar netyčia, sąmoningai ar nesąmoningai kunigo asmenybė tampa svarbiu elementu. Tarnyba nebeturi tokios didelės reikšmės. Pusvalandį kasdien ir valandą sekmadieniais, du ar tris kartus per savaitę per vestuves ir laidotuves kunigas tampa – kaip oficialiai įvardijama daugelyje parapijų ir kaip sakoma katalikiškoje žiniasklaidoje – mišių vedėju ir tarpininku. Jis yra oficiantas.

Anksčiau gražiai švenčiamos Mišios buvo tokios, kai kunigas tiksliai laikydavosi kiekvienos liturginių rubrikų detalės, viską atlikdavo ir ištardavo itin tiksliai, rūpestingai ir oriai, o dabar gražiai švenčiamos Mišios yra tokios, kuriose yra kuo daugiau išsiblaškymo ir pramogų. Graži ir šmaikšti homilija bei pasveikinimas pradžioje, jaudinanti ir įtikinama homilija, naujoviški tikinčiųjų prašymai, kuo veiksmingiau artikuliuojamos maldos, dramatiškai išgyvenamas Atsimainymas, matomas celebranto veide, linksmas taikos ženklo davimas, pabaigoje – padrąsinantis užtarimas, ir visa tai perpinta įvairia muzika – čia kunigas gieda kartu su vargonais ir žmonėmis, ten jis prisijungia prie mažų vaikų plojimų kartu su žavinga giesme apie angeliukus, ten pritaria pimpaluotiems paaugliams su gitaromis priedainyje, o gal net būgnu. Visa tai dengia kunigas kaip moderatorius ir tikrasis kokio nors susirinkimo pirmininkas. Be to, jis vyksta nebe ant altoriaus, o prie stalo, taip pabrėžiant ne dalyvavimo Kalvarijos aukoje, o tarnavimo kokiai nors džiaugsmingai šventei matmenį. Žmonės savo “šoumeną” ir “atlikėją” atitinkamais momentais apdovanoja plojimais.

Ar dėl to kalti kunigai, ar jie patys tapo aukomis? Sunku pasakyti, bet jei žmogus susiduria su kitu žmogumi ar žmonėmis, jis turi pradėti svarstyti, kaip jis žiūri, kaip artikuliuoja, kaip į juos kreipiasi, kaip elgiasi su savo klausytojais. Kunigui per Mišias neatsižvelgti į tų, su kuriais jis susiduria, reakcijas reiškia didžiulį nuolankumą ir susikaupimą. Patirtis moko, kad tie, kurie buvo (ir yra) gundomi homoseksualumo, dažnai turi gilų patvirtinimo ir dėmesio poreikį; jie trokšta būti priimti ir pripažinti. Štai kodėl jie žygiuoja su vaivorykštinėmis vėliavomis ir, nepaisant visuotinio pasaulietinės visuomenės pritarimo, vis dar reikalauja pripažinimo. Galbūt taip yra dėl žaizdos, kurios jie negali kontroliuoti. Štai kodėl juos traukia teatras ir kinas, kodėl jie mėgsta dėvėti pastebimus ar bent jau kruopščiai parinktus drabužius. Jie gali būti drovūs, bet tuo labiau trokšta komforto.

Magisteris teigia, kad daugelį homoseksualių vyrų į kunigystę traukia tai, kad Novus Ordo Mišios siūlo saugų, dažną ir betarpišką šio dėmesio ir patvirtinimo, susižavėjimo ir pripažinimo poreikio patenkinimą. Kažkas panašaus į gražų spektaklį teatre.

Be aktyvių homoseksualų, yra ir tokių, kuriuos tėvas Paulius Mankovskis (Paul Mankowski) vadino “tamsuoliais”. 1996 m. esė, skirtoje “The Latin Mass”, jis apibūdina “tamerius” kaip pasaulietiškus, bijančius izoliacijos, pernelyg draugiškus, bet nesugebančius užmegzti tikros draugystės. Jiems aiškiai nesvarbūs “pirmieji principai”, pavyzdžiui, metafizika ir dogmos, nes tokie dalykai sukelia susiskaldymą. Jų religiniai įsitikinimai paklūsta įtakingiausioms aplinkos, kurioje jie gyvena, jėgoms. Jie yra “visuomenės žmonės”, itin imlūs emociniam šantažui. Jie ambicingi ir karjeristai, reikalaujantys asmeninės ištikimybės tiek, kiek patys negali laikytis principų.

Taigi, nors jie patys ir nėra aktyvūs homoseksualai, jie stoja į homoseksualaus kunigijos elemento pusę, kad neatrodytų neatitinkantys laikmečio reikalavimų ir nerizikuotų atskleisti savo praeities nuodėmių. P. Mankovskis nurodo atvejus, kai kunigai nemėgsta nieko kito, kaip tik kuo dažniau atsidurti dėmesio centre.

Magistras patikslina, kad jis jokiu būdu neteigia, jog visi Novus Ordo missae palaikantys kunigai yra homoseksualūs. Jis taip pat neteigia, kad Novus ordo missae buvo parengtas atsižvelgiant į homoseksualus. Novus ordo missae kilmė yra labai problemiška net ir be šios papildomos naštos, o problemų dėl homoseksualumo būta net tarp dvasininkų, kurie švenčia lotyniškąsias Mišias. Nors statistiškai tai pasitaiko kur kas rečiau, gali būti, kad taip yra tiesiog todėl, jog lotyniškąsias Mišias švenčiantys kunigai yra kilę iš tradiciškai orientuotų šeimų ir seminarijų, kuriose į skaistumo ir tyrumo idėją žiūrima rimčiau nei šiuolaikinėse seminarijose ir šeimose. Magisteris taip pat niekur neskelbia, kad visuomeniški ar populiarūs kunigai automatiškai yra homoseksualūs. Veikiau jis vadovaujasi samprotavimu, kad jaunuolį, nenormaliai trokštantį dėmesio ir pripažinimo, traukia karjera, kuri gali – bet nebūtinai – suteikti pasitenkinimą, kaip ir kitos profesijos, – kasdien sulaukti pripažinimo ir dėmesio bei daug daugiau. Magistras mano, kad Novus Ordo Missae leidžia patenkinti šiuos troškimus daug, daug labiau nei lotyniškosios Mišios vien todėl, kad įveda frontalų bendravimą su žmonėmis ir jų kalba.

Visi esame patyrę siaubą dėl kunigų, kurie nepaiso rubrikų; kurie savavališkai trumpina maldas; kurie homilijos metu klaidžioja tarp susirinkusiųjų kaip pokalbių laidų vedėjai; kurie užduoda klausimus ir priima atsakymus į mikrofoną; kurie, atrodo, nesugeba švęsti Mišių be humoro intarpų arba kokiu nors būdu neatkreipia į save dėmesio. Novus Ordo Missae variantai – vaikų liturgijos, paauglių liturgijos, jaunimo liturgijos, liaudies mišios, roko mišios, hiphopo mišios, mišios su klounais, mišios su kaukėmis, Helovino mišios su vaiduokliais – suteikia daug erdvės ekshibicionizmui. Galbūt Novus Ordo Missae architektai to ir nenorėjo, Dievas tebūnie teisėjas, tačiau Novus Ordo Missae tai tikrai įmanoma, esama ir nebaudžiama, o tradicinėse Mišiose tai buvo draudžiama.

Ar iš to seka būtina išvada, kad panaikinus Novus ordo missae ir visur sugrįžus Tradicinėms Mišioms, levandų mafijos problema bus išspręsta? Žinoma, ne. Problema yra daug platesnė ir kaip vėžys persmelkusi daugelį Bažnyčios kampelių. Tačiau Tradicinės lotyniškosios Mišios siūlo – ir, galima sakyti, reikalauja – savęs išsižadančios ir save naikinančios kunigystės idėją. Kiekvienam siekiančiajam ji sako: “Tu esi įrankis Dievo rankose ir nieko daugiau. Tavo asmuo nevaidina jokio vaidmens. Jei trokšti dėmesio, pripažinimo ir pagyrimų, ieškok kito darbo”.

Magistro teorija nusipelnytų išsamesnio nagrinėjimo, tačiau jau dabar atrodo akivaizdu tai, kad jei negrįšime prie kunigystės vizijos, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas maksimaliai pirmenybei Dievui vykdant savo tarnystę, net ir visiško savojo “aš” nuslopinimo kaina, turėsime problemų su tais, kurie dėl kokių nors priežasčių nori išaukštinti, pristatyti ar patvirtinti savo egoistinius ar net net netvarkingus polinkius ir tendencijas.

JŠ pagal www.christianitas.sk

Categories
NUOMONĖS

Olandijos vyskupai nepritaria “nereguliarių porų” laiminimui!

Nyderlandų vyskupai nurodė, kad dvasininkai negali laiminti “nereguliarių porų”, nes tai gali būti laikoma Katalikų Bažnyčios moraliniam mokymui prieštaraujančio gyvenimo būdo palaikymu. Vietoj to jie rekomenduoja melstis tik už atskirus tikinčiuosius, gyvenančius tokiose sąjungose, ir prašyti Dievo pagalbos atpažįstant Dievo valią asmeniui.

“Svarbu, ko prašome maldoje ir kaip meldžiamės. Už asmenį, gyvenantį nereguliarioje ar homoseksualioje santuokoje, klebonas gali sukalbėti paprastą maldą ne liturginio šventimo kontekste. Šioje maldoje galima prašyti Dievo stiprybės ir pagalbos, šauktis Jo Dvasios, kad asmuo suprastų Dievo valią savo gyvenimui ir galėtų toliau augti.” – teigė Nyderlandų vyskupai.

Jie pabrėžė, kad tai nėra skirta palaiminimui ar nereguliarių santykių patvirtinimui. Jie pabrėžė, kad niekam neturėtų būti suteikta priežastis tokį palaiminimą painioti su santuoka, kuri, pasak Katalikų Bažnyčios, gali būti tik tarp vyro ir moters. Tokia malda turėtų suteikti žmogui jėgų priartėti prie Dievo ir gyventi pagal tą tikslą, kuriam Jis sukūrė vyrą ir moterį, taip pat pagal santuokos tikslus, pabrėžė Nyderlandų vyskupai.

Šis pareiškimas šiek tiek prieštarauja trečiadienį paskelbtai Nyderlandų episkopato pozicijai. Joje rašoma, kad Nyderlandų Katalikų Bažnyčios vyskupai pritaria homoseksualų santykių palaiminimui. “Nenorime iš nieko atimti Dievo paramos ir galios”, – sakoma jo ištraukoje.

JŠ pagal www.misyjne.pl

Categories
NUOMONĖS

Istorinė Chavjero Milei kalba Davose. Frontalus išpuolis prieš socialistų kastą: “Atvykau čia sėti laisvės idėjų”!

Kitas socialistų kurstomas konfliktas yra konfliktas tarp žmogaus ir gamtos. Jie tvirtina, kad žmonės naikina planetą ir kad ją reikia saugoti bet kokia kaina, netgi einant taip toli, kad imamasi įgyvendinti populiacijos kontrolės priemones ar kruviną abortų programą.

Galima drąsiai teigti, kad Argentinos prezidentas Chavjeras Milei vakar Davose vykusiame Pasaulio ekonomikos forumo susitikime “sudaužė banką”. Nė vienas lyderis nėra priartėjęs prie tokio peržiūrų skaičiaus “YouTube”, taip pat niekas nėra sulaukęs tokio žiniasklaidos atgarsio ir aplodismentų. Taip pat niekas neabejoja, kad jis pats buvo kalbos turinio autorius, o tai vis dėlto gana retas reiškinys tarp dabartinės aukščiausius postus užimančios politinės klasės.

Kiek reikia drąsos, kad, kaip Milei, frontaliai užsipultum naujųjų architektus. “tobulą” pasaulį:

Atvykau čia sėti laisvės idėjų į socialistinį forumą, suterštą Darbotvarkės 2030, ir pradėjau nuo perspėjimo:

Vakarams gresia pavojus, nes tie, kurie neva gina Vakarų vertybes, iš tiesų yra išsiilgę pasaulėžiūros, kuri nenumaldomai veda į socializmą, o kartu ir į skurdą. (…) Kolektyvistiniai eksperimentai niekada neišsprendžia pasaulio gyventojus kamuojančių problemų, priešingai, jie yra jų priežastis.

Publicistai kalba apie daugybę novatoriškų šūkių jo pranešime, kurie sugriovė šios Europos ir pasaulio socialistų, grojančių pirmuoju smuiku, tarpusavio garbinimo girliandos tabu.

Tuo tarpu Milei metė jiems iššūkį teigdamas, kad niekada negalima pamiršti, jog socializmas visada ir visur buvo rykštė, kuri žlugo visose šalyse, kuriose buvo bandoma jį įgyvendinti:

Tai buvo ekonominė, socialinė ir kultūrinė nesėkmė, dėl kurios žuvo daugiau kaip 100 milijonų žmonių!

– pasakė jis, tikriausiai sukeldamas ne vieną nepatogumą klausytojams, įpratusiems pritarti kairiųjų šūkiams.

Milei taip pat kalbėjo apie abortus:

Kitas socialistų kurstomas konfliktas yra konfliktas tarp žmogaus ir gamtos. Jie tvirtina, kad žmonės naikina planetą ir kad ją reikia saugoti bet kokia kaina, netgi einant taip toli, kad imamasi įgyvendinti populiacijos kontrolės priemones ar kruviną abortų programą.

Jis neliko skolingas ir Argentiną siaubusiam radikaliam feminizmui:

Pirmoji iš šių naujų kovų buvo absurdiška ir nenatūrali kova tarp vyro ir moters (…). Vienintelis dalykas, prie kurio privedė ši radikalaus feminizmo darbotvarkė, – tai dar didesnis valstybės įsikišimas, siekiant stabdyti ekonominius procesus ir suteikti darbo vietų nieko visuomenei neduodantiems biurokratams, tokiems kaip Moterų ministerija ar šią darbotvarkę propaguojančios tarptautinės organizacijos.

Tiesą sakant, jo žinią verslininkams galima adresuoti visiems:

Jis gali būti skirtas verslininkams: “Nesileiskite įbauginami politinės kastos ar parazitų, kurie gyvena iš valstybės. Nepasiduokite politinei klasei, kuri nori tik išlikti valdžioje ir išsaugoti savo privilegijas. Jūs esate visuomenės geradariai. Nepasiduokite.

JŠ pagal www.wpolityce.pl

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA LIETUVOS ISTORIJA NUOMONĖS

Prof. Alvydas Jokubaitis: Lietuviška neviltis ir krikščionybė

Samprotavimai apie krikščionišką vilties sampratą yra vieni sunkiausių šiais laikais. Auditorija įsitikinusi, kad kalbėjimas apie viltį būtinai reiškia kalbėjimą apie durnių motiną. Šiandien Lietuvoje sutiksime daug nusivylusių žmonių, ypač tarp pagyvenusių. Jaunieji jiems siūlo savo viltį. Šis vilčių keitimas pasižymi dėsningumu – krikščionybės išstūmimas į pakraštį sutampa su noru pabėgti nuo įsipareigojimų tautai. 

Jaunieji nenori ne tik krikščionybės ir tautos, bet su pareigos joms abiem pasitraukimu nori pradėti gyventi be moralės, anapus gėrio ir blogio. Jeigu moralė ir išlieka, tai daugiau vien tik kaip kažkas neaiškaus, reliatyvaus ir  beveik antraeilio. Lietuvių politinis elitas tris paskutinius dešimtmečius vengia rimtai kalbėti apie tautą. Vyresnės kartos žmonės dar prisimena rūpestį tauta, tačiau jaunimas žiūri į ateitį, kuri jau yra ne Lietuvos, bet kito politinio darinio ateitis. Integracija į Europos Sąjungą įdiegė įsitikinimą, kad Lietuva pati nekuria permainų, bet priklauso nuo už ją daug didesnių veikėjų. Šiandien nesutaria dviejų rūšių donkichotai – vieni gyvena visiškai nesenos tautinės praeities, o kiti – virštautinės ateities vizijomis.

Nyksta moderniąją lietuvių tautą išauginusi asmeninio ir visuomeninio gyvenimo etika. Šiandien jau manoma, kad žmogaus dvasia gali susitvarkyti savaime, spontaniškai, be kokių nors didesnių ugdymosi pastangų. Lietuvos mokytojai jau negali būti moralės ugdytojais, nes juos finansuojanti valstybė yra neutrali moralei. Dar labiau to negali daryti universitetai, nes suaugusių žmonių ugdymas yra jų pačių reikalas. Masinės komunikacijos priemonės veikia pagal savo „tinka bet kas“ logiką, ir geriausiu atveju užsiima ne ugdymu, o reklama ir propaganda. Taip nebuvo XIX amžiuje, kai atsirado viltis sukurti lietuvių nepriklausomą valstybę. Tuomet ši viltis reiškė norą apginti katalikų tikėjimą, kalbą ir kultūrinį savitumą. Šiandien nei vienas iš šių dalykų nėra prioritetinis, nebent turizmo industrijai dar rūpi kultūros savitumas.

1918 metų Lietuvos valstybė atsirado su kultūrinio ir moralinio atsinaujinimo pažadu. Buvo kalbama apie aukštesnes kultūros formas, turinčias išugdyti ne tik apsišvietusius, bet ir aukštesnės dorovės žmones. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nepateisino į ją dėtų vilčių ir buvo sukurta nauja politinė tauta. Lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio veikėjų akimis Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nuo pat pradžių buvo nesėkmei pasmerktas sumanymas. Lietuvos bajorai kovojo už politinį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumą bendroje Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, bet pasidavė labiau vakarietiškos lenkų kultūros įtakai. Lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjams bajorų savęs vadinimas lietuviais atrodė mažai pagrįstas. Jų nuomone, tik apgynus lietuvių kalbą ir kultūrą galima laimėti politinius mūšius. Kovą už žmogaus dvasią jie suvokė kaip politikos pagrindą. Jų nuomone, apgailėtinai atrodė senoji bajorų tauta. Jos politikai kalbėjo lenkiškai, rašė rusiškai, o mokyklose mokėsi lotyniškai. Savarankiška tauta turi šiuos dalykus daryti savo gimtąja kalba. Šis požiūris nebuvo vien tik nacionalizmas. Visuotinis raštingumas, mokykla ir universitetas tapo pagrindiniais tautos tikslais.

Lietuvių tautinio sąjūdžio lyderiai žadėjo sukurti naują žmogų, visuomenę ir kultūrą. Šiuo požiūriu jie nesiskyrė nuo kitų revoliucionierių, pradedant jakobinais ir baigiant dabartiniais liberalais. Paprastiems Lietuvos kaimo žmonėms buvo žadamas priėjimas prie anksčiau vien tik aukštesniems visuomenės sluoksniams prieinamos kultūros. Lietuvos nacionalistams rūpėjo ne tik tautos praeitis, bet ir jos modernizacija.

Pagrindinis lietuvių tautinio sąjūdžio pažadas buvo kultūra. Tautinis atgimimas reiškė kultūrinę revoliuciją. Šio sąjūdžio pradžioje buvo žadama sukurti moraliai kilnesnį žmogų. Tačiau šiandien jau galima klausti, ar tai įgyvendinamas uždavinys? Kultūrinė Lietuvos tautos modernizacija pasirodė esanti daug sudėtingesnis, tiesiog save naikinantis procesas. Po vieno modernizmo atsirasdavo kitas modernizmas, kol pagaliau pasirodė atviras maištas prieš krikščionybę kaip ilgametę tautos ugdytoją. Tai galima vadinti Motiejaus Valančiaus, Maironio ir Sladkevičiaus kartos žmonių vilčių žlugimu. Gudrusis istorijos protas, kaip pasakytų Georgas Hegelis, eilinį kartą visus pergudravo. Lietuviai norėjo būti pripažinti kaip kultūringa tauta, tačiau paaiškėjo, kad tai saviapgaulė. Mokslu grindžiama kultūra siūlo informaciją, tačiau neveikia kaip sužmoginanti jėga.

Nesunku pastebėti, dabartinė Lietuvos valstybė vis labiau atitrūksta nuo ją įkvėpusių kultūrinių ir moralinių idealų. Dėl kultūros permainų ji pasirodė negalinti įgyvendinti savo pažadų. Dar  galima bandyti sakyti, kad tautinė valstybė niekada nedavė jokių pažadų, arba įrodinėti, kad jų įgyvendinimas laukia ateityje. Tačiau abu šie argumentai silpni. Tautinių sąjūdžių pažadus nesunku aptikti istoriniuose dokumentuose – knygose, straipsniuose, organizacijų pareiškimuose ir atskirų veikėjų memuaruose, o jų įgyvendinimo problemas įrodyti dar lengviau – užtenka palyginti prieš šimtą metų skelbtas ir dabartines kultūros sampratas. Tikėjimo Dievu menkėjimas keistai sutampa su tikėjimu tautos vaidmeniu nuvertėjimu. Tai paskutinio šimtmečio paradoksas.

Krikščioniška tauta neprivalėjo būti nacionalistinė,  ir net turėjo būti kosmopolitinė, tačiau būtent ji netikėtai tapo pagrindine lietuvių bendro moralinio vardiklio saugotoja. Dabartinė Lietuva jį praranda. Pradėjome nebežinoti elementarių dalykų. Diskusija dėl šeimos yra tik milžiniško aisbergo viršūnė. Nebežinome, kas yra moteris, vyras, vaikas, laisvė, išmintis, normalumas, tauta ir tautinė valstybė. Užaugo jaunų žmonių karta, žinanti tik vieną dorovės principą – sutarti dėl teisės nesutarti.

Vokiečių filosofas Güntheris Andersas paliko apmąstymams apie Lietuvos ateitį svarbią biblinio tvano siužeto interpretaciją. Remiantis šiuo autoriumi, dar iki tvano pradžios Nojus visus nustebino pasirodydamas gedulo drabužiais. Žmonės klausinėjo „kas mirė?“, ir Nojus atsakė, kad mirė labai daug žmonių, įskaitant ir dabar klausinėjančius. Kada žmonės klausė apie neregėtos nelaimės dieną, Nojus atsakė „rytoj“, pridurdamas šiam pasakojimui svarbius žodžius: „poryt gyvensime po tvano, ir kai tvanas jau bus įvykęs, visa tai, kas dabar egzistuoja nustos egzistuoti, ir nebus skirtumo tarp mirusiųjų ir gedinčiųjų“. Žmonės suprato, kad Nojus iš anksto gedi žuvusiųjų, nes vėliau nebus kam jų gedėti. Tačiau tai dar ne šio išmintingo pasakojimo apie liūdną žmonijos ateitį pabaiga. Parėjęs namo, Nojus apsibarstė galvą pelenais ir ėmėsi darbo. Į jo namo duris pasibeldė stalius, ir pasakė „Padėsiu tau pastatyti arką, ir tai tavo pranašystę padarys klaidinga“. Pritaikius dabartinei Lietuvai, verta atkreipti dėmesį į du parabolės aspektus: (1) kai gyvensime po tautos pabaigos, nebus kam jos apraudoti, ir (2) reikia rimtai mąstyti apie ateitį be tautos, nes tik taip kyla mintis apie galimą išsigelbėjimą.

Mūsų dienų lietuvis į tautą žiūri kaip į vieną iš daugelio asmeninių pasirinkimų, šalia specialybės, pomėgio ir automobilio. Tai nesėkmei pasmerktos politinės vilties ateičiai siūlymas ir eilinis savęs apgaudinėjimas. Mūsų mokytojai toliau moko, gydytojai gydo, mokslininkai tyrinėja, bet nyksta bendrumo dvasia, kurios šiandien jau net negalima vadinti dvasia, nes kai kam tai primena atgyvenusia vadinamą krikščionybę. Šiandien sunku suprasti, kaip žemo luomo, menko išsilavinimo ir grubaus charakterio žmonės sugebėjo tapti lietuvių tauta. Kai dabartiniai Lietuvos politikai kalba apie tautos ateitį, jie mato tik pagerintą dabartį. Tačiau ateitis nėra pagerinta dabartis. Kaip rodo Anderso parabolė, reikia apraudoti ateitį. Ne todėl, kad būtume pesimistai, bet todėl, kad ateitis nuo mūsų nepriklauso. Dauguma Vakaruose išpažįstamų monoteistinių religijų mokė galvoti apie gyvenimą po mirties. Dabartinių lietuvių viltys kuklesnės, apsiriboja gyvenimu nuo vienų rinkimų iki kitų.

Net ir toldami nuo religinio mąstymo tradicijų, tautiniai sąjūdžiai ilgą laiką toliau mėgdžiojo krikščionišką žmonių sielų pastoraciją. Jeigu lietuviai nebūtų pažinę tikėjimo Dievu ir su tuo susijusių pareigų jie tikriausiai nebūtų sukūrę savo tautinės valstybės. Bažnyčia kalbėjo apie žmonių moralės ugdymą ir todėl skirtingų politinių ideologijų atstovai ilgą laiką nedrįso atmesti šio dalyko. Tik sovietiniu ir posovietiniu laikotarpiu išplito įsitikinimas, kad krikščionybė ir tauta prieštarauja viena kitai. Liberalų nuomone, tautinės nepriklausomybės siekis nėra vertas laisvės vardo. Tai laisvei giminiškas dalykas, bet ne laisvė. Tarp liberalų ginamų politinių principų nerasime tautos. Jie nesupranta, kodėl už tautą reikėtų aukotis labiau, negu, tarkime, už teisę gyventi nepriklausomai nuo tautos. Juos domina universalūs politiniai principai, tinkantys bet kuriai bendruomenei ir visuomenei. Stiprindama kovą už individo laisves, liberalioji demokratija pradėjo atvirai naikinti kultūrinius tautinio atgimimo pažadus. Tautinis tapatumas pradėtas suvokti kaip grynai asmeninis reikalas, be kokių nors bendrų įsipareigojimų. Perėjus prie bendro gyvenimo nesusituokus, šis dalykas greitai iš lytinio tapo politiniu. Šeima, tauta ir valstybė vis labiau darosi antraeiliais asmeninės savirealizacijos reiškiniais. Vietoj senųjų nepajudinamų moralinių pamatų siūlomi patogūs laikini kilnojami pamatai.

Tautinės valstybės idėjai prieš šimtą ir daugiau metų reikėjo tautos kaip absoliutaus atskaitos taško. Paradoksalu, tačiau mokslus išėjusi lietuvių tauta šiandien ją netikėtai paverčia estetinio skonio reikalu. Tautinio atgimimo lyderiai rodė pagarbą švietimui, tačiau sukūrus valstybinę švietimo sistemą, paaiškėjo, kad mokyklos ir universitetai nemoka ugdyti tautinės ištikimybės. Paaiškėjo ir kitas netikėtas dalykas – mokslinis istorijos aiškinimas gali  prieštarauti tautos idėjai. Krikščionybė su šia idėja susitaikė lengviau, nes  absoliutūs principai yra metafizikos ir teologijos, o ne mokslo reikalas. Išsimokslinę lietuviai tautą iš tikėjimo objekto pavertė kažkuo kitu, negu apie ją galvojo jos kūrėjai – bendruoju vidaus produktu, technikos pažanga ir turizmo industrija. Tautinio atgimimo laikais buvo manoma, kad tauta apibrėžia visas gyvenimo sritis. Dabar vyrauja požiūris, kad ekonomika ir kitos sritys apibrėžia tautos egzistavimą, ir pagaliau atvirai pripažįstama, kad svarbi yra ne tauta, o atskirų individų gerovė. Jeigu individas sako, kad kas nors prasminga, tarkime, lengvųjų narkotikų vartojimas, niekas dabar to negali ginčyti, nes tik  individas turi teisę nustatyti, kas prasminga, o kas neturi prasmės. Tai akivaizdi nesąmonė, tačiau tokios nesąmonės yra dažnas žmonijos istorijos reiškinys.

Šiandien kaip niekada gerai matosi, kad tautiškumas yra tikėjimo, o ne mokslinio įrodymo dalykas. Mokslu tikintys žmonės nebūtinai tiki Dievu ir tauta. Krikščionys patį tikėjimo reikalą supranta geriau, negu ateistai ir agnostikai. Lietuvių perėjimas nuo tikėjimo Dievu prie politinių ideologijų panašus į save pačią ryjančią gyvatę. Nesibaigiantis tautos modernizavimas kažkokiu iki galo nesuprantamu būdu virto tautą eliminuojančia jėga. Dabartinius Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėjimus valdo noras plėsti žinojimą ir gauti finansinį naujų politinių lūkesčių formuotojų palaikymą. Pradėję nuo lietuvių tautinio tapatumo puoselėjimo mokslininkai šiandien veikia priešinga – tautinės valstybės kritikos – kryptimi. Nuo tautos kultūrinio tapatumo puoselėjimo vis labiau pereinama prie niekatrosios giminės Lietuvos istorijos. Nuo perdėto tarpukario Lietuvos žmonių susižavėjimo tautine kultūra puolama prie jos vaidmens neigimo.

Paskutinius tris dešimtmečius Vakarų Europa pokomunistinį regioną moko užmiršti senuosius kultūrinius Vakarus. Pradėjusi nuo kultūrinio ir moralinio žmogaus atsitiesimo vilčių skatinimo, dabartinė Lietuvos valstybė vystosi link vis didesnės samprotavimų apie žmogaus moralinį tobulėjimą užmaršties.

Tautinė valstybė šiandien egzistuoja be ją įkvėpusių vilčių. Samprotavimai apie kilnesnę dvasinio gyvenimo formą atsidūrė nuošalyje. Prasidėjusi pažadais ugdyti ir šviesti žemiausius visuomenės sluoksnius Lietuvos valstybė pasidarė neutrali moralei. Prasidėjusi kaip dorovinio ugdymo programa, ji šiandien dorovę suvokia kaip neleistiną šališkumą. Modernioji Lietuvos valstybė atsirado iš krikščioniškos moralinio ugdymo tradicijos. Dabar reikalaujama valstybę atskirti nuo piliečių moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų.

Žvelgiant dabarties akimis, tautinio atgimimo veikėjai buvo romantikai. Jie dėl savo romantiško nusiteikimo šalies modernizaciją įsuko į nesibaigiančią vilčių kaitaliojimo karuselę: „Visos kombinacijos įmanomos, vienintelis kombinavimo reikalavimas niekada nesiliauti kombinavus.“ Laikantis šio principo sunku prisiimti kokius nors tvirtus ir ilgalaikius įsipareigojimus. Tautinė valstybė pradeda veikti kaip save naikinanti jėga. Vardan modernizacijos ji atitrūksta nuo tautinį sąjūdį įkvėpusių idealų. Piliečiai darosi abejingi ne tik liaudies, bet ir elementaraus padorumo kultūrai. Bet kurią naujovę turi pakeisti dar naujesnis dalykas. Šalis per kelis dešimtmečius virto didele parduotuve, kur pridėjus užrašą „naujiena“ viskas parduodama greičiau. Tarpukario Lietuva buvo panaši į gimnaziją, o dabartinė – į prekybos centrą „Minimum“. Tai ne mūsų kaltė, o bendra raidos tendencija. Tačiau, kam tada Lietuva?

Bet kuris tautinis sąjūdis reikalauja tikėjimo. Jo dabartinė politinė filosofija statoma ant metafiziką neigiančių pamatų. Pagrindinės Lietuvos tautinės valstybės problemos šiandien sugrąžina prie proto ir tikėjimo santykio klausimo. Atidžiau įsižiūrėjus, tauta reikalauja tikėjimo, o ne mokslo pažangos. Tautinio atgimimo sąjūdžiai tik mėgdžioja religinius sąjūdžius, ir būtent tai sąlygojo palyginti ilgai išsilaikiusį įsitikinimą apie piliečių moralinio ugdymo būtinybę. Visų šalių nacionalistai iš pradžių siekė religinio mąstymo tradicijų palaikymo. Jie kartu rūpinosi žmogaus dvasiniu ugdymu. Praradusios ryšį su krikščionybe, moderniosios tautos neatlaiko modernizacijos iššūkių. Religijai atsidūrus pakraštyje, tikėjimas tauta pradeda gęsti.  Nereikia budinti visiems atgrasaus tarpukario vokiško stiliaus nacionalizmo, tačiau būtina prisiminti, kad tauta nėra mechanizmas, kurį galima užvesti, pagreitinti ir suremontuoti valdžios pinigais.

Kultūriniai laimėjimai, ekonominė ir karinė galia yra svarbūs tautos išlikimo aspektai, tačiau ne jie formuoja moralinius tautinės ištikimybės pagrindus. Tik metafizika ir teologija gali kalbėti apie kažką absoliutaus.  Tautinė ištikimybė savo struktūra artima religinio, o ne mokslinio mąstymo tradicijoms. Praradusi absoliučius orientyrus, tautinė valstybė praranda prasmę. Ekonominiai, techniniai, sportiniai ir politiniai tautos laimėjimai nepajėgūs ištaisyti moralinės ištikimybės nuosmukio. Religijai ir tautiniams sąjūdžiams vienodai būdinga  „neturėk kitų dievų“ taisyklė. Valstybė jautriai reaguoja į bet kokias piliečių moralinės ir kultūrinės savivokos permainas. Pasikeitus šeimos, santuokos, draugystės ir giminystės ryšiams, neišvengiamai keičiasi pilietinių ryšių pobūdis. Tautinės valstybės šalininkai negali rūpintis vien tik politika, bet turi rimtai galvoti apie piliečių moralinio ir kultūrinio ugdymo uždavinius. Tačiau to neleidžia daryti liberalios valstybės neutralumas ir atsiribojimas nuo moralės.

Mokslininkams būdingas siekis pašalinti teologinį mąstymą, pagrįstą pasaulio tikslų ir prigimties ieškojimais, konfliktuoja su tautine valstybe. Tarpukario Lietuvoje nenutilo kalbos apie lietuvių tautos pašaukimą. Juo labiau įsigalėjo mokslinis mąstymas, juo mažiau vietos liko šioms kalboms. Norėdami išlikti, tautiniai sąjūdžiai dabar turi formuoti nuo mokslo nepriklausomas moralinio mąstymo salas, tačiau tai dar viena utopija ir neįgyvendinamas uždavinys. Mokslas įmontuotas į pačią tautinių sąjūdžių prigimtį, ir be jo jie negali išlikti. Šiuo atveju ir vėl susiduriame su paradoksu – tautos ateitis priklauso nuo ją griaunančio kultūrinio veiksnio. Tam tikrame tautinių sąjūdžių istorijos etape mokslas pradeda veikti kaip tautą griaunantis veiksnys. Friedrichas Nietzsche klausė, ar žmogui neįmanoma duoti dvejopų smegenų, „…Tarsi dvi smegenų kameras: vieną mokslui, o kitą ne mokslui priimti, jos turi būti greta…“. Šis Nietzschės sumanymas neįgyvendinamas, ir todėl toliau veikia tik viena smegenų kamera.

Tautinių valstybių piliečiai šiandien iš įpratimo kalba apie solidarumą. Didėja suvokimas, jog tai saviapgaulė ir melas. Kiekvienos tautinės šventės metu kalbama apie bendrystę, tačiau tai tik gražūs žodžiai. Tautos bendrumas yra didelė saviapgaulė, kurios įtvirtinimui ministerijos samdo apmokamus viešųjų ryšių specialistus. Sukurta daug politinio bendrumo manifestacijų, tačiau žmonės vis labiau darosi vienas kitam svetimi. Ne visiškai, aišku, nes toliau turi tėvus, brolius ir seseris, tačiau jeigu koks nors darbo kolektyvas dar nesusipjovė, tai toks pat stebuklas, kaip vyšnios pražydėjimas žiemą. Net Bažnyčioje lietuviai atlieka tik būtinas kulto priedermes. Didysis Lietuvos Katalikų Bažnyčios paradoksas – katalikai turėtų džiaugtis savo  mažuma, tačiau jie ieško daugumos, tarytum būtų nevyriausybinė organizacija, o ne bendruomenė.

Ten, kur kalbama apie viltį žmogiškas nerimas visada sumišęs su numatomo didelio džiaugsmo laukimu. Net sovietiniai komunistai vaizdavo jaučiantys artėjančios komunizmo epochos džiaugsmą. Jų viltys žlugo, nes lietuviams reikėjo laisvės, pilnų parduotuvių lentynų ir kelionių į užsienį. Tautinio atgimimo sąjūdžio viltys taip pat žlunga, nes parduotuves taip pat galima užpildyti be tautos. Kiekvienas lietuvis dabar turi savo nuomonę ir viltį. Visiškai nebeaišku, kas yra mus visus siejanti viltis. Didžiausia lietuvių problema dabar yra tikėjimo kažkuo daugiau negu šis laikinas pasaulis praradimas. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, NATO ir kitas organizacijas, tačiau tai nesukuria tikėjimo. Lietuviai neatsitiktinai dabar net krepšinį vadina religija. Prieš šimtą ir daugiau metų krikščionybė leido suprasti, kuo tikras tikėjimas skiriasi nuo surogato. Dabar žodį „tikėjimas“ galima pridurti prie bet kurio netikėtai patikusio dalyko.

Šiandien lietuviai turi daug priežasčių pulti į neviltį. Paaiškėjo, kad jų sukurta tauta ir valstybė yra gyvenimo atsitiktinumai.  Tai neįveikiama žmogiškosios egzistencijos neviltis. Tik Dievo transcendencija gali būti vilties pagrindas. Krikščionys žino, ar bent jau dar visai neseniai  žinojo, kad nepataisomai sugedusios sielos gali patekti į pačią beviltiškiausią vietą pasaulyje – pragarą.

Artėjančios tautinės valstybės griuvimo akivaizdoje būtina prisiminti šią už bet ką baisiausią vietą. Krikščionybė nėra pramogai sukurta religija, kaip dažnai vaizduojama, bet apima ir tokį šiuolaikinėms žmonių sieloms sunkiai suprantamą dalyką kaip pragaras. Krikščionys gyvena viltimi į jį nepatekti. Jie gali prarasti tautą ir valstybę, tačiau blogiausias dalykas atsidurti pragare, kuris reiškia visišką ir nepataisomą žmogaus ryšio su Dievu praradimą. Šiandien tuo nesirūpinama ir net kalbėti apie tai „pažangių“ žmonių kompanijoje yra nepadoru. Be atskiro Seimo balsavimo lietuviai panaikino vieną seniausių žmonijos institucijų.

Remiantis krikščionybe, mūsų dabartiniai politiniai ir kiti gyvenimo įvykiai yra tik pasiruošimas tikrajam gyvenimui. Tikintieji žino, kad jų likimas nėra jų pačių rankose, kaip sako dabartiniai išminčiai.  Žmogaus gyvenimas yra daug labiau komplikuotas, negu politinės  permainos. Vieną dieną net pačių pažangiausių pažiūrų Lietuvos piliečiai nustoja būti pažangesni už jų po Žalgirio mūšio ar po 1863 sukilimo mirusius giminaičius. Apaštalas Paulius apie tai kalba aiškiai: „Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties“ (1Tes 4:13). Moderniųjų tautų pažangos lenktynės baigiasi netikėtai – seniai mirusių susilyginimu su dabar mirštančiais. Kol lietuviai buvo Krikščionijos dalis, jie buvo kažkas daugiau, negu savo pačių pramanas ir įsivaizduojama bendruomenė.

Būti krikščioniu yra prasmingiau, negu kokios nors politinės ideologijos išpažintoju. Ideologija visada siūlo apgaulingą viltį. Krikščionys neturi pergyventi dėl statistinio jų tikėjimą išpažįstančių žmonių mažėjimo, nes jie visada yra geriausi ateities prognozuotojai – viskas nesibaigia mirtimi.

Tai mūsų laikų žmonėms labiausiai svetimas požiūris, kurį net krikščionys pradeda nutylėti. Kadangi didesnė šio straipsnio dalis buvo skirta lietuvių politinių vilčių ateičiai žlugimui aptarti, galima nurodyti pagrindinę šio dalyko priežastį – istorija niekada neteikia vilties. Ten, kur susilpnėja krikščionybės vaidmuo, ją pakeičia ideologizuotos utopijos ir fantazijos. Ankstesnių laikų krikščionys savo mintis ir darbus kreipė į pasaulį po jo pabaigos.  Dabar tai daroma vis mažiau.

Daugybė faktų rodo, kad žmonės patys nutarė sunaikinti civilizaciją. Jie tai daro savo ideologijomis, utopijomis, politinėmis kalbomis ir didėjančia neviltimi.

Jeigu neišliksime lietuviais, o tai nėra garantuotas dalykas, turime bent jau viltį išgelbėti savo sielas. Tai vienintelė amžina viltis, nors šiandien ji dažniausiai suvokiama kaip nieko vertas dalykas.  Į praeitį traukiasi apie Dievą ir amžinybę galvojusi lietuvių tauta. Šalia Lietuvoje įvairiausiose pakampėse besiveisiančių musių rūšių netikėtai gali atsirasti į jas besilygiuojantys pažangūs žmonės. Kaip savo darbe apie Hegelį pranašauja Alexandre Kojeve, meno kūriniai bus kuriami, kaip paukščiai suka lizdus arba vorai pina tinklus, žmonių koncertai pasidarys panašūs į vasarinį varlių kurkimą ir cikadų svirpimą, o jų meilė bus panaši į gyvūnų kergimą. Kartu su tuo ateis filosofijos pabaiga. Filosofinės diskusijos nesiskirs nuo bičių dūzgimo. Po ilgų ir kankinančių pastangų sukurti dvasios imperiją Vakarai artėja prie didelio nusivylimo. Norėtųsi manyti, kad Kojeve klydo, tačiau daug požymių rodo, kad jis gali būti teisus.

JŠ pagal www.krikscioniuprofsajunga.lt

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

“Tyčinis vandalizmas”. Meno mylėtojai pasipiktinę planais pakeisti Notre Dame katedros vitražus!

2019 m. gaisro apgadintoje Notre-Dame katedroje šalinami nuostoliai ir atliekami darbai, kuriais siekiama atkurti bažnyčios tinkamumą naudoti. Deja – pavidalas, kuriuo gotikos perlas atgims iš liepsnų, iliustruoja civilizacinį atstumą tarp jos statytojų ir amžininkų.

Gruodį sužinojome apie pasibaisėtinus pastato atnaujinimo pagal “laiko dvasią” planus – kaip skelbia žiniasklaida, vienas iš jų elementų taip pat turėtų būti senųjų katedros vitražų pašalinimas. Nors šie nuostabūs meno kūriniai išgyveno gaisrą, juos ketinama pakeisti “šiuolaikiniais”.

Kalbama apie puošnius vienos iš šoninių koplyčių langus. Paryžiaus arkivyskupas dar praėjusiais metais pranešė Emanueliui Makronui, kad nori, jog 6 vitražai būtų pakeisti šiuolaikiniais.

“Arkivyskupas Ulrichas pasisako už vitražus, kurie bus neabejotinai šiuolaikiško stiliaus, bet kartu ir figūriniai, išsaugant dalį tradicinio krikščioniškojo meno – kontempliuojančias figūras ir veidus, – kaip jis sakė”, – sužinome iš anglų kalba leidžiamo portalo.

Vos praėjusį mėnesį Prancūzijos prezidentas paskelbė, kad pritarė sostinės vyskupijos ordinaro pageidavimui, ir paskelbė konkurso pradžią. Nauji vitražai turi būti pažymėti “XXI a. ženklu”…..

Pasak ncregister.com, planai pakeisti XIX a. vitražus sukėlė tradicinio meno mylėtojų pasipiktinimą. Žurnalo “La Tribune de l’art” bendruomenės sukurta peticija. surinko 130 000 žmonių palaikymą, prašydama atsisakyti sumanymo pristatyti šiuolaikinius vitražus.

Žurnalo įkūrėjas, meno kritikas Didjė Rykneris (Didier Rykner) interviu savaitraščiui “Famille chrétienne” pasiūlymą keisti langų ornamentus pavadino “sąmoningu vandalizmu”.

Arkivyskupas Laurentas Ulrichas “siūlo skelbti konkursą šiuolaikiniams menininkams. Laimėjęs darbas pakeistų XIX a. pirmtakus”, – rašoma interneto svetainėje europeanconservative.com. Kaip priduria žiniasklaidos priemonė, dvasininkas nori, kad buvusios dekoracijos būtų patalpintos dar tik statomame katedros muziejuje.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Peru priimtas įstatymas, kuriuo negimę vaikai pripažįstami žmonėmis!

Naujajame Peru įstatyme nustatyta, kad gyvybė prasideda nuo pradėjimo, ir pripažįstama, kad įsčiose esantį vaiką saugo įstatymas.

Nepaisant nesėkmių, judėjimas už gyvybę Pietų Amerikoje ir toliau pasiekia reikšmingų pergalių kovoje už tai, kad būtų įgyvendinti ir įtvirtinti įstatymai, saugantys negimusius vaikus įsčiose nuo abortų.

Pavyzdžiui, Peru neseniai sulaukė kritikos dėl savo už gyvybę pasisakančių įstatymų, o praėjusį mėnesį “Open Democracy” paskelbė pranešimą “Kaip Peru feministės rizikuoja savo saugumu, kad padėtų moterims gauti abortą”, kuriame teigiama, kad “beveik visiškas abortų draudimas šalyje verčia moteris ir mergaites kreiptis į juodąją rinką dėl nėštumo nutraukimo”.

Ši propagandos linija, kad jei abortai bus draudžiami, moterys mirs, yra stipri, tačiau neseniai ją paneigė daktaras Calumas Milleris, kuris sausio mėn. žurnale “National Review” paskelbė pranešimą, kuriame pastebėjo, kad “Abortų legalizavimas neapsaugo moterų nuo mirties nuo abortų”. Jo tyrimą verta perskaityti tiems, kurie nori sužinoti, kaip paneigti šį paplitusį argumentą.

Tačiau Peru imasi tolesnių veiksmų, kad apsaugotų dar negimusius vaikus. Lapkričio 9 d. Peru Kongresas patvirtino Įstatymą Nr. 785, kuriuo nustatoma, kad gyvybė prasideda nuo pradėjimo, ir pripažįstama, kad įsčiose esantis vaikas yra saugomas įstatymo. Kaip pažymima viename pranešime, vyriausybė nustatė, kad “tiek gimęs, tiek negimęs vaikas turi savo tapatybę, įskaitant unikalią ir nepakartojamą genetinę tapatybę ir nuo motinos nepriklausomą asmenybę”.

Įstatymu nepanaikinamas Baudžiamojo kodekso 119 straipsnis, leidžiantis abortą, jei kyla pavojus motinos gyvybei, tačiau nurodoma, kad “bet kuris vaikas iki gimimo turi teisę į orumą, gyvybę ir neliečiamybę, kaip ir bet kuris kitas žmogus”. Įstatymą prieš dvejus metus pasiūlė konservatyvios partijos “Renovación Popular” kongresmenė Milagros Aguayo, o praėjusių metų balandį jis buvo patvirtintas.

Po kelių vykdomosios valdžios pakeitimų įstatymas Nr. 785, dar vadinamas “Įstatymu, pripažįstančiu teises į pradėtus kūdikius”, buvo priimtas 72 balsais prieš 26 ir 6 susilaikius. Kaip ir Hondūro įstatymas “Skydas prieš abortus”, šis įstatymas neįtvirtina naujų teisių, tačiau sustiprina Peru gyvybę ginančią tvarką nuo abortų aktyvistų išpuolių.

“Šio įstatymo tikslas – sukurti normą, kurioje būtų aiškiai ir aiškiai pripažįstamos konstitucinės teisės, suteiktos įsivaizduojamam žmogui, kaip nustatyta mūsų Magna Carta 2 straipsnyje, pradedant teisės į gyvybę, iš kurios kyla visos kitos teisės, pripažinimu”, – sakoma Peru Kongreso atstovų spaudai pareiškime.

Už gyvybę pasisakantys politikai daugelyje šalių pripažino, kad po abortų šalininkų pergalių tokiose šalyse kaip Meksika ir Argentina būtina užtikrinti, kad įstatymai už gyvybę būtų pakankamai tvirti, kad neleistų pasipriešinti teismų ir progresyvių politikų machinacijoms. (Tačiau Argentinoje ką tik buvo išrinktas griežtai prieš abortus nusistatęs prezidentas Javieras Milei, kuris nurodė, kad gali svarstyti galimybę surengti referendumą dėl abortų, kad persvarstytų jų legalizavimą.

Abortų aktyvistai manė, kad po Argentinos domino pradės kristi visame žemyne. Tačiau daugelis šalių, tarp jų Peru, Hondūras, Salvadoras, Gvatemala, Dominikos Respublika ir kitos, laikėsi visiškai priešingo požiūrio.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Karibų jūros regiono vyskupas atmetė palaiminimus homoseksualioms “poroms” ir kitiems, atsidūrusiems “nereguliariose situacijose”!

Kingstauno (Sent Vinsentas ir Grenadinai) vyskupas Gerardas County sakė, kad palaiminimai “nereguliarioms sąjungoms” nebus teikiami, tačiau turėtų būti teikiama “pastoracinė meilė”.

Kingstauno (Sent Vinsentas ir Grenadinai) vyskupas Gerardas M. Kaunietis pareiškė, kad jo vyskupijoje nebus teikiami palaiminimai poroms, esančioms “nereguliariose sąjungose”, įskaitant homoseksualų sąjungas.

Sausio 2 d. pareiškime, remdamasis gruodžio mėnesį Vatikano Tikėjimo doktrinos dikasterijos paskelbta deklaracija “Fiducia Supplicans”, leidžiančia laiminti tos pačios lyties “poras”, grafas rašė, kad “mes nešventinsime porų, esančių nereguliariose situacijose, įskaitant tos pačios lyties asmenų sąjungas”.

Vyskupas pažymėjo, kad palaiminimai turėtų būti teikiami kaip įprasta, prieš paskelbiant “Fiducia Supplicans”, ir kartu pripažino, kad “mes visada vykdome pastoracinį gailestingumą tarnaudami VISIEMS žmonėms”.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Keli Prancūzijos vyskupai reikalauja, kad kunigai negalėtų laiminti homoseksualių “porų”!

Bajonės vyskupas Marcas Aillet paskelbė pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad kunigai gali laiminti tik pavienius asmenis. Tą patį pareiškė ir Rennes bažnytinė provincija, kuriai priklauso devynios vyskupijos. Tačiau beveik visi kiti Prancūzijos vyskupai tylėjo.

Prancūzijoje viena pirmųjų vyskupų reakcijų į gruodžio 18 d. deklaraciją “Fiducia Supplicans”, kuria Tikėjimo doktrinos dikasterijos (TDD) prefektas kardinolas Victoras Manuelis Fernandezas leido laiminti “nereguliarias” ir “tos pačios lyties asmenų poras” su visišku popiežiaus Pranciškaus pritarimu, buvo kritiška. Jis taip pat buvo netikėtas tiek, kiek beveik visi Prancūzijos vyskupai tylėjo.

Gruodžio 27 d. Bayonne vyskupas Marc Aillet paskelbė ilgą pareiškimą, kuriame aiškiai nurodė, kad ir tie, kurie pasisako už, ir tie, kurie pasisako prieš Fiducia Supplicans, “beveik vienbalsiai” mano, jog šis dokumentas yra “Bažnyčios homoseksualių santykių pripažinimas”. Jis suabejojo prieštaringiausiais dokumento aspektais ir paragino savo vyskupijos kunigus “geranoriškai” priimti visus tuos, kurie palaiko nereguliarius santykius, supažindinti juos su Dievo meile visiems žmonėms, taktiškai papasakoti jiems “tiesą, kurios Bažnyčia moko apie jų padėtį”, ir, jei paprašys, palaiminti juos. Tačiau kunigai turi juos laiminti tik individualiai, kviesdami atsiversti ir kviesdami prašyti “malonės, kurią Dievas suteikia visiems, kurie jos prašo, kad jų gyvenimas atitiktų Dievo valią”.

Sausio 1 d. Renno bažnytinė provincija, kuriai priklauso devynios Bretanės, Vandėjos ir Majeno vyskupijos, paskelbė trumpesnį Renno arkivyskupo Pierre’o d’Ornellaso ir kitų vyskupų pareiškimą, kuriame prieita prie tos pačios išvados: palaiminimai gali būti teikiami tik pavieniams asmenims, o ne pačioms “nereguliarioms poroms”.

Priešingai, Poitiers vyskupas Pascalis Wintzeris gruodžio 29 d. entuziastingai pagyrė “Fiducia Supplicans”. Jis netgi bandė paaiškinti “nereguliarios padėties” paminėjimą, kuris papiktino progresyvųjį Bažnyčios sparną ir pagrindinę žiniasklaidą, nes, anot jų, tai buvo būdas “marginalizuoti” joje esančius asmenis. Vyskupas Wintzeris primygtinai tvirtino, kad šis terminas yra grynai teisinis ir susijęs su teisiniais santuokos aspektais. “Tai aiškiai teisės, o ne jausmų, o juo labiau geros moralės klausimas”, – rašė jis.

Kalbėdamas apie “antrą kartą susituokusius” išsiskyrusius asmenis ir aktyvius homoseksualus, Wintzeris pridūrė: “Atverdama galimybę suteikti palaiminimą žmonėms, kurie priima tokius žmogiškus sprendimus, Katalikų Bažnyčia mano, kad Dievas jų nesmerkia ir nelaiko užkietėjusiais nusidėjėliais; ji renkasi būti Dievo pasiuntine, kuri “gerai kalba” apie šiuos žmones ir lydi jų santykius. Būtų veidmainystė daryti skirtumą tarp žmonių, į kuriuos žiūrima tik kaip į asmenis, ir to, kas lemia jų gyvenimą, šiuo atveju pasirinkimą gyventi kaip pora ar šeima.”

Vyskupo Wintzerio nuomone, “Fiducia Supplicans” aiškiai “lydi” “nereguliarių” ir “tos pačios lyties porų” gyvenimo būdą, ir jis kritikavo Afrikos vyskupų pasipriešinimą jos turiniui. “Homoseksualumas toli gražu nėra iškrypimas – iškrypimas yra psichinė liga arba moralinė yda – homoseksualumas yra faktas”, – teigė jis. Wintzeris taip pat paragino savo vyskupijos kunigus ir pasauliečius pastoracijos atstovus būti “kūrybingus”.

Kita vertus, Bajonės vyskupas Aillet kalbėjo apie daugelio tikinčiųjų, neseniai į religinę praktiką sugrįžusių žmonių ir kunigų, kurie stengiasi likti ištikimi Bažnyčios magisteriumui, “sutrikimą” ir “nesupratimą”. Protestuodamas, kad nori jiems parodyti, kaip “išlikti bendrystės su Apaštalų Sostu dvasioje”, jis “pagarbiai” patikslino, kad kai kuriuos deklaracijos punktus reikia “paaiškinti”.

Aptaręs pirmąją “Fiducia Supplicans” dalį, kurioje daug primenama apie tradicinį mokymą apie santuoką, Ailletas pareiškė “Trečiojoje deklaracijos dalyje slapta pereinama nuo galimybės palaiminti asmenį, nepriklausomai nuo jo padėties, prie palaiminimo, suteikiamo nereguliariai ar tos pačios lyties asmenų “porai”. Jis taip pat apgailestavo, kad kai kur, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Belgijoje, tokie palaiminimai jau teikiami, ir nuogąstavo, kad deklaracija tik paskatins tokią praktiką.

Dėl “pastoracinių” ir “liturginių” palaiminimų skirtumo, kurį kaip doktrinos plėtotę pateikė Fiducia Supplicans, vyskupas Aillet pabrėžė, kad tuometinės Tikėjimo mokslo kongregacijos 2021 m. responsume šie palaiminimai nebuvo laikomi “liturginiu kontekstu”, bet “sakramentiniu”, kuris egzistuoja nepriklausomai nuo konteksto”, ir kad egzistuojantys palaiminimai, net ir teikiami tokioms grupėms kaip piligrimai ar katechetai, yra skirti atskiriems asmenims.

Tuomet jis patikslino: “Čia prieiname prie Fiducia upplicans deklaracijos naujumo, kuris glūdi ne galimybėje palaiminti vieną asmenį nereguliarioje ar homoseksualioje situacijoje, bet palaiminti du asmenis, kurie prisistato kaip “pora”. Todėl palaiminimo prašo “pora” kaip subjektas. Tačiau nors tekste atsargiai nevartojami terminai “sąjunga”, “partnerystė” ar “santykiai”, kuriuos ankstesnis Susirinkimas vartojo savo draudimui, jame nepateikiamas sąvokos “pora”, kuri čia tapo nauju palaiminimo objektu, apibrėžimas.”

Jis taip pat suabejojo, ar žodis “pora” vartojamas homoseksualų porai įvardyti: “Argi lytinis skirtumas nėra esminis poros konstitucijai? Tai antropologinis klausimas, kurį reikia išsiaiškinti, kad būtų išvengta painiavos ir dviprasmybių, nes jei pasaulis šią sąvoką išplėtė iki realijų, kurios neįeina į Kūrėjo sumanymą, argi magisterinis žodis neturėtų įgyti tam tikro terminijos griežtumo, kad kuo labiau atitiktų apreikštąją, antropologinę ir teologinę tiesą?”

Toliau jis priminė, kad homoseksualių santykių moralinis statusas yra “iš esmės netvarkingas”. “Suteikdami palaiminimą homoseksualų “porai”, o ne tik dviem asmenims, mes tarsi pritariame juos siejančiai homoseksualiai veiklai, net jei dar kartą aiškiai pabrėžiame, kad šios sąjungos negalima prilyginti santuokai”, – rašė jis. Šiuo klausimu vyskupas Aillet pacitavo Veritatis splendor, kuriame aiškiai nurodoma, kad tam tikri veiksmai yra “iš prigimties blogi”, kurie visada, “bet kokiomis aplinkybėmis” yra draudžiami, nors subjektyvioje plotmėje jų autoriai ne visada gali būti patraukti atsakomybėn. Vyskupas Aillet pažymėjo, kad Fiducia Supplicans “tyli apie konkrečią nuodėmę, būdingą šioms situacijoms”.

“Be to, patirtis rodo, kad nėra tikra, jog ši “besąlygiško” palaiminimo galimybė padeda atsiversti”, – sakė jis. Kunigai turėtų atsiliepti į savo “pranašišką” pareigą mokyti ir priminė, kad “Jėzus, rodydamas savo gailestingumą nusidėjėliams, visada ragino juos keisti savo gyvenimą”. Jis pridūrė, kad laiminant nereguliarias ar homoseksualias poras gali kilti “rizika priversti juos patikėti, kad jų sąjunga yra teisėtas jų kelionės etapas”.

Vyskupas Ailletas taip pat pažymėjo, kad “pastoracinis rūpinimasis” ir “doktrininis mokymas” neturėtų būti priešinami, ir priminė Jėzaus “bekompromisį” elgesį su fariziejų klausimu apie skyrybas. Visiems žmonėms pasakojant apie Dievo meilę – “kurios įrodymas yra tai, kad Kristus mirė ir prisikėlė už visus”, – taip pat būtina pasakoti apie “išganymo Evangelijos tiesą”, kuri apima kryžiaus pakėlimą ir sekimą paskui mūsų Viešpatį. Baigdamas jis pacitavo šventojo Pauliaus pamokymą: “Neprisitaikykite prie šio amžiaus, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad atpažintumėte, kokia yra Dievo valia, kas gera, malonu ir tobula”, ir priminė, kad neįmanoma padėti nusidėjėliams atrasti Dievo valią ir prisitaikyti prie jos “be kryžiaus”.

Vyskupo Marko Ailje (Marc Aillet) apgalvota ir išsami analizė sukėlė didelį LGBT asociacijų ir didžiosios žiniasklaidos atgarsį. SOS-Homofobija paprašė atšaukti jo tekstą arba bent jau “išvalyti” visas nuorodas į “atsivertimą”.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

2023 m. nuo abortų pasaulyje mirė 44,6 mln. žmonių – daugiau nei nuo bet kurios kitos mirties priežasties!

2023 m. penktus metus iš eilės abortai išliko pagrindine mirties priežastimi pasaulyje, nepaisant to, kad 2022 m. panaikinus Roe v. Wade sprendimą, Jungtinių Valstijų indėlis į šį skaičių sumažėjo.

Praėjusiais metais visoje planetoje buvo atlikta daugiau nei 44,6 mln. abortų, rodo “Worldometer” – nešališkas šaltinis, kuris realiuoju laiku stebi ir vertina statistinius duomenis įvairiais klausimais, remdamasis duomenimis iš tokių šaltinių kaip Jungtinės Tautos, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir kt.

Šis skaičius yra didesnis nei mirčių, susijusių su kitomis septyniomis mirties priežastimis – užkrečiamosiomis ligomis, vėžiu, rūkymu, alkoholio vartojimu, ŽIV/AIDS, kelių eismo įvykiais ir savižudybėmis – kartu sudėjus.

“Worldometer” nustatė, kad 2023 m. iš viso mirs daugiau nei 60,6 mln. žmonių”, – rašo “Christian Post”. “Tačiau į šį skaičių neįtraukti abortai kaip viena iš mirties formų. Jei abortai statistikoje būtų įskaičiuoti į mirčių skaičių, mirčių skaičius pernai būtų viršijęs 100 milijonų, o abortai sudarytų daugiau nei 40 % jų.”

JAV šiuo metu 14 valstijų draudžia visus arba didžiąją dalį abortų, o iki šiol turimi duomenys rodo, kad dabar įsigalioję už gyvybę pasisakantys įstatymai galėtų veiksmingai panaikinti apie 200 000 abortų per metus.

Reaguodami į tai, abortų sąjungininkai taiko įvairias taktikas, siekdami išsaugoti abortų “prieinamumą”, pavyzdžiui, įtvirtina “teises” į abortus valstijų konstitucijose, palengvina prieigą prie abortų tablečių, teisiškai apsaugo ir finansiškai remia tarpvalstybines keliones abortų tikslais, stato naujas abortų įstaigas prie gyvybę ginančių ir už abortus pasisakančių valstybių sienų ir paverčia liberalias valstybes prieglobsčiu tiems, kurie nori apeiti ar pažeisti už gyvybę labiau pasisakančių kaimyninių valstybių įstatymus.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Kardinolas Robertas Sarah: Dėkojame už nepritarimą “Fiducia supplicans”. Tai pasipriešinimas erezijai!

Buvęs Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas, knygos “Iš mūsų širdžių gelmių” bendraautorius su Benediktu XVI kardinolas Robertas Sarah padėkojo pasaulio vyskupams už pasipriešinimą kardinolo Victoro Manuelio Fernándezo doktrininei deklaracijai “Fiducia supplicans”.

“Noriu padėkoti vyskupų konferencijoms, kurios tarnavo tiesai, ypač Kamerūne, Čade ir Nigerijoje. Dalijuosi ir pats pritariu jų sprendimams ir pasipriešinimui deklaracijai Fiducia supplicans”, – rašė kardinolas portale X.com.

Kardinolas sakė, kad kyla pavojus, jog Bažnyčia susitelks į taikos pasaulyje ir laikino populiarumo siekį melo ir dviprasmybių sąskaita. “Melas, kompromisai ir sumaištis sukelia susiskaldymą, įtarimus ir karus tarp brolių”, – rašė jis. Tuo tarpu Kalėdas temdė būtent tokia sumaištis. Doktrininė deklaracija Fiducia supplicans, pasak jo, “savo aiškumo stoka dar labiau padidino sumaištį širdyse”.

Kardinolas Sarah rašė, kad negalima ginčytis su velniu, nes velnias stipresnis už mus, – jam reikia priešintis Dievo žodžiu. Vadovaudamasis šia logika, jis sakė, kad “mes nesileidžiame į diskusiją su Fiducia supplicans deklaracija ar įvairiais jos taikymais”. “Tiesiog atsakome Dievo žodžiu, Magisteriumu ir tradiciniu Bažnyčios mokymu”. Toliau kardinolas citavo Šventąjį Raštą, Magisteriumą ir Katekizmą, pabrėždamas, kad homoseksualūs veiksmai yra rimtas sugedimas ir netvarka. “Bet koks pastoracinis požiūris, nesiremiantis šia objektyvia tiesa, lemia pirmojo gailestingumo darbo – tiesos – nesėkmę.

“Turiu padėkoti tiesai tarnaujančioms vyskupų konferencijoms, ypač Kamerūno, Čado, Nigerijos ir t. t. konferencijoms, kurių sprendimams ir tvirtam pasipriešinimui “Fiducia supplicans” deklaracijai pritariu ir pripažįstu kaip savo. Turime paraginti ir kitas nacionalines ar regionines vyskupų konferencijas bei kiekvieną vyskupą daryti tą patį. Taip elgdamiesi neprieštaraujame popiežiui Pranciškui, bet griežtai ir radikaliai pasisakome prieš ereziją, kuri rimtai kenkia Bažnyčiai, Kristaus Kūnui, nes prieštarauja katalikų tikėjimui ir Tradicijai”, – rašė kardinolas.

Kalbėdamas apie nusidėjėlių palaiminimą, jis pabrėžė, kad visada galima palaiminti žmogų, kuris pamažu atsigręžia į Dievą, nes maldos niekas neatmeta; tačiau niekada negalima pateisinti nuodėmės, jos struktūros ar net nuodėmės progos. Kietumo ir atsisakymo atgailauti atveju palaiminimas yra ne palaiminimas, bet įspėjimas.

Jis taip pat paragino visus Bažnyčioje būti ištikimus tiesai.

“Nuo mūsų, vyskupų, kunigų ir pakrikštytųjų, savo ruožtu priklauso liudyti tiesą. Jei nedrįstame būti ištikimi Dievo žodžiui, išduodame ne tik Jį, bet ir tuos, į kuriuos kreipiamės. Laisvė, kurią turime pasiūlyti homoseksualių santykių gyvenantiems žmonėms, remiasi Dievo žodžio tiesa”, – rašė hierarchas.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Vokiečių teologas: Fiducia Supplicans prieštarauja Šventajam Raštui ir stumia Bažnyčią į “laisvąjį kritimą”!

Hubertas Windischas prisijungė prie didėjančios katalikų mokslininkų, viešai pasmerkusių “Fiducia Supplicans” – heterodoksinį dokumentą, kuriuo tam tikromis sąlygomis leidžiama “palaiminti” tos pačios lyties poras, grupės.

Vokiečių teologijos profesorius pareiškė, kad prieštaringai vertinama Vatikano deklaracija Fiducia Supplicans “reiškia precedento neturintį Vatikano ištvirkimo didėjimą” ir yra “atitrūkimas nuo Šventojo Rašto bei Tradicijos”.

Katalikų pastoracinės teologijos profesorius emeritas Hubertas Windischas, anksčiau dirbęs Freiburgo universitete Vokietijoje, pareiškime rašė, kad Fiducia Supplicans “yra ir žalinga, ir gėdinga” ir reiškia “atitrūkimą nuo Šventojo Rašto bei Bažnyčios Tradicijos ir stumia Katalikų Bažnyčią į laisvąjį kritimą”.

Jis teigė, kad “visame laiške jaučiamas sofistinis (jėzuitiškas?) požiūris, kuris jau buvo smulkiai įpakuotas Amoris Laetitia, būtent kaip “taip” tampa “ne”, o “ne” – “taip”, visiškai priešingai Viešpaties žodžiams Mt 5, 37″.

“Deklaracija yra žalinga, nes šis laiškas bus skaitomas ir tvarkomas socialinėje visuomenėje ir parapijose kaip nereguliarių situacijų įteisinimas”, – teigė Windischas.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA LIETUVOS ISTORIJA

Dar galima užsakyti 2024 m. Fatimos kalendorių “366 DIENOS SU MARIJA”, jų skaičius ribotas!

Fatimos kalendorius, tai jau penktasis Lietuvos katalikiškas tradicijas, kraštovaizdį ir istoriją atspindintis kalendorius.

Didelė dalis mūsų aukotojų jau gavo 2024 m. Fatimos kalendorius “366 Dienos su Marija”. Tačiau jų dar liko, todėl dar nevėlu užsisakyti kalendorių sau. Jų skaičius ribotas, o užsakymo eiliškumas yra lemiamas.

Fatimos kalendorius, tai jau penktasis Lietuvos katalikiškas tradicijas, kraštovaizdį ir istoriją atspindintis kalendorius. Užsisakykite sau ar savo artimiesiems šią tikrai katalikišką dovaną.

Šiais metais tai neįprastas kalendorius, nes jo vaizdai yra neįprasto turinio. Rodome katalikišką didžiosios Lietuvos kelią.

Didžiąją ne tik, o gal ne tiek dėl buvusios teritorijos dydžio, bet dėl to, kad ji pirmiausia buvo katalikiška valstybė. Tai buvo valstybė, kuri tūkstančius kilometrų nuo savo sostinės Vilniaus nešė ir vėliau gynė mūsų Šventąjį Katalikų Tikėjimą.Šventasis Katalikų Tikėjimas yra tai, kas neatsiejama nuo lietuvybės sąvokos. Būtent jis apibrėžia mus kaip tautą. Kodėl šiandien lietuvių tauta yra prastos būklės, o lietuvybė nyksta?Na, būtent todėl, kad lietuvių tauta nutolo nuo tikėjimo, jei ne visai jį prarado. Sovietinės okupacijos metais buvo manoma, kad tuo metu vykusi katalikų tikėjimo priespauda buvo blogiausia, kas mums galėjo nutikti. Pasirodo, kad taip visai nėra.

Šiandien, „laisvės“ laikotarpiu, katalikų tikėjimas yra daug blogesnėje padėtyje nei tada. Ir taip yra daugiausia dėl to, kad katalikai nebuvo pasirengę susidurti su moderniųjų laikų demonais. Naujieji modernybės demonai statomi ant senųjų pamatų. Juk būtent SSRS Lietuvoje įvedė abortus pagal pareikalavimą. Šiandien šiam velniškam darbui padeda ir jį plėtoja šeimos naikinimas, kurį vykdo įvairios Lietuvoje veikiančios pasaulinės agentūros. Šioje sudėtingoje situacijoje privalome grįžti prie to, kuo Lietuva buvo stipri – prie Šventojo Katalikų Tikėjimo.

Mokytis iš savo protėvių uolumo ir rūpinimosi amžinaisiais dalykais. Tam padės mūsų bendras kalendorius. Kiekvienas mėnuo skirtas vienai ar kitai temai, susijusiai su didžiaisiais Lietuvos ar Bažnyčios istorijos įvykiais. Pirmuosiuose dviejuose puslapiuose rasite teminius kiekvieno mėnesio paveikslėlių aprašymus. Šiais metais kalendoriuje vėl išskyrėme kiekvieno mėnesio 13-tą dieną – Marijos dieną, švenčiamą viso pasaulio tikinčiųjų po Fatimos Dievo Motinos apsireiškimų 1917 m. Kiekvieno mėnesio 13-tą dieną Jūsų lauks dovana – Tradicinė Romos Mišių Liturgija Jūsų intencijomis.

Maldoje ir darbuose mes nuolatos galvojame apie Jus, musų brangūs Krikščioniškosios Kultūros Instituto bičiuliai. Norime, kad jaustumėtės šio kalendoriaus bendraautoriais, kad jis būtų ir Jūsų kūrinys. Šis kalendorius leidžiamas tik iš Jūsų aukų. Bet Lietuvoje yra tukstančiai žmonių, kurie šio kalendoriaus nori, tačiau jo nesulaukia, nes neturime pakankamai lėšų spausdinimui ir pašto išlaidoms. Šiais metais smarkiai išaugo pašto kainos, o tai kelia didelę grėsmę mūsų ryšiams su aukotojais ir bičiuliais.

Todėl labai prašome Jūsų palaikyti mūsų kalendoriaus platinimą ir geranoriškai paremti kalendorius „366 DIENOS SU MARIJA“ leidybą ir platinimą Jums priimtino dydžio auka. Vienam tai gali būti 5 Eur, kitam 10 Eur, o kitam 20 Eur ar dar kita suma. Šie pinigai nėra Jūsų mokestis už kalendorių. Tai pagalba ir vienintelis kelias, kad šį kalendorių turėtų kuo daugiau žmonių visoje Lietuvoje. Prisidėti prie to – Jūsų apsisprendimas. Tai galite padaryti bet kuriame banke, pašte ar internetu, kur tik Jums bus patogiau: tradiciniu būdu į sąskaitą:

VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas, Įmonės kodas: 126324423

Banko sąskaita: LT 70 7300 0101 5445 0053

Per Paysera ir Contribee:

Galite užsakyti ir iki penkių kalendorių, kuriuos galėsite padovanoti sau brangiems žmonėms. Jei norite tai padaryti, užsakymo formoje nurodykite atitinkamą kiekį:

Šiuo Kristaus Gimimo laikotarpiu meldžiame Dievo Gailestingumo ir malonių, kurių Jums labiausiai reikia ateinančiais 2024 metais. Taip pat meldžiamės už karo Ukrainoje pabaigą ir popiežiaus Pranciškaus Nekaltajai Marijos Širdžiai paaukotos Rusijos atsivertimą. Galiausiai meldžiamės už Šventojo Katalikų Tikėjimo triumfą Lietuvoje! Tegul naujagimis Kūdikis Jėzus jus laimina, o Dievo Motina tegul visada jus saugo!

Krikščioniskosios Kultūros Institutas

Categories
NUOMONĖS

Vengrijos vyskupas ragina kunigus nešventinti homoseksualių “porų!

“Vadovaudamasis Vengrijos katalikų vyskupų konferencijos sprendimu, raginu Szombathely vyskupijos klebonus neteikti palaiminimų tos pačios lyties poroms”, – rašė vyskupas János Székely.

Vengrijos Szombathely vyskupas Jánosas Székely paskelbė pareiškimą, kuriame paragino savo vyskupijos kunigus neteikti palaiminimų homoseksualioms “poroms”.

“Kai tos pačios lyties pora prašo palaiminimo, būtent prašydami kartu jie išreiškia savo troškimą gauti Dievo palaiminimą ir Bažnyčios moralinį pritarimą jų santykiams, jų gyvenimo sprendimui. Iškreiptume Kristaus Evangeliją ir nepaisytume savo pastoracinės pareigos tokios poros atžvilgiu, jei ją palaimintume”, – gruodžio 28 d. rašė Székely.

“Todėl, vadovaudamasis Vengrijos katalikų vyskupų konferencijos sprendimu, raginu Szombathely vyskupijos klebonus neteikti palaiminimų tos pačios lyties poroms. Su didele meile ir pagarba priimame savo brolius ir seseris, jaučiančius potraukį tai pačiai lyčiai, tačiau nepritariame jų neteisingiems gyvenimo sprendimams. Priešingai, turėtume padėti jiems eiti gyvenimo keliu pagal Kristaus Evangeliją. Taip elgdamiesi būsime tikri, autentiški jų ganytojai ir broliai”, – pridūrė vyskupas.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Togo vyskupai liepė kunigams susilaikyti nuo homoseksualių “porų” laiminimo!

Savo pareiškime Togo vyskupai citavo paties popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus praėjusių metų liepos mėnesį, kai jis sakė, kad “neleistinos apeigos ir maldos, galinčios supainioti tai, kas sudaro santuoką”.

Vakarų Afrikoje esančio Togo katalikų vyskupai paskelbė pareiškimą, kuriame šalies kunigai raginami nešventinti homoseksualių “porų”.

Savo pareiškime Togo vyskupai kaip priežastį, dėl kurios jie negali atlikti homoseksualių “porų” palaiminimų, nurodė paties popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus praėjusių metų liepą, taip užsimindami apie prieštaravimą tarp to, ką Pranciškus sakė liepą, ir to, ką gruodžio 18 d. paskelbė Vatikanas, paskelbęs Fiducia Supplicans.

“2023 m. liepos 11 d. atsakyme dviejų kardinolų dubiacijai popiežius Pranciškus rašė: “Neleistinos apeigos ir maldos, galinčios supainioti tai, kas sudaro santuoką, būtent “išskirtinę, stabilią ir neišardomą vyro ir moters sąjungą, natūraliai atvirą vaikų gimdymui”, su tuo, kas jai prieštarauja. Dėl šios priežasties, kalbant apie homoseksualių porų palaiminimą, Togo vyskupai nurodo kunigams nuo to susilaikyti”, – rašoma gruodžio 20 d. vyskupų pareiškime.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Trys Karaliai: Lietuviškoji versija

Trijų Betliejų aplankiusių karalių, kurių šventę šiandien minime, motyvas Lietuvoje buvo svarbūs jau XV a. Archeologams tiriant Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritoriją buvo rasti net kelių Tris Karalius vaizduojančių koklių fragmentai.

„Gal tokių vaizdavimų būta ir anksčiau, bet rasti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos krosnis puošę kokliai sukurti praėjus tik kiek daugiau nei pusšimčiui metų nuo visuotinio Lietuvos krikšto. Todėl tikėtina, kad šie siužetai yra vieni pirmųjų, pavaizduoti ant gamintų koklių čia pat, Vilniuje“, – sako Valdovų rūmų muziejaus Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus vedėjas archeologas Gintautas Striška.

Šiuo metu Valdovų rūmų muziejuje veikiančioje parodoje „Nuo vienaragio iki Trijų Karalių: gotikiniai kokliai iš Valdovų rūmų muziejaus rinkinių“ eksponuojami kelių Tris Karalius vaizduojančių koklių fragmentai. Viename koklyje Trijų Karalių figūros pavaizduotos labai simboliškai: vienas karalius – viso ūgio, o kitų dviejų – tik karūnomis puoštos galvos. Kito koklio siužetą pavyko atkurti tik pasitelkus kaimyninių šalių archeologinius radinius.

„Vieną iš siužetų atkurti buvo sunkiau, – pasakoja G. Striška. – Dviejuose balto molio gelsvos spalvos glazūra dengtuose koklio fragmentuose vaizduojama penkiaspyglė žvaigždė ir sėdinti, klostuotą ilgą drabužį dėvinti moteris, kurios galva puošta karūna, o rankoje ji laiko kūdikėlį. Nors didesnės koklio dalies nerasta, tačiau visą siužetą atpažinome palyginę su Žemutiniame Jankove (kaimas netoli Gniezno, Lenkija) aptiktu analogišku XV a. kokliu. Iš Lenkijoje išlikusio koklio siužeto paaiškėjo, kad Vilniuje rastame Gotikos epocha datuojamame koklyje vaizduojama Trijų Karalių apsilankymo Betliejuje ir gimusio Kūdikėlio pagarbinimo scena, o vilnietiško koklio fragmente matoma moteris – tai sėdinčios ir Kūdikėlį rankose laikančios Švč. Mergelės Marijos atvaizdas.“

Trijų Rytų išminčių apsilankymas Betliejuje minimas Evangelijoje pagal Matą. Viduramžiais išminčiai virto karaliais ir gavo Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vardus.

Ant Vilniuje aptiktų koklių išminčiai jau vaizduojami su karūnomis. Merkelis, pagerbdamas Kristaus dieviškumą, dovanojo smilkalų, simbolizuojančių šventumą, išmintį ir dieviškąją palaimą, juodaodis Baltazaras – mirą, skirtą ligoms, žaizdoms gydyti ir senėjimui stabdyti, kūnams balzamuoti, o priešais Kūdikėlį klūpintis barzdotas ir pražilęs Kasparas – aukso, simbolizuojančio garbę, turtus ir galią.

Vilniuje buvo surasta ir kita matrica atspaustų Trijų Karalių apsilankymo Betliejuje gotikinių koklių. Juos archeologai aptiko buvusios Vyskupų rezidencijos (dab. prezidentūra) ir Dominikonų g. 4 aplinkoje.

Valdovų rūmų teritorijoje rastus koklius su Trimis Karaliais ir kitus, pagamintus beveik prieš 600 metų ir priskiriamus Gotikos epochai, galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje iki 2024 m. balandžio 28 d. vyksiančioje parodoje „Nuo vienaragio iki Trijų Karalių: gotikiniai kokliai iš Valdovų rūmų muziejaus rinkinių“.

JŠ pagal www.kauno.diena.lt

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Trijų karalių pamoka: daug yra pašauktų, bet maža išrinktų

Epifanija, kuri, kaip pastebi šv. Augustinas, graikų kalboje reiškia pasirodymą ar apsireiškimą, yra šventė, skirta pagerbti Jėzaus Kristaus apsireiškimą magams arba išminčiams, kurie ypatingu Visagalio Dievo įkvėpimu netrukus po Kristaus gimimo atvyko Jo pagarbinti ir atnešti dovanų.

Kiti du mūsų Viešpaties apsireiškimai, kuriuos Bažnyčia švenčia šią dieną ‒ tai Jo krikštas, kai Šventoji Dvasia regimai nusileido ant Jo kaip balandis ir tuo pat metu iš Dangaus pasigirdo balsas: „Tai yra Mano mylimiausias Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi“ (Mt 3, 17); ir Jo dieviškos galios pasireiškimas Kanos vestuvėse, kai Jis padarė savo pirmąjį stebuklą, paversdamas vandenį vynu ir tuo apreikšdamas savo šlovę mokiniams.

Taigi priežasčių yra daug, kodėl ši šventė turėtų sulaukti daugiau nei paprasto dėmesio ir pagarbos; ypač iš mūsų, pagonių, kurie išminčių, mūsų pirmtakų, asmenyje, buvome pašaukti įtikėti ir pagarbinti tikrąjį Dievą. Niekas taip neparodo šio gailestingumo, kaip apgailėtinas žmonijos išsigimimas. Šis sugedimas buvo toks didžiulis, jog joks gyvis nebuvo laikomas tokiu niekingu, kad nebūtų garbinamas kaip dievas, ir jokia yda nebuvo laikoma tokia pasibjaurėtina, kad jos neprimestų tų tamsių laikų religija, kaip sakoma šv. Rašte. Bausdamas žmones už atsimetimą nuo Jo į stabmeldystę, Dievas atidavė juos gėdingiausioms aistroms, kaip detaliai aprašo apaštalas: „…jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie – Dievo nekenčiami šmeižikai, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi…“ (Rom 1, 29‒31) Tokie buvo daugelis mūsų pagoniškų protėvių ir tokie mes būtume buvę, jeigu ne maloningas ir veiksmingas Dievo kvietimas į tikrąjį tikėjimą.

Pagonių pašaukimas buvo aiškiausiai išpranašautas prieš daugelį amžių. Dovydas ir Izaijas daug kartų pranašavo apie šio įvykio svarbą. Panašiai kalbėjo ir kiti pranašai. Tačiau tų pranašysčių išsipildymas buvo atidėtas iki Mesijo laikų. Jam, Dievo Sūnui, turinčiam vieną prigimtį su Tėvu, Amžinasis Tėvas pažadėjo, kad Jis bus visų tautų paveldėtojas (Ps 2, 8). Jis, gimęs būti viso pasaulio dvasiniu karaliumi ir atėjęs išganyti visų žmonių, apreikš savo atėjimą „jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti“, tai yra tiek pagonims, tiek žydams. Jam gimus, angelai buvo pasiųsti žydams, atstovaujamiems neturtingų piemenų, o žvaigždė buvo tas dieviškas pasiuntinys, kuris šią svarbią žinią pranešė pagonims iš Rytų; sutinkamai su Balaamo pranašyste, pagal kurią ji reiškė Mesijo atėjimą.

Kvietimui į Betliejų pagerbti Pasaulio Atpirkėją pakluso keletas pagonių, kuriuos šv. Raštas vadina magais arba išminčiais; tačiau jis nutyli jų skaičių. Bendra šv. Leono, Cezarijaus, Bedos ir kitų nuomone, jų buvo trys. Tai palyginti labai mažai, nes daugelis kitų ne blogiau nei išminčiai matė tą žvaigždę, bet nekreipė dėmesio į šį Dangaus balsą; jie žavėjosi jos nepaprasta šviesa, bet nusikalstamai nesuprato jos dieviško kvietimo arba, pavergti aistrų ir savimeilės, užkietino savo širdis jos išganingam poveikiui. Taip pat ir krikščionys dėl tų pačių priežasčių nebegirdi dieviškosios malonės balso savo širdyse, ir tokia daugybė užkietina jai savo širdis, kad, nepaisant kvietimo, malonių ir paslapčių, veikiančių jų naudai, tenka bijoti, jog netgi jų tarpe daug yra pašauktų, bet maža išrinktų. Taip nutiko žydams, kurių dauguma, kaip sako šv. Paulius, Dievas nebuvo patenkintas.

Kaip skirtingai elgėsi išminčiai! Užuot pasidavę savimeilei arba pasekę minios ir daugelio tariamai dorų žmonių pavyzdžiu, jie, vos tik išvydę dieviškąjį pasiuntinį, neprieštaraudami leidosi į kelionę ieškoti savo sielos Atpirkėjo. Įtikinti žvaigždės, kalbėjusios jų akims, ir vidinės malonės, kalbėjusios jų širdims, kad yra šaukiami paties dangaus, jie, atmetę visokius pasaulietiškus pasitarimus, žmogiškus samprotavimus ir atidėliojimus, viską pavedė Dievo valiai. Nei nebaigti reikalai, nei rūpestis savo karalystėmis ar šeimomis, nei ilgos, varginančios kelionės per dykumas ir beveik nepereinamus kalnus sunkumai ir pavojai, nei nepalankiausias metų laikas, nei kelionė per šalį, visais laikais garsėjusią plėšikais – nė vienas iš šių dalykų, kaip ir daug kitų klaidingų pasaulietiškos išminties ir sumanumo argumentų, kurių, be jokios abejonės, griebėsi jų patarėjai bei pavaldiniai ir dar labiau sustiprino sielų priešas, neįtikino jų atsisakyti ar atidėti kelionės. Visos šios kliūtys pasirodė jiems nevertos nė menkiausio dėmesio, kai Dievas šaukia. Jie gerai žinojo, kad paniekinus tokią didžiulę malonę ji gali būti amžinai prarasta. Kokią gėdą jų veiklus ir drąsus uolumas užtraukia mūsų tingumui ir bailumui!

Išminčiams atėjus paskui žvaigždę į Jeruzalę ar netoli jos, žvaigždė pranyksta: todėl jie pagrįstai mano pabaigę kelionę ir jau greitai patirsią palaimą, regėdami naujai gimusį karalių! Jie tikėjosi, kad, įžengę į karališkąjį miestą, kiekvienoje gatvėje ir už kiekvieno kampo girdės laimingų žmonių sveikinimo šūksnius ir lengvai sužinos kelią į karališkuosius rūmus, kuriuos amžiams išgarsino jų karaliaus ir Atpirkėjo gimimas. Bet su didžia nuostaba jie pamato, kad čia nėra nė menkiausio tokių iškilmių ženklo. Dvaras su miestu ir toliau ramiai gyvena, ieškodami malonumų ir naudos. Ką darys pavargę keliauninkai, atsidūrę tokioje netikėtoje padėtyje? Jeigu magai būtų vadovavęsi žmogiškąja išmintimi, jie iš nusivylimo būtų atsisakę savo tikslo ir tylomis pasišalinę, kad išsaugotų savo gerą vardą, išvengtų gyventojų pajuokos ir pavydžiausio tirono, jau pagarsėjusio kraugeriškumu, pykčio. Tačiau tikrai dorybei išmėginimai tėra proga pasiekti šlovingiausių pergalių. Tariamai apleisti Dievo ir netekę stebuklingo vedlio, jie turi remtis įprastomis informacijos priemonėmis. Tvirtai apsisprendę sekti dievišku kvietimu ir nebijodami pavojaus, su vienodu pasitikėjimu ir nusižeminimu jie apklausinėja miesto gyventojus ir teiraujasi paties Erodo rūmuose, kur yra gimusis žydų karalius. Ar jų elgesys nemoko mūsų iškilus visokiems dvasiniams sunkumams kreiptis į tuos, kuriuos Dievas paskyrė mūsų dvasiniais vadovais, ir prašyti jų patarimo bei vadovavimo? Turime paklusti jiems, kad Dievas galėtų vesti mus pas Save, kaip Jis vedė išminčius į Betliejų, vadovaujant žydų sinagogos kunigams.

Remdamasi Jokūbo ir Danielio pranašystėmis, visa žydų tauta karščiausiai laukė žmonių tarpe pasirodant Mesijo. Kadangi jo gimimo vieta taip pat buvo išpranašauta, išminčiai, tarpininkaujant Erodui, iš Aukščiausios žydų tarybos greitai sužinojo, kad Betliejus yra ta vieta, kurią išgarsins Mesijo gimimas, kaip prieš kelis šimtus metų nurodė pranašas Mikėjas. Koks mielas ir garbintinas Dievo apvaizdos elgesys! Jis moko šventuosius pažinti Jo Valią, kurią Jis apreiškia bedieviškų kunigų lūpomis, ir suteikia pagonims priemonių papeikti ir sugėdinti žydus už jų aklumą. Bet malonės nepasiekia kūniškų ir užkietėjusių sielų. Erodas karaliavo jau virš trisdešimt metų, jis buvo žiaurus, ambicingas, gudrus ir veidmainiškas išsigimėlis. Senatvė ir liga ypač suerzino jo pavydų protą. Jis nieko taip nebijojo, kaip Mesijo pasirodymo, mat daugelis Jo laukė kaip žemiško kunigaikščio, ir valdovas negalėjo apie jį galvoti kitaip, kaip tik apie varžovą ir pretendentą į savo sostą. Tad nenuostabu, kad jį pritrenkė naujiena apie Mesijo gimimą. Taip pat ir visa Jeruzalė, užuot apsidžiaugusi gerąja naujiena, kartu su juo buvo sunerimusi ir sutrikusi. Mes bjaurimės jų niekingumu, bet ar mūsų, esančių toli nuo rūmų, pražūtingai neveikia žmonių pagarba, prieštaraujanti mūsų pareigai? Erodo pavyzdys rodo, koks aklas ir kvailas yra garbės troškimas. Dieviškasis kūdikis atėjo ne atimti iš Erodo jo žemiškos karalystės, bet duoti jam amžinąją ir išmokyti jį šventai niekinti visą pasaulietišką pompastiką ir didybę. Kokia beprasmė ir ekstravagantiška kvailystė ‒ regzti planus, nukreiptus prieš patį Dievą, kuris sugėdina pasaulio išmintį, sugriauna tuščius žmonių sumanymus ir išjuokia jų darbus! Ar šiais laikais nėra erodų, žmonių, kurie savo širdyse yra dvasinės Kristaus karalystės priešai?

Tironas, norėdamas atremti tariamai jam gresiantį pavojų, imasi savo įprastų suktybių: gudrumo ir veidmainystės. Jis apsimeta ne mažiau karštai trokštąs pagerbti naujai gimusį karalių ir paslepia savo bedievišką ketinimą atimti jam gyvybę po palankia dingstimi pačiam vykti jo pagarbinti. Todėl išklausinėjęs apie laiką, kada išminčiai pirmą kartą pamatė žvaigždę, ir griežtai prisakęs jiems grįžti ir pranešti, kur rasti kūdikį, jis leidžia jiems vykti į aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų nurodytą vietą. Erodas tada buvo prie mirties, bet, kaip žmogus gyvena, taip ir miršta. Artėjanti amžinybė retai kada išganingai paveikia nepataisomus nusidėjėlius, retai kada sukelia tikrą ir nuoširdų jų širdžių pasikeitimą.

Išminčiai noriai paklauso Sinedriono patarimo, nors žydų vadovai menkai tepadrąsina juos savo pavyzdžiu: mat nė vienas kunigas ar Rašto aiškintojas nesutinka prie jų prisidėti ir drauge ieškoti, idant tinkamai pagerbtų savo karalių. Religijos tiesos ir principai nepriklauso nuo juos skelbiančiųjų dorovės, jie kyla iš aukštesnio šaltinio, iš Paties Dievo išminties ir teisingumo. Todėl, kai žinia neabejotinai ateina iš Dievo, ją mums perduodančio asmens nusižengimai negali pateisinti mūsų nepaklusnumo. Kita vertus, tikslus ir greitas paklusimas yra geresnis mūsų tikėjimo į Dievą ir pasitikėjimo Juo įrodymas ir dar labiau paskatina Jį ypatingai mus globoti ir ginti, kaip ir atsitiko išminčiams. Vos tik šie paliko Jeruzalę, Dievas, idant sužadintų juose didesnį tikėjimą bei uolumą ir vestų juos toliau, panoro vėl parodyti jiems žvaigždę, kurią jie buvo matę Rytuose. Ji rodė jiems kelią, kol nuvedė į vietą, kur jie turėjo pamatyti ir pagarbinti savo Dievą ir Išganytoją. Čia ji sustojo arba galbūt nusileido, o tai jos nebylia kalba reiškė: „Čia jūs rasite ką tik gimusį karalių“. Šventi vyrai su tvirtu ir pastoviu tikėjimu, apimti dvasinio džiaugsmo, įėjo į vargingą namelį, kuris šiuo gimimu tapo šlovingesnis negu ištaigingiausi rūmai visatoje, ir, atradę kūdikį su motina, parpuolę jį pagarbino ir išliejo jam giliausius šlovinimo, dėkojimo ir visiško pasiaukojimo jausmus. Užuot nustebintas vietos skurdumo ir nekarališkos kūdikio išvaizdos, išminčių tikėjimas tik auga ir stiprėja susidūręs su kliūtimis, kurios, žmogiškai kalbant, turėtų jį užgesinti. Šis tikėjimas patraukia jų protą, prasiskverbia pro skurdo, kūdikystės, silpnumo ir nusižeminimo uždangą; jis priverčia juos pulti ant žemės ir jaustis nevertais pakelti akis į šią žvaigždę, į šį Jokūbo Dievą. Regėdami Jį taip pasislėpusį, jie išpažįsta Jį esant vienintelį ir amžinąjį Dievą. Jie pripažįsta begalinį Jo gerumą tampant žmogumi, ir begalinį žmonijos skurdą, kuriam pašalinti prireikė tokio didelio Galybių Viešpaties nusižeminimo.

Šv. Leonas taip kalba apie išminčių tikėjimą ir atsidavimą: „Kai žvaigždė nuvedė juos pagarbinti Jėzaus, jie nerado Jo, įsakinėjančio velniams ar prikeliančio numirusiųjų, grąžinančio regėjimą akliesiems, kalbą nebyliams arba atliekančio kokius nors dieviškus veiksmus. Jie rado tylų kūdikį, globojamą rūpestingos motinos, nerodantį jokio galybės ženklo, tik nusižeminimo stebuklą.“ Kur mes rasime tokį tikėjimą Izraelyje – turiu omenyje, mūsų dienų krikščionių tarpe? Apšviesti tikėjimo, išminčiai suprato, jog Mesijas atėjo ne suteikti mums žemiškų turtų, o susilpninti mūsų meilę jiems ir sutramdyti mūsų puikybę. Jie jau buvo išmokę Kristaus įstatymų ir persismelkę Jo dvasia, o krikščionys dažniausiai būna jai tokie svetimi ir taip atsidavę pasauliui bei jo sugedusiems principams, jog gėdijasi skurdo ir pažeminimo ir nepriima į savo širdį Jėzaus Kristaus nusižeminimo ir kryžiaus. Savo veiksmais tokie krikščionys tarsi šaukia kartu su anais Evangelijos palyginimo žmonėmis: „Mes nenorime, kad šitas mums valdytų.“ (Lk 19, 14) Jų priešingas elgesys parodo, ką jie būtų pagalvoję apie Kristų ir jo kuklų pasirodymą Betliejuje.

Magai, sekdami Rytų papročiu, pagal kurį prie didžių valdovų nesiartinama be dovanų, kaip pagarbos ženklą atnešė Jėzui tai, ką vertingiausio galėjo duoti jų šalis ‒ aukso, smilkalų ir miros. Auksas yra Jo karališkos valdžios pripažinimas, smilkalai ‒ Jo dievystės išpažinimas, o mira ‒ liudijimas, kad Jis tapo žmogumi dėl pasaulio atpirkimo. Bet dar mielesnės dovanos buvo šventi jų sielų jausmai: karšta meilė, išreikšta auksu, atsidavimas, pavaizduotas smilkalais ir besąlygiškas pasiaukojimas, parodytas mira. Dieviškasis karalius, be abejo, gausiai atlygino jiems už jų dosnumą daug tobulesnėmis dvasinėmis Savo malonės dovanomis. Su tokiais pat meilės, šlovinimo, dėkingumo, gailesčio ir nusižeminimo jausmais mes turėtume dažnai ir ypač per šią šventę savo dvasia artintis prie kūdikėlio Jėzaus, leisdami Jam būti mielu mūsų širdžių, prieš tai nuplautų nuoširdžios atgailos ašaromis, valdovu.

Šventiesiems karaliams ruošiantis grįžti į namus, Dievas, matydamas Erodo veidmainystę ir piktus kėslus, ypatingais ženklais pakeitė jų nusistatymą grįžti į Jeruzalę ir pranešti visiems, kur galima rasti dieviškąjį kūdikį. Taigi, iki galo parodydami savo ištikimybę ir padidindami savo sielose pašvenčiamąją malonę, jie negrįžo į Erodo rūmus, bet, palikę savo širdis pas vaikelį Išganytoją, jie išvyko į savo šalis kitu keliu. Panašiai ir mes, jeigu norime išsaugoti mums suteiktąsias malones, turime nuo šios dienos pasiryžti neturėti ryšių su nuodėmingu pasauliu, nesutaikomu Jėzaus Kristaus priešu, bet eiti kitu keliu, tuo, kurį mums nurodo išganingos Evangelijos tiesos. Tvirtai pasitikėdami Jo malone ir nuopelnais, mes saugiai atvyksime į dangiškąją šalį.

Neabejotina, kad šventieji išminčiai visą likusį gyvenimą praleido karštai tarnaudami Dievui. Šv. Jonas Auksaburnis Mato evangelijos komentare sako, kad vėliau Persijoje juos pakrikštijo šv. apaštalas Tomas, ir jie ėmė skelbti Evangeliją. Kalbama, kad valdant pirmiesiems krikščionių imperatoriams jų kūnai buvo perkelti į Konstantinopolį. Iš ten jie buvo pervežti į Milaną. Miesto dominikonų bažnyčioje galima pamatyti vietą, kur jie buvo laikomi. XII a. imperatorius Frydrichas Barbarosa užėmęs Milaną privertė perkelti juos į Kelną Vokietijoje.

Kun. Alban Butler 

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Categories
NUOMONĖS

Tradicinė redemptoristų bendruomenė pasisako prieš homoseksualių “porų” palaiminimą!

Mes turime mylėti nusidėjėlį, ir mes nuoširdžiausiai mylime nusidėjėlius, tačiau turime nekęsti nuodėmės ir laikytis nuolatinio ir nekintamo Bažnyčios mokymo tiek tikėjimo, tiek moralės srityje, – rašė Švenčiausiojo Atpirkėjo sūnų kongregacija.

Švenčiausiojo Atpirkėjo sūnų kongregacija paskelbė pareiškimą, kuriame apgailestauja dėl neseniai paskelbtos Vatikano deklaracijos, suteikiančios kunigams leidimą laiminti homoseksualias “poras”, prieštaraujančios nekintamam Katalikų Bažnyčios mokymui.

“Švenčiausiojo Atpirkėjo sūnų kongregacija palaiko kardinolą Miulerį, Malavio, Kazachstano, Zambijos ir Nigerijos vyskupus, arkivyskupą Vigano, vyskupą Stricklandą ir visus vyskupus, kunigus bei tikinčiuosius, kurie pripažįsta, kad kunigų palaiminimas “nereguliarių santykių” porų ir “homoseksualių porų” palaiminimas prieštarauja katalikų tikėjimui ir moralei; prieštarauja pastarųjų dviejų tūkstančių metų Bažnyčios mokymui; ir jam turime priešintis mes ir visi katalikai”, – gruodžio 22 d. rašė kongregacija po to, kai Vatikanas gruodžio 18 d. paskelbė “Fiducia Supplicans”.

“Turime mylėti nusidėjėlį, ir mes nuoširdžiausiai mylime nusidėjėlius, tačiau turime nekęsti nuodėmės ir laikytis nuolatinio ir nekintamo Bažnyčios mokymo tiek tikėjimo, tiek moralės srityje. Bažnyčioje yra vietos visiems. Jėzus mus visus suvienija su savimi, nuplaudamas mus savo brangiuoju Krauju per Išpažinties sakramentą. Šiuo sakramentu gauname tiesos ir gailestingumo, taikos ir tikros meilės palaiminimą”, – pridūrė susirinkusieji.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Kitas episkopatas prieš “Fiducia supplicans”. Angolos vyskupai uždraudė laiminti homoseksualus!

Angolos bei San Tomė ir Prinsipės vyskupų konferencija (CEAST) išreiškė “sumišimą” dėl 2023 m. gruodžio 18 d. Vatikano Tikėjimo doktrinos dikasterijos paskelbtos deklaracijos “Fiducia supplicans” dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės. Ji patikslino, kad šis dokumentas nebus įgyvendinamas šiose šalyse dėl tos pačios lyties porų palaiminimo.

CEAST vyskupai paaiškino, kad jie nepritaria “Fiducia supplicans” įvestiems neformaliems palaiminimams homoseksualioms poroms, ir paskelbė, kad jie nebus teikiami nė vienoje iš šių šalių.

“Toks veiksmas sukeltų didžiulį skandalą ir sumaištį tarp tikinčiųjų. Neformalūs palaiminimai nereguliarioms tos pačios lyties poroms (…) mūsų kultūriniame ir bažnytiniame kontekste sukeltų didžiulį skandalą ir sumaištį tarp tikinčiųjų. Būtent dėl šios priežasties nusprendėme, kad tai neturėtų būti vykdoma Angoloje ir San Tomė ir Prinsipėje”. – nurodė vyskupai išplatintame pareiškime.

Pasak buvusių Portugalijos kolonijų hierarchų, užuot “laiminę tos pačios lyties poras”, jie rekomenduoja vietos kunigams homoseksualų atžvilgiu taikyti Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos 2021 m. vasario 22 d. pateiktą atsakymą šiuo klausimu. Laiške, pridūrė jie, yra raginimas “su pastoracine meile lydėti šiose sudėtingose situacijose gyvenančius tikinčiuosius”. 2021 m. Susirinkimo dokumente Vokietijos vyskupams uždrausta teikti tokius palaiminimus, nes “Bažnyčiai neleidžiama prašyti Dievo palaiminti nuodėmę”.

Fiducia supplicans – tai 2023 m. gruodį paskelbtas Tikėjimo mokymo ir tikėjimo dikasterijos dokumentas, leidžiantis laiminti nereguliarius santykius turinčių žmonių ir tos pačios lyties asmenų poras. Kritikai atkreipia dėmesį, kad nors dokumentas neįveda doktrininių pakeitimų, jis atveria galimybę patvirtinti kvazi-ritualines palaiminimų formules, dėl kurių ateityje Katalikų Bažnyčia gali palaiminti nereguliariose situacijose esančias poras ir homoseksualias poras liturgijos kontekste, t. y. tiesiogiai patvirtinti Dievo įstatymui prieštaraujančias sąjungas.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Žiniasklaida: per Pranciškaus gimtadienį žaibas trenkė į šventojo Petro statulą. Įspėjimas dėl “Fiducia Supplicans”?

Gruodžio 17 d., Jorge Mario Bergoglio gimtadienio dieną, žaibas trenkė į šventojo Petro statulą ant bažnyčios Argentinos sostinėje Buenos Airėse, kur Bergoglio daug metų buvo arkivyskupas, pranešė Lotynų Amerikos žiniasklaida. 

Nuo smūgio statula neteko aureolės ir raktų. Kitą dieną Pranciškus pasirašė deklaraciją Fiducia supplicans, įvedančią palaiminimus tos pačios lyties poroms.

Žinią apie Šventojo Petro statulos sunaikinimą pranešė Kolumbijos radijas “Rosa Mistica”, paskelbdamas nuotrauką. Teigiama, kad nuotrauką radijui atsiuntė argentinietis kunigas Justo Lo Feudo.

Buvo teigiama, kad žaibas trenkė į šventojo Petro statulą Buenos Airėse esančioje Rožinio Dievo Motinos šventovėje (Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás).

Šioje bažnyčioje yra Dievo Motinos statula, siejama su privačiais apsireiškimais, kuriuos 2016 m. šios vietos vyskupas pripažino antgamtiniais.

Iš pradžių statula turėjo aureolę, o Petras dešinėje rankoje laikė raktą, kairėje – pastoralą. Kaip matyti iš nuotraukos, po smūgio nei aureolės, nei rakto nėra. Raktai buvo nuplėšti kartu su dešine ranka.

Įvykį komentavę interneto vartotojai priminė, kad žaibas į Šventojo Petro bazilikos kupolą trenkė tą pačią naktį, kai popiežius Benediktas XVI paskelbė apie ketinimą atsistatydinti iš pareigų.

Šventovės vadovybė šio klausimo nesureikšmino. Jos nepranešė apie įvykį savo žiniasklaidoje, o pasak tinklaraštininko Ronaldo L. Conte’o, katalikų teologo ir biblisto, jie neatsakė į pateiktus klausimus šiuo klausimu.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Kenijos vyskupas uždraudė laiminti tos pačios lyties “poras”!

“Draudžiu visiems Wote katalikų vyskupijos kunigams laiminti nereguliarias poras arba tos pačios lyties poras”, – rašė Paul Kariuki Njiru, pirmasis naujai įsteigtos Wote vyskupijos Kenijoje vyskupas.

Wote, Kenija (LifeSiteNews) – Paul Kariuki Njiru, pirmasis naujai sukurtos Wote vyskupijos Kenijoje vyskupas, uždraudė visiems savo vyskupijos dvasininkams laiminti tos pačios lyties “poras” ir paragino katalikus “visiškai atmesti” neseniai priimtą Vatikano dokumentą, kuriame pritariama tokiems palaiminimams.

“Tikėjimo doktrinos dikasterijos deklaraciją “FIDUCIA SUPPLICANS” reikia visiškai atmesti, o mes ištikimai laikomės Evangelijos mokymo ir katalikų tradicijos mokymo apie santuoką ir lytiškumą”, – gruodžio 27 d. laiške sakė Kariuki.

“Kadangi šis pareiškimas visiškai prieštarauja tam, ką pats popiežius Pranciškus 2021 m. patvirtino dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų – kurios jokiu būdu negali būti laiminamos, nes Bažnyčia negali prašyti Dievo palaiminti nuodėmės – šiuo pareiškimu uždraudžiu visiems Wote katalikų vyskupijos kunigams laiminti nereguliarias poras arba tos pačios lyties asmenų poras”, – pridūrė Kariuki.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Kardinolas Mülleris: Europoje, Kanadoje ar JAV Jėzus šiandien sėdėtų kalėjime!

Šiandien Jėzus būtų kalėjime, nes kalbėjo tiesą apie vyro ir moters santuoką, – sakė kardinolas Gerhardas Miuleris (Gerhard Müller).

Buvęs Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Ludwigas Mülleris davė interviu GBNews, kuriame, be kita ko, kalbėjo apie išsigimusią laisvės sampratą.

– Tikiu, kad Jėzus šiandien nebūtų pasmerktas vien dėl to, kad sakė esąs Mesijas. Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Europos šalyse jis būtų įkalintas už tai, kad kalbėjo apie vyro ir moters santuokos tiesą, – sakė violetinis kunigas.

Kardinolas taip pat komentavo sankcijas, kurios palietė kardinolą Raymondą Leo Burke’ą. Jis paragino popiežių būti pagarbesnį Bažnyčios vidaus diskusijose. Šventasis Tėvas turėtų kitus ganytojus laikyti savo broliais. Pasak kardinolo Miulerio, kardinolo Raymondo Burke’o, netekusio Romos buto ir Vatikano algos, nubaudimas prieštarauja Bažnyčios vertybėms.

– Vadinti [kritikus] popiežiaus priešais rodo nekrikščionišką dvasią, – sakė jis. – Popiežiaus padėtį Bažnyčioje lemia ne ideologija, pabrėžė jis.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Popiežiaus patarėjas, svarbiausias Afrikos kardinolas: “Fiducia supplicans” sukėlė šoką ir susierzinimą!

Kinšasos (Kongas) arkivyskupas ir popiežiaus Pranciškaus patarėjas kardinolas Firdolinas Ambongo laukia paaiškinimų dėl Tikėjimo doktrinos dikasterijos doktrininės deklaracijos “Fiducia supplicans”, leidžiančios laiminti homoseksualias poras. Apie tai purpuratas kalbėjo interviu Vatikano radijui.

Kardinolas Fridolinas Ambongo yra elitinės Kardinolų tarybos, kuri pataria popiežiui Pranciškui, narys. Paskelbus doktrininę deklaraciją Fiducia supplicans, kardinolas Ambongo paragino visą Afriką parengti bendrą dokumentą, paaiškinantį šią deklaraciją. Kardinolas Ambongo yra Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SECAM) pirmininkas.

– Iškart po šio dokumento paskelbimo pasipylė įnirtinga, nusivylusi mūsų tikinčiųjų reakcija. Aš pats gavau daugybę tikinčiųjų žinučių, kuriose buvo klausiama, ar gali būti tiesa, kad šį dokumentą pasirašė Jo Šventenybė. Iš tiesų buvo daug, labai daug įsiūčio. Būdamas Afrikos vyskupų tarybos SECAM pirmininkas, iškart pastebėjau, kad įvairios vyskupų konferencijos ėmė skelbti paaiškinimus šiuo klausimu. Viskas vyko ta pačia kryptimi – dokumento atmetimo link”, – sakė jis. Todėl, pridūrė jis, pasiūlė parengti bendrą visos Afrikos aiškinimą.

Pasak kardinolo, teologiniu požiūriu dokumentui negalima nieko priekaištauti. Visiškai kitaip yra iš pastoracinės perspektyvos. “Žvelgiant iš tokios perspektyvos, dokumentas sukėlė daug nesusipratimų, nesusikalbėjimo ir šoko tarp tikinčiųjų”,- sakė jis.

Jis pridūrė, kad tikisi, jog netrukus galės pasikalbėti su atsakingais žmonėmis Romoje, kad galėtų gauti atitinkamus paaiškinimus.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Peru vyskupas López-Brea: tos pačios lyties porų palaiminimas prieštarauja Apreiškimui!

Peru vyskupas Rafaelis Escudero López-Brea paskelbė pareiškimą dėl Tikėjimo mokymo dikasterijos doktrininės deklaracijos “Fiducia supplicans”. Hierarchas uždraudė laiminti vadinamąsias nereguliarias ir homoseksualias poras, nurodydamas, kad tokie palaiminimai “tiesiogiai ir rimtai prieštarauja Dievo apreiškimui ir nepertraukiamai Katalikų Bažnyčios doktrinai bei praktikai”. Vyskupo įsakymas buvo pasirašytas 2024 m. sausio 2 d.

Vyskupas López-Brea nuo 2007 m. yra Moyobambos (Peru) teritorinis prelatas. Jis gimė 1962 m. Savo laišką jis adresavo prelatūros kunigams ir pasauliečiams. Vyskupas rašė, kad paskelbus Fiducia supplicans, jis kelias dienas skyrė maldai ir apmąstymams, norėdamas gerai parengti savo pareiškimą.

Vyskupas rašė, kad Fiducia supplicans įveda vadinamųjų nereguliariųjų porų ir tos pačios lyties porų palaiminimą, kartu – labai painiai – sakydamas, kad jų statusas nėra oficialiai patvirtintas. “Šis dokumentas kenkia Bažnyčios vienybei, nes tokie palaiminimai tiesiogiai ir rimtai prieštarauja Dievo apreiškimui ir nepertraukiamai Katalikų Bažnyčios tradicijai bei praktikai, įskaitant neseniai paskelbtą popiežiaus Pranciškaus magisteriumą”, – pažymėjo jis.

Hierarchas pažymėjo, kad deklaracijoje nėra jokių nuorodų į ankstesnį Bažnyčios mokymą. Jis priminė, kad dar 2021 m. Tikėjimo mokymo kongregacija aiškiai pasakė, kad Bažnyčia neturi ir negali turėti teisės laiminti homoseksualių asmenų sąjungų.

“Netaisyklingose situacijose esančių porų ir tos pačios lyties porų laiminimas yra sunkus piktnaudžiavimas šventuoju Dievo vardu”, – rašė jis, pabrėždamas, kad vis dėlto kalbama apie objektyviai nuodėmingus santykius – svetimavimą arba pagrįstus homoseksualiais veiksmais.

Jis priminė, kad pagal Bažnyčios mokymą, išreikštą, pavyzdžiui, Katekizme, homoseksualūs aktai yra netvarkingi ir prieštarauja prigimtiniam įstatymui. “Dievas niekada nepalaimina nuodėmės. Dievas neprieštarauja pats sau. Dievas mums nemeluoja. Todėl Dievas, kuris visada besąlygiškai myli nusidėjėlį, siekia, kad nusidėjėlis atgailautų, atsiverstų ir gyventų”. – rašė Peru vyskupas.

Hierarchas taip pat atkreipė dėmesį į “Fiducia supplicans” autoriaus kardinolo Victoro Manuelio Fernándezo idėją dėl naujos palaiminimo rūšies, vadinamojo pastoracinio palaiminimo, įvedimo. Vyskupas teigė, kad tai yra klaidinantis teiginys, nes kiekvienas palaiminimas yra to paties pobūdžio, nesvarbu, ar jis būtų teikiamas viešai liturgijoje, ar tarsi privačiai už liturgijos ribų. Logiškai neįmanoma atskirti vieno nuo kito.

Hierarchas pažymėjo, kad deklaracijoje nėra jokių nuorodų į ankstesnį Bažnyčios mokymą. Jis priminė, kad dar 2021 m. Tikėjimo mokymo kongregacija aiškiai pasakė, kad Bažnyčia neturi ir negali turėti teisės laiminti homoseksualių asmenų sąjungų.

“Netaisyklingose situacijose esančių porų ir tos pačios lyties porų laiminimas yra sunkus piktnaudžiavimas šventuoju Dievo vardu”, – rašė jis, pabrėždamas, kad vis dėlto kalbama apie objektyviai nuodėmingus santykius – svetimavimą arba pagrįstus homoseksualiais veiksmais.

Jis priminė, kad pagal Bažnyčios mokymą, išreikštą, pavyzdžiui, Katekizme, homoseksualūs aktai yra netvarkingi ir prieštarauja prigimtiniam įstatymui. “Dievas niekada nepalaimina nuodėmės. Dievas neprieštarauja pats sau. Dievas mums nemeluoja. Todėl Dievas, kuris visada besąlygiškai myli nusidėjėlį, siekia, kad nusidėjėlis atgailautų, atsiverstų ir gyventų”. – rašė Peru vyskupas.

Hierarchas taip pat atkreipė dėmesį į “Fiducia supplicans” autoriaus kardinolo Victoro Manuelio Fernándezo idėją dėl naujos palaiminimo rūšies, vadinamojo pastoracinio palaiminimo, įvedimo. Vyskupas teigė, kad tai yra klaidinantis teiginys, nes kiekvienas palaiminimas yra to paties pobūdžio, nesvarbu, ar jis būtų teikiamas viešai liturgijoje, ar tarsi privačiai už liturgijos ribų. Logiškai neįmanoma atskirti vieno nuo kito.

Jis priminė, kad palaiminimų problema kyla dėl to, kad ilgą laiką kai kurie vyskupai ir kunigai laimino nuodėmingus santykius, taip “darydami baisią šventvagystę”.

Galiausiai hierarchas pareiškė, kad Bažnyčia visada laimino ir tebegali laiminti vienišus žmones, net jei jie yra nusidėjėliai, tačiau niekada negali laiminti nuodėmingų santykių. Nusidėjėlius reikia kviesti atsiversti, kiekvienam siūlant šventąją išpažintį, o atsivertus – atleidimą ir šventąją Komuniją.

“Savo vyskupo šventimų dieną iškilmingai prisiekiau “grynai ir sąžiningai saugoti tikėjimo depozitą pagal Tradiciją, Bažnyčioje išsaugotą visada ir visur nuo apaštalų laikų”. Atsižvelgdamas į tai, įspėju Moyobambos prelatūros kunigus jokia forma neteikti palaiminimų nereguliarioms poroms ar homoseksualioms poroms”, – rašė jis.

Galiausiai jis paragino kunigus ir pasauliečius išlaikyti sūnišką vienybę su popiežiumi Pranciškumi, jo pirmtakais ir įpėdiniais.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
NUOMONĖS

Taip veikia “Fiducia supplicans”. Buvęs Naujojo Džersio gubernatorius pritaria homosantuokoms, nes “Bažnyčia keičiasi!

Krisas Kristis (Chris Christie), respublikonų kandidatas į prezidentus ir buvęs Naujojo Džersio gubernatorius, remdamas vadinamąsias homoseksualų santuokas, remiasi popiežiumi Pranciškumi.

Christie formaliai yra katalikas; viešame pareiškime jis teigė, kad nors anksčiau kritiškai vertino vadinamąsias homoseksualų santuokas, tačiau, paveiktas jaunų žmonių, pakeitė nuomonę. Dabar jis rėmėsi Šventojo Sosto dokumentu Fiducia supplicans, kuriame pristatoma homoseksualių porų palaiminimo galimybė.

– Popiežius Pranciškus leidžia laiminti vienalytes poras. Netgi Bažnyčia keičiasi, – sakė Christie per kalbą Naujajame Hampšyre. – Visuomenė pasikeitė. Šiandien žmonės priima kitokius dalykus nei tada, kai aš buvau jaunas, – pridūrė jis. – Aš nebeturiu tam jokių prieštaravimų. Manau, kad mane įtikino, – pabrėžė jis.

Chrisas Christie Naujojo Džersio gubernatoriumi buvo 2010-2018 m.; prieš tai, 2002-2008 m., jis buvo valstijos generalinis prokuroras.

Nuo 2013 m. daugelis liberalių katalikų, pasisakydami už LGBT judėjimą, remiasi popiežiumi Pranciškumi. Iki šiol jie galėjo remtis tik įvairiais “lėktuvo” pareiškimais. Dabar tai pasikeitė; Tikėjimo doktrinos dikasterijos dokumentą Fiducia supplicans progresyvieji sluoksniai sveikino kaip aiškų paramos homoseksualams gestą ir žingsnį link sodomijos pripažinimo.

JŠ pagal www.lifesitenews.com