Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kardinolas Mülleris: Europoje, Kanadoje ar JAV Jėzus šiandien sėdėtų kalėjime!

Šiandien Jėzus būtų kalėjime, nes kalbėjo tiesą apie vyro ir moters santuoką, – sakė kardinolas Gerhardas Miuleris (Gerhard Müller).

Buvęs Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Ludwigas Mülleris davė interviu GBNews, kuriame, be kita ko, kalbėjo apie išsigimusią laisvės sampratą.

– Tikiu, kad Jėzus šiandien nebūtų pasmerktas vien dėl to, kad sakė esąs Mesijas. Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Europos šalyse jis būtų įkalintas už tai, kad kalbėjo apie vyro ir moters santuokos tiesą, – sakė violetinis kunigas.

Kardinolas taip pat komentavo sankcijas, kurios palietė kardinolą Raymondą Leo Burke’ą. Jis paragino popiežių būti pagarbesnį Bažnyčios vidaus diskusijose. Šventasis Tėvas turėtų kitus ganytojus laikyti savo broliais. Pasak kardinolo Miulerio, kardinolo Raymondo Burke’o, netekusio Romos buto ir Vatikano algos, nubaudimas prieštarauja Bažnyčios vertybėms.

– Vadinti [kritikus] popiežiaus priešais rodo nekrikščionišką dvasią, – sakė jis. – Popiežiaus padėtį Bažnyčioje lemia ne ideologija, pabrėžė jis.

JŠ pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020