Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Jei bent vieną dieną nebūtų daroma nuodėmių prieš gimusią gyvybę, Dievas mainais už tai suteiktų pasauliui taiką ir nutrauktų visus karus!

Skirtingai nei Lenkijoje, Lietuvoje užsimezgusios gyvybės gynimo klausimas praktiškai neegzistuoja. Išskyrus vieną bandymą, kurį prieš dešimtmetį atliko Lietuvos lenkų rinkimų akcija, šiandien nematome nė vieno politiko, ginančio pradėtų vaikų gyvybę.

Dievas savo gailestingumu ir teisingumu baudžia tautas, darančias nuodėmes, kurios šaukiasi Dangaus keršto. Apie tai kalbėjo ir šventasis tėvas Pijus iš Pietrelčinos:

I. “Tokios baisios nuodėmės reikia bijoti. “Kai žmonija praras abortų baimę, tai bus pati blogiausia diena žmonijai. Abortas yra ne tik žmogžudystė, bet ir savižudybė. Taip, žmonijos savižudybė. Galėsite tai suprasti, kai pamatysite žemę, apgyvendintą senais žmonėmis, ištuštėjusią nuo vaikų. Ištuštėjusią kaip dykuma”.

II. Abortų, kuriuos jis vadino “bjauriu nusikaltimu” ir “kūdikių žudymu”, akivaizdoje jis buvo bekompromisis. Kartą jis pasakė: “Jei bent vieną dieną nebūtų daroma nuodėmių prieš gimusią gyvybę, Dievas mainais už tai suteiktų pasauliui taiką ir nutrauktų visus karus”.

III. Per vienos moters, kuri leido nužudyti savo įsčiose esantį kūdikį, išpažintį šventasis tėvas Pijus paklausė: “Ar supranti, kam leidai žūti? “Ne, nežinau, tėve.” “Tas berniukas, kuris turėjo išeiti iš tavo įsčių, turėjo pašaukimą tapti šventojo Petro įpėdiniu”.

IV. Čia prieiname prie esmės, kas yra abortas. Tai ne tik nusikaltimas žmonijai, nusikaltimas, kuris yra žiaurus ir šaukiasi Dangaus keršto, bet ir nusikaltimas Dievo planui, nes kiekvienas žmogus yra kažkam pašauktas. Tik pagalvokite, kiek potencialių kareivių, kepėjų, mūrininkų, architektų, gydytojų, slaugytojų, gaisrininkų, kunigų, vienuolių ir dar ilgai būtų galima tęsti…. kiek jų buvo nužudyta atliekant abortą?

Viešpats Dievas sukūrė žmogų savo išorinei garbei, sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, sukūrė žmogų, kad jis atspindėtų konkrečias Dievo tobulybes. Šiame kontekste pagalvokite, kaip labai aborto nuodėmė įžeidžia Viešpatį Dievą.

Melskimės ir raginkime Lietuvos politikus pradėti ginti žmogaus gyvybę nuo pat prasidėjimo, kad Lietuva nesulauktų baisios Dievo bausmės už abortų nuodėmę.

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020