Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kenijos vyskupas uždraudė laiminti tos pačios lyties “poras”!

“Draudžiu visiems Wote katalikų vyskupijos kunigams laiminti nereguliarias poras arba tos pačios lyties poras”, – rašė Paul Kariuki Njiru, pirmasis naujai įsteigtos Wote vyskupijos Kenijoje vyskupas.

Wote, Kenija (LifeSiteNews) – Paul Kariuki Njiru, pirmasis naujai sukurtos Wote vyskupijos Kenijoje vyskupas, uždraudė visiems savo vyskupijos dvasininkams laiminti tos pačios lyties “poras” ir paragino katalikus “visiškai atmesti” neseniai priimtą Vatikano dokumentą, kuriame pritariama tokiems palaiminimams.

“Tikėjimo doktrinos dikasterijos deklaraciją “FIDUCIA SUPPLICANS” reikia visiškai atmesti, o mes ištikimai laikomės Evangelijos mokymo ir katalikų tradicijos mokymo apie santuoką ir lytiškumą”, – gruodžio 27 d. laiške sakė Kariuki.

“Kadangi šis pareiškimas visiškai prieštarauja tam, ką pats popiežius Pranciškus 2021 m. patvirtino dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų – kurios jokiu būdu negali būti laiminamos, nes Bažnyčia negali prašyti Dievo palaiminti nuodėmės – šiuo pareiškimu uždraudžiu visiems Wote katalikų vyskupijos kunigams laiminti nereguliarias poras arba tos pačios lyties asmenų poras”, – pridūrė Kariuki.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020