Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kun. E. Naujokaitis: Kai kunigas „spontaniškai“ laimina žmones, tai yra liturginis veiksmas!

Kun. Edmundas Naujokaitis (FSSPX): „Spontaniški, paprasti, pastoraciniai, neliturginiai“ – tai įvairūs apibūdinimai, bet aišku, kad bet koks laiminimas, kuriame yra išoriniai gestai (pvz., žegnojimas, rankų uždėjimas) ir kokie nors žodžiai, yra apeiga.

Ji nėra fiksuota liturginėse knygose, bet vis tiek religinė apeiga, Dievo malonės šaukimosi tiems konkretiems asmenims aktas. Tad dabar kunigai prisigalvos savo kvazi-ritualų ir tekstų ir jais kaip kas norės laimins.

Kaip jau pastebėjo kai kurie užsienio autoriai, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į deklaracijoje vartojamą kalbą, kuri iškraipo katalikišką palaiminimų supratimą, kuomet sakoma, pavyzdžiui: „Iš grynai liturginio žiūros taško“. Tačiau neturėtų būti jokio atskyrimo tarp liturgijos ir gyvenimo. Kai kunigas „spontaniškai“ laimina žmones ar daiktus, tai yra liturginis veiksmas, net jeigu jis nėra apibrėžtas Bažnyčios rubrikose. Liturgija yra viešas Dievo garbinimas, į kurį įeina ir veiksmas, kuomet kunigas laimina žmogų, daiktą ar porą. Deklaracija tarsi siekia išardyti liturgijos ir gyvenimo vienovę, paversdama liturgiją tik kažkuo, ką darome Bažnyčioje ir kitais specifiniais atvejais, tik mirusia raide vietoje to, kas teikia mums gyvybę.

Be to, pagal katalikišką supratimą, laiminama tai, kas yra gera ar turi esminį gerumo aspektą. Pvz., kunigas laimina penitentą prieš išpažintį, nors jis dar nusidėjėlis, kad Dievas jam duotų gailesčio malonę. Galima laiminti pagonį ar eretiką, kad jis atsiverstų, jei jis rodo gerą valią. Analogiškai galima laiminti pavienį homoseksualą, jei jis atgailauja, nori taisytis. Bet čia kalbama apie porų, sąjungų, kurios ateina kaip tokios su valia toliau likti toje poroje, laiminimą. Tad aišku, kad atliekama religinė apeiga ir ji laimina tai, kas savaime amoralu. Kai laiminama pora, laiminami ne tik pavieniai asmenys, bet ir juos jungiantis santykis. Tačiau negali būti atpirkta tai, kas pačia savo esme yra bloga ir kelia papiktinimą.

Be to, tai genderizmo politinės ideologijos manifestacija, ir tam pirmiausia bus naudojama, nes daugumai homoseksualų iš tikrųjų visai nerūpi visokie laiminimai.“

JŠ pagal Katalikų Tradicija

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020