Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Abortai, “Partnerystė” ir Stambulo konvencija – lakmuso popierėliai politikams. Už ką katalikas negali balsuoti?

Artėja Lietuvos prezidento rinkimai. Jau turime paskirtus kandidatus šiuose rinkimuose, kurių yra 8. Katalikas negali balsuoti už asmenį, kuris remia ir skleidžia viešą nuodėmę, tarp kurių yra ir nuodėmių, šaukiančių Dangaus keršto.

Pasak tradicinio katalikų katekizmo, tokių yra keturios:

Nuodėmės, kurios šaukiasi Dangaus keršto, yra šios:

a) sąmoningas nekalto žmogaus nužudymas;

b) sodomijos nuodėmė;

c) beturčių, našlių ir našlaičių skriaudimas;

d) atlyginimo nemokėjimas nekaltiems tarnams ir samdiniams.

Iš tų, kurias Lietuvoje matome viešai ir kurios šaukiasi Dangaus keršto, yra šios:

1. abortai
2. grėsmė ratifikuoti Stambulo konvenciją
3. grėsmė įteisinti vadinamąją “partnerystę”

Kandidatų pažiūrų nesuderinamumas su katalikų doktrina bent vienu klausimu diskvalifikuoja tokį kandidatą kataliko rinkėjo akyse. Į šiuos klausimus žvelgiame labai griežtai, nepaisydami iškraipytų vertimų.

Abortų klausimu tik reikalavimą uždrausti abortus laikome suderinamu su Katalikų Bažnyčios katekizmu.

Jei neigiama nuomonė bent vienu iš įvardytų klausimų diskvalifikuoja kandidatą, mes nenagrinėjome atitinkamo kandidato nuomonės kitais klausimais, nes tai nekeičia mūsų požiūrio, kad katalikas neturi balsuoti už tokį kandidatą.

Gitanas Nausėda apie abortus:

“Padaryčiau viską, kad būtų kiek galima mažiau tokių atvejų, kuomet moteris ryžtasi nutraukti kūdikio gyvybę, bet abortų draudimui aš nepritariu.“

Ingrida Šimonytė apie abortus:

Abortų draudimui nepritarčiau. Manau, kad tai moteriai yra labai sunkus moralinis pasirinkimas, bet mūsų, kaip visuomenės, pareiga yra padaryti taip, kad moteriai nereikėtų daryti tokių pasirinkimų. Draudimas yra paprasčiausias pasirinkimas, bet klausimas, ar draudimas sprendžia tas problemas, kurias mes norime spręsti.”

Andrius Mazuronis apie abortus:

“…ne draudimais turėtų būtų reguliuojamas abortų skaičius, o investuojant į jaunimo lytinį švietimą, šeimų informavimą šeimos planavimo klausimais, skatinant kontracepcijos prieinamumą.”

Eduardus Vaitkus apie abortus:

“Aš būsiu tos pozicijos, kad moteris turi teisę į savo kūną…ir tokiu atveju, kad moteris turi teisę nuspręsti atlikti abortą.” (nuo 59:00 min. – red.)

Neradome Dainiaus Žalimo pasisakymo apie abortus, tačiau jis ne kartą yra pasisakęs vadinamosios “civilinės partnerystės” tema, pavyzdžiui, čia:

Partnerystės įstatymas reikalingas tam, kad būtų įgyvendintas žmonių lygiateisiškumas, kad visos šeimos, visi vaikai, augantys visose šeimose, būtų traktuojami lygiai.

Taip pat neradome Giedrimo Jeglinsko pasisakymų apie abortus, tačiau jis teigiamai pasisakė apie “civilinę partnerystę”:

“Ar pritariate partnerystės įstatymui? Priklauso nuo įstatymo, bet iš principo taip.” (nuo 23:19 min. – red.)

Remigijus Žemaitaitis, atrodo, turi nepatvirtintas pažiūras, nes, nepaisant to, kad pasitaikė pasisakyti prieš tos pačios lyties asmenų partnerystę, kartu su A. Zuoku ir A. Paulausku vieną kartą pareiškė, kad ji yra:

Už homoseksualų partnerystę, bet ne už santuoką.”

Lieka tik Ignas Vėgėlė. Stambulo konvencijos ir “partnerystės” klausimais p. Igno pozicija yra pagirtina:

Ignas Vėgėlė ragina Gitaną Nausėdą atšaukti dekretą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo

Deja, neradome jokio p. Igno pareiškimo dėl jo požiūrio į abortus. Šį klausimą uždavėme komentaruose, jo “Facebook” profilyje, deja, atsakymo kol kas negavome. Todėl prašome visų mūsų rėmėjų užduoti šį klausimą ponui Ignui. Nes be atsakymo į šį klausimą tikras katalikas negali galutinai apsispręsti, už ką galėtų balsuoti.

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020