Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Nyderlandų primas: nepritariame LGBT porų palaiminimui!

Šventoji Dvasia veikia Bažnyčioje, todėl galima būti ramiems dėl ateities. Dauguma vyskupų atmeta su Evangelija nesuderinamus pokyčius. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie homoseksualių porų palaiminimą, – Nyderlandų primas kardinolas Vilemas Eikas (Willem Eijk).

Nyderlandų primas atkreipė dėmesį, kad didelė dalis pasaulio vyskupų atmetė doktrininėje deklaracijoje Fiducia supplicans siūlomą homoseksualių porų palaiminimą.

– Dokumente, deklaracijoje Fiducia supplicans, kalbama apie nereguliarių porų, pavyzdžiui, vienalyčių porų, palaiminimą. Šią deklaraciją komentavo daugelis Afrikos, Rytų Europos vyskupų konferencijų, taip pat Nyderlandų vyskupų konferencija. Olandijos tik pareiškė, kad visada galima laiminti, melstis už nusidėjėlį, Bažnyčioje tai nėra naujiena, mes visada tai darėme. Tačiau priklauso nuo to, ko iš to tikimasi. Siūlome melstis, kad šis žmogus atrastų objektyvią Dievo valią savo asmeniniam gyvenimui ir galėtų jame augti”, – sakė kardinolas.

– Nieko nepasakėme apie porų palaiminimą, tai palikome nuošalyje. Tačiau manau, kad kai kalbame apie maldą už konkretų asmenį, kad jis atrastų tikrąją, objektyvią Dievo valią savo gyvenimui, tai reiškia, kad jis atrastų, kaip Dievas nori, kad jis gyventų – pagal tai, kaip Jis jį sukūrė ir kaip sukūrė santuoką. Taigi manau, kad tai, žinoma, objektyviai reiškia, kokia yra mūsų pozicija dėl porų palaiminimo”, – pridūrė jis.

Kaip jis paaiškino, olandai nerimauja, kad poros palaiminimas būtų suprastas kaip pritarimas jų santykiams.

– Mūsų šalyje homoseksualų sąjungos jau buvo įteisintos 2001 m. Mes buvome pirmoji šalis visame pasaulyje, kuri tai padarė, ir kaip Olandijos vyskupai esame susirūpinę, kad šių porų palaiminimas gali būti suprastas kaip jų homoseksualių santykių palaiminimas. Buvome susirūpinę, kad Bažnyčia leis palaiminti tos pačios lyties asmenų sąjungas. Dėl šios priežasties pasakėme: nekalbėsime apie tos pačios lyties porų palaiminimą, tačiau kai sakome, kad galima melstis už asmenį, kad jis rastų, atrastų objektyvią Dievo valią savo gyvenime, tai akivaizdžiai rodo mūsų ketinimus”, – sakė jis.

Paklaustas apie situaciją pasaulyje sinodo proceso kontekste, jis pažymėjo, kad dauguma vyskupų atmeta nekatalikiškus pokyčius.

– Užtenka pažvelgti į šių metų spalį vykusį vyskupų sinodą, ir susipažinę su išvadomis pamatysite, kad dauguma pasaulio vyskupų nepripažįsta nuomonių, kurios neatitinka tradicinės Bažnyčios doktrinos. Esu nuramintas. Šventoji Dvasia ir šiandien aktyviai veikia Bažnyčioje”, – teigė jis.

Nyderlandų primas taip pat buvo paklaustas apie lyčių ideologiją.

– Kaip katalikai turime žinoti, kad lyčių teorija ne visada atitinka Bažnyčios doktriną, sakė jis. – Problema iškyla, kai kalbame apie toliaregiškiausią gender teoriją, kuri teigia, kad galima visiškai atskirti socialinį vyro ir žmonos, vyro ir moters vaidmenį nuo biologinės lyties. Tai neatitinka Bažnyčios tradicijos, nes tai reiškia, kad galima gyventi kaip homoseksualui, lesbietei, transseksualui, transseksualui, nebinariniam asmeniui – tai yra jūsų pasirinkimas, galite pasirinkti savo lytinę tapatybę, kuri nepriklauso nuo biologinės lyties. O tai neįmanoma pagal Bažnyčios mokymą”, – pabrėžė jis. Kaip paaiškino kardinolas, žmogus yra sielos ir kūno junginys, o tai reiškia, kad neįmanoma visiškai atskirti savo socialinio vaidmens nuo biologinės lyties.

Toliau kardinolas kalbėjo apie kontracepciją, atsižvelgdamas į Popiežiškosios gyvybės akademijos idėjas paskelbti ją kartais leistina. Kaip jis pabrėžė, kontracepcijos nedorumas yra de facto neklystantis mokymas.

– Bažnyčios mokymas apie kontracepciją niekada nepasikeis, tai neįmanoma. Tai Bažnyčios tradicijoje įtvirtinta doktrina. Tiesa, dogmos apie kontracepciją niekada nebuvo, tačiau kai tam tikros doktrinos kategoriškai mokoma ilgą laiką – pavyzdžiui, teigiama, kad kontracepcija savaime yra blogis, – tai rodo, kad ši doktrina nekinta. Taigi autentiškas Magisteriumas, kuris nėra dogma, gali būti lygiai taip pat nekintantis. Taip yra ir kontracepcijos atveju”, – sakė jis.

www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020