Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

“Niekada nepalikite Bažnyčios”, – vyskupas Stricklandas rašo laišką tikintiesiems

Popiežiaus Pranciškaus represuotas vyskupas Josephas Stricklandas kreipėsi pastoraciniu laišku į tikinčiuosius, kurių globą iš jo atėmė dabartinis popiežius. Atėjo metas, kad visa, kas dabar uždengta, būtų atidengta, ir visa, kas dabar paslėpta, taptų aišku… – rašoma jame.

Savo laiške buvęs Tylerio vyskupijos (Teksaso valstija) ordinaras aprašo nepagrįstas Vatikano represijas jo atžvilgiu. Per susitikimą su popiežiaus nuncijumi jam buvo perskaitytas atleidimo priežasčių sąrašas, tačiau jokio oficialaus dokumento, konstatuojančio jo nušalinimą, jis taip ir negavo. Nepaisant daugkartinių prašymų, jam net nebuvo leista susipažinti su susitikimo metu perskaitytu priežasčių sąrašu.

Man perskaitytose priežastyse nebuvo paminėtos administracinės problemos ar netinkamas vyskupijos valdymas kaip mano pašalinimo priežastis, pabrėžia hierarchas. – Atrodo, kad nurodytos priežastys daugiausia buvo susijusios su tuo, kad skelbiu mūsų katalikų tikėjimo tiesą, ir su mano perspėjimais dėl visko, kas kelia grėsmę šiai tiesai (įskaitant Sinode dėl sinodalumo iškeltus klausimus), pranešė jis.

Tarp popiežiaus Pranciškaus vardu pateiktų priežasčių buvo ir tokiais atvejais pareigingas kaltinimas, kad vyskupas Stricklandas “neina koja kojon su savo broliais vyskupais”.

Tariamos vienybės su vyskupais trūkumas esą pasireiškė, be kita ko, tuo, kad hierarchas savo vyskupijoje neįvedė motu proprio Traditionus custodes, ribojančio galimybę naudotis Mišiomis senąja apeiga.

Būdamas savo vyskupijos ganytojas ir globėjas, negalėjau imtis veiksmų, kurie, kaip tvirtai žinojau, pakenktų daliai mano kaimenės ir atimtų iš jos dvasines gėrybes, kurias Kristus patikėjo savo Bažnyčiai. Pasilieku prie savo veiksmų, nes jie buvo būtini siekiant apsaugoti savo kaimenę ir apginti Šventąjį Tikėjimo Depozitą”, – aiškina laiško autorius.

Kaip tikina pats vyskupas Strickalndas, jo nušalinimas nuo pareigų taip pat susijęs su jo nepakantumu seksualiniam išnaudojimui. Atėjo laikas, kad viskas, kas dabar uždengta, būtų atidengta, ir viskas, kas dabar slepiama, taptų aišku, – rašo jis. Tiesą sakant, atrodo, kad pirmą kartą į Vatikano akiratį patekau tada, kai buvo slepiami klausimai, susiję su dabar gėdą užsitraukusiu buvusiu kardinolu Teodoru Makarriku (Theodore McCarrick) ir seksualinio išnaudojimo skandalais Bažnyčioje. Atrodo, kad pagrindinis mano nusikaltimas tiek tada, tiek dabar ir visada buvo iškelti į dienos šviesą tai, ką kiti norėjo palikti paslėpta, – rašoma jame.

Deja, dabar atrodo, kad daugelis nori nuslėpti pačią Tiesą, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, – priduria vyskupijos nusižeminęs ganytojas.

Nors nebeturiu vyskupijos, vis dar esu Bažnyčios vyskupas, taigi apaštalų įpėdinis, todėl privalau ir toliau skelbti Tiesą, net jei tam reikia paaukoti savo gyvybę. Šiandien noriu jums visiems pasakyti – niekada, niekada nepalikite Bažnyčios! Ji yra Kristaus nuotaka! Dabar ji išgyvena savo išbandymus, ir jūs turite ryžtingai stovėti kryžiaus papėdėje! Svarbu kiekvieną sekmadienį ir kuo dažniau dalyvauti Mišiose, skirti laiko adoracijai, kasdien melstis Rožančių, reguliariai eiti išpažinties ir visada kreiptis pagalbos į šventuosius! Raginu jus ištvermingai stengtis, kad galiausiai galėtumėte pasakyti: “Gerai pasirodžiau bėgime; baigiau bėgimą; išlaikiau tikėjimą”. – rašo vyskupas Josephas Stricklandas.

Tegul visagalis Dievas jus laimina, o mūsų šventoji ir palaimintoji Motina tegul jus užtaria ir visada nurodo į savo dieviškąjį Sūnų Jėzų, kai įžengiame į šį advento laikotarpį. Lieku nuolankus jūsų tėvas ir tarnas”, – baigė jis.

JŠ pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020