Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Peru vyskupas López-Brea: tos pačios lyties porų palaiminimas prieštarauja Apreiškimui!

Peru vyskupas Rafaelis Escudero López-Brea paskelbė pareiškimą dėl Tikėjimo mokymo dikasterijos doktrininės deklaracijos “Fiducia supplicans”. Hierarchas uždraudė laiminti vadinamąsias nereguliarias ir homoseksualias poras, nurodydamas, kad tokie palaiminimai “tiesiogiai ir rimtai prieštarauja Dievo apreiškimui ir nepertraukiamai Katalikų Bažnyčios doktrinai bei praktikai”. Vyskupo įsakymas buvo pasirašytas 2024 m. sausio 2 d.

Vyskupas López-Brea nuo 2007 m. yra Moyobambos (Peru) teritorinis prelatas. Jis gimė 1962 m. Savo laišką jis adresavo prelatūros kunigams ir pasauliečiams. Vyskupas rašė, kad paskelbus Fiducia supplicans, jis kelias dienas skyrė maldai ir apmąstymams, norėdamas gerai parengti savo pareiškimą.

Vyskupas rašė, kad Fiducia supplicans įveda vadinamųjų nereguliariųjų porų ir tos pačios lyties porų palaiminimą, kartu – labai painiai – sakydamas, kad jų statusas nėra oficialiai patvirtintas. “Šis dokumentas kenkia Bažnyčios vienybei, nes tokie palaiminimai tiesiogiai ir rimtai prieštarauja Dievo apreiškimui ir nepertraukiamai Katalikų Bažnyčios tradicijai bei praktikai, įskaitant neseniai paskelbtą popiežiaus Pranciškaus magisteriumą”, – pažymėjo jis.

Hierarchas pažymėjo, kad deklaracijoje nėra jokių nuorodų į ankstesnį Bažnyčios mokymą. Jis priminė, kad dar 2021 m. Tikėjimo mokymo kongregacija aiškiai pasakė, kad Bažnyčia neturi ir negali turėti teisės laiminti homoseksualių asmenų sąjungų.

“Netaisyklingose situacijose esančių porų ir tos pačios lyties porų laiminimas yra sunkus piktnaudžiavimas šventuoju Dievo vardu”, – rašė jis, pabrėždamas, kad vis dėlto kalbama apie objektyviai nuodėmingus santykius – svetimavimą arba pagrįstus homoseksualiais veiksmais.

Jis priminė, kad pagal Bažnyčios mokymą, išreikštą, pavyzdžiui, Katekizme, homoseksualūs aktai yra netvarkingi ir prieštarauja prigimtiniam įstatymui. “Dievas niekada nepalaimina nuodėmės. Dievas neprieštarauja pats sau. Dievas mums nemeluoja. Todėl Dievas, kuris visada besąlygiškai myli nusidėjėlį, siekia, kad nusidėjėlis atgailautų, atsiverstų ir gyventų”. – rašė Peru vyskupas.

Hierarchas taip pat atkreipė dėmesį į “Fiducia supplicans” autoriaus kardinolo Victoro Manuelio Fernándezo idėją dėl naujos palaiminimo rūšies, vadinamojo pastoracinio palaiminimo, įvedimo. Vyskupas teigė, kad tai yra klaidinantis teiginys, nes kiekvienas palaiminimas yra to paties pobūdžio, nesvarbu, ar jis būtų teikiamas viešai liturgijoje, ar tarsi privačiai už liturgijos ribų. Logiškai neįmanoma atskirti vieno nuo kito.

Hierarchas pažymėjo, kad deklaracijoje nėra jokių nuorodų į ankstesnį Bažnyčios mokymą. Jis priminė, kad dar 2021 m. Tikėjimo mokymo kongregacija aiškiai pasakė, kad Bažnyčia neturi ir negali turėti teisės laiminti homoseksualių asmenų sąjungų.

“Netaisyklingose situacijose esančių porų ir tos pačios lyties porų laiminimas yra sunkus piktnaudžiavimas šventuoju Dievo vardu”, – rašė jis, pabrėždamas, kad vis dėlto kalbama apie objektyviai nuodėmingus santykius – svetimavimą arba pagrįstus homoseksualiais veiksmais.

Jis priminė, kad pagal Bažnyčios mokymą, išreikštą, pavyzdžiui, Katekizme, homoseksualūs aktai yra netvarkingi ir prieštarauja prigimtiniam įstatymui. “Dievas niekada nepalaimina nuodėmės. Dievas neprieštarauja pats sau. Dievas mums nemeluoja. Todėl Dievas, kuris visada besąlygiškai myli nusidėjėlį, siekia, kad nusidėjėlis atgailautų, atsiverstų ir gyventų”. – rašė Peru vyskupas.

Hierarchas taip pat atkreipė dėmesį į “Fiducia supplicans” autoriaus kardinolo Victoro Manuelio Fernándezo idėją dėl naujos palaiminimo rūšies, vadinamojo pastoracinio palaiminimo, įvedimo. Vyskupas teigė, kad tai yra klaidinantis teiginys, nes kiekvienas palaiminimas yra to paties pobūdžio, nesvarbu, ar jis būtų teikiamas viešai liturgijoje, ar tarsi privačiai už liturgijos ribų. Logiškai neįmanoma atskirti vieno nuo kito.

Jis priminė, kad palaiminimų problema kyla dėl to, kad ilgą laiką kai kurie vyskupai ir kunigai laimino nuodėmingus santykius, taip “darydami baisią šventvagystę”.

Galiausiai hierarchas pareiškė, kad Bažnyčia visada laimino ir tebegali laiminti vienišus žmones, net jei jie yra nusidėjėliai, tačiau niekada negali laiminti nuodėmingų santykių. Nusidėjėlius reikia kviesti atsiversti, kiekvienam siūlant šventąją išpažintį, o atsivertus – atleidimą ir šventąją Komuniją.

“Savo vyskupo šventimų dieną iškilmingai prisiekiau “grynai ir sąžiningai saugoti tikėjimo depozitą pagal Tradiciją, Bažnyčioje išsaugotą visada ir visur nuo apaštalų laikų”. Atsižvelgdamas į tai, įspėju Moyobambos prelatūros kunigus jokia forma neteikti palaiminimų nereguliarioms poroms ar homoseksualioms poroms”, – rašė jis.

Galiausiai jis paragino kunigus ir pasauliečius išlaikyti sūnišką vienybę su popiežiumi Pranciškumi, jo pirmtakais ir įpėdiniais.

JŠ pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020