Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Helovinas – tai blogio sutramdymas!

Helovinas – tai blogio sutramdymas. Tai blogio, kuris yra nuvertinamas ir laikomas linksmybėmis, sutramdymas. Pasakysiu trumpai ir glaustai: per šį “žaidimą” vaikas visiškai nesusidurs su mirtimi ar nemirtingumu, bet gali įsisavinti blogį jį banalizuodamas”, – interviu portalui PCh24.pl sako kunigas profesorius Pawelas Bortkiewiczius TChr.

Kunige profesoriau Bortkiewicziau, leiskite pradėti nuo provokacijos: Ar Helovinas labiau reiškia žmogaus sutramdymą mirtimi, ar nemirtingumu?

Sunku ką nors supažindinti su nemirtingumu, kai atmetamos tikėjimo tiesos. Vienintelė žinia, kuri realiai, rimtai ir rimtai skelbia tiesą apie prisikėlimą ir nemirtingumą žmogaus gyvenimo orumo matu, yra krikščionybė. Jei žmogus abejoja krikščionybe, jam lieka tam tikra iliuzija, ironija ar cinizmas.

Helovinas iš esmės yra mėginimas ciniškai pažvelgti į gyvenimą ir nesutramdo žmogaus nei su mirtimi, nei su nemirtingumu, jis tik mėgina užmušti žmoguje klausimus apie gyvenimo prasmę.

Bet juk daugelis vaikų ir net suaugusiųjų Vakaruose, kurie aktyviai dalyvauja Helovine, tiki, kad vaiduokliai yra nemirtingi ir kad jie vieną dieną po visko bus vaiduokliai….

Tikėjimas vaiduokliais arba pati vaiduoklio sąvoka turi labai turtingą filosofinę ir religinę tradiciją, tačiau kartu yra labai dviprasmiška. Tai, su kuo susiduriame, yra, švelniai tariant, tam tikros pasakos, fikcijos ar haliucinacijos pasaulis. Jis neturi nieko bendra su dvasios sąvoka griežtai filosofine ar religine prasme, ir tikrai ne krikščioniškąja prasme. Todėl čia šis dvasios, kaip tam tikro būsimąjį gyvenimą lemiančio veiksnio, sutramdymas yra, dar kartą pabrėžiu, visiškas miražas.

Katalikų tikėjimas atmeta bet ką panašaus į tikėjimą dvasiomis taip, kaip mums tai parduoda popkultūra. Deja, atrodo, kad daugelis žmonių, įskaitant katalikus, tiki vaiduokliais, poltergeistais ir kitomis panašiomis būtybėmis….

Mano nuomone, tai gali rodyti bent kelis dalykus. Pirma, kad žmoguje yra nemirtingumo alkis, kad jis trokšta nemirtingumo ir net ateizacijos ir sekuliarizacijos procesai šio alkio nepanaikina. Jis išlieka.

Tačiau kyla klausimas, ar šis alkis yra prasmingai, realiai patenkinamas, ar jį patenkina koks nors pakaitalas. Taigi, viena vertus, turime reikalą su tikru alkiu, kita vertus, su visiškai fiktyviu, iliuziniu jo patenkinimo pakaitalu, pavyzdžiui, Helovinu, vaiduokliais ir visa su jais susijusia rinkodaros ir kultūros industrija.

Problema ta, kad žmonės turi po ranka tikrą nemirtingumo alkio patenkinimo pasiūlymą krikščionybės pavidalu; jie turi tikrus žodžius To, kuris vienintelis istorijoje yra pasakęs: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas mane tiki, nemirs per amžius, bet gyvens”, o paskui savo prisikėlimu įrodė jų teisingumą. Turėdami, liaudiškai tariant, tikrumą – daugelis mieliau jį atmeta ir priima kažką, kas yra absurdas, ir dar labai ironiškas ir ciniškas, nes įžeidžia žmogaus orumą.

Helovine dominuoja, arba bent jau popkultūroje taip vaizduojama, makabriški kostiumai: zombiai, vaiduokliai, velniai ir kitos monstriškos būtybės ir… monstriški žmonės, pavyzdžiui, serijiniai žudikai. Man atrodo, kad normalų žmogų turėtų trikdyti tokie dalykai. Deja, vietoj susirūpinimo girdisi kvailas juokas ir kartojimas, kad tai juk linksmybės….

Pokalbį pradėjome nuo klausimo, ar Helovinas skirtas sutramdyti žmones mirčiai, ar nemirtingumui. Mano nuomone, Helovinas yra apie blogio sutramdymą. Blogio sutramdymą, kuris yra sureikšminamas ir traktuojamas kaip linksmybė. Pasakysiu trumpai ir glaustai: per šią “pramogą” vaikas visiškai nesusidurs su mirtimi ar nemirtingumu, bet gali įsisavinti blogį jį banalizuodamas. Nes, kaip sakote, vaikai persirenginėja serijiniais žudikais, ir niekam dėl to nekyla problemų… Tačiau tai yra lengvas blogio banalizavimo kelias, ir nenuostabu, kad toks susitapatinimas su blogiu gali lemti tolesnius žingsnius, vedančius prie realios agresijos veiksmų.

Blogio sureikšminimas, išjuokimas, gera pramoga – visa tai simbolizuoja Helovinas. Kodėl tuomet Vakaruose tiek daug dekadanso ar net egzistencinio nihilizmo? Jei žmonės viską sutramdo, kodėl galiausiai lieka beviltiškumas?

Dabartiniai Vakarai yra siaubingai apleistos tikrovės paveikslas. Viena vertus, turime visais įmanomais būdais projektuojamą iliuzijų pasaulį, kurį nuolat pabrėžiu. Kita vertus, turime “pažangų” pasaulį, propaguojantį įvairias ideologijas, dekonstruojančias žmogaus tapatybę ir griaunančias tai, kas jame yra vieninga. Galiausiai turime pasaulį, kuriame projektuojamas visiškai naujas žmogus, kuriam bandoma dar kartą pasakyti, kad “jis bus kaip Dievas” – jis ne tik pažins gėrį ir blogį, bet ir bus nemirtingas – jis bus “homo deus”, “dievo žmogus”, kaip skelbia Hararis.

Visa tai vyksta, bet tai yra fikcija. Jei iš tiesų fikcija išstūmė tikrąją Gerosios Naujienos žinią, tikrąją krikščionybės, kuri įkūrė Vakarų civilizaciją, žinią, tuomet negalima apgaudinėti, kad šioje iliuzijos ir egzistencinės tikrovės konfrontacijoje žmogų, netekusį Dievo ir Jo buvimo, Jo Žodžio ir Gerosios Naujienos, ištinka katastrofa. Priešingai, žmogų valdo krūva iliuzijų, neturinčių jokios tikros prasmės – nei išgelbėti žmogų, nei užtikrinti jo nemirtingumą, nei išlaisvinti jį iš blogio, nei atvesti į autentiško gėrio pasaulį. Visa tai turi baigtis.

Tegul Dievas jums atlygina!

Tomasz D. Kolanek

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020