Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Arkivyskupas Aguer: Nebūtina laikytis Fiducia Supplicans!

“Nebūtina laikytis Fiducia Supplicans. Ir visiškai tinkama atsisakyti palaiminti homoseksualų “santuokas” ir asmenis, gyvenančius ne Bažnyčios santuokoje”.

Tikėjimo doktrinos dikasterija tapo Sumaišties dikasterija. Būtent prie to prisideda Argentinos kardinolas Victoras Manuelis Fernandezas. Tai ne tik sumaištis tikinčiųjų gretose, bet ir sumaištis pasaulio opinijoje.

Dabar popiežius vėl duoda pretekstą diskusijoms, paskelbdamas Fiducia supplicans pareiškimą dėl homoseksualių porų ir ne santuokoje gyvenančių porų palaiminimo. Skandalinga tai, kad šis pareiškimas prieštarauja tam, ką prieš dvejus metus patvirtino kardinolo Luiso Ladarijos pasirašyta dikasterija. Tame pareiškime sakoma, kad homoseksuali pora negali būti palaiminta, nes Dievas negali palaiminti nuodėmės. Ir tai tiesa. Bet koks palaiminimas reiškia Dievo palankumą asmeniui ar palaiminimo objektui.

Negalėdami paneigti tiesos, Fiducia supplicans daugina pasiteisinimus ir paaiškinimus, kurie tiesiog atskleidžia akivaizdų kaltinimą. Popiežiui Pranciškui būdingas disimuliacijos stilius: viskas sakoma puse lūpų, kad būtų iki galo suprasta priešingai Tradicijai.

Įžangoje sakoma, kad galima suprasti galimybę laiminti poras nestandartinėse situacijose ir tos pačios lyties poras, nes prieš palaiminimą negalima atlikti išankstinės moralinės analizės.

Kartojamas pretekstas, kad Bažnyčia turėtų būti labiau “įtraukianti”, o šio identifikavimo kriterijus yra sociologinis, arba socialinis-psichologinis, sukurtas spaudžiant pasauliui: mada ir modelių primetimas pagal neva “naujas teises”.

Bažnyčia yra įtraukianti iš prigimties, nes ji susiformavo dėl Kristaus įsakymo apaštalams: pasiekti visas tautas. Ir Bažnyčios istorija rodo, kad nuo pat pradžių visos tautos buvo įtrauktos. Ši deklaracija yra tikras skandalas, kuris, pagražintas pretekstais, atspindi sekuliarią santuokos doktriną.

Fiducia supplicans leidžia mums pamatyti, į ką buvo nukreiptas aštuntasis paraginimo Amoris laetitia skyrius, kur diskretiškai teigiama, kad tokiose nereguliariose situacijose gyvenantys žmonės kartais gali priimti sakramentus. Tai buvo pradžia, kuri dabar atsiskleidžia visa savo pilnatve. Tačiau tai yra popiežiaus Pranciškaus disimuliacijos metodo pasekmė. Būtent tokiu būdu dabartinis pontifikatas daugeliu klausimų siūlo naują poziciją, “koreguojančią” Bažnyčios mokymą ir nekintančią Tradiciją apie ją.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020