Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Arkivyskupas Salvatore Cordileone nori pagerbti komunizmo kankinių atminimą

JAV San Francisko vyskupijos arkivyskupas Salvatorė Kordiljonė (Salvatore Cordileone) pradėjo iniciatyvą, skirtą “komunizmo kankinių” atminimui įamžinti. Hierarchas nori priminti Katalikų Bažnyčiai apie didelę auką, kurią praeityje – ir šiandien – atnešė tikintieji, kenčiantys nuo komunistinės totalitarinės sistemos. Tai, kas kadaise ištiko tikinčiuosius SSRS ar Kuboje, šiandien dalijasi Kinijos ar Nikaragvos katalikai.

– Bažnyčia visada yra šių [komunistinių] režimų taikinys, nes Bažnyčia nori suteikti balsą tiems, kurie jo neturi; ji nori ginti vargšus. Kaip parodė šventasis Jonas Paulius II, tikėjimo galia gali pasipriešinti šiems žiauriems režimams; ji gali juos nuversti. Tai vienintelis dalykas, kuris stovi [komunistiniams] diktatoriams skersai kelio. Štai kodėl jie visada stengiasi sunaikinti Bažnyčią”, – sakė jis interviu portalui “The Pillar”.

Hierarchas pabrėžė, kad Bažnyčia griežtai atmeta komunizmą, tačiau taip pat atmeta ir patologinį kapitalizmą, kuriame vienintelis tikslas būtų pelnas. Taip daugeliu atžvilgių yra JAV, kur, pavyzdžiui, klesti milijardinės vertės abortų pramonė.

Paklaustas apie tuos, apie kuriuos ypač galvoja kalbėdamas apie komunizmo kankinius, jis nurodė lenkų kilmės amerikietį jėzuitą Walterį Ciszeką, vadinamą “Sibiro apaštalu”.

Dar vienas iš persekiotojų, pavyzdžiui, kunigas iš Albanijos t. Antonas Lullas, apie 20 metų praleidęs komunistiniame kalėjime, didžiąją laiko dalį – vienutėje. Jis taip pat atkreipė dėmesį į vokiškojo nacizmo aukas, primindamas, kad nors nacizmas laikomas dešiniąja ideologija, iš tiesų jis buvo nacionalsocializmas, taigi principų erdvėje toks pat kaip ir komunistiniai totalitarizmai.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020