Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Žmogaus samprata Šv. Tomo Akviniečio politinė koncepcijoje

Šv. Tomas pritaiko žmogui Aristotelio apibrėžimą „zoon politikon“, vadindamas jį „animal politicum et sociale“ arba „animal civile“ – t. y. politiniu, socialiniu, pilietiniu gyvūnu. Ši, kiek mechaniškai perkelta iš graikų filosofijos (dar aiškiai nežinojusios žmogaus nemirtingos sielos) sąvoka neturėtų būti suprasta supaprastintai. 

Šv. Tomas daugelyje vietų krikščioniškai aptaria žmogų kaip „compositum humanum“ – kūno ir sielos vieningą kompoziciją. Žmogus užima žemiausią vietą protingų būtybių hierarchijoje po Dievo ir angelų. Jis niekada tobulai nesužinotų viso, kas susiję su juo, jei jam nepadėtų aukštesnės būtybės. Žmogus tuo pačiu yra aukščiausia kūniška būtybė, valdanti ir naudojanti visas kitas būtybes kaip priemonę savo tikslams (ypač aukščiausiajam tikslui – amžinojo gyvenimo pasiekimui). Taigi visa visata sutvarkyta hierarchiniu principu, ir žmogus joje užima konkrečią vietą.

Šv. Tomas daug kartų pabrėžia politinę žmogaus prigimtį. Jis parodo, kad žmogus pavaldus trejopai tvarkai: 1) apreikštam dieviškajam įstatymui; 2) protui (ratio) ir 3) politinei valdžiai. Tam pagrįsti naudojama aristoteliška argumentacija. Jei žmogus būtų savo prigimtimi vienišas gyvūnas, jam pakaktų pirmų dviejų tvarkos rūšių. Bet kadangi jis yra politinė būtybė, pasiekti savo tikriesiems tikslams ir aukščiausioms gyvenimo ir dorybės formoms jam yra būtina dalyvauti politiniame gyvenime ir praktikuoti politines dorybes (čia turimas galvoje gyvenimas bendruomenėje). Valstybė negali būti vien žmogaus valios kūrinys, ji turi būti pagrįsta visuomenės patirtimi, ji yra istorinis produktas, aukščiausia žmonių bendrumo išraiškos forma.

Šv. Tomas, ne taip stipriai, kaip krikščioniškojo platonizmo atstovai, pabrėžia pirmosios nuodėmės padarytą žalą žmogiškoms institucijoms. Jis pasitelkia Aristotelio paaiškinimą, kad valstybė ir socialinės institucijos yra pagrįstos pačia žmogaus prigimtimi. Šv. Tomas neneigia krikščioniškos nuostatos, kad tos institucijos yra nuodėmės rezultatas ir dieviškas vaistas nuo jos. Bet nuodėmė nepažeidė pačių prigimties principų (ipsa principia naturae). Dėl to jos pasekmės susilpnina tiktai žmogaus pajėgumą pildyti prigimtinės teisės reikalavimus, bet neatima iš jo sugebėjimo pasiekti tos teisės pažinimo. Tos pasekmės nepaneigia grynai natūralių etinių vertybių egzistavimo. Būtent šių vertybių sferoje yra ir valstybės egzistavimo teisė, kylanti, anot šv. Tomo, iš žmogaus prigimties.

Aristotelis aukštino pačią valstybę kaip žmogaus prigimties realizavimą ir galutinį tikslą. Tai jokiu būdu nepriimtina krikščioniškai pasaulėžiūrai, kuri pabrėžia aukštesnių, amžinų ir galutinių vertybių (susijusių su sielos tikslu – amžinuoju gyvenimu) egzistavimą ir grynai žmogiškų priemonių nepakankamumą joms pasiekti. Prigimtinė tvarka ir teisė yra tik aukštesnės už politiką – tai Dievo amžinos tvarkos ir teisės įgyvendinimas bei pritaikymas žemiškajame gyvenime. Prigimtis turi būti patobulinta malonės. Valstybės, kaip prigimtinės tvarkos dalies, veiksmai turi būti suderinti su bendra pasaulio kryptimi į Dievą. Taip šv. Tomas suderino antikinę ir krikščionišką valstybės idėją.

Šventasis Tomas Akvinietis (1225–1274), atlikęs sintezę tarp Aristotelio filosofijos ir krikščioniškosios tradicijos, yra nusipelnęs ir politinės teorijos srityje. Jo politinė koncepcija turėjo įtakos visos katalikiškosios civilizacijos augimui.

Šarūnas Pusčius

Categories
NUOMONĖS

Nacionalinis susivienijimas įspėja neįvesti nepaprastosios padėties

Nacionalinis susivienijimas (NS) kreipėsi į šalies vadovus ir visuomenę, ragindamas Lietuvoje neįvedinėti nepaprastosios padėties prisidengiant pandemine situacija šalyje. Partijos teigimu, valdžia turi labai platų veiksmingų priemonių arsenalą, kurio akivaizdžiai pakanka Covid-19 pandemijai suvaldyti ir be antidemokratinių nepaprastosios padėties priemonių. 

Pareiškimu reaguojama į pastarojo meto valdančiųjų viešus komentarus, jog yra svarstomas nepaprastosios padėties paskelbimas. Sveikatos apsaugos ministro D. Dulkio teigimu, prie šio klausimo valdantieji žada grįžti po Trijų Karalių šventės.

„Iš Nepaprastosios padėties įstatymo turinio akivaizdu, kad už šių priemonių slypi pavojus po pandemijos priedanga įtvirtinti politinės valdančiosios daugumos diktatūrą, uždraudus bet kokį pilietinį pasipriešinimą (galimai bus draudžiama piliečių pažiūrų reiškimo, žodžio, susirinkimų laisvė ir kt.). Valdžios ketinimas įvedus nepaprastąją padėtį apriboti piliečių konstitucines teises ir laisves yra akivaizdžiai perteklinis, o toks sprendimas, jeigu jis būtų įgyvendintas, nuo pat pradžios būtų neteisėtas ir antikonstitucinis. Raginame šalies Vyriausybę nutraukti žmonių gąsdinimą ir, užuot skleidus paniką visuomenėje,  išnaudoti teismus bei kitas Konstitucijoje įtvirtintas teisines priemones karantino pažeidėjams sudrausminti. Kartu kviečiame Lietuvos piliečius būti budriems ir nepasiduoti galimoms provokacijoms, laikytis paskelbtų karantino apribojimų ne tik dėl pandemijos, bet ir tam, kad nebūtų preteksto šalyje įvesti nepaprastąją padėtį“, – teigiama pareiškime. 

Nacionalinis susivienijimas atkreipia dėmesį, jog nepaprastosios padėties įvedimas yra absoliučiai kraštutinė priemonė, kuriai pandemija nėra tinkamas pagrindas. Ją įvedus, visoje Lietuvos teritorijoje nustos veikti įprastas šalies valdymas: jį kontroliuos institucija, atsakinga už ekstremalios situacijos ar krizės valdymą, viešosios tvarkos apsaugos komendantūros ir savivaldybių administracijų direktoriai. Prireikus bus galima pasitelkti kariuomenės mobilizacinį rezervą (Įstatymo 7 ir 12 str.). Tarnybos įgytų teisę bet kuriuo paros laiku įeiti į asmens būstą be teismo sprendimo ir be asmens sutikimo (20 str.). Būtų tikrinamos transporto priemonės, asmenys ir jų bagažas. Esant nepaprastajai padėčiai nustatomas ypatingas maisto produktų bei kitų būtiniausių prekių paskirstymas (tiekimas). Nekontroliuojamai vykdoma asmens pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūra ir paėmimas. Esant nepaprastajai padėčiai nebus paisoma susirašinėjimo ir kitokio susižinojimo slaptumo (28 str.), taip pat bus suvaržytos kitos konstitucinės teisės ir laisvės.

„Plačiai komentuojama, jog nėra ko bijoti nepaprastosios padėties, nes esą ją įvedus nebūtina priimti visų nepaprastosios padėties sąlygomis numatytų apribojimų. Mus ramina, kad, tarkime, judėjimo laisvę suvaržysime, o susirašinėjimo laisvės ne. Tačiau tai jau nebe tautos rinktos valdžios rankose esantis klausimas. Kartą priėmus sprendimą dėl nepaprastosios padėties įvedimo, tikslius suvaržymus ir sąlygas nepaprastosios padėties metu Lietuvoje nustatytų jau nebe Seimas, o faktinę valdžią perimanti, už ekstremalios situaciją valdymą atsakinga ir specialiai tam suformuojama institucija. Seimas nei praktiškai, nei teoriškai negali atsakyti už būsimus jos sprendimus“, – pastebi NS pirmininkas VU profesorius Vytautas Radžvilas. 

Pareiškimo autoriai taip pat atkreipia dėmesį, jog nei buvusi, nei esama valdžia galiausiai nesugebėjo užtikrinti efektyvios viruso suvaldymo strategijos, sisteminės partijos skyrė bereikalingą dėmesį viena kitų kaltinimui ir visuomenės gąsdinimui, o nukreipusį visą sveikatos apsaugos sistemos dėmesį kovai su Covid-19 užkratu, iš esmės likimo valiai paliko kitomis ligomis sunkiai sergančius ir mirštančius savo piliečius. 

Pagal: http://www.propatria.lt/2021/01/nacionalinis-susivienijimas-ispeja.html

Categories
NUOMONĖS

Dvigubi standartai šiuolaikinėje žiniasklaidoje – norma naujoje realybėje

Naujausi įvykiai Jungtinėse Amerikos Valstijose sukelia reakcijas visame pasaulyje – taip pat ir Lietuvoje. Rytų Europos Studijų Centro direktorius Linas Kojala – pagrindinis valdžią palaikantis ekspertas Europos Sąjungos, NATO ir Jungtinių Amerikos Valstijų klausimais, savo „LinkedIn“ paskyroje, neslepia abejonių:

Ar čia tiksli citata??…Nėra aiškios ribos??. Twitter jau anksčiau yra pašalinusi graikų radikalų Auksinės Aušros partijos, buvusio Trumpo patarėjo Bannono, Irano vyriausybės nario Zangeneho, Kubos komunistų lyderio Raulio Castro, tūkstančius su Kinijos valdžia siejamų paskyrų…Pirmoji pataisa?? nėra automatiškai taikoma privačioms įmonėms, socialinių tinklų statusas yra išplaukęs. Tvirtai laikomasi nuostatos, kad jie nėra žiniasklaida (t.y. už turinį atsakingi patys jį skelbiantys vartotojai, ne kompanija), tačiau tuo pat metu patys soc. tinklai dėl kišimosi į rinkimus skandalų turinį pastaraisiais metais vis labiau filtruoja. 

Justas Stankevičius savo straipsnyje Objektyvioji mainstreaminė medija: dvigubi standartai vertinant JAV protestus „Pro Patria“ portale rašo:

Black Lives Matter ir ANTIFA riaušių metų Sietle buvo užimtas miesto kvartalas, kuris tapo žinomas Chazo vardu. Nepaisant atviro smurto protrūkių tokios mainstreaminės žiniasklaidos priemonės kaip „Vox“  šias riaušes vertino kaip „taikius protestus“. 

Nesvarbu, jog protestai truko beveik mėnesį laiko, kurio rezultatas – autonominė zona suverenioje  valstybėje. Tuo tarpu JAV Kapitolijaus užėmimas medijos buvo sutiktas kaip teroristinis aktas, kurio organizatorius pasak masinės medijos – dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas…Tai parodo, jog čia kalba eina ne apie sąžiningumą, bet apie politines ideologijas.

Nerimas, jog politkorektiškumas persivers į tikrą cenzūrą išsipildė. Žodžio laisvę ginantis alternatyvus socialinis tinklas „Parler“ buvo pašalintas iš visų įmanomų programėlių platformų, įskaitant Google PlayApple App Store bei Amazon hostingo.

Šią mintį patvirtina liberalų ekspertai, kurių klausė delfi.lt:

Komunikacijos ekspertas Jaunius Špakauskas sako, kad D. Trumpo pašalinimas iš socialinių tinklų, be jokios abejonės, yra beprecedentis sprendimas…

O komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus teigė kad socialiniuose tinkluose atsiras tam tikra cenzūros forma, yra labai normalu. „Labai norėtųsi, kad socialiniai tinklai nustotų apsimetinėti nepriklausomomis platformomis, ir aš manau, kad tai neišvengiamai įvyks – tą esu prognozavęs jau prieš penkerius metus. Atsiras tam tikra cenzūros forma, bet ji yra normali, nes puikiai žinome tiek ir iš reklamos srities, kad pasekmės už melagingos ar smurtą kurstančios informacijos skleidimą turi būti, ir jos turi galioti visiems. Ne tik mokamos informacijos skleidėjams, bet ir kitiems – kodėl dabar turi atsakyti koks nors naujienų portalas, jei, pavyzdžiui, jo komentaruose kas nors tarsis, kaip apsiginkluoti, bet ne socialinis tinklas? Natūralu, kad ta socialinė atsakomybė turi tęstis ir, man atrodo, kad mes judame į tai.

Sveiki atvykę į gimstančią Georgo Orvelo aprašytą totalitarinę valstybę!

žiniasklaidos pranešimus surinko Jonas Šaulys

Categories
Lithuania Catholica TV

Kodėl Dievo Motinos žinia Fatimoje 1917 m. – Vienintelė išeitis Lietuvai!

Ir pasauliui ir Lietuvai: VIENINTELĖ IŠEITIS iš dabartinės liberalizmo sukeltos moralinės, vertybinės ir kt. krizės, iš neomarksizmo siautėjimo: Popiežiui – paaukoti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Mums – garbinti Jos Širdį ir melstis Rožančių, skleisti Fatimos žinią. TAI DARYTI – VIENINTELIS LIETUVOS KELIAS Į TIKRĄ ATGIMIMĄ. TAIP įvyko PORTUGALIJOS MORALINIS-POLITINIS STEBUKLAS. Į Dievo Motinos raginimus atsiliepusi Portugalija, 1917-1928 užplūdusi piligrimų srautais Marijos apsireiškimo vietą, tiesiog “atakavusi” dangų Rožančiaus malda – iš nuskurdusios masonų valdytos šalies tapo klestinčia, katalikiška valstybe. Be to atversti Rusiją – lietuvių tikroji misija. Vytauto Didžiojo mums duotas uždavinys.

Categories
Lithuania Catholica TV

Fatima – Svarbiausia žinia pasaulyje!

KODĖL DIEVO MOTINOS ŽINIA FATIMOJE 1917 m. – VIENINTELĖ IŠEITIS IŠ DABARTINĖS KRIZĖS? Nes ši žinia valdo žmonijos istoriją XX-XXI a. Švč. M. Marija tiksliai pranašauja Rusijos revoliuciją, komunizmo, amoralumo, agresyvaus bedieviškumo išplitimą XX ir XXI amžiuje (prisiminkime ir marksistų riaušes šiemet), II pasaulinį karą ir t.t. Tai Dievo bausmės už liberalizmą ir kitas nuodėmes (bausmės duodamos iš meilės mums, kad pasitaisytume). Reiškia Ji tiksliai pranašavo ir kas BUS – jei Popiežius su visais pasaulio vyskupais laiku nepašvęs Rusijos Nekaltajai Marijos Širdžiai, nelaimės ištiks ir mus – XXI amžiaus žmones., jei jis suspės – gausime katalikiškos civilizacijos klestėjimo laikotarpį: „Jei mano reikalavimai bus įvykdyti, Rusija atsivers ir bus taika.“ Jeigu Jos reikalavimai nebus įvykdyti, „Rusija […] paskleis savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami, Šventasis Tėvas daug kentės, atskiros tautos bus sunaikintos.“