Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Arkivyskupas Hektoras Agueras: Dievo Apvaizda rodo naujus kelius Afrikoje ir Azijoje!

“Fiducia supplicans” deklaracija ir jos išprovokuotos reakcijos leidžia matyti Bažnyčioje vykstantį žemyninį susiskaldymą: Europoje – pritarimas, Afrikoje ir Azijoje – nepritarimas, – rašė arkivyskupas Hektoras Agueras (Hector Aguer).

Arkivyskupas Hectoras Agueras yra į pensiją išėjęs La Platos metropolitas Argentinoje. Jau kelerius metus hierarchas pasisako bažnytiniuose debatuose, kritikuodamas daugelį pažangių Pranciškaus ir jo žmonių sprendimų. Agueras gerai pažįsta kardinolo Victoro Fernándezo figūrą, nes būtent Fernándezas buvo jo įpėdinis La Platoje.

Europoje prieš Fiducia supplicans pasisakė Ukrainos, Baltarusijos, Vengrijos ir netiesiogiai Lenkijos episkopatai, tačiau deklaracijai pritariančių episkopatų buvo daug daugiau – nuo Vokietijos iki Prancūzijos, nuo Belgijos iki Ispanijos ir Italijos. Iš esmės didžioji Vakarų Europos dalis, išskyrus Nyderlandus, pritarė homoseksualių porų palaiminimui.

“Jei taip bus ir toliau, gražios katedros, krikščioniškojo pasaulio liekanos, per kelis dešimtmečius bus paverstos mečetėmis. […] Gyvybinė Bažnyčios tikrovė keičiasi, katalikybė klesti Afrikoje ir Azijoje. Tai sakau su apgailestavimu: esu europiečių anūkas ir kultūra, kurią perėmiau, yra europietiška. Tačiau revoliucijos dvasia susidūrė su krikščioniškąja kultūra; krizė reiškiasi bažnytiniu progresyvizmu, revoliucijos, griaunančios natūralią kūrinijos tvarką, bendrininku”, – sakė arkivyskupas.

Po to arkivyskupas Agueras pacitavo dviejų Italijos kardinolų – vyskupijos vadovo Matteo Zuppi ir Florencijos metropolito Giuseppe Betori – žodžius. Jų nuomone, homoseksualių porų palaiminimas būtų išeitis nusidėjėliams.

“Šie prelatai tikinčiuosius laiko kvailiais”, – komentavo arkivyskupas. “Tėvo meilė neturi ribų, todėl Jis gali palaiminti homoseksualų asmenį, ragindamas jį gyventi skaistybėje, tačiau Jis negali turėti prielankumo to asmens nuolatiniams santykiams su tos pačios lyties asmeniu, o tai reiškia pasilikimą nuodėmėje”, – sakė jis.

Nors Vakarų Europoje teigiama kažkas kita, Afrikoje ir Azijoje išliko sveikas tikėjimas. “Dievo apvaizda istorijoje atvėrė naujus kelius Bažnyčios misijai. Tame slypi Dievo slėpinys, kuris atnaujins ir pagražins Bažnyčios veidą”, – pabrėžė hierarchas.

www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020