Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Javieras Milei nori nutraukti abortų vykdytojų nebaudžiamumą!

Įstatymo projekte, kurį Argentinos kongrese pateikė prezidento Javiero Milia’os partija “Libertad Avanza” (Laisvės avansas), numatoma sugrąžinti bausmes už pradėto vaiko nužudymą. Argentinoje 2020 m. bus visiškai panaikinta baudžiamoji atsakomybė už abortų atlikimą ir padėjimą juos atlikti iki 14 nėštumo savaitės.

Per savo prezidentinę kampaniją A. Milia skelbė, kad jei ateis į valdžią, bandys panaikinti įstatymą, kurį Kongresas patvirtino 2020 m. gruodžio mėn. peronistui Alberto Fernandezui prezidentaujant. Dabartinis įstatymas taip pat leidžia atlikti abortą ir po šio termino, jei jis atliekamas dėl išprievartavimo arba kelia grėsmę moters gyvybei ar sveikatai.

Prezidento parengtas įstatymo projektas visiškai panaikina ankstesnio įstatymo nuostatas ir gerokai padidina bausmes už negimusio vaiko nužudymą. Už “procedūros atlikimą be moters sutikimo” bausmė gali siekti nuo trejų iki dešimties metų laisvės atėmimo, o moters mirties atveju – penkiolika metų laisvės atėmimo. Tik tuo atveju, jei nėštumo tęsimas “keltų neatšaukiamą grėsmę moters mirčiai”, medikams laisvės atėmimo bausmė negrėstų.

Šį mėnesį kalbėdama Pasaulio ekonomikos forume Davose Milei minėjo “kruviną abortų darbotvarkę” ir kritikavo feministinius judėjimus dėl jų potencialo pakenkti liberalioms, kapitalistinėms Vakarų šalims. Savo ruožtu sausio mėnesį Argentinos prezidentas paskelbė “Gyvybės, laisvės ir nuosavybės gynimo metus” ir nurodė, kad ši frazė būtų įrašyta visuose vyriausybės dokumentuose.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020