Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Olandijos vyskupai nepritaria “nereguliarių porų” laiminimui!

Nyderlandų vyskupai nurodė, kad dvasininkai negali laiminti “nereguliarių porų”, nes tai gali būti laikoma Katalikų Bažnyčios moraliniam mokymui prieštaraujančio gyvenimo būdo palaikymu. Vietoj to jie rekomenduoja melstis tik už atskirus tikinčiuosius, gyvenančius tokiose sąjungose, ir prašyti Dievo pagalbos atpažįstant Dievo valią asmeniui.

“Svarbu, ko prašome maldoje ir kaip meldžiamės. Už asmenį, gyvenantį nereguliarioje ar homoseksualioje santuokoje, klebonas gali sukalbėti paprastą maldą ne liturginio šventimo kontekste. Šioje maldoje galima prašyti Dievo stiprybės ir pagalbos, šauktis Jo Dvasios, kad asmuo suprastų Dievo valią savo gyvenimui ir galėtų toliau augti.” – teigė Nyderlandų vyskupai.

Jie pabrėžė, kad tai nėra skirta palaiminimui ar nereguliarių santykių patvirtinimui. Jie pabrėžė, kad niekam neturėtų būti suteikta priežastis tokį palaiminimą painioti su santuoka, kuri, pasak Katalikų Bažnyčios, gali būti tik tarp vyro ir moters. Tokia malda turėtų suteikti žmogui jėgų priartėti prie Dievo ir gyventi pagal tą tikslą, kuriam Jis sukūrė vyrą ir moterį, taip pat pagal santuokos tikslus, pabrėžė Nyderlandų vyskupai.

Šis pareiškimas šiek tiek prieštarauja trečiadienį paskelbtai Nyderlandų episkopato pozicijai. Joje rašoma, kad Nyderlandų Katalikų Bažnyčios vyskupai pritaria homoseksualų santykių palaiminimui. “Nenorime iš nieko atimti Dievo paramos ir galios”, – sakoma jo ištraukoje.

JŠ pagal www.misyjne.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020