Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kardinolas Sarah: “Labai didžiuojuosi Afrikos vyskupais, atmetusiais popiežiaus Pranciškaus homoseksualų palaiminimus!

Šias pastabas kardinolas Sarah išsakė vasario 23 d. Rytų Afrikos katalikiškame universitete Nairobyje, teologinio simpoziumo klausimų ir atsakymų metu.

Kardinolas Robertas Sarah, buvęs Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas, sakė, kad “labai didžiuojasi”, jog Afrikos vyskupai “visiškai” atmetė prieštaringai vertinamą Vatikano dokumentą “Fiducia Supplicans”, kuriame siūloma kunigais laiminti nereguliariose situacijose esančias poras ir tos pačios lyties poras.

“Manau, kad Fiducia Supplicans turi Afrikos vyskupų atsakymą – labai aiškų, – sakė Sarah. Pabrėžęs, kad dokumentas neturi jokio Šventojo Rašto pagrindo, jis tęsė: “Ir ne tik Afrikos vyskupai, bet ir daugelis Europoje, Kazachstane, Lenkijoje, atsisakė, nes dokumentas neturi jokio Šventojo Rašto pagrindo, jokio teologinio pagrindo.”

“Aš labai didžiavausi girdėdamas, kad Afrikos vyskupai visiškai atmetė šį tekstą. O daugelis kitų vyskupų net Brazilijoje atsisakė, todėl manau, kad man atrodė, jog jo neįmanoma priimti”, – užbaigė jis.

Šias pastabas Sarah išsakė vasario 23 d. Rytų Afrikos katalikiškajame universitete Nairobyje per teologiniam simpoziumui skirtą klausimų ir atsakymų konferenciją. Šia dogmatikos katedros surengta konferencija siekta nušviesti Kristaus misionieriškąjį mandatą šiandienos Afrikos religiniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste. Pagrindinė pranešėja buvo Sara, tvirtai ginanti katalikiškąją ortodoksiją tiek mokymo, tiek sakramentinės disciplinos srityje.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020