Categories
NUOMONĖS

Nairobio arkivyskupas uždraudė laiminti tos pačios lyties “poras”!

Visiems Nairobio arkivyskupijoje gyvenantiems ir tarnaujantiems dvasininkams draudžiama laiminti nereguliarius santykius, sąjungas ar tos pačios lyties poras, – teigiama gruodžio 23 d. paskelbtame viešame arkivyskupo Anyolo laiške.

Nairobio arkivyskupas metropolitas Philip Anyolo uždraudė visiems jo arkivyskupijos dvasininkams laiminti tos pačios lyties “poras”.

“Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Deklaracijoje patvirtintų pagrindinių doktrininių nuostatų ir Bažnyčios amžinojo mokymo apie santuoką, visiems Nairobio arkivyskupijoje gyvenantiems ir tarnaujantiems dvasininkams draudžiama laiminti nereguliarius santykius, sąjungas ar tos pačios lyties poras”, – teigiama gruodžio 23 d. paskelbtame viešame laiške Anyolo.

Anyolo tvirtino, kad “bet kokia tos pačios lyties asmenų sąjungų ir veiklos palaiminimo forma prieštarautų Dievo žodžiui, Bažnyčios mokymui, Afrikos kultūrinėms tradicijoms, mūsų tautų įstatymams ir būtų skandalinga tikintiesiems”. 

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Pasakykite savo vyskupui, kad jis uždraustų nuodėmingų sąjungų “palaiminimą” jūsų vyskupijoje!

Popiežius Pranciškus ir kardinolas Victoras Manuelis Fernándezas išleido dokumentą Fiducia supplicans, kuriuo leidžiama “laiminti nereguliariose situacijose esančias poras ir tos pačios lyties poras”, prieštaraujantį nekintamam katalikų mokymui, kad Bažnyčia negali laiminti nuodėmingų santykių.

Turime prašyti savo vyskupų uždrausti tokius “palaiminimus” savo vyskupijose, kad ši Dievo akyse bjaurastis neįsitvirtintų vietos lygmeniu.

Pažeidžiant dieviškąjį Apreiškimą ir nuolatinį Katalikų Bažnyčios magisterinį mokymą, deklaracija “Fiducia Supplicans” leidžia katalikų dvasininkams teikti “palaiminimus” tos pačios lyties poroms kartu su kardinolo ir popiežiaus išdėstytomis normomis.

Tačiau tokie santykiai negali gauti Dievo palaiminimo, nes jie susiję su objektyviai nuodėmingais veiksmais, prieštaraujančiais Dievo žodžiui.

Iš tiesų šventasis Paulius pirmajame laiške korintiečiams teigia, kad homoseksualūs veiksmai yra nuodėmingi, aiškindamas, kad “nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai” “nepaveldės Dievo karalystės”, bet, pasak jo laiško romiečiams, tie, kurie praktikuoja homoseksualumą, gaus “savo pačių asmenyje deramą bausmę už savo klaidą”.

Vadovaujant kardinolui Ratzingeriui 1986 m. Tikėjimo mokymo kongregacija (CDF) įspėjo vyskupus užtikrinti, kad jie ir bet kuri vyskupijos “pastoracinė programa” “aiškiai nurodytų, jog homoseksualūs santykiai yra amoralūs”:

“Tačiau norime aiškiai pasakyti, kad nukrypimas nuo Bažnyčios mokymo ar tylėjimas apie jį, siekiant teikti pastoracinę pagalbą, nėra nei rūpestingas, nei pastoracinis. Galiausiai pastoracinis gali būti tik tai, kas teisinga. Bažnyčios pozicijos nepaisymas neleidžia homoseksualiems vyrams ir moterims gauti rūpinimosi, kurio jiems reikia ir kurio jie nusipelno.

“Todėl ypatingas rūpestis ir pastoracinis dėmesys turėtų būti nukreiptas į tuos, kurie turi šią būklę, kad jiems nebūtų įteigta, jog šios orientacijos išgyvenimas homoseksualia veikla yra moraliai priimtinas pasirinkimas. Taip nėra.”

Dar 2021 m. CDF aiškiai pareiškė, kad Bažnyčia neturi “galios teikti palaiminimą tos pačios lyties asmenų sąjungoms”.

CDF teigė, kad “neleistina teikti palaiminimą santykiams ar partnerystei, net ir stabiliai, kai lytinė veikla vykdoma už santuokos ribų (t. y. už neišardomos vyro ir moters sąjungos, savaime atviros gyvybės perdavimui), kaip yra tos pačios lyties asmenų sąjungų atveju”.

Turime pasipriešinti popiežiaus Pranciškaus klaidai, kol ši velniška praktika neįsitvirtino mūsų parapijose ir vyskupijose.

Peticijos sklaidai reikalinga reklama, o ji galima tik su
jūsų parama. Pagal išgales skirkite pasirinktą sumą šiai peticijai
 paremti. Patys spręskime, kam ir kaip panaudojami mūsų pinigai!


Pasakykite savo vyskupui, kad uždraustų nuodėmingų sąjungų “palaiminimą” jūsų vyskupijoje!

Categories
NUOMONĖS

Arkivyskupas Aguer: Nebūtina laikytis Fiducia Supplicans!

“Nebūtina laikytis Fiducia Supplicans. Ir visiškai tinkama atsisakyti palaiminti homoseksualų “santuokas” ir asmenis, gyvenančius ne Bažnyčios santuokoje”.

Tikėjimo doktrinos dikasterija tapo Sumaišties dikasterija. Būtent prie to prisideda Argentinos kardinolas Victoras Manuelis Fernandezas. Tai ne tik sumaištis tikinčiųjų gretose, bet ir sumaištis pasaulio opinijoje.

Dabar popiežius vėl duoda pretekstą diskusijoms, paskelbdamas Fiducia supplicans pareiškimą dėl homoseksualių porų ir ne santuokoje gyvenančių porų palaiminimo. Skandalinga tai, kad šis pareiškimas prieštarauja tam, ką prieš dvejus metus patvirtino kardinolo Luiso Ladarijos pasirašyta dikasterija. Tame pareiškime sakoma, kad homoseksuali pora negali būti palaiminta, nes Dievas negali palaiminti nuodėmės. Ir tai tiesa. Bet koks palaiminimas reiškia Dievo palankumą asmeniui ar palaiminimo objektui.

Negalėdami paneigti tiesos, Fiducia supplicans daugina pasiteisinimus ir paaiškinimus, kurie tiesiog atskleidžia akivaizdų kaltinimą. Popiežiui Pranciškui būdingas disimuliacijos stilius: viskas sakoma puse lūpų, kad būtų iki galo suprasta priešingai Tradicijai.

Įžangoje sakoma, kad galima suprasti galimybę laiminti poras nestandartinėse situacijose ir tos pačios lyties poras, nes prieš palaiminimą negalima atlikti išankstinės moralinės analizės.

Kartojamas pretekstas, kad Bažnyčia turėtų būti labiau “įtraukianti”, o šio identifikavimo kriterijus yra sociologinis, arba socialinis-psichologinis, sukurtas spaudžiant pasauliui: mada ir modelių primetimas pagal neva “naujas teises”.

Bažnyčia yra įtraukianti iš prigimties, nes ji susiformavo dėl Kristaus įsakymo apaštalams: pasiekti visas tautas. Ir Bažnyčios istorija rodo, kad nuo pat pradžių visos tautos buvo įtrauktos. Ši deklaracija yra tikras skandalas, kuris, pagražintas pretekstais, atspindi sekuliarią santuokos doktriną.

Fiducia supplicans leidžia mums pamatyti, į ką buvo nukreiptas aštuntasis paraginimo Amoris laetitia skyrius, kur diskretiškai teigiama, kad tokiose nereguliariose situacijose gyvenantys žmonės kartais gali priimti sakramentus. Tai buvo pradžia, kuri dabar atsiskleidžia visa savo pilnatve. Tačiau tai yra popiežiaus Pranciškaus disimuliacijos metodo pasekmė. Būtent tokiu būdu dabartinis pontifikatas daugeliu klausimų siūlo naują poziciją, “koreguojančią” Bažnyčios mokymą ir nekintančią Tradiciją apie ją.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Šimtai Jungtinės Karalystės kunigų atmeta tos pačios lyties asmenų palaiminimus kaip “nepriimtinus”

Didžiosios Britanijos katalikų dvasininkų brolija pareiškė, kad jos tekstas buvo išleistas kaip atsakas į “plačiai paplitusią painiavą dėl katalikų doktrinos apie tos pačios lyties asmenų sąjungas ir seksualinį elgesį už santuokos ribų”.

Jungtinės Karalystės katalikų dvasininkų grupė išleido pozicijos dokumentą, kuriame skelbiama, kad bet kokie tos pačios lyties porų palaiminimai “yra pastoraciniu ir praktiniu požiūriu nepriimtini”.

Gruodžio 21 d. paskelbtame pareiškime, kurio juodraštis buvo nutekintas gruodžio 20 d., grupė, atstovaujanti šimtams Jungtinės Karalystės dvasininkų, griežtai atmetė galimybę teikti palaiminimus tos pačios lyties poroms po to, kai gruodžio 18 d. Vatikanas paskelbė “Fiducia Supplicans”.

“Su sąžininga parrezija ir remdamiesi savo, kaip pastorių, patirtimi darome išvadą, kad tokie palaiminimai [tos pačios lyties poroms] yra pastoraciniu ir praktiniu požiūriu nepriimtini”, – sakoma pareiškime.

Didžiosios Britanijos katalikų dvasininkų brolija (BCCC) pareiškė, kad jos tekstas buvo paskelbtas kaip atsakas į “plačiai paplitusią painiavą dėl katalikų doktrinos apie tos pačios lyties asmenų sąjungas ir seksualinį elgesį už santuokos ribų”. Todėl jų tekste pakartotas “tradicinis Katalikų Bažnyčios mokymas (iš Katalikų Bažnyčios katekizmo), kuris lieka nepakitęs ir nekeičiamas”. 

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Arkivyskupas Čaputas: “Fiducia Supplicans” yra “dviveidiškas užsiėmimas”, kuriuo “patvirtinamas ir paneigiamas katalikų mokymas”

BažnyčiaNuomonėsPasaulis

Arkivyskupas Čaputas: “Fiducia Supplicans” yra “dviveidiškas užsiėmimas”, kuriuo “patvirtinamas ir paneigiamas katalikų mokymas”

26 gruodžio, 2023

Tyčinis ar nuolatinis dviprasmiškumas – viskas, kas skatina nesusipratimus ar tarsi palieka galimybę objektyviai nuodėmingam elgesiui, – nėra iš Dievo, – sakė Filadelfijos arkivyskupas emeritas Charlesas J. Chaputas.

Filadelfijos arkivyskupas emeritas Čarlzas Čaputas (Charles J. Chaput) griežtai sukritikavo Fiducia Supplicans, sakydamas, kad “tyčinis ar nuolatinis dviprasmiškumas – bet kas, kas skatina nesusipratimus ar, atrodo, palieka galimybę objektyviai nuodėmingam elgesiui, – nėra iš Dievo”.

Arkivyskupas Chaputas šiandien amerikiečių žurnale “First Things” paskelbė esė, kurioje labai kritiškai vertina ir deklaraciją, ir popiežių Pranciškų.

“Dokumentas yra dviveidis, vienu metu ir patvirtinantis, ir paneigiantis katalikų mokymą apie palaiminimų prigimtį ir jų taikymą “nereguliariems” santykiams”, – rašė arkivyskupas emeritas.

Čaputas pastebėjo, kad vos tik paskelbus “Fiducia Supplicans”, ji “greitai buvo interpretuota kaip reikšmingas Bažnyčios praktikos pokytis”. Jis pažymėjo, kad tėvas Jamesas Martinas ir kiti katalikų LGBT gynėjai pasveikino šį dokumentą kaip pergalę. Jis pastebėjo, kad “New York Times” straipsnio, kuriame buvo išspausdinta Martino, laiminančio tos pačios lyties asmenų porą, nuotrauka, “vyraujantį atspalvį ir pagrindinį tikslą” geriausiai atspindėjo įvairūs interviu davę gėjai, kurie kalbėjo apie tai, kad Bažnyčia “susitaiko” su tos pačios lyties asmenų santykių teisėtumu.

Nors Bažnyčia negali pakeisti savo mokymo, Čaputas pareiškė, kad Fiducia Supplicans “atrodo” bando tai padaryti homoseksualių santykių nuodėmingumo atžvilgiu.

Čaputas kritikavo popiežiaus Pranciškaus pareiškimą, kuriuo jis reagavo į viso pasaulio vyskupų “pasipriešinimą”, sakydamas, kad jo perspėjimas dėl “griežtų ideologinių pozicijų” dabar yra “numatytoji Šventojo Sosto reakcija į bet kokias pagrįstas abejones ar sąžiningą jo veiksmų kritiką”.

Arkivyskupas emeritas pridūrė, kad popiežiaus Pranciškaus “viešas skundimasis menkina Petro pareigų ir jas užimančio žmogaus orumą”, yra nepagarbus jo broliams vyskupams ir “nėra iš Dievo”.

JŠ pagal www.lifesitenews.com

Categories
NUOMONĖS

Kun. E. Naujokaitis: Kai kunigas „spontaniškai“ laimina žmones, tai yra liturginis veiksmas!

Kun. Edmundas Naujokaitis (FSSPX): „Spontaniški, paprasti, pastoraciniai, neliturginiai“ – tai įvairūs apibūdinimai, bet aišku, kad bet koks laiminimas, kuriame yra išoriniai gestai (pvz., žegnojimas, rankų uždėjimas) ir kokie nors žodžiai, yra apeiga.

Ji nėra fiksuota liturginėse knygose, bet vis tiek religinė apeiga, Dievo malonės šaukimosi tiems konkretiems asmenims aktas. Tad dabar kunigai prisigalvos savo kvazi-ritualų ir tekstų ir jais kaip kas norės laimins.

Kaip jau pastebėjo kai kurie užsienio autoriai, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į deklaracijoje vartojamą kalbą, kuri iškraipo katalikišką palaiminimų supratimą, kuomet sakoma, pavyzdžiui: „Iš grynai liturginio žiūros taško“. Tačiau neturėtų būti jokio atskyrimo tarp liturgijos ir gyvenimo. Kai kunigas „spontaniškai“ laimina žmones ar daiktus, tai yra liturginis veiksmas, net jeigu jis nėra apibrėžtas Bažnyčios rubrikose. Liturgija yra viešas Dievo garbinimas, į kurį įeina ir veiksmas, kuomet kunigas laimina žmogų, daiktą ar porą. Deklaracija tarsi siekia išardyti liturgijos ir gyvenimo vienovę, paversdama liturgiją tik kažkuo, ką darome Bažnyčioje ir kitais specifiniais atvejais, tik mirusia raide vietoje to, kas teikia mums gyvybę.

Be to, pagal katalikišką supratimą, laiminama tai, kas yra gera ar turi esminį gerumo aspektą. Pvz., kunigas laimina penitentą prieš išpažintį, nors jis dar nusidėjėlis, kad Dievas jam duotų gailesčio malonę. Galima laiminti pagonį ar eretiką, kad jis atsiverstų, jei jis rodo gerą valią. Analogiškai galima laiminti pavienį homoseksualą, jei jis atgailauja, nori taisytis. Bet čia kalbama apie porų, sąjungų, kurios ateina kaip tokios su valia toliau likti toje poroje, laiminimą. Tad aišku, kad atliekama religinė apeiga ir ji laimina tai, kas savaime amoralu. Kai laiminama pora, laiminami ne tik pavieniai asmenys, bet ir juos jungiantis santykis. Tačiau negali būti atpirkta tai, kas pačia savo esme yra bloga ir kelia papiktinimą.

Be to, tai genderizmo politinės ideologijos manifestacija, ir tam pirmiausia bus naudojama, nes daugumai homoseksualų iš tikrųjų visai nerūpi visokie laiminimai.“

JŠ pagal Katalikų Tradicija

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA Lithuania Catholica TV

Žiūrėkite Dievo Gimimo paveikslus iš viso pasaulio. Kaip gražu!

Christus natus est nobis! Tas, kuris išgelbėjo pasaulį, yra su mumis. Žiūrėkite Dievo Gimimo paveikslus iš viso pasaulio. Kaip gražu!

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Christus natus est nobis!

Po akimirkos Tas, kuris yra amžinas, ateis į mūsų nuodėmingą pasaulį. Verta įvertinti, kiek mąstėme ir veikėme Jo dvasia, tikėdamiesi Jo pagalbos.

Jis panorėjo ateiti į šį pasaulį per žmonių šeimą, žinoma, Švenčiausiąją, bet vis dėlto žmonių šeimą, per Švenčiausiąją Mergelę Mariją – antrąją Ievą, malonių tarpininkę. Mes galime naudotis Jo malonėmis tik per Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Todėl prašykime Švenčiausiąją Dievo Motiną ir per Ją Kūdikį Jėzų palaiminimo mums, mūsų šeimoms, mūsų reikalams ir mūsų Tėvynei. Juk Lietuva yra Marijos žemė!

Savo ruožtu norime padėkoti visiems aukotojams ir draugams už paramą mūsų bendram darbui. Linkime išlikti ištikimiems Kristui šioje nelengvoje žemiškoje kelionėje, o Švenčiausioji Mergelė Marija tegul Jus visada lydi! 

Visų mūsų aukotojų intencijomis kas mėnesį 13-ąją mėnesio dieną – Fatimos apsireiškimų dieną – švenčiamos Mišios senąja tradicine lotynų apeiga.

Krikščioniškosios Kultūros Institutas


Categories
NUOMONĖS

Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia: palaiminimas negali prieštarauti Katalikų Bažnyčios mokymui!

Gruodžio 23 d. Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia paskelbė komunikatą dėl Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios pozicijos dėl Fiducia Supplicans doktrinos dikasterijos deklaracijos dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės.

Ukrainos Graikų katalikų Bažnyčios pareiškime dėl Deklaracijos randame:

1. Minėtoje Deklaracijoje aiškinama palaiminimų pastoracinė reikšmė Lotynų Bažnyčioje, o ne Rytų Katalikų Bažnyčiose. Joje nenagrinėjami katalikų tikėjimo ar moralės klausimai, nesiremiama jokiais Rytų Bažnyčių kanonų kodekso (CCEO) priesakais ir nekalbama apie Rytų krikščionis. Taigi, remiantis kan. 1492 CCEO, ši deklaracija taikoma tik Lotynų Bažnyčiai ir neturi teisinės galios Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios tikintiesiems.

2. Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia yra viena iš Rytų katalikų Bažnyčių. Todėl ji turi savo liturginį, teologinį, kanoninį ir dvasinį paveldą, kurio visi tikintieji privalo laikytis ir puoselėti (CCEO, kan. 39-41). “Palaiminimo” reikšmė UGKB ir Lotynų Bažnyčioje skiriasi.

3. Pagal mūsų Bažnyčios liturginę tradiciją kunigo ar vyskupo palaiminimas yra liturginis gestas, kurio negalima atskirti nuo likusio liturginių apeigų turinio ir redukuoti iki privataus pamaldumo aplinkybių ir poreikių (UGKC katekizmas “Kristus yra mūsų Pascha”, par. 505-509).

4. Pagal bizantiškojo apeigyno tradicijas “palaiminimo” sąvoka reiškia pritarimą, leidimą ar net įsakymą atlikti tam tikros rūšies veiksmus, maldą ir asketines praktikas, įskaitant tam tikras pasninko ir maldos rūšis. Be abejo, kunigo palaiminimas visada turi evangelizacinį ir katechetinį matmenį, todėl niekaip negali prieštarauti Katalikų Bažnyčios mokymui apie šeimą kaip ištikimą, neišardomą ir vaisingą vyro ir moters meilės sąjungą, kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus iškėlė iki šventojo Santuokos sakramento orumo. Pastoracinis įžvalgumas ragina mus vengti dviprasmiškų gestų, pareiškimų ir sąvokų, kurios iškreiptų ar iškraipytų Dievo žodį ir Bažnyčios mokymą.

Viešpaties palaiminimas tebūna jums!

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

Katalikiškos santuokos griūtis

„Ateis akimirka, kai lemiama kova tarp Kristaus karalystės ir šėtono vyks dėl šeimos. O tie, kurie dirbs šeimos labui, patirs persekiojimus ir suspaudimus. Tačiau nereikia bijoti, nes Švenčiausioji Motina jau sutriuškino gyvatės galvą.“

Fatimos regėtoja sesuo Liucija laiške kardinolui Caffara

Ar žinojote, kad šiuo metu oficialiai Bažnyčia kasmet negaliojančiomis paskelbia ir anuliuoja daugiau nei 50 tūkst. santuokų, o tai yra šimtus kartų daugiau nei prieš kelis dešimtmečius, kai tų santuokų sudaroma buvo net daugiau? Ar žinojote, kad daugiau nei 90 % santuokų anuliavimų prašymų patenkinama, o daugelyje šalių tai tapę beveik automatine ir nesudėtinga procedūra? Pažvelkime į visą šią statistiką naujojo dokumento, kuriuo leidžiamas tos pačios lyties porų laiminimas, šviesoje ir pamatysime, kaip jau kelis dešimtmečius Katalikų Bažnyčios nuosekliai griaunamas tikrasis mokymas apie sakramentinę santuoką. Naujasis dokumentas – tik vyšnia ant torto, kuris žingsnis po žingsnio gaminamas jau kelis dešimtmečius, pirmiausia faktiškai įteisinus katalikiškas skyrybas, po to faktiškai įteisinus antrą civilinę sąjungą, o galiausiai ėmusis normalizuoti tos pačios lyties sąjungas.

Įteisintos katalikiškos skyrybos

2018 m. visame pasaulyje buvo anuliuota 56 780 katalikiškų santuokų. Šis skaičius jau yra mažėjantis, nes nors skyrybų nemažėja, bet mažėjant tikėjimui vis mažiau formalių katalikų apskritai rūpi, kad jų iširusios santuokos būtų anuliuotos. Dar viena priežastis – sudaroma vis mažiau bažnytinių santuokų, tad ir anuliavimų skaičius mažėja. Pažvelkime į Jungtines Valstijas, kur šiuo metu anuliuojama daugiausia santuokų: 1968 m. buvo anuliuotos vos 338 santuokos, o 1991 m. – 63 933. 2004 m. šis skaičius jau sumažėjo iki 46 330, o 2018 m. JAV buvo anuliuotos 27 654 santuokos. Iš visų svarstomų prašymų anuliuoti santuokas, patenkinama net apie 95 %.

Iš visų šalių, kur vykdomi anuliavimų teismai, tik keliose Trečiojo pasaulio šalyse 50 ar daugiau procentų prašymų nepatenkinami. Dauguma pasaulio šalių patenkina 93-97 % prašymų, daugiausia – Kanada (99,5 %) ir Australija (98%) (2011 metų duomenys).

Ši santuokų anuliavimo krizė didžiojoje pasaulio dalyje prasidėjo po 1983 m. Kanonų teisės kodekso atnaujinimo, nors JAV ji prasidėjo anksčiau, santuokos anuliavimo procedūras specialiu Vatikano leidimu palengvinus jau 8 dešimtmetyje. Naujajame kodekse aukštyn kojomis apverčiami santuokos tikslai ir stipriai praplečiamos sąlygos, kurioms esant santuoka gali būti paskelbta negaliojančia. Nors, kaip žinome, šį kodeksą patvirtinęs Jonas Paulius II karštai gynė katalikišką santuoką ir jos neišardomumą, vis tik kodekse atsiradusi galimybė labai plačiai interpretuoti, kada gali būti anuliuojama santuoka, faktiškai lėmė katalikiškų skyrybų įteisinimą.

Bažnyčia visada mokė, kad pirminis santuokos tikslas yra prokreacija, vaikų auginimas ir auklėjimas, o papildomas santuokos tikslas – bendras sutuoktinių gėris, kurį jie gauna iš santuokos. Tačiau 1983 m. Kanonų teisės kodekse šie tikslai apversti, 1055 kanone pirmiausia minimas tikslas, kuris anksčiau būdavo minimas antroje vietoje: „Moterystės sutartis, kuria vyras ir moteris visam gyvenimui sudaro sąjungą ir kuri savo prigimtimi skirta sutuoktinių gerovei ir palikuonių prokreacijai ir auklėjimui […].“

Vienas problemiškiausių kanonų, kuriuo pateisinamas toks lengvas santuokos anuliavimas, yra 1095 §3, kuriame sakoma: „Toliau išvardinti negali sudaryti santuokos […] tie, kurie negali atlikti esminių santuokos pareigų dėl priežasčių, turinčių psichologinę prigimtį.“ Taip pat labai problematiškas 1095 §2 kanonas, kuriame kalbama apie „diskrecijos trūkumą“ priimant sprendimą tuoktis, ką galima interpretuoti plačiai.

1098 kanone teigiama: „Sutartį negaliojančiai sudaro asmuo, kuris santuoką sudaro apgautas, nuslepiant kažkokią būsimo partnerio savybę, kuri pačia savo prigimtimi gali stipriai apsunkinti santuokinį gyvenimą.“ Ką tai reiškia? Tai gali reikšti daugybę dalykų, kaip ir tiesiog tai, kad vyras ar moteris prieš santuoką nuslėpė apie savo polinkį į pyktį ar į pernelyg dažną alkoholio vartojimą. Palikta tiek vietos interpretacijai, kad bet kokią didesnę sutuoktinio ydą, apie kurią sužinota po santuokos, galima laikyti kliūtimi, dėl kurios santuoka sudaryta negaliojančiai.

Ir absoliuti dauguma santuokų anuliuojama remiantis būtent šiais pagrindais (pvz., Jungtinėse Valstijose daugiau nei 99 proc.).

Įteisinta antra civilinė santuoka

Antrasis didelis smūgis katalikiškai santuokai po faktiško katalikų skyrybų įteisinimo buvo suduotas popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia. Prieš paskelbiant šį dokumentą buvo aršiai diskutuojama dėl to, ar sudarę antrą (civilinę) santuoką asmenys gali priimti Eucharistijos sakramentą. Bažnyčia visada į šį klausimą kategoriškai atsakydavo „ne“. Išsiskyrę ir antrą kartą susituokę negali priimti Komunijos, nes jų gyvenimo situacija objektyviai prieštarauja prigimtinei ir krikščioniškai tiesai apie santuoką.

Amoris laetitia nepateikė griežto atsakymo, bet įvedė praktiką, kuri jau pati savaime yra atsakymas. Dokumente atsakyta maždaug taip: bendrai – ne, tokie asmenys priimti Eucharistijos negali, bet „tam tikrais atvejais“ – taip. (Nr. 305, išnaša 351.) Išsiskyrę ir antrą kartą susituokę žmonės turį būti „integruoti“, o ne išskirti. (Nr. 299.) Jų integracija „gali būti išreikšta įvairiomis bažnytinėmis tarnystėmis, o tai neišvengiamai reikalauja ištirti, kokias išskyrimo formas, šiandien taikomas liturgijos, sielovados, pedagogikos ir institucinėse srityse, reikėtų įveikti“ (Nr. 299), neišskiriant nė sakramentų teikimo tvarkos (Išnaša 336).

Amoris laetitia pasiuntė žinią, kad draudimas išsiskyrusiems ir antrą kartą susituokusiems priimti sakramentinę Komuniją nebėra absoliutus. Popiežius neįvedė ­– kaip bendros taisyklės – Komunijos išsiskyrusiems, bet jos ir neuždraudė, o net paskatino „tam tikrais atvejais“. A.A. kardinolas Caffara 2014 m. interviu taip komentavo šias aktualijas: „Šiuo pasiūlymu būtų įvedamas paprotys, kuris ilgainiui krikščionių – ir ne tik krikščionių – protuose įtvirtintų idėją, kad jokia santuoka nėra absoliučiai neišardoma. O tai, be abejo, prieštarauja Viešpaties valiai. Dėl to negali būti jokių abejonių.“

Kard. Raymondas Burke’as savo ruožtu situaciją komentavo taip: „Jei Bažnyčia leistų teikti sakramentus (net ir vienu atveju) asmeniui, kuris gyvena netvarkingoje sąjungoje, tai reikštų, kad arba santuoka nėra neišardoma, arba Šventoji Komunija nėra Kristaus Kūno ir Kraujo priėmimas, reikalaujantis tinkamos asmens nuostatos, t. y. gailesčio už sunkias nuodėmes ir tvirto pasiryžimo nebenusidėti.“

Kaip išaiškino prof. Roberto de Mattei, „Pagal katalikų moralinį mokymą, veiksmo aplinkybės negali pakeisti jo moralinės prigimties, t. y. negali savaime blogo veiksmo padaryti geru ir teisingu. Tačiau Amoris laetitia atmetė mokymą apie absoliučią moralę bei savaiminį blogį ir priėmė „naująją moralę“, kurią pasmerkė Pijus XII daugelyje savo dokumentų ir Jonas Paulius II enciklikoje „Veritatis splendor“. Vadinamoji situacinė etika leidžia aplinkybėms ir subjektyviai žmogaus sąžinei apspręsti, kas yra gera ar bloga. Nesantuokiniai lytiniai santykiai, jei kyla iš meilės, nelaikomi iš esmės neteisėtais, bet vertinami pagal aplinkybes. Apskritai savaiminis blogis ir mirtina nuodėmė neegzistuoja.“

Tad matome, kaip pradžioje faktiškai įteisinus katalikiškas skyrybas, dabar faktiškai įteisinta ir civilinė antra santuoka. Ribos, kas yra katalikiška sakramentinė santuoka, beveik visiškai ištrintos. Nors ir teigiama, kad Bažnyčios mokymas nekeičiamas, bet skatinamas praktinis to mokymo nesilaikymas. Čia kaip valstybės įstatymas, kurio vykdymo niekas neužtikrina ir į jo laužymą nekreipia dėmesio. Ar galima būtų sakyti, kad draudžiama viršyti greitį, jeigu matuodama greitį policija už jo viršijimą nebaustų? O ar galima sakyti, kad draudžiamos skyrybos ir gyvenimas kartu be sakramentinės santuokos, jeigu skatinama elgtis priešingai? Greičio ribojimo ženklai vis dar gali stovėti savo vietose, bet jeigu niekam nerūpės, kaip to laikomasi, tada jie tebus dekoracija. Lygiai taip amžinas Bažnyčios mokymas lieka savo vietoje, bet jeigu praktiškai skatinamas priešingas elgesys, tada iš to mokymo lieka tik dekoracija.

Amoris laetitia žala buvo plačiai įvertinta: 2017 m. grupė dvasininkų, teologijos specialistų ir religijos ekspertų įteikė pop. Pranciškui skirtą „Sūnišką pataisymą“ (lot. correctio filialis). Jame jie nurodė septynias erezijas, slypinčias apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“. Prieš tai, 2016 m. keturi kardinolai popiežiui nusiuntė išsamiai dokumentuotą kritiką ir vadinamuosius dubia, kur prašė popiežiaus išaiškinti penkis eretiškai skambančius Amoris laetitia teiginius. Pranciškus į nei vieną iš šių kreipimųsi neatsakė ir net nesuteikė to prašiusiems kardinolams audiencijos. 2016 m. 45 teologai įteikė kardinolui Angelo Sodano, kardinolų kolegijos dekanui, kitą kritinę studiją, nagrinėjančią 19 Amoris laetitia teiginių. Į šią kritiką taip pat buvo neatsakyta.

Normalizuotas transgenderizmas

Jau šiais metais Tikėjimo doktrinos dikasterijos prefektas pasirašė, o popiežius Pranciškus patvirtino dokumentą, kuriame pareiškiama, kad suaugę „translyčiai“ asmenys gali gauti Krikšto sakramentą, kaip ir homoseksualių porų auginami ir iš surogatinės motinos gimę vaikai. Taip pat dokumente teigiama, kad „translyčiai“ asmenys gali tapti krikšto tėvais. „Translytiškumas“ nėra laikomas kliūtimi Krikštui, homoseksualių porų vaikai taip pat gali būti krikštijami, net jei gimė iš surogatinės motinos, o „translyčiai“ asmenys net gali tapti krikšto tėvais ar motinomis.

Šis dokumentas atvėrė kelią Krikšto sakramentą priimti viešai sunkios nuodėmės būklėje gyvenantiems ir katalikų mokymui nesiruošiantiems paklusti asmenims, nes neįmanoma situacija, kad „translytis“ asmuo atsižadėtų visų šėtono darbų ir išpažintų katalikų tikėjimą, bet tuo pat metu ir toliau pasirinktų gyventi kaip „translytis“. Dokumentas taip pat atvėrė kelią krikšto tėvais tapti sunkios nuodėmės būklėje gyvenantiems ir katalikų mokymui nesiruošiantiems paklusti, taigi savo krikšto vaikus jau vien tuo papiktinantiems asmenims. Neįmanoma, kad „translytis“ asmuo atitiktų krikšto tėvams keliamas sąlygas ir pareigas, bet tuo pat metu ir toliau pasirinktų gyventi kaip „translytis“. Be to, dokumentas atvėrė kelią tos pačios lyties poroms pakrikštyti savo vaikus ir toliau gyventi sunkios nuodėmės būklėje, nes neįmanoma, kad kartu gyvenantys ir vaiką auginantys tos pačios lyties asmenys jį auklėtų katalikiškai. Tai nesuderinami dalykai – katalikiškam auklėjimui pirmiausia reikėtų nutraukti nuodėmingą gyvenimo būdą.

Naujuoju dokumentu, nepaisant jame įvardijamų „saugiklių“, sutryptas ankstesnis Bažnyčios mokymas apie Krikšto sakramentą. Nors teoriškai gali būti daug kalbama apie tai, kad visa tai galima daryti tik nepapiktinant tikinčiųjų, praktiškai tokia situacija neįmanoma – jeigu bus paklūstama naujajam dokumentui, visada bus papiktinami tikintieji, nes dokumente įvardijamos situacijos niekada negali būti nenuodėmingos ir nepapiktinančios, jeigu asmenys nepasižada tų situacijų nutraukti ir pradėti gyventi katalikiškai.

Popiežius šiais leidimais pasaulio akyse normalizavo vadinamąjį translytiškumą. Pavyzdžiui, įtraukė kunigus į praktines dilemas: pagal kokią lytį bus vertinamas „translyčio“ asmens pasirinkimas būti krikšto tėvu ar motina – biologinę ar vadinamąją socialinę, pagal kurią asmuo teigia gyvenąs? Jeigu vyras pasirenka gyventi kaip moteris, ar jis galės būti krikšto motina? O jeigu vis tik jis galėtų būti tik krikšto tėvu, tai ar nebūtų skandalingas ir papiktinantis vien pats faktas, kad krikšto tėvas rengiasi ir elgiasi kaip moteris, tikriausiai net yra atlikęs daugybę vadinamųjų lyties keitimo operacijų? Tokie atvejai neišvengiamai skleis žinią, kad Bažnyčia remia vadinamąją transgenderizmo ideologiją. Faktiškai įteisinus skyrybas ir civilines santuokas, kas reiškia pastoviai nuodėmingą gyvenimą kartu, dabar, sekant logine seka, tarsi normalizuojamas ir tos pačios lyties asmenų gyvenimas kartu ir net vaikų, išnešiotų surogatinės motinos, auginimas. O visa tai logiškai veda prie kito punkto.

Normalizuoti tos pačios lyties asmenų santykiai

Ir galiausiai tai, apie ką visi kalba šiomis dienomis. Išleista Tikėjimo doktrinos dikasterijos deklaracija Fiducia supplicans, vėlgi patvirtinta popiežiaus, kuria leidžiama „laiminti nereguliariose situacijose esančias poras ir tos pačios lyties poras“, taip prieštaraujant nekintamam katalikų mokymui, kad Bažnyčia negali laiminti nuodėmingų santykių. Jeigu du kartu gyvenantys homoseksualai gali būti krikšto tėvais, kodėl jie negali gauti ir palaiminimo?

Deklaracijoje pabrėžiama, kad visos „apeigos ir maldos, galinčios sukelti painiavą tarp to, kas sudaro santuoką – kuri yra „išskirtinė, stabili ir neišardoma vyro ir moters sąjunga, natūraliai atvira vaikų gimdymui“ – ir to, kas jai prieštarauja, yra neleistinos.“ Deklaracija uždraudžia kurti naujas apeigas ar ritualus, specialiai pritaikytus laiminti tos pačios lyties poras, ir tarsi sudeda daug visokių „saugiklių“, kad tos pačios lyties porų santykiai nebūtų prilyginami „normaliems“ santykiams. Būtent todėl daugybė katalikų jau puolė teisinti dokumentą ir sakyti, kad iš tikrųjų jame nėra leidžiamas tos pačios lyties porų laiminimas, o tik tam tikras spontaniškas palaiminimas pavieniams asmenims, kuris teikiamas visada.

Tačiau dokumente kalbama būtent apie porą (tos pačios lyties asmenų ar kitų asmenų, esančių „nereguliariuose santykiuose“) kaip palaiminimo objektą. Kai laiminama pora, laiminamas santykis tarp dviejų žmonių. Tai didelis posūkis nuo 2021 m. Tikėjimo doktrinos kongregacijos išleisto dokumento, kuriame nedviprasmiškai sakoma, kad Bažnyčia gali suteikti palaiminimą asmenims, turintiems potraukį tai pačiai lyčiai, tik ir tik tada, kai laiminamas individualus asmuo, o ne santykiai, ir kai asmuo parodo troškimą gyventi skaisčiai pagal „Dievo planą“.“ Čia rašoma:

„Nėra leistina laiminti santykių ar partnerysčių, net stabilių, kurios susijusios su seksualine veikla už santuokos ribų (t. y. už neišardomos sąjungos tarp vyro ir moters, atviros gyvybės perdavimui), kaip kad yra tos pačios lyties asmenų sąjungų atveju. […] Tai neužkerta kelio individualių asmenų su homoseksualiais polinkiais laiminimui, jeigu jie parodo valią gyventi ištikimai apreikštiems Dievo planams, kaip juos apibrėžia Bažnyčios mokymas. Tačiau negalimas palaiminimas jokia forma, kuris linktų pripažinti šias sąjungas kaip tokias. Tokiu atveju palaiminimas parodytų ne intenciją patikėti šiuos individualius asmenis Dievo apsaugai ir pagalbai, bet patvirtinti ir paskatinti gyvenimo būdo pasirinkimą, kuris negali būti pripažintas kaip objektyviai atitinkantis apreikštus Dievo planus.“

Pasvarstykime. Ar būtų suteikiamas laiminimas žmogui, kuris į bažnyčią ateitų nuogas? Tai būtų palaikyta sunkia nuodėme, jis būtų išprašytas iš bažnyčios, o palaiminimas jam geriausiu atveju būtų suteiktas tik apsirengus. Aktyvūs homoseksualūs santykiai yra kur kas sunkesnė nuodėmė, tačiau iš palaiminimą norinčios gauti poros nebereikalaujama turėti „troškimo gyventi skaisčiai pagal Dievo planą“. Net paprasta logika sako, kad jeigu nebūtų norėta leisti laiminti tokių porų, būtų užtekę pakartoti 2021 m. dokumente išsakytas sąlygas ar net iš viso nieko nekartoti.

Kaip šiame dokumente neva sudedama daug „saugiklių“, lygiai taip ankstesniame dokumente dėl krikšto pabrėžta, kad turi būti vengiama situacijų, kurios „sukeltų viešą papiktinimą ir tikinčiųjų dezorientaciją“, ir kad „translytis“ asmuo gali būti krikšto tėvu ar motina tik tam tikrais atvejais, kuomet nesukeliamas papiktinimo pavojus.

Lygiai taip ir Amoris laetitia gražiai pabrėžta, kad „aiškiai nebesuvokiama, kad tik išskirtinė ir neišardoma vyro ir moters vienybė, būdama tvirtas įsipareigojimas ir įgalindama vaisingumą, atlieka pilnutinę socialinę funkciją. […] faktinių sąjungų ar sąjungų tarp tos paties lyties asmenų nevalia tiesiog prilyginti santuokai. Nė viena netvirta ar naujai gyvybei uždara sąjunga nelaiduoja visuomenės ateities.“

Katalikams reikia pagaliau atsisakyti naivumo, kuriam užtenka kelių gražių žodžių, kad žmogus jaustųsi nuramintas. Žinomiausi eretikai, tokie kaip Arijus, irgi rašė pamaldžiai ir gražiai. Kadangi nekintamo Bažnyčios mokymo formaliai pakeisti neįmanoma, modernistai visada griebiasi kitos taktikos: teoriškai kalbėti apie tradicinį katalikų mokymą ir juo prisidengti, net pabrėžti pavojų papiktinti tikinčiuosius, bet nustatyta praktine, pastoracine kryptimi ramiai šį mokymą mindyti.

Vysk. Stricklandas, jau nukentėjęs dėl tradicinio mokymo ginimo, pakvietė visus pasaulio vyskupus, o ir tikinčiuosius, nepaklusti naujajam dokumentui. Paskelbus Amoris laetitia kitas vyskupas, Athanasius Schneideris pasakė šiuos įsimintinus žodžius, kuriais ir baigsiu straipsnį: „Non possumus! Aš nepriimsiu miglotos kalbos ar meistriškai paslėptų durų, vedančių į Santuokos ir Eucharistijos sakramentų išniekinimą. Taip pat aš nepritarsiu pasityčiojimui iš Šeštojo Dievo įsakymo. Aš verčiau būsiu išjuokiamas ir persekiojamas, nei pritarsiu dviprasmiškiems tekstams ir nesąžiningiems metodams. Aš renkuosi aiškų „Kristaus, Tiesos, paveikslą vietoj brangakmeniais apsirėdžiusios lapės atvaizdo“ (Šv. Ireniejus), nes „aš žinau, kuo įtikėjau“ (2 Tim 1, 12).“

Marius Parčiauskas

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Categories
NUOMONĖS

Pranciškus ir gėjų laiminimas

Dešiniųjų pažiūrų politikas ir visuomenės veikėjas Vytautas Sinica analizuoja ir vertina situaciją Lietuvos kontekste, atsižvelgdamas į naujausią popiežiaus Pranciškaus sprendimą.

Brangūs broliai katalikai Lietuvoje akivaizdžiai išgyvena neigimo stadiją tragedijos akivaizdoje. Bažnyčia yra valdoma žmogaus, kuris labai sąmoningai nori pakeisti Bažnyčią, jos esmę ir, panašu, net jos tikslą. Geriausiu atveju, jis nuoširdžiai, bet klaidingai tiki, kad Bažnyčia gali išlikti tik jeigu prisitaikys prie jai absoliučiai priešiškos laikmečio dvasios ir priims sekuliaraus pasaulio šiandien (t.y. vos kelis dešimtmečius) pasirinktą moralinę įvairovės ir prigimties neigimo kryptį. Blogiausiu atveju jis tiesiog netiki Bažnyčios skelbiama moraline tiesa, tiki kita ar išvis moralinės tiesos nebuvimu. Tai per daug niūrus vaizdas dažnam mūsų šalies katalikui. Renkamės neigimo taktiką.

Kai visai neseniai naujasis Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas su popiežiaus palaiminimu paskelbė, jog dvasininkai gali laiminti homoseksualias poras, daugybė katalikų Lietuvoje vėl renkasi neigimo taktiką. Tą daro ir kunigai, ir pasauliečiai. Labai retas džiaugiasi šio dokumento pasekmėmis, bet gana retas ir jas atvirai pripažįsta. Dokumentas surašytas suktu stiliumi – iš pradžių patvirtina visą Bažnyčios mokymą apie tik vyro ir moters santuoką, draudimą laiminti homoseksualias sąjungas ir t.t. O tada pasako, kad ne santuokos ceremonijos metu tokias (kaip ir persituokusias) poras laiminti galima. Esą tai atvers galimybę malonės plyšeliui net ir nuodėmėje gyvenančiam žmogui. Kas čia nauja?

Bažnyčia visada mokė, kad galima laiminti kiekvieną asmenį, tačiau ne nuodėmę.

Homoseksualų atveju šis mokymas reiškė, kad galima laiminti homoseksualus kaip asmenis, bet ne kaip porą, nes laiminant porą palaiminama jų sąjunga, kurią Bažnyčia laiko ir skelbia esant ydinga, prieštaraujančia žmogaus prigimčiai ir jokiais atvejais negalima (apsieisime be Švento Rašto citatų). Kaip ir visais atvejais, taip ir šiuo, Bažnyčia niekada nenusisuka nuo asmens, bet privalo jam aiškiai sakyti, ką laiko nuodėme. Dokumentas sukuria prieštaravimą ir chaosą – visą tai patvirtina, o tada pasako, kad visgi laiminti porą galima, bet tai ne santykio laiminimas ir ne pritarimas tokiai sąjungai. Yra, bet nėra. Negalima, bet galima. Sąmoningai kuriamas chaosas, dviprasmybės ir penkiasdešimt pilkų atspalvių moralės teologijoje, kuri dėl pačios savo paskirties privalo būti kuo tikslesnė ir aiškesnė, kuo mažiau dviprasmiška ir reikalaujanti paaiškinimų.

Tai nieko nauja. Tą patį išgyvenome prieš metus, kai popiežius vieną po kito skelbė siaubingus geopolitinius pareiškimus, dėl Rusijos imperializmo ir vykdomos okupacijos kaltindamas NATO, šlovindamas senuosius Rusijos imperatorius, atsisakė įvardyti vieną aiškią kaltą karo Ukrainoje pusę ir kvietė taikai bet kokiomis sąlygomis. Giliai širdyje, broliai katalikai, jau tada supratote, kad kažkas negerai šioje karalystėje, bet pripažinti yra per sunku, nes problema per didelė.

Aš tą išgyvenau dar 2016 metais per vadinamąjį šeimos sinodą, kuriame popiežius labai norėjo pakeisti Bažnyčios mokymą apie antrąją santuoką ir homoseksualus, bet susidūrė su tokiu vyskupų pasipriešinimu, kad homoseksualų klausimą visai atidėjo, o antrąją santuoką nukišo į dviprasmišką formuluotę Amoris Laetitia išnašoje ir po to aiškino ją (nes dviprasmybę neišvengiamai tenka aiškinti) atskirais neviešais laiškais skirtingų šalių vyskupų konferencijoms.

Viena problema, kad joks popiežius neturi teisės keisti Bažnyčios Mokymo taip, kad jis prieštarautų ankstesniam Bažnyčios mokymui ar juo labiau tiesiogiai apreiškimui. Atskira problema, kai tai bandoma daryti išties niekingu būdu – ne atvirai pasakant, ko siekiama, o apylankomis, dviprasmybėmis ir „lėtai verdant varlę“ – pratinant prie pokyčių labai mažais žingsneliais, siūlant „pastoracinę prieigą“. Kadangi popiežius suvokia negalintis pakeisti Bažnyčios atviru perversmu, jis daro tai subtiliai, mažais žingsneliais. Jis vieną po kitos kuria painiavas, talpius prasmėms teiginius, reikalaujančius jo mokymą taikančiųjų interpretacijos ir jo paties atskirų išaiškinimų. Taip judama link protestantiškos Bažnyčios decentralizacijos – štai vokiečiai aiškins tą pačią moralę vienaip, lenkai kitaip, o lietuviai – atspėjote – laviruos per vidurį.

Nereikia apsimetinėti, kad popiežius to nedaro. Daro jau dešimt metų, sistemingai įšventindamas daugiausia progresyvius kardinolus, skirdamas ties erezija laviruojančius ar tą ribą peržengiančius asmenis į aukščiausius Vatikano postus ir dabar net doktrinos aiškintojo poziciją, o paraleliai valydamas Bažnyčią ir ypač Vatikaną nuo doktriną gerbiančių hierarchų. Nuolatos duodami interviu ir skelbiami dokumentai, kurie žiniasklaidos „neteisingai suprantami“, bet popiežius nei pasimoko kalbėti aiškiau, nei kada nors aiškiai paneigia tuos „neteisingus supratimus“. Nes tokia komunikacija sąmoninga. Jis nori duoti pasauliui tai, ką šis nori girdėti, ir palikti katalikams galimybę meluoti sau, kad jis to nepasakė.

Tai baisi žala Bažnyčiai, bet baisi žala ir viso to neigimas. Problemos pripažinimas yra pirma adekvačios reakcijos sąlyga. Šiandien Bažnyčios moralinis mokymas, o su juo ir visas jos autoritetas griaunamas turbūt nuo renesanso Bordžijų neregėtais tempais. Neigimas nepadės – pati Bažnyčia moko siekti tiesos pažinimo ir drąsiai ją pasitikti. Kurie apsispręs nebeneigti problemos, tikiu, bus įdomus Mariaus Parčiausko naujausias tekstas aptariamo naujojo Vatikano dokumento tema. O norintiems toliau neigti problemą, niekas negali uždrausti.

P.S. Reaguodami į dokumentą kai kurių šalių vyskupai jau paskelbė draudžiantys laiminti homoseksualias sąjungas, remdamiesi pačiame dokumente nurodytais argumentais. Kas trukdytų tą patį padaryti Lietuvos vyskupams?

Vytautas Sinica

JŠ pagal www.propatria.lt

Categories
NUOMONĖS

Surinkta daugiau nei 100 000 parašų prieš Gyvenimo įgūdžių programą

Remk katalikišką žiniasklaidą

Peticiją prieš Gyvenimo įgūdžių programą jau pasirašė daugiau nei 100 tūkst. šalies piliečių. Spaudos konferencijos metu paskelbta, kad į šią iniciatyvą įsitraukė ženkli dalis Lietuvos visuomenės.

Antradienio rytą Seimo narys Mindaugas Puidokas surengė spaudos konferenciją, kurios metu visuomenei pristatyti bei aptarti Gyvenimo įgūdžių programos (GĮP) stabdymo rezultatai. Šioje apžvelgiamojoje spaudos konferencijoje be parlamentaro M. Puidoko taip pat dalyvauja Seimo narė Beata Pietkiewicz bei trijų vaikų mama Meida Šabūnienė.

Kaip teigia M. Šabūnienė, iš įvairių Lietuvos miestų, kaip aktyviausius būtų galima išskirti Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Alytaus ir Šiaulių gyventojus. Prie didelio aktyvumo prisidėjo Priekulės ir Vilkijos gyventojai.

„Tai didelis ačiū visiems, dėl bendrystės, bendrumo ir bendrų tikslų, kad šios Gyvenimo įgūdžių programos nebūtų mūsų vaikų mokyklose“, – sako M. Šabūnienė.

Parlamentaras M. Puidokas teigia, kad atliktas didelis darbas, o virš 100 tūkst. žmonių pareiškus savo nuomonę, švietimo ministrui atsiranda galimybė, be teismų sprendimų, išgirsti piliečių nuomonę ir atšaukti neteisėtą savo įsakymą.

Savo ruožtu Seimo narė B. Pietkiewicz pažymėjo, kad dabar po švietimu yra paslepiama ideologija, kuri mums netinka: Lietuva yra katalikiška bendruomenė, o vaikus siekiama auklėti pagal bažnytinį mokestį. Politikės teigimu, šiuo metu nėra nusistatyta tik prieš GĮP, tačiau yra prieštaraujama paslėptai ideologijai.

Peticija prieš GĮP pristatyta vos prieš kelis mėnesius, buvo sulaukta didelio visuomenės aktyvumo

Parašai peticijoje surinkti itin sparčiai. Primename, kad lapkričio mėnesį prieš Gyvenimo įgūdžių programos diegimą šalies mokyklose buvo pasirašę apie 75 tūkst. žmonių, o spalio mėnesį – daugiau nei 50 tūkst. šalies piliečių.

Taip pat buvo skelbta, kad 34 Seimo nariai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąjį administracinį teismą, kad jis tirtų, ar Gyvenimo įgūdžių bendroji programa atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Iniciatyva prieš Gyvenimo įgūdžių programos pamokų dėstymą šalies vaikams ir paaugliams buvo pradėta rugsėjo mėnesį.

Apie ją paskelbė parlamentaras M. Puidokas, savo organizuojamoje spaudos konferencijoje „Ne Gyvenimo įgūdžiams ir vaikų seksualizacijai Lietuvoje“.

Jos metu, politikas ir būrys visuomenininkų pasakė tvirtą „ne“ šios programos įgyvendinimui bei pasiūlė teisinius žingsnius, kaip šią privalomą tapusią programą sustabdyti, užtikrinti, kad vaikai nebūtų veikiami genderinės ideologijos ir seksualizacijos.

Konferencijos metu pristatyti oficialūs dokumentai, kuriais kreipiamasi į Lietuvos valdžią dėl Gyvenimo įgūdžių programos pašalinimo iš bendrųjų programų sąrašo.

Politikai, visuomenininkai ir net patys moksleiviai pasisako prieš Gyvenimo įgūdžių pamokas

Didelė dalis aktyvių Lietuvos žmonių yra nusiteikę prieš GĮP pamokas paaugliams bei vaikams. Kaip jau anksčiau teigė teisininkas Alvis Mozeris, Gyvenimo įgūdžių programoje galima pastebėti tuos dalykus, kurie turėtų būti sudedamojoje neformalaus švietimo sistemos dalyje, paversti juos privalomu dalyku yra neteisėta.

„Basų mamų“ judėjimo organizatorė Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė sakė, kad ši prieštaringa Gyvenimo įgūdžių programa yra pristatyta be poreikio: tėvų nuomonės, ar toks švietimas yra reikalingas, niekas neklausė. Veikiau priešingai: moters teigimu, šeimų tarpe dabar daug nerimo, nes valstybė nori permesti tėvų vaidmenį mokyklai.

„Petys už laisvę“ įkūrėjas ir „Gustuko picerijos“ vadovas Mantas Zaveckas, kaip tėvas, auginantis penktokę dukrą, teigė, kad mažamečių vaikų auklėjimas turi būti paliktas tėvų kompetencijai, o tėvai turi konstitucinę teisę į savo atžalų dorovinį, religinį ir moralinį ugdymą. Kitu atveju, tėvai turi teisę atskiru prašymu reikalauti mokyklų, kad jų atžaloms nepageidaujama Gyvenimo įgūdžių pamoka nebūtų dėstoma.

O savo nuomonę prieštaringos programos klausimu vienoje spaudos konferencijoje išreiškė ir patys moksleiviai.

Vilnietė devintokė Milana Gabrilavičiūtė kvestionavo, kodėl mokyklose yra taikoma ši programa, tačiau nėra mokoma sveikos gyvensenos. Savo ruožtu devintokas kaunietis Ignas Pavlovičius teigė, kad vienų asmenų laisvė žinoti, negali varžyti kitų laisvės tokios informacijos negauti.

„Leiskite mokytis tai, ko mums reikia, nesinaudokite mumis kaip politinėmis priemonėmis“, – teigė moksleivis.


Gabrielė Butkutė


JŠ pagal www.77.lt

Categories
NUOMONĖS

Už sodomiją Šv. Raštas liepia bausti mirtimi!

Remk katalikišką žiniasklaidą

Šventajame Rašte homoseksualų lytiniai santykiai vadinami pasibjaurėtinu dalyku

Bėgant metams netradicinės orientacijos apraiškos visuomenėje tampa vis normalesniu reiškiniu, kuriam reikalaujama vis daugiau teisių. Kai kur teisių reikalavimas peržengia sveiko proto ribas, nes jau yra vietovių, kuriose leidžiama nepilnamečiams be tėvų sutikimo keisti lytį arba gyventojai yra baudžiami vien už kritiką LGBTQ bendruomenės inicijuojamiems pokyčiams. Kol kas šis buldozeris dar pilnai nepasiekė religijų, tačiau veikiausiai tik laiko klausimas, kada tai įvyks. Juk vien Šventajame Rašte yra daugybė vietų, kuriose neigiamai aprašomi homoseksualūs santykiai, pasmerkiant tokį elgesį.

Žinoma, oficialaus homoseksualumo termino Šventajame Rašte nėra. Šis terminas nebuvo sukurtas iki pat XIX a. pabaigos, todėl tokio žodžio religiniuose raštuose tikrai neįmanoma rasti. Tačiau Šventajame Rašte minimas geismas, sanguliavimas su tos pačios lyties asmenimis ir tai tapatinama su paleistuvyste bei rimta nuodėme.

Pavyzdžiui, Senajame Testamente yra užsiminta apie vyro sanguliavimą su vyru ir tai įvardijama kaip pasibjaurėtinas reiškinys. Kunigų knyga 18, 22:

„Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėtina.“

Senajame Testamente galima rasti tik du kartus pavartotą hebrajišką žodis „tebel“. Aukščiau nurodytoje eilutėje jis verčiamas kaip „pasibjaurėtina“. Tačiau šis žodis taip pat turi ir kitas reikšmes: „sumaištis“, „gamtos, dieviškosios tvarkos pažeidimas“. Vadinasi, kad ir kaip būtų verčiamas šis žodis, lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties asmenų Senajame Testamente sulyginami su ėjimu „prieš prigimtį“.

Šventajame Rašte yra ir daugiau vietų, kur pasakojama apie ėjimą prieš prigimtį ar laukiančias bausmes. Pavyzdžiui, Laiškas Romiečiams 1, 26-27:

„26 Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai.
27 Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą.“

Kitoje vietoje žodis „tebel“ taip pat siejamas su kraujomaiša. Kunigų knyga 20, 12: „Jei kas suguls su savo marčia, tai jie abu turi būti nubausti mirtim: jie bus įvykdę pasibjaurėtiną kraujomaišą; jie mirties kalti.“ Tad religiniuose raštuose jis visur turi neigiamą reikšmę ir vargu ar galima interpretuoti kažkaip kitaip.

Verta paminėti ir tai, jog lytiniai santykiai su tos pačios lyties asmenimis religiniuose raštuose įvardijami kaip dalykas, už kurį net verta bausti itin žiauriai – mirtimi ir amžinomis kančiomis. Kunigų knygos 20, 13:

„Jei vyras suguls su vyru, kaip kad sugula su moterimi, jie bus padarę pasibjaurėtiną dalyką. Jie abu turi būti nubausti mirtim; jie mirties kalti.“

Judo laiškas 1, 7:

„7 Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui ne tokį kūną, lieka pavyzdžiu, kentėdami amžinos ugnies bausmę.“

Nors Kunigų knygos 20, 13 eilutėje lietuviškas vertimas ir vėl naudoja žodį „pasibjaurėtinas“, originaliame variante vartojamas ne aukščiau paminėtas hebrajiškas žodis „tebel“, o kitas – „toebah“. Šis žodis Senajame Testamente vartojamas net 118 kartų. Šioje eilutėje jis verčiamas „pasibjaurėtinas“, tačiau turi ir kitas reikšmes. Tai „bjaurastis“, o ritualine prasme žodis gali reikšti tokius dalykus kaip „pasibjaurėtinos aukos“, „fizinis pasibjaurėjimas“, taip pat gali būti naudojamas, apibūdinant tokius dalykus kaip „nešvarus maistas“, „stabų garbintojas“, „įvairūs smerktini veiksmai“, „stabmeldiška praktika“ ir panašiai. Taigi, ir vėl vargu ar įmanoma įžvelgti kokią nors teigiamą reikšmę.

Biblija smerkia ištvirkavimą ir geismą tai pačiai lyčiai

Krikščioniškuose raštuose galima rasti daugybę vietų, kuriose tos pačios lyties santykiai laikomi ištvirkimu ir aprašomi drauge su kitomis nedorybėmis. Nors iš esmės lytinis potraukis ar geismas yra visiškai kitokie reiškiniai nei, pavyzdžiui, vagiliavimas, tačiau tos pačios lyties santykiai Šventajame Rašte minimi šalia vagių, taip pat stabmeldžių, svetimautojų, girtuoklių ir kitų, kurie esą nepateks į Dievo karalystę.

Skaitant tam tikras ištraukas, vargu ar galima jas interpretuoti kažkaip kitaip, nei kaip akivaizdų smerkimą ir homoseksualių santykių sulyginimą su kitomis rimtomis nuodėmėmis. Kai kuriose vietose vyrų sugulovai net vardijami šalia tokių baisių nusidėjėlių kaip žmogžudžiai ir vergų prekeiviai. Pavyzdžiui, 1 Laiškas Timotiejui 1, 8-11:

„8 O mes žinome, kad Įstatymas geras, jeigu jis teisingai taikomas, 9 suvokiant, jog Įstatymas skirtas ne teisiajam, bet savivaliautojams ir neklusniesiems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems ir nešvariems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams, 10 pasileidėliams, vyrų sugulovams, vergų prekeiviams, melagiams, priesaikos laužytojams ir visiems, darantiems ką nors priešinga sveikam mokslui, – 11 pagal palaiminto Dievo šlovės Evangeliją, kuri man patikėta.“

1 laiškas Timotiejui 1, 10:

„10 paleistuviams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas priešinga sveikam mokymui.“

Taip pat religiniuose raštuose yra nuorodų, kurios tarsi nupasakoja, jog nukrypimai nuo Dievo apgalvotos normos yra jau prieš tai išnaikintų tautų pasikartojantys bjaurūs darbai. Štai 1 Karalių knygoje 14, 24 rašoma:

„24 Krašte buvo ir iškrypėlių. Jie darė visus bjaurius darbus tautų, kurias Viešpats išnaikino prieš Izraeliui užimant kraštą.“

O Pakartoto Įstatymo knygoje 22, 5 net užsimenama, jog Viešpats bjaurisi panašiais reiškiniais:

„5 Moteris nesivilks vyro rūbais, ir vyras-moters; Viešpats bjaurisi tokiais, kurie taip daro.“

Vis garsiau siekiama įrodyti, kad Biblija nesmerkia homoseksualumo

Nepaisant gausių citatų, kurios įrodo tai, kad pagal religiją homoseksualūs santykiai laikomi nuodėme, atsiranda vis daugiau žmonių, bandančių teigti priešingai. Vieni iš jų tikina, jog Biblija tiesiog neteisingai interpretuojama, o kiti samprotauja, jog visuose Raštuose minimi ne meile, o aistra grįsti homoseksualūs santykiai. Tuo tarpu meile grįsti tos pačios lyties santykiai esą nėra nuodėmė ir Viešpats to nesmerkia.

Pavyzdžiui, amerikietis Matthew Vinesas, visada buvęs karštu kataliku, galiausiai ėmė stipriai gilintis į Bibliją. Kadangi vyras yra homoseksualus, jam nedavė ramybės tai, jog krikščionių mokymas pasmerkia netradicinės seksualinės pakraipos asmenis. Tuo tarpu pats M. Vinesas jau ne vienerius metus aiškina priešingą filosofiją, teigdamas, jog Šventasis Raštas nesmerkia iš meilės gimusių intymių santykių tarp tos pačios lyties asmenų. Šia tema LGBT aktyvistas nufilmavo į keletą kalbų išverstą paskaitą ir netgi parašė knygą, pavadinimu „Dievas ir gėjus krikščionis“.

Net ir kai kurie teologai, nors tokių dar nėra labai daug, jau pradėjo dvejoti, ar Biblija tikrai įvardina homoseksualumą kaip nuodėmę. Tiesa, didesnė dalis katalikų ir evangelikų teologojų vis dar laikosi požiūrio, jog krikščioniškoji moralė negali būti suderinama su homoseksualumu. Tačiau keičiantis laikams, vis labiau tolerantiškėjant visuomenei, Šventojo Rašto interpretacijos gali tapti visiškai priešingomis nei seniau. O galbūt kažkam net ateis idėja perrašyti religinius raštus LGBTQ bendruomenės naudai arba uždrausti tam tikras raštų citatas, siejamas su homoseksualumu?

Biblijos citavimas sukėlė nemalonumų net ir Suomijos eksministrei

Žinant kiek daug Šventojo Rašto vietų smerkia homoseksualumą, vargu ar kažką nustebins, jei Laisvės partija ar kitos LGBTQ ideologiją propaguojančios politinės bei visuomeninės jėgos ims reikalauti keisti religinius raštus arba bausti už jų citavimą. Kol Lietuvoje tai kol kas atrodo kaip neįmanoma ar itin tolima ateitis, užsienio valstybėse jau galima pastebėti tokio elgesio apraiškų. Štai praėjusiais metais Suomijos krikščionių demokratų parlamentarė Paivi Rasanen turėjo stoti prieš teismą dėl kaltinimų neapykantos kurstymu.

Suomijos eksministrė dar 2019 metais savo tviterio paskyroje pasidalino Naujojo Testamento citata, smerkiančia homoseksualumą. Ištraukoje homoseksualūs aktai buvo vadinami „gėdingais“ ir „nenormaliais“. Žinoma Suomijos politikė pasidalino citata kritikuodama LGBT „Pride“ renginiui paramą išreiškusią Suomijos evangelikų bažnyčią, kaltindama, jog ši „prilygino gėdą ir nuodėmę pasididžiavimui“.

Ji taip pat neigiamai pasisakė vienoje radijo laidoje. Politikė homoseksualumą apibūdino kaip „psichoseksualinės raidos sutrikimą“ ir sakė, kad homoseksualūs žmonės yra „disfunkciški“. Už tokius pasisakymus ir Biblijos citavimą politikei grėsė net 13 000 Eur viršijanti bauda ar laisvės atėmimas keleriems metams.

Tiesa, ji pati net ir teisiamųjų suole laikėsi nuomonės, jog nebandė nieko įžeisti ir tiesiog viešino religines citatas. Tad jos advokatai iš karto bandė užginčyti kaltinimus sakydami, jog tai prieštarauja teisei į religijos laisvę, kuri įtvirtinta Europos žmogaus teisių konvencijoje. Politikę taip pat rėmė liuteronų bažnyčia, Europos evangelikų aljansas ir Ispanijos evangelikų aljansas. Penki JAV senatoriai įspėjo JAV vyriausiąjį ambasadorių, kad sprendimas patraukti baudžiamojot atsakomybėn už religinių citatų naudojimą ir rėmimąsi religiniais raštais, gali sukurti „pasaulietinį šventvagystės įstatymą“, leidžiantį teismuose teisti krikščionis, musulmonus ir žydus.

Praėjusiais metais P. Rasanen buvo pripažinta nekalta, tačiau prokuratūra pateikė apeliaciją ir kol kas vis dar nėra žinoma, ar antrasis teisminio proceso dublis ir vėl baigsis politikės naudai. Tačiau bet kuriuo atveju, tokie procesai rodo, jog pasaulis iš tiesų keičiasi. Jis vis labiau artėja prie taško, kai senieji religiniai raštai taps tabu, už kurį gali būti baudžiama, arba jie bus pradėti interpretuoti visiškai priešingai, nei daugelį metų iki šiol.

Raimonda Jonaitienė

JŠ pagal www.77.lt

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Gvadalupės Dievo Motina – negimusių vaikų globėja

Remk katalikišką žiniasklaidą

Kodėl Gvadalupės Dievo Motina vadinama negimusių vaikų globėja?

Per amžius Dievo Motina ne kartą parodė savo buvimą tarp mūsų. Tačiau tik per apsireiškimus Gvadalupėje Ji pasirodė mums palaimintoji. Apie tai byloja šermenys ir šiek tiek pakeltos įsčios, pažymėtos atvaizde dešinėje ant apsiausto. Marija savo įsčiose nešioja negimusį Kristų, skelbdama gyvybės įsčiose šventumą ir palaimingumą. Jos atsidavimas ir švelnumas rodo mums džiaugsmą ir pagarbą, su kuria turime žvelgti į kiekvieną pradėtą gyvybę.

Madona liepė Chuanui surinkti visą saują jų ir susikišti į tilmą (tai indėnų apsiausto tipas, priekyje nuleistas kaip apsiaustas, o nugaroje surištas kaip maišas). Chuanui grįžus pas vyskupą ir atidarius tilmą, išsiskleidė kastilinės rožės, o vyskupas ir visi susirinkusieji su baime atsiklaupė. Ant išskleistos drobulės jie pamatė gražų Marijos atvaizdą, apsirengusį raudonu apsiaustu, ties kaklu susegtu mažu kryžiaus formos smeigtuku.

Šis atvaizdas išliko ant Chuano Diego tilmos ir iki šiol kabo virš pagrindinio altoriaus Dievo Motinos šventovėje La Viljoje, Meksiko priemiestyje, kuri yra lankomiausia katalikų šventovė pasaulyje.

Paveiksle Dievo Motina yra nėščia ir savo įsčiose nešioja Dievo Sūnų. Jos galva nulenkta pagarbai, taip nurodant, kad ji nėra deivė, o veikiau ta, kuri nešioja ir kartu garbina vienintelį tikrąjį Dievą.

Gvadalupės paveiksle Marija ypatingu būdu tapo Gyvybės gynėja ir pradėtos gyvybės globėja jau XVI a. Nurodytame paveiksle Marija vaizduojama palaimintoje būsenoje. Šis faktas yra nežodinė Marijos žinia, ypač skirta šiandienos žmonėms.

Trumpa Gvadalupės Dievo Motinos istorija

1531 m. gruodžio 12 d. Švenčiausioji Mergelė Marija pasirodė nuolankiam indėnui Chuanui Diegui ir kalbėjo su juo jo gimtąja nahuatlų kalba. Žodžiai, kuriuos Dievo Motina skyrė Chuanui Diegui: “Brangus sūnau, aš tave myliu. Aš esu Marija, visuomet Mergelė, tikrojo Dievo, duodančio ir saugančio gyvybę, Motina. Jis yra visų daiktų Kūrėjas, Jis yra visur esantis. Jis yra dangaus ir žemės Viešpats.”

Ji paprašė Chuano prieiti arčiau. Jis žengė kelis žingsnius ir puolė ant kelių, priblokštas gražaus reginio. Gražioji Ponia toliau kalbėjo: “Noriu šventyklos tokioje vietoje, kur parodyčiau gailestingumą tavo žmonėms ir visiems žmonėms, kurie nuoširdžiai prašo manęs pagalbos savo darbuose ir varguose. Čia aš matysiu jų ašaras. Bet aš jas nuraminsiu ir paguosiu. Dabar eik ir papasakok vyskupui viską, ką čia matei ir girdėjai”.

Deja, vyskupas nepatikėjo mintimi, kad Dievo Motina galėjo pasirodyti tokiam vargšui, neraštingam meksikiečiui kaip Chuanas. Chuanas Diegas sugrįžo į apsireiškimo vietą, kur Dievo Motina jam pasirodė dar kartą. Ji liepė jam sugrįžti kitą rytą, tada duosianti jam ženklą, kuris įtikins vyskupą Jos pasirodymo ir prašymo tikrumu.

Kitą rytą Dievo Motina liepė Chuanui nueiti į kalvos viršūnę ir iš ten surinkti Kastiljos rožių. Nors jis žinojo, kad ten auga tik kaktusai, pakluso Dievo Motinos žodžiams. Jo paprastas tikėjimas buvo atlygintas. Kaip Dievo Motina ir buvo pranešusi, Tepejako kalvos viršūnėje išaugo gražios gėlės.

Gyvatės galva sutraiškyta

Kai Marija pirmą kartą pasirodė palaimintajam Chuanui Diegui, Meksika dar visai neseniai buvo krikščionių vadovų rankose. Vis dar buvo praktikuojamos žmonių aukos, kurių metu dažnai buvo praliejamas nekaltų žmonių kraujas, kad būtų nuraminti senųjų apeigų ištroškę demonai. Per metus actekų kunigai savo dievams paaukodavo mažiausiai 50 000 egzekucijų – vyrų, moterų ir vaikų. Vien 1487 m. per vieną keturias dienas trukusią naujos šventyklos pašventinimo ceremoniją Tenočtitlane buvo paaukota apie 80 000 belaisvių. Tokia pati praktika, kurios metu dažniausiai buvo kanibalizuojamos aukų galūnės, buvo paplitusi ir ankstesnėse Mezoamerikos kultūrose: olmekai, toltekai ir majai plačiai vykdė žmonių aukojimo ritualus.

Manoma, kad pagonys indėnai dažnai aukodavo vaikus, daugiausia dėl to, kad laikė juos tyrais ir nesugadintais. Meksikos istorikas Ixtlilxochitl apskaičiavo, kad Meksikoje buvo aukojamas kas penktas vaikas. Į šį tamsos ir kančios urvą Gvadalupės Dievo Motina atnešė motiniškos užuojautos žinią:

Aš esu jūsų gailestingoji Motina ir visų šioje žemėje gyvenančių tautų motina, visų kitų skirtingų protėvių žmonių, kurie mane mylės, kalbėsis su manimi, ieškos manęs ir pasitikės manimi, motina. Čia aš išgirsiu jų šauksmą, jų sielvartą ir ištaisysiu bei palengvinsiu jų kančias, poreikius ir vargus.

Atsivertimai

1541 m., praėjus vos dešimčiai metų po apsireiškimų, dešimt milijonų indėnų atsivertė iš pagonybės. Iki Dievo Motinos atėjimo misionieriams buvo pavykę pakrikštyti tik milijoną čiabuvių, kurių dauguma buvo našlaičiai vaikai, karo aukos, kuriuos mylintys misionieriai įsivaikino ir išauklėjo. Toks masinis atsivertimas buvo beprecedentis reiškinys, kokio nebuvo nė vienoje pasaulio šalyje.

Lietuvos žmonėms vis dar reikia jos gailestingumo žinios! Kartu melskime Gvadalupės Dievo Motinos pagalbos ir globos. Jos veidas spinduliuoja pačią Dievo šviesą, o jos pavyzdys rodo autentišką moteriškumą. Ji rodo neprilygstamą užuojautą vargšams ir beginkliams žmonėms, bet taip pat nepaliaujamą galią ir pergalę prieš piktąjį ir jo tarnus.

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.

Kaip pavyzdį čia pateikiame įvykių prieš SSRS žlugimą aprašymą. Tai įvyko dėl popiežiaus Jono Pauliaus II akto, kuriuo jis paaukojo pasaulį Nekaltajai Marijos Širdžiai. Juo labiau galime tikėtis lemtingų pasekmių iš popiežiaus Pranciškaus Rusijos ir Ukrainos paaukojimo akto.

“Žinoma, tai, kuo Rusija buvo nuo 1917 m., subyrėjo į mažus gabalėlius ir, regis, niekada nesulipdė savęs (šiandien matome bandymą būtent “suklijuoti gabalėlius” – red.). Išnyko įtampa tarp komunistinio bloko ir Vakarų šalių ir, svarbiausia, išnyko pasaulinio naikinamojo branduolinio karo grėsmė, kuri 1984-1985 m. tiesiog kabojo ant plauko. Trečiajame paaukojimo teksto punkte teigiama:

“Pavesdami Tau, Motina, pasaulį, visus žmones ir visas tautas, mes Tau patikime ir patį šį paaukojimą pasauliui, atiduodami jį į Tavo motiniškąją Širdį.

O Nekalčiausioji Širdie! Padėk mums įveikti siaubą, kurį kelia blogis, taip lengvai įleidžiantis šaknis šiuolaikinių vyrų ir moterų širdyse, – blogis, kuris su savo nesuskaičiuojamais padariniais jau slegia mūsų dabartį ir, atrodo, užveria kelius į ateitį!

Nuo bado ir karo, gelbėk mus!

Nuo branduolinio karo, nuo nesuskaičiuojamo savęs naikinimo, nuo bet kokio karo, gelbėk mus!”

Istorikai sutaria, kad lemiamą reikšmę branduolinio karo grėsmės panaikinimui turėjo katastrofa Seviromorske, kur 1984 m. gegužės 13 d. sovietų Šiaurės laivyno sandėliuose kilo gaisras. Kadangi ginklai buvo saugomi nedidelėje erdvėje, ugnis persikėlė iš sandėlio į sandėlį, o jos gesinimas tikriausiai atnešė vis daugiau aukų, kurių skaičius siekė apie 200-300 žmonių. Gegužės 17 d. įvyksta didžiausi ginkluotės sprogimai. Sunaikinta beveik 1 000 įvairių tipų raketų, tarp jų – saugomų 80 SS-20 tipo raketų, galinčių nešti branduolinį krovinį, komplektas.

Sovietų Sąjungos Šiaurės laivynas, kuriam priklausė daugybė povandeninių laivų, branduolinių raketinių laivų ir tolimojo nuotolio lėktuvų ir kuris buvo numatytas kaip smogiamųjų pajėgų prieš Jungtines Valstijas stuburas, buvo praktiškai nuginkluotas, visiškai atkurti smogiamąsias pajėgas turėjo prireikti dvejų metų. Ar buvo planuojamas branduolinis karas? Daugelis istorikų mano, kad buvome labai, labai arti jo ir kad jis buvo planuojamas 1985 m.

Kas atsitiko Rusijoje po katastrofos? Arba, tiksliau, kas vyksta 1984 m. SSRS? Vos kelis mėnesius prezidentavęs, 1984 m. vasario 9 d. miršta Komunistų partijos centrinio komiteto generalinis sekretorius Jurijus Andropovas, Brežnevo įpėdinis (juk jis valdė daugiau kaip 18 metų!). Kitas pirmasis sekretorius, Konstantinas Černenka, vadovauja vos daugiau nei metus ir miršta 1985 m. kovo 10 d.

Per mažiau nei dvejus metus mirė dar trys pirmieji sekretoriai. 1985 m. kovo 11 d., per šventosios Jacintos – vienos iš trijų Fatimos ganytojų – 75-ąjį gimtadienį, pirmuoju sekretoriumi tampa Michailas Gorbačiovas, kurio pagrindinis indėlis buvo visos Sovietų Sąjungos žlugimas.

Branduolinio karo grėsmė galutinai palaidota 1987 m. gruodžio 8 d., Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, sudarius INF sutartį, arba “Sutartį dėl visiško vidutinio nuotolio raketų likvidavimo”. 1989 m. SSRS išveda savo kariuomenę iš Afganistano, o Lenkijoje įvyksta pirmieji beveik laisvi rinkimai. Gruodžio 1 d. M. Gorbačiovas ir jo žmona Raisa su oficialiu vizitu lankosi Vatikane, surengia nuoširdžius pokalbius ir, regis, puikiai supranta vienas kitą.

Kitais metais sovietinės respublikos paskelbia suverenitetą, nors M. Gorbačiovas nepripažįsta Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos ir vykdo karinę intervenciją Lietuvoje. Per šiuos vadinamuosius Sausio įvykius (1991 m.) žūsta 14 žmonių ir daugiau kaip 700 sužeidžiama. M. Gorbačiovas vis labiau praranda paramą Rusijoje, todėl 1991 m. rugpjūčio mėn. įvyksta vadinamasis Maskvos pučas.

Tai buvo paskutinis mirštančios SSRS atodūsis. Borisas Jelcinas užgrobia valdžią Rusijoje ir 1991 m. per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę kartu su Baltarusijos ir Ukrainos vadovais pasirašo SSRS iširimą ir Nepriklausomų valstybių sandraugos sukūrimą.

JŠ pagal posada.parafia.net.pl

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

„Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“

Žmogaus gyvenimas ir jo psichologija yra didžiulė paslaptis. Gražūs ir nuostabūs šio pasaulio ir šio gyvenimo dalykai mums kažkaip tampa įprasti ir nuobodūs. Pasaulis kupinas grožio ir gėrio, bet visą laiką jį matydami mes tampame jam abejingi. Mes matome nuostabų dangų, nuostabius ežerus, kalnus, upes, medžius, žvaigždes, bet laikui bėgant visa tai kažkaip mums tampa įprasta ir nuobodu.

Mūsų psichologija tokia, kad mes greitai pasiduodame apatijai ir abejingumui. Mūsų siela tokia silpna, tokia pažeidžiama. Mes greitai prarandame savo pirminį entuziazmą ir užsidegimą; mes imame nuobodžiauti, tampame nepatenkinti ir pradedame mažiau vertinti aplinkinius dalykus. Nusipirkę ką nors nauja, pavyzdžiui, naują automobilį ar kompiuterį, pradžioje mes būname labai užsidegę ir kupini džiaugsmo, bet po kurio laiko tai mums pabosta ir mūsų nebejaudina.

Taip ypač nutinka su mūsų pažįstamais žmonėmis. Kai ką nors gerai pažįstame, dažnai su juo kalbamės arba susitinkame, ilgainiui pradedame jį laikyti savaime suprantamu. Pavyzdžiui, jaunas vyras susitinka jauną moterį, ir pradžioje juos užplūsta stiprūs jausmai ir potraukis vienas kitam. Jų širdys tarsi sprogsta nuo emocijų, džiaugsmo ir susijaudinimo. Vėliau jie susituokia ir laimingai gyvena. Tačiau praėjus trisdešimčiai metų jų tarpusavio jausmai ima blėsti. Jie nepraranda meilės vienas kitam, bet ta pirminė ugnis ir aistra pamažu užgęsta. Panašiai atsitinka ir su mūsų vadovais arba didžiais žmonėmis. Kai pas mus atvažiuoja naujas kunigas arba mūsų vadovu darbe tampa naujas žmogus, pradžioje jiems rodome didelę pagarbą, bet pamažu mūsų pagarbumas jiems mažėja ir mes prie jų įprantame. Tokia yra žmogaus prigimtis.

Taip atsitinka ir su Švč. Mergele Marija. Mes giedame ir meldžiamės jai (Rožančių, litanijas, Angelo pasveikinimą) taip dažnai, mus supa tiek daug jos gražių statulų ir paveikslų, kad ji mums tampa normaliu ir įprastu dalyku. Mes prarandame suvokimą, kas ir kokia ji iš tiesų yra. Kas ji? Kas yra ši didi moteris? Kokia ji? Į šiuos klausimus atsako šiandienos šventė. Ji yra Nekaltasis Prasidėjimas.

Kaip žinote, 1858 m. Švč. Mergelė Marija apsireiškė šventajai Bernadetai Lurde, nedidelėje vienos erdvios olos nišoje. Šių apreiškimų metu Švenčiausioji Mergelė pasakė šventajai Bernadetai, jog ji nori, kad daug žmonių ateitų į šią vietą melstis ir kad kunigai čia pastatytų koplyčią. Kaip tikra sielų motina, ji paprašė šventosios Bernadetos melstis už nusidėjėlius ir daryti už juos atgailą. Marija visada prašo šių dalykų savo apsireiškimuose.

Šventoji Bernadeta keletą kartų jos mandagiai paklausė: „Prašau, pasakykite savo vardą. Žmonės nori žinoti, kas esate.“ Tačiau Švenčiausioji Mergelė tik maloniai šypsodavosi ir nieko nesakydavo. Šventoji Bernadeta ją vadindavo „gražiąja ponia“. Ji pasakojo žmonėms, kad jai apsireiškianti „gražioji ponia“. Daugelis žmonių manė, kad tai Švenčiausioji Mergelė, bet jie nebuvo tvirtai tuo įsitikinę. Galiausiai per šešioliktąjį apsireiškimą šventoji Bernadeta tris kartus jos paklausė: „Bet koks yra jūsų vardas?“ Gražioji ponia tik nusišypsojo ir nieko neatsakė. Tada Bernadeta paklausė jos ketvirtą kartą: „Koks jūsų vardas?“ Tuomet Marija nuolankiu balsu tarė: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“.

Ji nepasakė „Aš esu Švenčiausioji Mergelė Marija“ arba „Aš Dievo Motina“, arba „Aš Dangaus Karalienė“. „Koks jūsų vardas?“ „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Tai gili paslaptis. Tai reiškia: „Aš esu žmogus, pradėtas visiškai be gimtosios nuodėmės, ir mano siela visiškai nepatiria kenksmingų nuodėmės padarinių. Aš esu nekaltoji moteris, pilna Dievo malonės, dorybės ir tyrumo.“ Tai jos esmė. Ji yra Nekaltasis Prasidėjimas. Tai didelė nuostabi paslaptis.

Kalbant apie mūsų santykį su Švenčiausiąja Mergele Marija, turime visuomet atminti du dalykus. Pirma, ji yra tikra moteris. Ji ne angelas, ne deivė. Tai reiškia, kad ji yra tikra mūsų dvasinė motina, visada pasirengusi mums padėti. Todėl turime būti jai labai artimi ir ja pasitikėti, kaip pasitikime savo motina. Antra, turime puoselėti jai gilią pagarbą, nes, nors ir būdama moteris bei mūsų motina, ji stovi daug aukščiau už mus.

Niekada negalime pamiršti, kad ji yra kilniausia iš Dievo kūrinių. Kadangi ji yra Nekaltasis Prasidėjimas ir Dievo Motina, jos kilnumas yra daug didesnis negu Dievo angelų ir visų šventųjų. Jos „malonės pilnatvė“ gerokai viršija visą angeluose ir šventuosiuose esančią malonę. Švenčiausioji Mergelė Marija yra artimiausia Švenčiausiajai Trejybei būtybė. Kuo labiau kūrinys myli Dievą, tuo jis yra tobulesnis, o Švenčiausioji Mergelė myli Jį labiau nei visi angelai ir šventieji. Tai reiškia, kad ji yra daug tobulesnė ir šventesnė nei visi angelai ir šventieji. Tai nuostabu, ir mes niekada negalime to pamiršti.

Todėl turime nuolat atnaujinti savo pagarbą jai, kai kreipiamės į ją malda. Nenorime, kad mūsų pamaldumas ir pagarba jai sumažėtų ir taptų drungnas.

Be to, kadangi ji yra Nekaltasis Prasidėjimas, jos jausmai ir emocijos tobulai klauso jos valios, jos valia tobulai paklūsta jos protui, o jos protas tobulai paklūsta Dievo įstatymui ir valiai. Jos sieloje viešpatauja tobula ramybė ir tvarka. Ji turi nekaltą sielą. Jos sieloje karaliauja tobula taika, nes „taika“ reiškia iš tvarkos kylančią ramybę, o jos sieloje yra tobula tvarka. Šventasis Tomas tai vadina pirmine teisumo ir tvarkos būkle. Prieš pirmąją nuodėmę Adomo ir Ievos sielos buvo šioje teisumo ir tvarkos būklėje.

Todėl Švenčiausioji Mergelė gyveno visiškai nenuodėmingą gyvenimą. Ji niekada nepadarė nė vienos nuodėmės. Tai nuostabu! Pavyzdžiui, įsivaizduokite Švenčiausiąją Mergelę po to, kai ji Šventosios Dvasios galia pradėjo mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Ji buvo nėščia, tačiau buvo sužadėta su šventuoju Juozapu. Kaip ji galėjo pasakyti jam apie savo nėštumą? Kaip ji galėjo visa tai jam paaiškinti? Ar jis būtų ja patikėjęs? Dabar pagalvokite. Kaip mes būtume reagavę? Ką būtume pasakę šventajam Juozapui? Mes esame „kaltai pradėti“, todėl būtume supanikavę, ėmę nervintis, bijotume kalbėti su juo ir t. t. Dėl sukilusių emocijų ir rūpesčių mes, ko gero, padarytume daug lengvųjų nuodėmių mėgindami paaiškinti stebuklą šventajam Juozapui. Bet Nekaltai pradėtoji (Švenčiausioji Mergelė Marija) buvo visiškai rami, protinga ir šventa. Ji nieko nesakė Juozapui apie šiuos dalykus. Ji visiškai pasitikėjo Dievo planu, ji tikėjo, kad Dievas viską Juozapui paaiškins. Ir Dievas tai padarė. Tai yra šventumas ‒ visiškai pasikliauti Dievo Apvaizda ir valia.

Įsivaizduokite šventąjį Juozapą ir Mariją, keliaujančius į Betliejaus miestelį. Žinoma, jie tikėjosi apsistoti jaukioje vietoje. Žinoma, jie tikėjosi, kad Švenčiausioji Mergelė pagimdys vaiką vėliau, kai jie sugrįš į Nazaretą. Tačiau jiems atvykus į Betliejų Marijai atėjo metas gimdyti. Tai jiems buvo pirmas sukrėtimas. Įsivaizduokite, kokių jiems tai sukėlė sunkumų. Jie buvo kelionėje, ir štai atėjo metas gimdyti. Maža to, jie negalėjo rasti normalios vietos apsistoti. Tai buvo antrasis sukrėtimas. Ką mes būtume darę? Kaip būtume reagavę? Kadangi esame „kaltai pradėti“, mes vėl supanikuotume, imtume skųstis ar netgi piktai šaukti ant šventojo Juozapo: „Kodėl negali rasti tinkamos vietos apsistoti? Tu blogas vyras! Ar nematai, kad aš nėščia, negi manęs nemyli?“ ir t. t. Tačiau Nekaltai Pradėtoji buvo tobulai protinga, tobulai rami. Ji paprasčiausiai tobulai pakluso Dievo valiai, nepadarydama jokios nuodėmės. Ji viską paklusniai priėmė.

Įsivaizduokite, kaip Švenčiausioji Mergelė Marija ir šventasis Juozapas suprato pametę Jėzų. Kaip mes būtume elgęsi? Kadangi esame „kaltai pradėti“, būtume ėmę šaukti ant Juozapo ir kaltinę jį aplaidumu: „Kodėl juo nepasirūpinai? Tu blogas tėvas! Kaip įmanoma, kad jį praradai?“ Būtume padarę daug nuodėmių. Tačiau Nekaltai Pradėtoji nepadarė nė vienos nuodėmės per visas tas tris dienas, kai ieškojo Jėzaus. Jos vaikas buvo pradingęs. Įsivaizduokite, kaip jai tai turėjo būti skaudu. Ji visiškai ramiai pakluso Dievo valiai, ir priėmė situaciją tokią, koki ji buvo, nepadarydama jokios nuodėmės. Tai parodo mums jos nekaltą sielą.

Sužadinkime iš naujo savo pagarbą Švenčiausiajai Mergelei. Niekada nepamirškime, kas ji yra ‒ Nekaltasis Prasidėjimas, kilniausia iš Dievo kūrinių. Jeigu pamaldžiai garbinsime jos Nekaltąją Širdį, galėsime būti tikri, kad ji ypatingai mus globos dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Kun. Shane Pezzutti

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

“Rorate caeli” ar “Last Christmas”? Kaip bedieviškas pasaulis vagia iš mūsų adventą…

Prasideda adventas. Gatvės prisipildo kalėdinių blizgučių, o iš garsiakalbių skamba daina… ” Last Christmas”. Ar taip mūsų protėviai laukė Viešpaties atėjimo ir ar dvasia, kadaise gražiai pasireiškusi liaudies ir tautinėje kultūroje, kartais nepasiklysta tarp šių spalvų ir garsų?

Visi advento papročių tyrinėjimai sutaria, kad nors tai buvo laikas, kuriame netrūko atgailos veiksmų (pavyzdžiui, pasninko trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais), jis visų pirma buvo kupinas apmąstymų ir dvasinio džiaugsmo. Nors buvo sakoma, kad adventas susijęs su pasninku ir šventėmis, tai nebuvo vienintelis Viešpaties gimimo laukimo laikotarpio turinys.

Jau tuo metu kaimuose ir miestų gatvėse pasirodydavo linksmos, spalvingos procesijos žmonių, persirengusių išganymo istorijos personažais ar net čigonais ir žydais.

Pasiruošimas šventiniam laikotarpiui ir žiemai, sutampančiai su adventu, buvo pačiame įkarštyje. Kilmingieji medžiojo, valstiečiai penėjo naminius paukščius, o kaimų namuose merginos, dainuodamos dainas, verpė vilną ant verpimo ratelių.

Gražus paprotys kasdienybės akimirkas praturtinti muzika paįvairindavo šiuos pasiruošimus ir rodo, kad ne taip seniai Lietuvoje dar gyvavo itin ritualizuota, su liturginiu kalendoriumi ir metų laikais harmoningai deranti visuomenė.

Last Christmas vietoj Rorate Caeli…

Koks kadaise buvo advento žavesys? Dėl to, kad jungė tai, kas sudaro unikalų tautinio ar liaudiškojo dvasingumo bruožų rinkinį, su tuo, kas ateina iš šio pasaulio. Grįždamas prie sentikių veiklos ir religinės meninės išraiškos, bet kuris neabejingas protas galėtų apmąstyti tiesą, kad mus sukūrė ir atpirko Dievas, atėjęs Kūdikio pavidalu.

Kai kurie papročiai buvo pasiskolinti ir daugiausia iš Vokietijos. Pavyzdžiui, advento vainikas su 24 žvakėmis buvo ką tik atvežtas iš už vakarų sienos, kaip ir advento kalendoriai (šiandien vaikams žinomi kaip šokoladiniai saldainiai), jau nekalbant apie Kalėdų eglutę. Sakoma, kad net kalėdinių mugių tradicija kilo iš germanų šalių.

Tačiau tai tik istorinės detalės, ir nėra abejonių, kad Kalėdų laukimo būdas – kai buvo valomi rūmai ir sąžinė – giliai įleido šaknis į lenkų tautinę sielą, kurie iki šiol yra pasirengę atsisakyti brangaus žiemos miego, kad galėtų dalyvauti Kalėdų ryto mišiose prieš saulėtekio pradžią.

Tačiau tuo tarpu iš mūsų buvo atimta nacionalinė kultūra, o dabar bandoma išnaikinti religingumo likučius. Jau lapkritį skamba žodžiai “Paskutines Kalėdas aš tau dovanojau savo širdį”, o miestai ir prekybos centrai prisipildo blizgučių – tarsi pasaulis norėtų laukti Kristaus, atmesdamas šventąjį Joną Krikštytoją, raginusį atgailauti, ir tarsi norėtų sėsti prie Paskutinės vakarienės, atmesdamas kančią.

Adventas, bent jau viešojoje erdvėje, virto pseudokalėdine komercija, tarsi viskas, kas liko iš populiariosios kultūros, būtų blizgučiai ir “atmosfera”, redukuota į amerikietiškas klišes. Manau, kad prieš šimtą metų vidutinį kaimo gyventoją šis blizgesys galėjo apakinti, tačiau pažvelgęs giliau į šiuolaikinio žmogaus sielą paklaustų: kas čia tokio tuščio?

Kalbama ne tiek apie tai, koks paprotys gimė mūsų kraštuose ir koks buvo pasiskolintas, kiek apie tai, ką išreiškė mūsų Viešpats, kurio žodžius užrašė evangelistas Lukas… Bet ar Žmogaus Sūnus, kai ateis, ras tikėjimą žemėje?

Verta tai prisiminti ir bandyti savo jėgomis atkurti advento dvasią. Ne bėgti avinėliais į “prekybos centrą”, bet intonuoti pamaldžią giesmę privačioje namų erdvėje, susirinkti į rikiuotę, o svarbiausia – klausti savęs: kaip “de-ritualizuotoje” tikrovėje, kurioje sakralumas neturi teisės egzistuoti (taip pat ir Bažnyčioje, jei pažvelgsime į šiuolaikinę estetiką, dvasininkų elgesį ir naujųjų Mišių pobūdį), vis dėlto galime pasiekti, kad atsirastų tam tikrų viešo atminimo elementų apie tą, kuris gimė ir kuris ateis.

JŠ pagal www.pch24.pl

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA NUOMONĖS

I Advento sekmadienis: Visi, kurie Tavęs laukia, nebus sugėdyti

Ps 24, 1–3. Į tave pakėliau savo sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu, lai nerausiu iš gėdos; ir lai neišjuokia manęs mano priešai; juk visi, kurie tavęs laukia, nebus sugėdyti.

Ps 24, 4. Kelius savuosius, Viešpatie, man parodyk ir takais savaisiais mane žengti išmokyk.

(Introitas)

Pradedame naujus liturginius metus – Advento laikotarpį, kurio pavadinimas reiškia atėjimą ir taip nusako viso šio laikotarpio nuotaiką. Mes esame kviečiami budėti ir laukti To, kuris ateina. Prisimename Jo pirmąjį atėjimą, laukiame antrojo laikų pabaigoje ir stengiamės atpažinti kasdieninius Viešpaties apsilankymus mūsų sielose. Šio liturginio laiko spalva yra violetinė, tuo mums primenama, kad tik atgailaudami ir taisydamiesi mes galime pasirengti Viešpaties apsilankymui.

Tad pradėdama šventą Advento metą, Motina Bažnyčia kolektoje prašo, kad Dievas parodytų savo galybę ir atėjęs išlaisvintų mus iš mūsų nuodėmių vergijos, į kurią per savo nedorumą esame pakliuvę. Juk Dievas tam ir tapo žmogumi, kad mus išgelbėtų, nes be Jo mes buvo pražuvę ir nepataisomai pasiligoję.

Adventas yra pabudimo iš nuodėmės tamsos ir blogų įpročių metas. Tautų Apaštalas šventasis Paulius epistolėje mus ragina ir primena, jog mes esame šviesos, o ne tamsos vaikai, todėl ir mūsų gyvensena turi atspindėti Kristaus, o ne pasaulio dvasios mokymą: „Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.“ Pasaulio malonumai apsvaigina mūsų sielas ir mes nebegalime teisingai mąstyti bei elgtis, todėl privalome būti santūrūs, kad sugebėtume būti laisvi Kristuje.

Pasakojama, kad popiežiaus Grigaliaus Didžiojo dienomis (590-604 m.), Romą lapkričio pabaigoje ištiko gamtinė katastrofa. Norėdamas nuraminti ir padrąsinti tikinčiuosius, sekmadienį jis perskaitė ir komentavo Evangelijos pagal Luką pasakojimą apie būsimąsias negandas. Taip ši Evangelijos ištrauka prigijo ir yra visada skaitoma pirmą Advento sekmadienį.

Taigi, Šventoji Evangelija mums atskleidžia šio pasaulio ir kūrinijos laikinumą ir trapumą: nelaimės, suirutės, karai, nesantaika, – visa tai trikdo ir neramina kiekvieną sielą. Tačiau mes turime tvirčiausią Viešpaties pažadą, kad Dangus ir žemė praeis, o Jo žodžiai nepraeis. Todėl su pasitikėjimu glauskimės prie mūsų Atpirkėjo ir ruoškime savo širdis Jo apsilankymo metui.

Adventas – tai metas, kai galime nebijoti savo tuštumos, nemokėjimo mylėti ir tikėti, tai metas, kai vėl galime šaukti kartu su pranašais: „Ateik, ateik, Emanueli, atrišk belaisvį Izraelį, kuris dejuoja tremtyje, neturėdamas Dievo Sūnaus.“ (himnas Veni, veni, Emmanuel)

Į tave, Viešpatie, pakėliau savo sielą;

mano Dieve, tavimi pasitikiu,

lai nerausiu iš gėdos;

ir lai neišjuokia manęs mano priešai;

juk visi, kurie tavęs laukia,

nebus sugėdyti.

(Ofertorijus)

Kun. Robertas Urbonavičius

JŠ pagal www.katalikutradicija.lt