Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA

Apie šv. Jurgį

Dioklecianas ciesorius, girdėdamas po visas šalis karalystės savo kaskarts juoba katalikus dauginantis, surinko savo senatorius ir tarė: „Ką bedarysim, katalikai prie mūsų labai įviso, aš

Skaityti daugiau »
© Katalikiška Lietuva 2020