Categories
NUOMONĖS

Vengrija: neleisim LGBT aktyvistų į darželius ir mokyklas

„Užkabinom jautrią stygą“, – naujajį vaikų apsaugos nuo LGBT įstatymą radijo stotyje Kossuth Rádió komentavo Vengrijos teisingumo ministrė Judit Varga.

Anot ministrės, Europos Komisija ir Europos Parlamentas nori, jog LGBT organizacijų aktyvistams vaikai būtų pasiekiami darželiuose ir mokyklose ir daro viską, jog Vengrija pakeistų dabartinį įstatymą, draudžiantį bet kam, išskyrus tėvus, lytiškai ugdyti savo vaikus.

Ministrė teigė, jog spaudimas Vengrijai tapo ypač akivaizdus, kuomet kitų šalių įstatymams, nesutinkantiems su ES normomis, buvo duodama mažiausiai du mėnesiai apsvarstyti jų suderinamumą su Europos Sąjungos teise, tačiau Vengrijai šiuo atveju buvo duota vos savaitė. Ministrė ginasi, kad jokių pažeidimų su ES normomis nėra ir negali būti, nes Europos Sąjungos žmogaus teisių chartija teigia, jog tėvai turi išskirtinę teisę auklėti savo vaikus.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas vizito Belgrade metu pastebėjo, jog šeimos politika yra išskirtinai nacionalinės šalių kompetencijos dalykai ir jokie Briuselio biurokratai neturėtų kištis ne į savo reikalus. „Kad ir ką jie darys, mes LGBT aktyvistų į mokyklas ir darželius neleisim“, – teigė premjeras.

„KAD IR KĄ JIE DARYS, MES LGBT AKTYVISTŲ Į MOKYKLAS IR DARŽELIUS NELEISIM“.

Teisingumo ministrė pabrėžė, jog Vengrija neleis, kad jai diktuotų Europos Teisingumo teismas ar kitos ES organizacijos ir toliau saugos tėvų teisę lytiškai ugdyti savo vaikus. Pastaruosiuose susitikimuose Briuselyje Vengrijai buvo grasinama, kad nepakeitus minėto įstatymo gali būti atimtos lėšos, kurias Europos Sąjunga skiria ekonominiam atsigavimui po Covid -19 pandemijos. Reaguodama į tai J. Varga teigė, jog Vakarų Europos lyderiai su Vengrija ir kitomis Vidurio Europos šalimis elgiasi kaip „kolonistai“.

JŠ pagal www.laikmetis.lt

Categories
NUOMONĖS

Nacionalinis susivienijimas, LLRA-KŠS skelbia gavę Vengrijos premjero padėką už palaikymą

Nacionalinio susivienijimo ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai pranešė, kad partijų vadovai gavo laišką iš Vengrijos premjero Viktoro Orbano, kuriame dėkojama už palaikymą.

Nacionalinis susivienijimas birželį viešu laišku kreipėsi į Vengrijos ministrą pirmininką, reikšdamas paramą Vengrijos parlamento įstatymų pataisoms, ribojančioms informaciją apie LGBT.

Ketvirtadienį šios partijos pirmininko pavaduotojas Vytautas Sinica pasidalijo V. Orbano laišku, kuriame šis reiškia dėkingumą dėl paramos.

„Jūsų išsakyta nuomonė sustiprina mūsų tikėjimą, jog einame teisingu keliu gindami principą, kad tik tėvai turėtų spręsti, kaip auginti savo vaikus, ir kad jokie išoriniai veikėjai negali nurodinėti, kaip žmonės turėtų gyventi savo gyvenimus savo pačių šalyje, kur ne tik dauguma, bet ir kiekviena mažuma gali sugyventi taikoje, kurią užtikrina pagrindinis Vengrijos įstatymas, sauganti visų teises, laisves bei žmogiškąjį orumą“, – rašoma šiame V. Orbano pasirašytame laiške.

LLRA-KŠS pirmininkui Valdemarui Tomaševskiui V. Orbanas padėkojo už Vengrijai išreikštą paramą Europos Parlamente surengtų debatų metu.

Kaip nurodo partija, V. Tomaševskiui atsiųstame laiške V. Orbanas teigia, jog „Europos Parlamentas noriai vadovauja tarptautiniu mastu vykdomam Vengrijos puolimui“.

„Žiauri tarptautinė kampanija, vykdoma priėmus naują įstatymą, kalba pati už save. Dėkoju už Jūsų vadovaujamos partijos paramą, išreikštą debatų metu“, – LLRA-KŠS cituoja minėtą laišką.

JŠ pagal www.lrt.lt

Categories
KATALIKIŠKA CIVILIZACIJA LIETUVOS ISTORIJA

Lietuvos Karaliaus ir Krikštytojo Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena! Ar Mindaugas išliko katalikas?

Krikščionybės įvedimas Lietuvoje sutapo ir su Lietuvos valstybės organizavimo pradžia. Dėl to Mindaugo rūpesčiai buvo dvejopi: stiprinti kirkščionybę ir pačiam išsilaikyti savo pozicijoje. Tada, be abejo, nestigo konkurentų, nenorinčių jam paklusti. Prie politinių jo priešų jungėsi ir užsikirtę senojo tikėjimo šalininkai. Be to, ir kalavijuočiai su kryžiuočiais nenustojo puldinėti Lietuvos.

Mindaugas turėjo grumtis su šiais savo priešais. Kai kurie istorikai mano, kad jis, leisdamasis į kovą su krikščioniškuoju ordinu, atkritęs ir nuo Katalikų Bažnyčios. Bet paskutiniųjų istorijos šaltinių tyrinėjimas tai paneigia.

Mindaugas kovojo ir toliau su kryžiuočiais tik kaip su politiniais Lietuvos priešais. Ir nužudytas jis buvo ne tik kaip Lietuvos vienytojas — kas ne visiems patiko — bet ir kaip jos krikštytojas, valdovas katalikas.

Po Mindaugo mirties popiežius Klemensas VI vienoje savo bulėje, rašytoje čekų karaliui Otokarui II, prisimena Mindaugą, kaip garbingos atminties Lietuvos karalių ir nurodo, kad jis buvo nužudytas nedorų žmonių. Popiežius ragina Otokarą rūpintis, kad Lietuvoje vėl būtų atstatyta tokia pat padėtis, kokia buvo prie Mindaugo ir kad į sostą, vėl būtų įkeltas karalius katalikas.

Nėra jokio abejojimo, kad popiežius taip nebūtų rašęs, jei Mindaugas būtų atkritęs nuo Katalikų Bažnyčios. Taip pat ir tvirtas Mindaugo pasiryžimas įkurti nepriklausomą krikščionišką valstybę ir nuo pačios Romos priklausomą bažnytinę provinciją nerodo, kad savo nusistatymą jis būtų taip lengvai kaitaliojęs.

Jis norėjo taip sutvarkyti sosto paveldėjimo reikalus, kad ir po jo valstybės priešakyje būtų valdovas katalikas. Tam tikslui jis buvo gavęs 1255 metais popiežiaus bulę, užtikrinančią, kad po jo mirties vienas jo apsikrikštijusių sūnų bus vainikuotas Lievos karalium. Mindaugo apostazijai būtų priešinga ir tai, kad jo žmona karalienė Morta išliko katalikė iki savo mirties.

JŠ pagal www.laiskailietuviams.pl

Categories
NUOMONĖS

Kartu reformuokime Europos ateitį!

Partijų, vertinančių laisvę ir tradicijas Europoje, lyderiai: Kaczyński, Orban, Salvini, Le Pen, Abascal, Meloni pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją.

Konservatyvų dešiniųjų partijos iš 15 ES šalių, pasirašė 2021 m. liepos 2 d. bendrą bendradarbiavimo deklaraciją „Europos ateitis“.

Dešiniųjų partijų lyderiai pabrėžia, kad šis dokumentas yra atsakas į diskusijos apie Europos ateitį pradžią. Konferencijoje dėl Europos ateities bus sukurta nauja erdvė debatams su piliečiais, siekiant įveikti Europai kylančius iššūkius ir įgyvendinti jos prioritetus.

Deklaraciją pasirašė Jarosław Kaczyński – Teisė ir Teisingumas, Viktor Orban – Fidesz, Valdemar Tomaševski – LLRA-KŠS, Matteo Salvini – Lega, Marine Le Pen – Nacionalinis Sambūris, Santiago Abascal – Vox, Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia ir keletas kitų partijų iš Bulgarijos (VMRO), Austrijos (FPÖ), Belgijos (Vlaams Belang), Danijos (Dansk Folkeparti), Estijos (EKRE), Suomijos (Perussuomalaiset), Graikijos (Ellinikí Lýsi), Nyderlandai (Ja21) ir Rumunija (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat).

„Esame įsitikinę, kad Europos tautų bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas tradicijomis, pagarba Europos valstybių kultūrai ir istorijai, pagarba Europos krikščionių paveldui ir bendroms vertybėms, vienijančioms mūsų tautas, o ne jų naikinimui.“, – pabrėžia signatarai.

Partijų lyderiai akcentuoja, kad „ES vis labiau tampa įrankiu radikalių jėgų, norinčių atlikti kultūrinę ir religinę pertvarką ir galų gale sukurti betautę Europą, siekiančių sukurti Europos supervalstybę, sunaikinti arba anuliuoti Europos tradicijas, transformuoti pagrindines socialines institucijas ir morales principus, rankose.“.

JŠ pagal www.awpl.lt ir www.euractiv.com