Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Nė vienas iš kandidatų į prezidentus nenori uždrausti sankcionuoto kūdikių žudymo Lietuvoje!

Po neseniai pasirodžiusio straipsnio, kuriame nušvietėme kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentus pažiūras, LRT publikavo straipsnį, kuriame kandidatams užduodami klausimai, aktualūs ir katalikams. Susisteminę kandidatų atsakymus, supaprastintai orientacijai sudarėme šią lentelę.

„Paryškintu“ šriftu pažymėjome atsakymus, kurie 100 proc. atitinka Bažnyčios mokymą.

Deja, nors yra ir kandidatų, kurių pozicija kai kuriais klausimais atitinka Bažnyčios mokymą, nė vienas iš jų neužėmė drąsesnės pozicijos sankcionuoto kūdikių žudymo, t. y. abortų, klausimu. Todėl tikras katalikas negali palaikyti nė vieno iš rinkimuose dalyvaujančių kandidatų. Tikras katalikas yra tas, kuris tiki viskuo, kuo Bažnyčia įsakė tikėti visada ir visur ir kuo visada ir visur buvo tikima.

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020