Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kardinolas Raymond Burke: Jie Mišias pavertė kažkuo “paprastu”!

Kardinolas Raymondas Leo Burke’as balandžio 23 d. kalbėjo Niujorko vyrų lyderystės forume. Hierarchas kalbėjo apie šeimą ir tradicines Mišias.

Amerikos purpurinis kunigas atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais dešimtmečiais pagarba Eucharistijai labai sumažėjo. Kaip jis pabrėžė, tai lemia daugybė veiksnių. Viena iš esminių problemų – po Vatikano II Susirinkimo įvykę liturginiai pokyčiai, dėl kurių Mišios “atrodė kaip kažkas visiškai įprasto”.

Kita problema – politikų, pavyzdžiui, Amerikos politikų, elgesys; daugelis jų pritaria legaliam negimusių vaikų žudymui ar transseksualų ideologijai, tačiau vis tiek priima Šventąją Komuniją. Kardinolas pabrėžė, kad nebūtina minėti jų pavardžių, nes gerai žinoma, apie ką kalbama.

Pagrindinę savo kalbos dalį hierarchas skyrė šeimai, be kita ko, paminėdamas Leono XIII, šventojo Pijaus X ir Pijaus XI mokymą. Kaip jis pabrėžė, šeima turi savo ypatingas teises, kurios naudojasi didele nepriklausomybe nuo valstybės.

  • Popiežius Leonas XIII aiškino, kad šeima yra tikra visuomenė, todėl ji turi jai būdingų teisių ir pareigų, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo valstybės. Šios teisės ir pareigos yra susijusios su žmogaus prigimtimi, pabrėžė jis.

Šio mokymo priminimas dar svarbesnis Amerikos kontekste, nes kairiosios partijos iš visų jėgų stengiasi apriboti ne tik pilietines laisves, bet ir elementarias tėvų teises, pavyzdžiui, auklėti vaikus pagal savo tikėjimą; tai dažnai daroma švietimo sistemoje diegiant įvairias ideologijas, ypač anksčiau kardinolo minėtą transseksualizmą.

Į forumą susirinkę vyrai taip pat klausė kardinolo apie praktinį paklusnumo principo įgyvendinimą Katalikų Bažnyčioje. Kaip jis pripažino, šiandien čia nėra paprastų atsakymų. Pasak jo, negalima sutikti su bandymu primesti “aklo paklusnumo” sąvoką, nes būna atvejų, kai tikrasis paklusnumas reikalauja pasipriešinimo. – Negalime paklusti niekam, kas prieštarauja Kristaus valiai, pabrėžė jis.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020