Categories
NUOMONĖS

Karbauskis: kaip Lietuvoje, esant karui Ukrainoje, svarstomi tokie beprasmiai dalykai kaip partnerystė ir narkotikų dekriminalizavimas

Penktadienį posėdžiavusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Taryba nepritarė valdančiųjų rengtam susitarimo tarp parlamentinių partijų dėl užsienio politikos projektui. Priežastis – partnerystės įstatymas, kuris įtrauktas į Seimo darbotvarkę.

Tarybos posėdyje buvo išsakyta pozicija, kad svarbiausia problema, kurią mes turime šiandien Lietuvoje, – mūsų saugumas. Be abejonių, čia mes visi sutarėme ir pateiktas susitarimo dėl gynybos tekstas mums priimtinas, jame yra integruotos visos mūsų siūlytos pastabos ir mūsų taryba jam vienbalsiai pritarė. Taip pat pritarė tam, kad aš jį pasirašyčiau.

Tik tiek, kad pritarė ir mano siūlymui kelti klausimą, kodėl valdančioji dauguma, kviesdama mus pasirašyti susitarimą, kartu teikia įstatymų projektus, kurie priešina mūsų visuomenę, priešina partijas, susipriešina Seimo nariai, netgi tose pačiose partijose, turiu omeny, konservatorių partiją ir taip toliau? Tai buvo šnekėta tarybos posėdyje ir nė vienas mūsų tarybos narys prieš šitą mano siūlymą nėra balsavęs.

Šiandien Naisiuose mačiau penkis ukrainiečius aktorius ir ukrainietį režisierių. Jie Naisiuose stato spektaklį kaip Naisių vasaros teatro ukrainiečių trupė.

Ir aš jam negalėjau išaiškinti, kaip Lietuvoje, esant karui Ukrainoje, esant tokiai geopolitinei įtampai, yra svarstomi tokie beprasmiai, mažos svarbos dalykai kaip partnerystė, kaip narkotikų dekriminalizavimas ir taip toliau. Tai paprasčiausiai gėda.

Kaip paaiškinti, kad mūsų politikai, kurie, apsimeta esantys patriotai, iš tikrųjų svarsto įstatymus, kurie visus tik priešina, o ne jungia. Mes ir pasakėme – jeigu Seimas šituos įstatymus atmestų arba atidėtų svarstymą iki nepaprastosios padėties panaikinimo, iki karo pabaigos, tokiu atveju aš iš karto pasirašau tą pačią minutę.

Seimo pirmininkė dabar jums pasakytų garsiai, kad tie įstatymai nebus svarstomi, mano parašas iš karto yra. Tai čia yra esmė, ką mes pasakėme: nedarykite to, kas priešina žmones. Kai vaidinate patriotus ir sakote, jog jums svarbu, kad Ukraina laimėtų karą, kodėl šituo atveju padarote taip, kad mūsų visuomenė susipriešina, užuot buvę vieningi, siekę to paties tikslo, – kad laimėtų Ukraina ir kad mūsų valstybė būtų saugi.

Civilinei sąjungai, tokiai formai, kokia yra siūloma, nepritaria dauguma Lietuvos gyventojų, tai yra faktas. Mes kaip šešėlinė vyriausybė pasikvietėme užsienio ekspertus ir bandėme išsiaiškinti, kaip tai vyko kitose Europos Sąjungos šalyse.

Faktas yra tas, kad kitose Europos Sąjungos šalyse buvo einama tuo pačiu keliu. Bandoma įteisinti kuo artimesnę tradicinei šeimai civilinės sąjungos formuluotę ir po to kreipiamasi į Europos Žmogaus Teisių Teismą – aišku, aš pirmiausia šneku apie kitas valstybes, kur buvo taip padaryta – kad tai prieštarauja žmogaus teisėms ir yra diskriminuojami vienos lyties žmonės, kurie sukuria šeimas, ir visur teismas priimdavo sprendimą leisti įvaikinti vaikus ir taip toliau.

Mums ekspertai, ne mes patys sugalvojome, papasakojo, kad ir mes lygiai toje pačioje situacijoje atsidursime, jei tik duosime nors mažiausią progą kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą, nes formuluotės yra panašios. Tą sako Saudargas, tą sako ne Karbauskis. Jeigu norite, klausykitės konservatorių, tų žmonių, kurie save vadina krikščionimis demokratais, jie tai sako ir tai yra tiesa. Tai yra tiesa ir mes šitoje vietoje stovime kaip mūras.

Mūsų visi Seimo nariai balsuoja prieš tokias formuluotes ir mes darysime viską, kad civilinės sąjungos formuluotė, artima šeimai, nebūtų įteisinta Lietuvoje.

JŠ pagal www.lrt.lt

Categories
NUOMONĖS

Klaidingi “Rusijos draugai”

LRT paskelbė vadinamąjį tyrimą pavadinimu “LRT tyrimas. Lietuvos „penktoji kolona“: Rusijos propagandą platina šeimos gynėjai, sektos ir knygų apie Staliną leidėjai”. Vienas iš šių skleidžiamų pusiau tiesų tikslų – apšmeižti tradicinės šeimos gynėjus, kurie niekada nepalaikė Rusijos imperinių siekių.

Straipsnyje nenaudojami jokie tikslūs duomenys, o grafinis dizainas klaidina skaitytoją, teigdamas, kad, pavyzdžiui, Lietuvos šeimų sąjūdžio narių ryšiai įrodo jų prorusiškumą.

Mįslingais pasiūlymais siekiama priversti skaitytoją manyti, kad geriau neturėti jokių reikalų su šeimos gynėjais, nes jie neva susiję su Rusija.

Lietuvos televizijoje, kurioje dirba “profesionalūs žurnalistai”, sunku rasti bent kiek objektyvumo. Jų užsakovų užduotis aiški: diskredituoti normalios šeimos šalininkus.

Neaišku, kaip šių “plunksnos virtuozų” galvoje galima suderinti buvimą Rusijos pusėje su tradicinės šeimos gynimu Lietuvoje? Būti Rusijos pusėje, kuri žudo ukrainiečių šeimas? Arba kaip galima nepalaikyti ukrainiečių, kovojančių už savo valstybę, o priešus vadinti nekorektišku žodžiu, reiškiančiu priklausymą tam tikrai seksualinei mažumai.

Tai, ką daro Lietuvos televizija, yra klaidingos alternatyvos kūrimas. Klaidinga alternatyva – tai situacija, kai skaitytojas verčiamas palaikyti vieną iš dviejų blogų variantų. Jei esate ne už LGBT, o už normalią šeimą, vadinasi, palaikote Rusiją ir visus jos karių padarytus nusikaltimus. Jei esate prieš Rusiją, vadinasi, palaikote LGBT, abortus ir visas Vakaruose vykstančias blogybes.

Tik tikri krikščionys ir patriotai neturėtų rinktis mažesnio blogio. Nepalaikome Rusijos agresijos prieš Ukrainą! Mes taip pat esame prieš genderizmo ideologiją! Esame už normalią suverenios ir nepriklausomos Lietuvos raidą!

Jonas Šaulys

Categories
NUOMONĖS

Šeima tik tarp vyro ir moters!

Pasirašyk peticiją prieš vienalyčių partnerysčių įteisinimą! Reikalaujame Seimo narių atmesti partnerystės įstatymą!

Jau ne vienerius metus Lietuvoje bandoma įstatymu įtvirtinti, kad šeima galima ne tik tarp vyro ir moters. Tam Seimas vis pakartotinai svarsto vienalytės partnerystės (Seime ir teismuose dar vadinamos civiline sąjunga, tačiau visais atvejais teisiškai reiškiančios „šeimos“) įteisinimo projektus. Iki šiol nė karto nepavyko jų priimti, o prie to prisidėjo ir visuomenės – jūsų visų – susitelkimas.

Rusijai užpuolus Ukrainą ir Lietuvoje net galiojant nepaprastajai padėčiai pagrįstai tikėtasi, kad bent tokiu metu bus siekiama santarvės ir atidedami tokie kiršinantys visuomenę, valstybės vertybinius pamatus keičiantys siūlymai.

Tačiau valdžia elgiasi priešingai. Projektas, įteisinantis homoseksualų partnerystę, numatytas svarstyti Seime jau šį pavasarį. Dar daugiau, valdančiosios Laisvės partijos atstovai patys skleidžia peticijas, kuriomis Seimo nariai būtų raginami išduoti savo pažiūras ir balsuoti už homoseksualių „šeimų“ įteisinimą. Radikali už seksualinių mažumų reikalavimus kovojanti organizacija, Lietuvos žmogaus teisių centras, paskelbė to reikalaujantį atvirą laišką Seimo nariams, kurį netruko pasirašyti 10 000 žmonių.

Homoseksualų partnerysčių šalininkai nesikuklina skelbti, neva vyro ir moters šeima yra sovietinė vertybė, o nepripažinti vienalyčių šeimų – ėjimas kartu su Putinu ir Kremliumi. Toks atviras melas turėtų priversti Lietuvos žmones gėdytis savo pažiūrų.

Žinia, niekas nenori būti „su Kremliumi“. Beveik visa Lietuvos visuomenė vieningai palaiko nuo agresoriaus didvyriškai besiginančią Ukrainą. Tačiau kartu beveik visa Lietuvos visuomenė vieningai pasisako už tai, kad šeima galima tik tarp vyro ir moters. Lietuvos visuomenė nepritaria homoseksualų partnerystėms. Nepritaria lygiai kaip tam nepritaria Ukrainos, Lenkijos ir daugybės kitų šeimą ir tradicijas branginančių kaimyninių šalių žmonės.

Šeima tik tarp vyro ir moters tūkstančius metų buvo būtent vakarietiškų Europos šalių, o taip pat ir Lietuvos gyvenimo pagrindas. Vyro ir moters šeima yra Europos šerdis. Melas, kad toks požiūris – tai Kremliaus požiūris, priešina Lietuvos visuomenę ir žemina daugumą Lietuvos žmonių.

Atėjo laikas Lietuvos piliečiams garsiai tai pasakyti. Demokratinėje Lietuvoje šis balsas privalo būti išgirstas.

Mes, žemiau pasirašiusieji, nepritariame partnerystės įteisinimui, nes šeima galima tik tarp vyro ir moters. Žmogus sukurtas kaip vyras ir moteris, lytys papildo viena kita, o jų bendrystė vienintelė leidžia atsirasti naujai gyvybei ir išlikti žmonijai. Politikai negali palaikyti šią tiesą neigiančių įstatymų. To moko ne tik Bažnyčia.

Daugybė tyrimų rodo, kad vaikams geriausia augti stabilioje šeimoje su tėvu ir motina. O stabiliausios yra vyro ir moters santuoka sukurtos šeimos. Valstybė turėtų padėti šeimoms ir skatinti santuoką bei tėvystę, o ne kurti kitokias, žmogaus prigimčiai prieštaraujančias šeimos formas. Vaikų geriausi interesai ir ateities kartos turėtų būti svarbiausias teisingos valstybės rūpestis.

Reikalaujame Seimo narius balsuoti prieš bet kokius vienalytės partnerystės įteisinimo projektus, o savo pastangas sutelkti į rūpestį sukurti kuo geresnes sąlygas vyro ir moters šeimos bei vienišiems tėvams pradėti ir auginti vaikus. Lietuvos ateitis jūsų rankose!

Jeigu pritariate šiam tikslui, pasirašę peticiją taip pat paremkite mūsų veiklą jums priimtino dydžio auka. Su jūsų pagalba ne tik galėsime plačiau paskleisti žinią apie šią peticiją ir realiai pakviesti ją pasirašyti daugiau žmonių, bet ir parengsime bei visiems Seimo nariams išplatinsime išsamius argumentus, kodėl negalima pritarti vienalytės partnerystės įteisinimui, o vietoje to būtina ginti vyro ir moters šeimą.

Tai ne pirmas Krikščioniškosios kultūros instituto veiksmas kovoje už prigimtinę vyro ir moters šeimą. 2019 metais surinkome 21 800 Lietuvos piliečių parašų prieš LGBT Pride eitynes Vilniuje. Konstitucija numato, kad viešieji renginiai gali būti ribojami, jeigu prieštarauja visuomenės dorovei, o „Vilmorus“ apklausos tais metais parodė, kad tokio prieštaravimo dorovei neįžvelgė vos 20 procentų piliečių.

Nors sulaukiame puolimo, nesitraukiame iš kovos už vyro ir moters šeimą ir dabar. Šioje kovoje bet kokio dydžio parama yra naudinga ir svarbi. Tik kartu galime sustabdyti šį vis stiprėjantį puolimą prieš šeimą, tikėjimą ir patį žmogų. Ačiū jums!

Pasirašykite peticiją prieš partnerysčių (civilinių sąjungų) įteisinimą: www.seimospeticija.lt

Categories
NUOMONĖS

Tik masinis pasipriešinimas leis atmesti vadinamosios civilinės partnerystės įstatymą!

Lietuvos Seimas vėl svarstys klausimą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės, naujame projekte vadinamos “civilinėmis sąjungomis”.

Nors iš projekto buvo išbraukti labiausiai prieštaringi teiginiai ar veiksmai, galintys įrodyti “lygiavertį tradicinės šeimos statusą”, “emocinį ryšį su vaikais”, ir pakeistas pats pavadinimas, tačiau ne paslaptis, kad visa tai daroma tam, kad ateityje būtų žengtas dar vienas žingsnis į priekį ir pasiekta lygybė su tikra santuoka. Lygiai pagal seną bolševikų, leniniečių, revoliucinį principą: vienas žingsnis atgal, du žingsniai pirmyn.

Liberalai manė, kad prieš metus piliečių pasipriešinimas partnerystės projektui neleis dabar be problemų pritarti tam pačiam projektui. Todėl jie nusprendė išbraukti visus aktualiausius simbolinius elementus, pasitelkdami pakeistą naratyvą, kad įstatymo projektu siekiama tik reguliuoti nuosavybės, socialinius ir kt. klausimus.

Ši manipuliacija pasireiškia tuo, kad teigiama, tarsi santuoka nėra pagrįsta materialiais pagrindais ir tarsi vadinamųjų civilinių sąjungų šioje srityje prilyginimas santuokai nėra jos prilyginimo visais aspektais pradžia.

Todėl vienintelis būdas atmesti šį amoralų įstatymą yra atviras masinis pasipriešinimas. Tiesa, šis pasipriešinimas bus veiksmingas tik tuo atveju, jei politikai matys, kad didelė visuomenės dalis (nebūtinai dauguma) prisijungė prie protesto ir atvirai reiškia savo neigiamą nuomonę šiuo klausimu.

Todėl kreipiamės į visus savo skaitytojus: vienykitės ir atvirai išreikškite savo nepritarimą. Lietuvai to reikia, negalime leisti įteisinti vadinamųjų “civilinių sąjungų”. Su Dievu pirmyn!

Jonas Šaulys

Categories
NUOMONĖS

„Partnerystės“ įstatymas – prilygintas santuokai – partneriams draudžiama tuoktis su trečiu asmeniu

2021 metų gegužę pateiktas „Partnerystės“ įstatymas savo esme buvo prilygintas santuokai tarp neįvardintos lyties asmenų, jis apėmė ir skirtingų lyčių asmenų partnerystę ir tos pačios lyties asmenų partnerystę. Teigiama, kad šiandien šis projektas yra pataisytas, tačiau, kadangi pataisyto jo dar niekas nematė, pateikiame jums pirminį jo variantą XIVP-537. užregistruotą 2021-05-21 d.

Tačiau partnerystės ten buvo/yra – mažai. Daug daugiau santuokos elementų, kuo galima įsitikinti peržvelgus atskirus jo punktus. Iš esmės, šio įstatymo apimami įsipareigojimai vieno asmens kitam – draudžia bet kuriam iš „partnerių“ susituokti su trečiuoju asmeniu, kas preziumuoja, kad asmuo JAU yra susituokęs arba jo socialinis-teisinis statusas prilygsta santuokai. Taip pat leidžia pasikeisti pavardę pagal turimą partnerio ir ją išlaikyti „partnerystę“ nutraukus.

I skyriaus 4 straipsnio 3 punktas: 3. Įregistravęs partnerystę ir jos nenutraukęs asmuo negali sudaryti santuokos ar registruoti partnerystės su kitu asmeniu.

Neskaitę įstatymo pilnumoje, pasakytume, kad kalba eina apie santuoką.

Iš to galima daryti visai aiškią išvadą, kad šį įstatymo projektą pateikę asmenys tiesiog siekė apeiti Konstitucijos 38 straipsnį, kuriame aiškiai rašoma, kad „Santuoka sudaroma laisvu Vyro ir Moters“ susitarimu. Jokių kitų išimčių nėra.

Todėl santuoką pervadinę į „Partnerystę“, o sutuoktinius į „partnerius“, ir palikę santuokinius asmenų įsipareigojimus vienas kitam – siekia dubliuoti santuokos įstatymą.

Labiausiai stulbina tai, kad šį įstatymą siekia prastumti aukščiausia šalies valdžia – Seimo pirmininkė, premjerė, ministrai…

II skyriaus detalės: 6 straipsnis. Partnerių pareigos vienas kitam 1.Partneriai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai ir materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno iš jų galimybes, prisidėti prie bendro partnerių gyvenimo ar kito partnerio poreikių tenkinimo. 2. Jeigu vienas partneris dėl objektyvių priežasčių negali pakankamai prisidėti prie bendrų partnerių poreikių tenkinimo, tą pagal savo galimybes turi daryti kitas partneris.

Kaip matome, visi principai – tai šeimos gyvenimo principai – tai nėra partnerystė tikrąja to žodžio prasme. Ir kalbos apie tai, kad tokia partnerystė būtų kažkuo svarbi heteroseksualiems asmenims – neturi jokio pagrindo – santuoką jie gali sudaryti ir normaliu būdu, kam jiems ją vadinti partneryste ir gyventi tomis pačiomis sąlygomis kaip susituokus.

7 straipsnis. Partnerių pavardė 1.Abu partneriai turi teisę pasilikti iki partnerystės sudarymo turėtą savo pavardę, pasirinkti kito partnerio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama partnerio pavardė. 2. Nutraukus registruotą partnerystę, partneris turi teisę pasilikti iki partnerystės sudarymo turėtą pavardę ar partnerystės galiojimo metu turėtą pavardę.

Pasirodo, įregistravus partnerystę, staiga tampa įmanoma pasikeisti pavardę, kaip santuokoje, nors žodelis „kaip“ čia jau visiškai ne vietoje – tai yra tikrų tikriausia santuoka.

III skyrius: 9 straipsnis, 3 punktas „3) įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo patvirtinamas vieno iš partnerių vienašališkas prašymas nutraukti registruotą partnerystę;“

Kitaip tariant, norint nutraukti „Partnerystę“ vienašališkai – reikalingas teismo sprendimas, jei kita pusė nesutinka.

10 straipsnis, 3 punktas 3. Partneris, norėdamas nutraukti partnerystę vienašališkai pateikia savo gyvenamosios vietos teismui prašymą dėl partnerystės nutraukimo. Prašyme privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam partneriui ir bendriems nepilnamečiams vaikams, jeigu tokių yra.

Tačiau, net jei nėra jokių bendrų vaikų, skyrybų klausimą spręs teismas.

Kiekvienas gali perskaityti šio įstatymo projektą ir įsitikinti, kad jis yra paprasčiausios santuokos dublikatas, su nedideliais pataisymais, nuoroda yra čia.

JŠ pagal www.infa.lt

Categories
NUOMONĖS

JAV gali būti atnaujinta teisinė praktika, draudžianti abortus!

JAV žiniasklaidoje jau kelias dienas svarbiausia tema – nutekintas Aukščiausiojo Teismo sprendimas panaikinti 1973 metais to paties teismo įsteigtą „teisę į abortą“.

Paviešintame dokumente nedviprasmiškai sakoma, kad niekur Konstitucijoje nei tiesiogiai, nei tarp eilučių nėra prielaidų teisei į abortą, priešingai, visa JAV teisės istorija nuo bendrosios teisės iki sukuriant valstybę iki pat 1973 metų traktavo abortą kaip nusikaltimą ir numatė už jį bausmes. Paskelbti abortą žmogaus teise tad yra visiškas Konstitucijos iškraipymas, sako teismas. Tokiu sprendimu būtų visiškai perrašomas (overruled) ankstesnio teismo sprendimo precedentas, o tai daroma labai retai. Visgi panašu, kad teismas įsitikinęs.

Oficialaus sprendimo laukiama birželio pabaigoje, teoriškai jis dar gali keistis, jeigu kuris iš penkių jį palaikančių teisėjų atsimestų nuo dabartinės savo pozicijos, tačiau tai mažai tikėtina ir jau dabar šis klausimas tampa vienu svarbiausių rinkimų artėjančių lapkričio JAV Kongreso rinkimų klausimų.

Tampa, nes „teisės į abortą“ panaikinimas jokiu būdu nereiškia, kad Aukščiausiasis Teismas visoje JAV uždraudžia abortus. Jis išvis nieko neuždraudžia. Būtent abortų paskelbimas teise draudė valstybei ar atskiroms valstijoms spręsti, kaip reguliuoti abortų klausimą. Dabar šiuo sprendimu abortai grąžinami įstatymų leidėjams – skirtingos valstijos laisvos juos drausti, riboti ar leisti pagal pageidavimą. Jau dabar aišku, kad apie pusę valstijų abortus draus arba itin griežtai ribos, kita pusė – leis kaip leidusi. Devynios demokratų amžiais valdomos valstijos leidžia abortus iki pat kūdikio gimimo. Dėl numatomo Aukščiausiojo Teismo sprendimo tai niekaip nepasikeis.

Tačiau amerikiečiams, kuriems abortų klausimas svarbus, dabar tai tampa svarbu ir rinkimuose – nuo to, ką išrinksi, priklauso, ar valstijoje bus leidžiami abortai. Kad abortai būtų įteisinti visų JAV mastu, tam reikėtų 60-ties palaikančių balsų JAV Senate. Jokios rinkimų prognozės nežada, kad galėtų taip nutikti. Tad spręs valstijos ir spręs labai įvairiai.

Pati JAV visuomenė irgi yra šiuo klausimu pasidalinusi faktiškai per pusę: vos daugiau nei pusė gyventojų yra už abortus pagal pageidavimą, kaip yra dabar, likusiųjų didesnė dalis už griežtus ribojimus (abortai tik kraujomaišos, išprievartavimo, pavojaus sveikatai atveju) ir mažesnė dalis už visišką draudimą.

Vytautas Sinica

www.facebook.com/SinicaVytautas

Categories
Bez kategorii

Algimantas Rusteika: “Patyčios iš tradicinių vertybių, prigimtinės šeimos ir konstitucinių piliečių teisių tęsiasi.”

Dvigubų standartų, teisinio nihilizmo ir pripučiamos moralės fiesta vyksta toliau. Vilniaus miesto savivaldybė uždraudė Lietuvos šeimų sąjūdžiui gegužės 15-tąją surengti Vingio parke Didįjį šeimos gynimo maršą 2022 – tradicinių šeimų šventę, paminint Tarptautinę šeimos dieną.

Tačiau tą pačią gegužės 15-tąją visi suderinimai duoti organizacijai „Mamos už LGBTQ+ vaikus” renginiui „Visos šeimos – svarbios“ Katedros aikštėje. O birželį Vilniuje numatomas 5 dienas truksiantis LGBT Pride festivalis su paradais, koncertais, eitynėmis, vakarėliais ir šokiais, filmų peržiūromis, ambasadų dalyvavimais, konferencijomis.

Savaime aišku, leidimai seniai gauti, R.Šimašius jau užsiima renginio programa ir kviečia svečius iš viso pasaulio. Tuo metu, reklaminei žiniasklaidos isterijai pasiekus piką, neabejotinai planuojamas ir “partnerystės” bei kitų antikonstitucinių įstatymų, iki kritinės ribos supriešinsiančių visuomenę, svarstymas ir priėmimas Seime.

Tokie ciniški bandymai pasinaudoti karo situacija visuomenės laisvėms ir teisėms suvaržyti ir išorinės grėsmės pretekstu prastumti visuomenės daugumai kategoriškai nepriimtinus įstatyminius aktus kelia grėsmę valstybei, visuomenės rimčiai ir konstitucinėms piliečių teisėms.

Jie galvoja, kad Lietuvos šeimų sąjūdis, nubaustas didžiulėmis baudomis už Didįjį šeimos gynimo maršą 2021, kurios dar nebaigtos mokėti, tiesiog nebeturės renginiui lėšų. Jie tikisi, kad žmonės susitaikė su viskuo, išsigando, patylės ir ištvers tolesnes patyčias iš savo šeimų, vaikų ir valstybės ateities.

Remtis galime tik savo pačių turimais ištekliais ir pajėgomis, tačiau mūsų yra absoliuti dauguma ir visi kartu esame stiprūs. Mūsų niekas nenugalės, kol patys nepripažinsime savo pralaimėjimo. Nejaugi kas nors ruošiasi tą daryti? Nejaugi jie teisūs? Nejaugi pasiduosime?

Jei teismas neatšauks R.Šimašiaus antikonstitucinio sprendimo – gegužės 15-tąją surenkime savo Šeimų šventę privačiose erdvėse. Šventę, laisvą nuo biurokratinių leidimų, nesibaigiančio valdžios diktato, vienos globalistinės “tiesos” žiniasklaidos, politikierių prisitaikėliškumo ir veidmainystės.

Algimantas Rusteika

https://www.facebook.com/100008069227879/videos/768465057893441/