Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Revoliucinė Rusija kartu su Vakarais buvo genderizmo ideologijos židinys

Priešingai populiariam įsitikinimui apie nuolatinį Rusijos “konservatyvų vaidmenį”, būtent bolševikai Rusijoje pradėjo plėtoti vadinamąją “gender kultūrą”.

Savo straipsnyje “Kaip revoliucija suteikė Petrogrado gėjams 15 metų laisvės” Anna Kosinskaya išsamiai aprašo, kaip “tos pačios lyties asmenų santykių” antikultūra įsiskverbė į patriarchalinę Rusijos visuomenę.

Citata: “1917 m. revoliucija panaikino straipsnį už sodomiją ir suteikė Rusijos homoseksualams sąlyginę laisvę. Jie rengė vakarėlius ir net vestuves, apie kurias yra daug dokumentinių įrodymų….

….Dvidešimtojo amžiaus pradžioje Rusijoje, rengiant naująjį Baudžiamąjį kodeksą, buvo aktyviai diskutuojama dėl baudžiamojo straipsnio už sodomiją panaikinimo. Panaikinimą inicijavo garsaus rašytojo tėvas Vladimiras Nabokovas. Tačiau diskusijos prie nieko neprivedė, ir straipsnis nebuvo panaikintas.

Po spalio revoliucijos bolševikams reikėjo kuo greičiau suformuoti naujus įstatymus, tarp jų ir baudžiamąjį kodeksą. Reikėjo nuspręsti, ką daryti su straipsniu apie sodomiją – palikti ar panaikinti, ir kaip apskritai traktuoti šį reiškinį.

Nei politikai, nei gydytojai, sprendžiantys šį klausimą, neturėjo vieningos nuomonės. Tačiau straipsnis nebuvo įtrauktas nei į 1922 m. Baudžiamąjį kodeksą, nei į jo 1926 m. redakciją.

Tam netiesioginę įtaką padarė vokiečių mokslininkas Magnusas Hiršfeldas (Magnus Hirschfeld), Berlyne įkūręs Seksologijos institutą. Sovietų medikai palaikė su juo ryšius ir susidomėję sekė jo besiplėtojančią veiklą Europoje.

Hirschfeldas pasakė daugybę kalbų, įsitikinęs, kad homoseksualumas nėra liga, kad tai tik viena iš žmogaus seksualumo apraiškų.

Kaip tik 1926 m., kai buvo priimama nauja Baudžiamojo kodekso redakcija, Hiršfeldas su paskaitomis lankėsi Maskvoje ir Leningrade.

Kaip sakoma, jis buvo visiškai patenkintas – homoseksualai, kaip jis suprato, Sovietų Rusijoje nebuvo persekiojami.”

1928 m. Pasaulinė seksualinių reformų lyga pripažino SSRS seksualinės tolerancijos pavyzdžiu.

Situacija pasikeitė 1930-aisiais, kai sovietų valdžia suprato, kad vadinamoji “gender” kultūra” yra žalinga hierarchinėms struktūroms, pavyzdžiui, kariuomenei, ir gali jas demoralizuoti. Buvo sugrąžintas baudžiamasis straipsnis, “gender kultūra” buvo išstumta į pogrindį.

Tai nereiškia, kad ji nesivystė pogrindyje, nes vėl iškilo į paviršių XX a. devintajame dešimtmetyje prasidėjus “Perestroikai”.

Rusijos komunistų svyravimai “gender tolerancijos” srityje buvo vadinamosios “revoliucijos taktikos” pasekmė. Marksistinės pažiūros, kurios reiškė santuokos instituto atmetimą, susidūrė su itin stipria patriarchalinės visuomenės reakcija, todėl komunistai kuriam laikui sustabdė “gender” propagandą.

XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje šeimos institucija taip susilpnėjo, kad tokia propaganda vėl tapo įmanoma.

Šiandieninė “putiniška reakcija” taip pat neturi gilaus religinio pagrindo ir “gender” ideologija su ja susidoros be jokių problemų.

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020