Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Trys Karaliai: Lietuviškoji versija

Trijų Betliejų aplankiusių karalių, kurių šventę šiandien minime, motyvas Lietuvoje buvo svarbūs jau XV a. Archeologams tiriant Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritoriją buvo rasti net kelių Tris Karalius vaizduojančių koklių fragmentai.

„Gal tokių vaizdavimų būta ir anksčiau, bet rasti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos krosnis puošę kokliai sukurti praėjus tik kiek daugiau nei pusšimčiui metų nuo visuotinio Lietuvos krikšto. Todėl tikėtina, kad šie siužetai yra vieni pirmųjų, pavaizduoti ant gamintų koklių čia pat, Vilniuje“, – sako Valdovų rūmų muziejaus Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus vedėjas archeologas Gintautas Striška.

Šiuo metu Valdovų rūmų muziejuje veikiančioje parodoje „Nuo vienaragio iki Trijų Karalių: gotikiniai kokliai iš Valdovų rūmų muziejaus rinkinių“ eksponuojami kelių Tris Karalius vaizduojančių koklių fragmentai. Viename koklyje Trijų Karalių figūros pavaizduotos labai simboliškai: vienas karalius – viso ūgio, o kitų dviejų – tik karūnomis puoštos galvos. Kito koklio siužetą pavyko atkurti tik pasitelkus kaimyninių šalių archeologinius radinius.

„Vieną iš siužetų atkurti buvo sunkiau, – pasakoja G. Striška. – Dviejuose balto molio gelsvos spalvos glazūra dengtuose koklio fragmentuose vaizduojama penkiaspyglė žvaigždė ir sėdinti, klostuotą ilgą drabužį dėvinti moteris, kurios galva puošta karūna, o rankoje ji laiko kūdikėlį. Nors didesnės koklio dalies nerasta, tačiau visą siužetą atpažinome palyginę su Žemutiniame Jankove (kaimas netoli Gniezno, Lenkija) aptiktu analogišku XV a. kokliu. Iš Lenkijoje išlikusio koklio siužeto paaiškėjo, kad Vilniuje rastame Gotikos epocha datuojamame koklyje vaizduojama Trijų Karalių apsilankymo Betliejuje ir gimusio Kūdikėlio pagarbinimo scena, o vilnietiško koklio fragmente matoma moteris – tai sėdinčios ir Kūdikėlį rankose laikančios Švč. Mergelės Marijos atvaizdas.“

Trijų Rytų išminčių apsilankymas Betliejuje minimas Evangelijoje pagal Matą. Viduramžiais išminčiai virto karaliais ir gavo Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vardus.

Ant Vilniuje aptiktų koklių išminčiai jau vaizduojami su karūnomis. Merkelis, pagerbdamas Kristaus dieviškumą, dovanojo smilkalų, simbolizuojančių šventumą, išmintį ir dieviškąją palaimą, juodaodis Baltazaras – mirą, skirtą ligoms, žaizdoms gydyti ir senėjimui stabdyti, kūnams balzamuoti, o priešais Kūdikėlį klūpintis barzdotas ir pražilęs Kasparas – aukso, simbolizuojančio garbę, turtus ir galią.

Vilniuje buvo surasta ir kita matrica atspaustų Trijų Karalių apsilankymo Betliejuje gotikinių koklių. Juos archeologai aptiko buvusios Vyskupų rezidencijos (dab. prezidentūra) ir Dominikonų g. 4 aplinkoje.

Valdovų rūmų teritorijoje rastus koklius su Trimis Karaliais ir kitus, pagamintus beveik prieš 600 metų ir priskiriamus Gotikos epochai, galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje iki 2024 m. balandžio 28 d. vyksiančioje parodoje „Nuo vienaragio iki Trijų Karalių: gotikiniai kokliai iš Valdovų rūmų muziejaus rinkinių“.

JŠ pagal www.kauno.diena.lt

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020