Ir pasauliui ir Lietuvai: VIENINTELĖ IŠEITIS iš dabartinės liberalizmo sukeltos moralinės, vertybinės ir kt. krizės, iš neomarksizmo siautėjimo: Popiežiui – paaukoti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Mums – garbinti Jos Širdį ir melstis Rožančių, skleisti Fatimos žinią. TAI DARYTI – VIENINTELIS LIETUVOS KELIAS Į TIKRĄ ATGIMIMĄ. TAIP įvyko PORTUGALIJOS MORALINIS-POLITINIS STEBUKLAS. Į Dievo Motinos raginimus atsiliepusi Portugalija, 1917-1928 užplūdusi piligrimų srautais Marijos apsireiškimo vietą, tiesiog “atakavusi” dangų Rožančiaus malda – iš nuskurdusios masonų valdytos šalies tapo klestinčia, katalikiška valstybe. Be to atversti Rusiją – lietuvių tikroji misija. Vytauto Didžiojo mums duotas uždavinys.