Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kauniečiai – Šaunuoliai blokavo vadinamąjį žygį “Kaunas Pride”! (Video)

Kaunas atsako iškrypimus propaguojančios šėtono įkvėptos marksistinės revoliucijos apgautiems jaunuoliams – “Jie nepraeis!” “Blogis nepraeis!”. Minia skanduoja “Lietuva!” Kaunas įrodė vertas laikinosios sostinės vardo. Gaila tik kad policija turėjo juos „ginti“ – sugedusi liberali teismų sistema blokavo savivaldybės sveikas pastangas sustabdyti nusikalstamą propagandą.

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020