Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Fatima – Svarbiausia žinia pasaulyje!

KODĖL DIEVO MOTINOS ŽINIA FATIMOJE 1917 m. – VIENINTELĖ IŠEITIS IŠ DABARTINĖS KRIZĖS? Nes ši žinia valdo žmonijos istoriją XX-XXI a. Švč. M. Marija tiksliai pranašauja Rusijos revoliuciją, komunizmo, amoralumo, agresyvaus bedieviškumo išplitimą XX ir XXI amžiuje (prisiminkime ir marksistų riaušes šiemet), II pasaulinį karą ir t.t. Tai Dievo bausmės už liberalizmą ir kitas nuodėmes (bausmės duodamos iš meilės mums, kad pasitaisytume). Reiškia Ji tiksliai pranašavo ir kas BUS – jei Popiežius su visais pasaulio vyskupais laiku nepašvęs Rusijos Nekaltajai Marijos Širdžiai, nelaimės ištiks ir mus – XXI amžiaus žmones., jei jis suspės – gausime katalikiškos civilizacijos klestėjimo laikotarpį: „Jei mano reikalavimai bus įvykdyti, Rusija atsivers ir bus taika.“ Jeigu Jos reikalavimai nebus įvykdyti, „Rusija […] paskleis savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami, Šventasis Tėvas daug kentės, atskiros tautos bus sunaikintos.“

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020