Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Šventasis Andžejus Bobola – taip pat Lietuvos šventasis!

Nors gimė Mažojoje Lenkijoje, šventasis Andriejus Bobola SJ didžiąją savo dvasinės tarnystės dalį atliko buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. Todėl jį taip pat galime laikyti Lietuvos žemės šventuoju. Toliau pateikiame įdomų VšĮ “Aktualioji istorija” filmą apie šventojo Andriejaus Bobolos likimą ir jo ryšį su Lietuva.

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020