Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Dieve, Dieve, saugok Lietuvą! – Zitos Šličytės kalba kovo 11-tąją Seime

Nė vienai kultūrai iki mūsų nekilo mintis homoseksualų santykius sulyginti su vyro ir moters santuoka, kurios paskirtis yra gyvybės perdavimas, jos pratęsimo misija. Savaip interpretuodama prigimtines žmogaus teises, bendruomenės mažuma kėsinasi prievarta primesti savo gyvenimo būdą visiems. Tikslui pasiekti prasimanė taip vadinamąją neapykantos kalbą, už kurią siūlo įteisinti visų rūšių atsakomybę.

JŠ pagal Lietuvos Šeimų Sąjūdis YT

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020