Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.

Kaip pavyzdį čia pateikiame įvykių prieš SSRS žlugimą aprašymą. Tai įvyko dėl popiežiaus Jono Pauliaus II akto, kuriuo jis paaukojo pasaulį Nekaltajai Marijos Širdžiai. Juo labiau galime tikėtis lemtingų pasekmių iš popiežiaus Pranciškaus Rusijos ir Ukrainos paaukojimo akto.

“Žinoma, tai, kuo Rusija buvo nuo 1917 m., subyrėjo į mažus gabalėlius ir, regis, niekada nesulipdė savęs (šiandien matome bandymą būtent “suklijuoti gabalėlius” – red.). Išnyko įtampa tarp komunistinio bloko ir Vakarų šalių ir, svarbiausia, išnyko pasaulinio naikinamojo branduolinio karo grėsmė, kuri 1984-1985 m. tiesiog kabojo ant plauko. Trečiajame paaukojimo teksto punkte teigiama:

“Pavesdami Tau, Motina, pasaulį, visus žmones ir visas tautas, mes Tau patikime ir patį šį paaukojimą pasauliui, atiduodami jį į Tavo motiniškąją Širdį.

O Nekalčiausioji Širdie! Padėk mums įveikti siaubą, kurį kelia blogis, taip lengvai įleidžiantis šaknis šiuolaikinių vyrų ir moterų širdyse, – blogis, kuris su savo nesuskaičiuojamais padariniais jau slegia mūsų dabartį ir, atrodo, užveria kelius į ateitį!

Nuo bado ir karo, gelbėk mus!

Nuo branduolinio karo, nuo nesuskaičiuojamo savęs naikinimo, nuo bet kokio karo, gelbėk mus!”

Istorikai sutaria, kad lemiamą reikšmę branduolinio karo grėsmės panaikinimui turėjo katastrofa Seviromorske, kur 1984 m. gegužės 13 d. sovietų Šiaurės laivyno sandėliuose kilo gaisras. Kadangi ginklai buvo saugomi nedidelėje erdvėje, ugnis persikėlė iš sandėlio į sandėlį, o jos gesinimas tikriausiai atnešė vis daugiau aukų, kurių skaičius siekė apie 200-300 žmonių. Gegužės 17 d. įvyksta didžiausi ginkluotės sprogimai. Sunaikinta beveik 1 000 įvairių tipų raketų, tarp jų – saugomų 80 SS-20 tipo raketų, galinčių nešti branduolinį krovinį, komplektas.

Sovietų Sąjungos Šiaurės laivynas, kuriam priklausė daugybė povandeninių laivų, branduolinių raketinių laivų ir tolimojo nuotolio lėktuvų ir kuris buvo numatytas kaip smogiamųjų pajėgų prieš Jungtines Valstijas stuburas, buvo praktiškai nuginkluotas, visiškai atkurti smogiamąsias pajėgas turėjo prireikti dvejų metų. Ar buvo planuojamas branduolinis karas? Daugelis istorikų mano, kad buvome labai, labai arti jo ir kad jis buvo planuojamas 1985 m.

Kas atsitiko Rusijoje po katastrofos? Arba, tiksliau, kas vyksta 1984 m. SSRS? Vos kelis mėnesius prezidentavęs, 1984 m. vasario 9 d. miršta Komunistų partijos centrinio komiteto generalinis sekretorius Jurijus Andropovas, Brežnevo įpėdinis (juk jis valdė daugiau kaip 18 metų!). Kitas pirmasis sekretorius, Konstantinas Černenka, vadovauja vos daugiau nei metus ir miršta 1985 m. kovo 10 d.

Per mažiau nei dvejus metus mirė dar trys pirmieji sekretoriai. 1985 m. kovo 11 d., per šventosios Jacintos – vienos iš trijų Fatimos ganytojų – 75-ąjį gimtadienį, pirmuoju sekretoriumi tampa Michailas Gorbačiovas, kurio pagrindinis indėlis buvo visos Sovietų Sąjungos žlugimas.

Branduolinio karo grėsmė galutinai palaidota 1987 m. gruodžio 8 d., Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, sudarius INF sutartį, arba “Sutartį dėl visiško vidutinio nuotolio raketų likvidavimo”. 1989 m. SSRS išveda savo kariuomenę iš Afganistano, o Lenkijoje įvyksta pirmieji beveik laisvi rinkimai. Gruodžio 1 d. M. Gorbačiovas ir jo žmona Raisa su oficialiu vizitu lankosi Vatikane, surengia nuoširdžius pokalbius ir, regis, puikiai supranta vienas kitą.

Kitais metais sovietinės respublikos paskelbia suverenitetą, nors M. Gorbačiovas nepripažįsta Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos ir vykdo karinę intervenciją Lietuvoje. Per šiuos vadinamuosius Sausio įvykius (1991 m.) žūsta 14 žmonių ir daugiau kaip 700 sužeidžiama. M. Gorbačiovas vis labiau praranda paramą Rusijoje, todėl 1991 m. rugpjūčio mėn. įvyksta vadinamasis Maskvos pučas.

Tai buvo paskutinis mirštančios SSRS atodūsis. Borisas Jelcinas užgrobia valdžią Rusijoje ir 1991 m. per Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę kartu su Baltarusijos ir Ukrainos vadovais pasirašo SSRS iširimą ir Nepriklausomų valstybių sandraugos sukūrimą.

JŠ pagal posada.parafia.net.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020