Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Margaritos Marijos Alacoque šventė

XVII a. prancūzė vienuolė, suvaidinusi svarbų vaidmenį populiarinant pamaldumą į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. Jos religiniai išgyvenimai, įskaitant Kristaus vizijas, skatino gilų ryšį su Švenčiausiąja Širdimi, simbolizuojančia Jėzaus meilę ir užuojautą. Per mistinius susitikimus ji gaudavo pranešimus, kuriuose pabrėždavo šio pamaldumo svarbą, ragindavo atgailauti ir garbinti.

Jos regėjimuose Jėzus atskleidė savo sužeistą širdį, simbolizuojančią dieviškąją meilę ir atpirkimą. Šventoji Margarita Marija savo gyvenimą paskyrė šio pamaldumo sklaidai, pabrėždama nuoširdžios atgailos, bendrystės ir gilaus santykio su Jėzumi poreikį. Jos nenuilstamos pastangos lėmė Švenčiausiosios Širdies šventės įsteigimą ir platų šio pamaldumo pripažinimą Šventojoje Katalikų Bažnyčioje. Šiandien gerbiame Švenčiausiąją Širdį, ieškodami paguodos ir įkvėpimo jos gilioje meilės ir gailestingumo žinutėje.

„Priimkite ir tyliai kentėkite viską, ką jums siunčia mūsų dieviškasis Mokytojas, ir niekada nesakykite, kad gana, kad ir kokį didelį pasibjaurėjimą jaustų gamta. Tai ir yra viskas. Reikia tik vieno dalyko: tyros Dievo meilės, sujungtos su mūsų pasibjaurėjimo meile.”

⚜ Šventoji Mergelė Marija Alacoque,
laiškas seseriai Félice- Madeleine de la Barge,
Moulins, 1689 m. birželio mėn.

Daugiau apie apsireiškimus ir Švenčiausiosios Jėzaus Širdies kultą rasite šiose nuorodose:

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020