Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Victoria! Victoria! Surrexit nostra Gloria!

Visiems mūsų portalo skaitytojams ir rėmėjams linkime visų Viešpaties malonių Prisikėlimo šventės proga!

Tegul Prisikėlęs Kristus ir Švenčiausioji Mergelė Marija lydi jus visuose mūsų “įdomių” ir sudėtingų laikų rūpesčiuose ir problemose! Tegul Prisikėlusio Kristaus džiaugsmas pripildo mūsų širdis, nepaisant kartais baisių šių “įdomių” laikų aplinkybių!

Portalo “Lituania Catholica” komanda

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020