Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Žingsnis link pasaulinės nepriklausomų valstybių kontrolės?

Teisinės kultūros institutas ORDO IURIS – savo tarptautiniame komunikate įspėja apie naują Pasaulinės sveikatos organizacijos bandymą įvesti totalitarinę nepriklausomų valstybių kontrolę sveikatos apsaugos srityje, suteikiant sau viršvalstybinius įgaliojimus pandemijų skelbimo ir valdymo srityje.

Ar PSO perims pasaulinės sveikatos ir gyvybės apsaugos kontrolę?

PSO ir ES diktuoja naują pandemijos sutartį

Brangūs draugai,

Kovo 3 d. baigėsi PSO pandemijų prevencijos, parengties ir reagavimo į jas priemonės tarpvyriausybinio derybų organo posėdis. Tai specialus Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) organas, kuris paskelbė vadinamosios “pandeminės sutarties“ principus. Tai pranašauja revoliucinius pokyčius pasaulinėje sveikatos sistemoje. PSO reikalauja sau įgaliojimų skelbti pandemijas, nustatyti “mokslinę tiesą“ ir kovoti su “dezinformacija“ ir netgi nori priversti visas pasaulio šalis perduoti PSO kontrolei nustatytą savo biudžeto dalį.

Kol kas beveik visi sprendimai šiuo klausimu priimami oficialiuose kabinetuose. Tačiau šio proveržio padarinius pajusime visi.

PSO sutarčių pakeitimas – tai dar viena grėsmė valstybių suverenitetui ir efektyviai sveikatos politikai, dėl kurios bus įvestos blokados, uždarytos mokyklos, bažnyčios, darbo vietos, o dėl planinio gydymo ligoninėse apribojimų spręs PSO pareigūnai, priklausomi nuo stambių lobistų aukų.

Statistiniai duomenys apie perteklinių mirčių skaičių Covid-19 pandemijos metu liudija, koks neveiksmingas yra pasaulinis ir vieningas sveikatos krizės valdymas. Skirtingi tokių šalių, kaip Lenkija, Vokietija, Italija ir Švedija, požiūriai šiandien leidžia mokslininkams nustatyti gerus ir blogus atsakus į grėsmę sveikatai. Be to, EBPO surinkti apibendrinti duomenys rodo, kad PSO rekomendacijų besilaikančioms šalims nesisekė gerai apsaugoti piliečius nuo mirtino pandemijos poveikio.

2021 m. lapkritį įspėjome, kad kovojant su Covid-19 pandemija vyksta tarptautinės teisės konstitucionalizavimo procesas, kai tarptautinės organizacijos, tokios kaip Pasaulio sveikatos organizacija, savo rekomendacijomis perima nacionalinių vyriausybių įgaliojimus valdyti epidemijos režimą.

Dalyvavome viešose konsultacijose dėl PSO siūlomos “kovos su pandemija sutarties“. Priminėme, kad turi būti saugomas valstybių suverenitetas ir laisvos mokslinės diskusijos, be kurių neįmanoma sukurti veiksmingų ligų kontrolės metodų. Atkreipėme PSO dėmesį į neveiksmingą pasaulinį Covid-19 pandemijos valdymą ir į tai, kad tokias tarptautines organizacijas kaip PSO turi finansuoti tik valstybės narės, o ne pasaulinės korporacijos, kurios tokiu būdu gali daryti joms spaudimą.

Daugumoje konsultacijomis pateiktų nuomonių buvo išreikštas griežtas nepritarimas vyriausybių kompetencijos perdavimui PSO. Nepaisant to, naujajame sutarties projekte dar kartą siūlomas centralizuoto būsimų ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimo mechanizmas, kuriam vadovautų PSO.

Projekte teigiama, kad valstybės suverenitetas gali būti apribotas, jei jos sprendimai “kenkia jos gyventojams ar kitoms valstybėms“. Projekto rengėjai nepaaiškina, kas ir kaip turi apibrėžti “žalą“.

Į projektą įtraukti įsipareigojimai kovoti su dezinformacija. PSO gairės jau anksčiau buvo pagrindas kovai su racionaliais medikų pasisakymais. Dabar PSO ekspertų diktuojamai cenzūrai ketinama suteikti įstatymo galią pasauliniu mastu.

Galiausiai dokumente siūloma dalį visų šalių bendrojo vidaus produkto skirti tarptautiniam bendradarbiavimui ir pagalbai kovojant su epidemijomis, t. y. PSO finansavimui.

Mūsų analizė rodo, kad pasaulinės sveikatos politikos valdymo sistemos sukūrimą remia Europos Sąjunga, kuri taip pat bando ja pasinaudoti, kad priverstų suverenias valstybes pripažinti “seksualinių ir reprodukcinių teisių“, tarp jų ir “teisės į abortą“, koncepciją.

ES taip pat bando išplėsti savo kompetenciją sveikatos politikos srityje. Tam gali pasitarnauti praėjusių metų pabaigoje Europos Komisijos priimta naujoji Bendrijos sveikatos strategija. Dokumente, kurio pavadinimas žada “geresnę sveikatą visiems besikeičiančiame pasaulyje“, daug kartų minimas pagrindinis Pasaulio sveikatos organizacijos vaidmuo ir raginama imtis “pasaulinės lyderystės“ sveikatos srityje.

Europos Sąjunga pasiūlė įsteigti specialią centrinę instituciją, kuri kontroliuotų nacionalines valdžios institucijas dėl reguliavimo veiksmų ir sveikatos politikos tobulinimo. Ji atliktų patikrinimus šalyse ir užmegztų ryšius su privačiu sektoriumi ir rėmėjais, siekdama sukurti naują tarptautinę finansavimo priemonę.

Mūsų vykstančios teisminės bylos gali būti pamokantis pavyzdys apie tokių pokyčių poveikį. Jos rodo, kokias pražūtingas pasekmes sukelia aklas “standartų“ ir “gairių“ laikymasis, kai nepaisoma jautrumo ir profesinio nepriklausomumo.

Ordo Iuris teikia teisinę pagalbą vyro, kuris mirė nuo širdies smūgio, kai gydytojai nepagrįstai delsė suteikti jam pagalbą dėl teigiamo Covid-19 testo, šeimai.

Atstovaujame gydytojai, kuri kritikavo Sveikatos apsaugos ministerijos gaires dėl pacientų gydymo pradiniame Covid-19 etape, nes, jos nuomone, dėl jų kai kurie pacientai buvo “pasmerkti būti negydomi kelias dienas“, o tai kartais baigdavosi jų mirtimi.

Atstovaujame gydytojai, kuri buvo apkaltinta medicinos žinių neatitinkančios informacijos skleidimu ir antivisuomeninėmis nuostatomis, nes pasirašė moksliškai komentuotą atvirą laišką valdžios institucijoms ir žiniasklaidai, kuriame ragino diskutuoti apie sanitarinių apribojimų racionalumą ir veiksmingumą.

Tuo tarpu naujoji pandemijos sutartis ketina suteikti PSO teisę savavališkai nustatyti “mokslinę tiesą“ ir įpareigoti visas valstybes kovoti su kitokiomis nuomonėmis, laikomomis “dezinformacija“.

Jei suverenios valstybės šiandien nesipriešins bandymams primesti PSO ekspertų diktatą dėl pandemijos virš jų galvų, rytoj jos gali prarasti savo šalių sveikatos politikos kontrolę.

Kova už žmogaus orumą, gyvybę, šeimą ir laisvę tęsiasi. Pakovokite už tai.

Jonas Šaulys pagal www.kaunoforumas.com

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020