Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Vokietijos katalikų siūloma seksualinė revoliucija nutraukia ne tik Romą, bet ir tikėjimą – George Weigel

“Ar tikrai gender ideologija ir LGBTQ judėjimas ištaiso Biblijos ir du tūkstantmečius trukusio Bažnyčios mokymo klaidas?” – klausia neokonservatyvusis amerikiečių analitikas George’as Weigelis.

“Sinodo kelias” yra judėjimas, prasidėjęs Vokietijoje 2019 m. Pirminė jo idėja buvo atkurti po piktnaudžiavimo valdžia ir seksualinio išnaudojimo skandalo prarastą Bažnyčios patikimumą ir užkirsti kelią to paties pasikartojimui ateityje. Tačiau vėliau iškilo daug kitų klausimų: pasiekti lyčių teisingumą bažnyčioje, leisti moterims būti įšventintoms į bažnytines pareigas ir leisti bendruomenėms dalyvauti priimant bažnytinius sprendimus.

Roma atsargiai žiūri į “sinodo kelio” politiką – kai kas ją net vadina “savižudiška”, o ne “sinodine”, – o pernai popiežius Pranciškus Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui pasakė, kad Vokietija jau turi protestantų bažnyčią ir “mums nereikia dviejų”.

Paskutinė Sinodo kelio asamblėja vyko kovo 9-11 d. Frankfurte. Daugiau kaip du šimtai žmonių aptarė tokius klausimus kaip homoseksualių porų palaiminimas (tikimasi, kad tai bus įmanoma nuo 2026 m.), moterų įšventinimas į diakonus, kunigams privalomo celibato taisyklės sušvelninimas ir kitus. “Sinodo kelias” taip pat patvirtino keletą potvarkių, kuriais pakeista galios struktūra Vokietijos bažnyčioje, apribojant vyskupų galią ir padidinant paprastų tikinčiųjų iš kongregacijų galią.

Amerikiečių katalikų konservatyvusis rašytojas ir Etikos ir viešosios politikos centro tyrėjas Džordžas Veigelis (George Weigel) tai, kas vyksta, vadina “apostazija”, nes pagal tai, ką nustatė Vatikano II Susirinkimas, tikėjimą apibrėžia Šventasis Raštas ir tradicija, o jo pagrindus aiškina popiežius ir visuotinis vyskupų susirinkimas ekumeniniame susirinkime. Patvirtintais katalikų tikėjimo ir moralinės praktikos principais reikia tikėti ir pagal juos gyventi, o atkritusieji turi būti ekskomunikuoti.

“Būtent apostazija apibūdina ‘Sinodo kelio’ Bažnyčią”, – sako George’as Weigelis. Jo nuomone, dabartinė katalikybė Vokietijoje “primena liberalųjį protestantizmą, nes yra blyškus bažnytinis dabartinės laiko dvasios atvaizdas”.

“Ar dvidešimt pirmojo amžiaus lyčių ideologija ir LGBTQ judėjimas ištaiso per du tūkstantmečius padarytas Biblijos ir Bažnyčios mokymo klaidas, kaip teigia daugelis Sinodo kelio dalyvių? Ar mes geriau už Dievą žinome, kas prisideda prie žmogaus klestėjimo, jo laimės ir galiausiai palaimos?

Vokiečių katalikų teologai dešimtmečius siūlė teigiamą atsakymą. Tą atsakymą, kuris neabejotinai yra apaštalavimas, dabar patvirtino Vokietijos vyskupų balsų dauguma”, – rašo Weigelis.

Jis taip pat atkreipia dėmesį į paradoksą: Vokietijos Bažnyčia, nepaprastai turtinga dėl bažnytinio mokesčio, investavo milžiniškas sumas į paramą jaunoms bažnyčioms trečiojo pasaulio šalyse, ypač Afrikoje. Tačiau Afrikos bažnyčios nedomina “Sinodo kelio” kultūrinė ir seksualinė programa – pasak Weigelio, jai nėra prasmės mėgdžioti “nykstantį liberalųjį protestantizmą”.

Tikimasi, kad “Sinodo kelio” rinkimai bus svarstomi spalio mėnesį Romoje vyksiančiame Pasauliniame vyskupų sinode. Galbūt Romos Katalikų Bažnyčioje dar niekada nebuvo taip susibūrę skirtingus požiūrius palaikantys skirtingų teologijų atstovai.

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020