Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Vieša rožančiaus malda Vilniuje

Liepos 19 d. Vilniuje vyko akcijos “Lietuva meldžiasi” organizuota vieša rožančiaus malda. Rožančiaus maldoje dalyvavo devyni žmonės. Malda prasidėjo prie Šv. Stanislovo katedros. Paskui maldininkų grupė praėjo Vilniaus centro gatvėmis iki Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

Kviečiame į kitus viešus akcijos “Lietuva meldžiasi” rožančius.

KADA: Paprastai trečiadieniais 18 val.

KUR: Norime melstis ne tik namie ar bažnyčioje, bet ypatingai viešose vietose visuose miestuose ir kaimuose

KAS: Visi, kuriems rūpi Lietuvos gerovė. Prašome pakviesti draugus, kaimynus ir pradėkime melstis! Atsineškite žibintų ir žvakių.

KAIP: Meldžiamės rožančių ir giedame giesmes; trukmė apie 30 minučių.

KIEK ILGAI: Tol kol mūsų šalis, kaip ir daug kitų, yra krizėje, viešai melsimės mūsų tėvynės intencijomis ir pašysime Mergelės Marijos užtarti pas Jos Dieviškąjį Sūnų. Po to toliau melsimės rožančių, kaip prieš mus gyvenę kartos.

Atsispausdinkite ir dalinkitės skrajutėmis.

Su akcijos organizatoriais galite susisiekti el. paštu lietuva.meldziasi@gmail.com.

Taip pat galite prisijungti prie Telegram kanalo @maldauzlietuva.

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020