Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Tyliai veikiantis šventasis Juozapas – kunigo Edmundo Naujokaičio pamokslas

Apie šventąjį Juozapą žinome labai mažai, jis niekada nekalba Šventojoje Evangelijoje. Nepaisant to, jis yra veiksmingiausias šventasis pasaulio istorijoje. Pasiklausykime t. Edmundo Naujokaičio pamokslo, kuriame kalbama apie šį šventąjį.

Pagal www.fsspx.lt

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020