Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Teisininkas Alvydas Mozeris: prie Seimo susirinkę žmonės buvo taikūs

Prie Seimo susirinkę žmonės buvo taikūs, nerodė jokios agresijos apraiškų, nesmurtavo ir neniokojo turto bei neketino to daryti – nurodytoje vietoje susirinkę žmonės prašė, kad su jais susitikti išeitų ir į žmonėms rūpimus klausimus atsakytų tuo metu Seimo pastate buvę Tautos atstovai.

Alvydas Mozeris gerai apibūdino įvykius rugpjūčio 10, prie Seimo teisiniu požiūriu: “Kaip girdėjote, Policijos generalinis komisaras R. Požėla pareiškė, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vakar prie Seimo kilusių riaušių organizavimo. Taigi šio ikiteisminio tyrimo metu bus siekiama nustatyti, kokie asmenys (su)organizavo vakar prie Seimo kilusias riaušes.

Pirmiausia norėčiau, kad susipažintume su Baudžiamojo kodekso 283 str.: “Tas, kas organizavo ar išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, taip pat tas, kas riaušių metu smurtavo, niokojo turtą ar kitaip šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką, yra baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.”.

Na, o kalbant populiariai, riaušės yra viena iš pilietinio nepaklusnumo formų, pasireiškianti spontanišku smurto, vandalizmo ar nusikaltimų protrūkiu. Įsidėmėkime visa tai.Bet kas gi iš tiesų, mano nuomone, vakar įvyko prie Seimo? Toliau kalbėsiu apie įvykius, prasidėjusius vakar vakare apie 19 val. 30 min. Šie įvykiai pakankamai tiksliai ir aiškiai yra užfiksuoti šiame video įraše, kurio pirmas 35-ias minutes toliau ir aptarsiu (video čia: https://www.facebook.com/adelina.sabaliauskaite/videos/791750608185624/. ).

Taigi iš video įrašo matyti, kad nurodytu laiku prie vieno iš įvažiavimų/išvažiavimų į Seimo teritoriją yra susirinkę žmonės. Jokios galimos agresijos, vandalizmo ar nusikaltimo apraiškų yra nematyti – susirinkę žmonės tiesiog kažko lūkuriuoja ir tarpusavyje šnekučiuojasi. Iš toliau video įraše girdimų komentarų galima suprasti, kad susirinkę žmonės pageidauja, jog Seime esantys Tautos atstovai išeitų ir atsakytų į klausimus, į kuriuos žmonės nori išgristi atsakymus.

Sutiktina, kad kartas nuo karto (iš pačių susirinkusiųjų – past.) pasigrista prašymas žmonėms atsitraukti nuo įvažiavimo tam, kad galėtų būti atidaryti vartai, pro kuriuos būtų leista išvažiuoti Seimo nariams. Kita vertus, nors žmonės šiek atsitraukia (manau, kad pakankamai, jog vartai galėtų būti atidaryti), vartai taip ir neatsidaro. Neatsidaro, o ir kam jiems atsidaryti – prie vartų paprasčiausiai nėra matyti automobilio, kuris ketintų išvažiuoti.

Toliau įvykiai klostosi taip: prie Seimo atvyksta papildomi policijos automobiliai, o iš jų (kaip girdime iš komentarų), išlipa specialiųjų policijos pajėgų pareigūnai. Visi žmonės sutartinai pasisuka į atvykusiųjų pusę. Kita vertus (tai, manau, labai svarbu) video įraše negirdime policijos pareigūnų teisėto nurodymo išsiskirstyti ir įspėjimo, kad, jei tai nebus padaryta, žmonių atžvilgiu bus panaudota fizinė prievarta ir/ar specialiosios priemonės. (atskiro aptarimo verta detalė: tuo pačiu metu, kaip ir specialiosios pajėgos, prie Seimo pasirodo ir sisteminės žiniasklaidos atstovai…).

Seimo narys V. Bakas kreipiasi į prie vartų esančius žmones klausdamas jų panašiai taip: “Žmonės, tai ko jūs norite? Kas atsitiko?”. Į tai yra atsakoma: “Mes norime, kad Seimo nariai (išvardinama – past.) išeitų ir atsakytų į klausimus. Mes nesiruošiame jų mušti, barti ar panašiai.”.

Praktiškai tuo pat metu, iš kitos, nei yra nukreiptos visų žmonių akys, pusės prie žmonių (jiems iš nugaros) priartėja specialiosios policijos pajėgos ir akimirksniu įsižiebia konfliktas – kitaip tariant, būtent tuo metu kyla riaušės…

Kokias išvadas pats sau darau visa tai pamatęs?

1. Prie Seimo susirinkę žmonės buvo taikūs, nerodė jokios agresijos apraiškų, nesmurtavo ir neniokojo turto bei neketino to daryti – nurodytoje vietoje susirinkę žmonės prašė, kad su jais susitikti išeitų ir į žmonėms rūpimus klausimus atsakytų tuo metu Seimo pastate buvę Tautos atstovai.

2. Taip, aš sutinku – žmonių susirinkimas nurodytu metu nurodytoje vietoje pažeidė Susirinkimų įstatymo reikalavimus, todėl toks pažeidimas jį padariusiems asmenims užtraukia administracinę atsakomybę pagal Administracinių nusižengimų kodekso 494 straipsnio 1 dalį – baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. Kita vertus, video įraše nematau nė vieno policijos pareigūno, kuris apklaustų susirinkusiuosius tikslu nustatyti jų asmenybę tam, kad už šį administracinį nusižengimą būtų surašytas administracinių nusižengimų protokolas. Turiu mažai abejonių ir dėl to, kad tokie protokolai po 17 val. (oficialus mitingo pabaigos laikas) apskritai kam nors buvo surašyti. Manau, kad tai yra svarbu ir štai kodėl. Pirma, visa tai gali reikšti, jog policijos pareigūnai de facto neturėjo tikslo bausti ir tokiu būdu įspėti žmones, jog šie daro pažeidimą. Tačiau nepriimkime to, kaip pozityvaus dalyko – policijos pareigūnai, nesiimdami pirmiau nurodytų aktyvių veiksmų (kuriuos, mano vertinimu, jie privalėjo atlikti), šiuo neveikimu žmonėms leido suprasti, kad jų buvimas prie Seimo nepažeidžia jokių taisyklių, už kurių sulaužymą jiems bus taikoma atsakomybė. Taigi darau išvadą – savo savo pasyviu elgesiu, kuris tęsėsi ne vieną valandą, o net kelias (mitingo pabaigos oficialus laikas – 17 val.) policijos pareigūnai tam tikra prasme legalizavo susirinkusiųjų veiką. Įvertinkime ir tai, kad visą dieną prie Seimo praleidę žmonės buvo pavargę tiek fiziškai, tiek emociškai.

3. Maža to, kad policijos pareigūnai ne(su)drausmino susirinkusiųjų administracinių nusižengimų protokolais (už Susirinkimų įstatymo pažeidimą), video įraše aš nė karto neišgirdau teisėto policijos pareigūnų reikalavimo išsiskirstyti, kaip ir neišgirdau (tai labai svarbu) žmonėms skirto įspėjimo, kad tuo atveju, jei šis reikalavimas nebus įvykdytas, žmonių atžvilgiu bus panaudota fizinė jėga ir specialiosios priemonės. Sutinku, kad toks įspėjimas gal ir būtų perteklinis, jei žmonės jau būtų pradėję smurtauti, niokoti turtą, kėsintis į kitų žmonių sveikatą ir/ar gyvybę. Tačiau taip juk nebuvo – žmonės (pasikartosiu) buvo ramūs, pakankamai santūrūs, o tie kilę pasistumdymai su žurnalistais (kurie, beje, ir yra už tai atsakingi) buvo operatyviai suvaldyti be specialiųjų pajėgų įsikišimo.

4. O dabar prisiminkime Baudžiamojo kodekso 283 str., kuriame numatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą atsako ne tik tas, kuris organizavo, bet ir tas, kuris IŠPPROVOKAVO žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką.

Prisiminkime tai, o kartu ir užduokime sau šiuos klausimus:

Pirma, ar Tautos atstovai, neišeidami ir neatsakydami susirinkusiems žmonėms į klausimus, neprisidėjo prie to, kad žmonės po 17 val. neišsiskirstė, o toliau kantriai laukė prie įvažiavimo į Seimo rūmų teritoriją?

Antra, ar policijos pareigūnai, nesiimdami prevencinių priemonių, t. y. nebausdami susirinkusiųjų už Susirinkimų įstatymo pažeidimą, neleido žmonėms suprasti, kad jų buvimas (būriavimasis) prie Seimo rūmų yra teisėtas?

Ar taip susirinkusieji nebuvo specialiai provokuojami toliau likti prie Seimo, idant būtų kaitinama situacija tam, kad vėliau būtų galima pateisinti specialiųjų pajėgų parodomąją akciją su karinės technikos panaudojimu?

Trečia, jei policijos pareigūnai iš tiesų neturėjo ketinimų panaudoti specialiąsias priemones prieš žmones, kodėl policijos pareigūnai, kurie panaudojo fizinę jėgą ir specialiąsias priemones prieš susirinkusiuosius, prieš tai jų neįspėjo apie galimą jų panaudojimą?

O jei iš anksto neįspėjo apie šių priemonių panaudojimą (jei žmonės nevykdys reikalavimo, kuris taip ir nebuvo pagarsintas), ar atmestina tai, kad policijos pareigūnai turėjo tikslą šias priemones panaudoti ir tai buvo daroma turint tikslą pademonstruoti savo galią ne tik susirinkusiems, bet ir visiems kitiems, kurie šį valdžios galios demonstravimą vėliau stebės?

Bičiuliai, tai tik subjektyvi mano nuomonė. Subjektyvi nuomonė apie objektyvia forma pasireiškusį režimo galios demonstravimą.

Alvydas Mozeris

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020