Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Pseudo-konservatorius Gabrielius Landsbergis “Anūkas” parodė savo tikrąjį veidą: “Stambulo konvencija – svarbus dokumentas”.

Kaip pranešė portalas Pro Patria, G. Landsbergis mano, kad “Stambulo konvencija – svarbus žmogaus teises ginantis dokumentas”.

Balandžio 8 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis susitikime su Vilniuje reziduojančiais Estijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ambasadoriais ir Ispanijos laikinąja reikalų patikėtine pabrėžė Lietuvos užsienio politikos prioritetą plėsti demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių erdvę tiek Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų.

Susitikime ypatingas dėmesys buvo skiriamas Europos Tarybos (Stambulo) konvencijai dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Taip pat pasidalinta nuomonėmis apie įvairių šalių pozicijas šios konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Ministras pažymėjo, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje negali būti toleruojamas, o Stambulo konvencija su joje išreikštomis nuostatomis yra svarbus žmogaus teises ginantis tarptautinis dokumentas.

Ši konvencija pirmiausiai yra apie smurto panaikinimą – toks jos tikslas turi būti svarbiausias visuose svarstymuose. Be to, ji ne tik nustato atitinkamas normas, kurias turi įgyvendinti konvenciją priėmusios šalys, tačiau ir sukuria pareigą valstybėms bendradarbiauti kovoje prieš smurtą artimoje aplinkoje. Net ir tais atvejais, kai nacionalinės normos gali būti traktuojamos panašiai kaip ir konvencija,  tarptautinis bendradarbiavimas sukuria papildomas galimybes plėsti bendrą kovos prieš smurtą erdvę.

Susitikimo metu ministras ambasadoriams taip pat priminė apie Lietuvos kandidatavimą į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą 2022 – 2024 metais.

Susitikimas vyko Vilniuje reziduojančių ambasadorių prašymu.

JŠ pagal Pro Patria

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020