Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Prisijunkime prie rožančiaus kryžiaus žygio “Už Tikėjimą ir Tėvynę”

VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas spalio 7 d. – Rožinio Dievo Motinos šventės dieną – kviečia prisijungti prie Rožinio kryžiaus žygio “Už Tikėjimą ir Tėvynę”. Kryžiaus žygis truks iki šių metų pabaigos, tad prisijungti dar nevėlu.

Daugelio šventųjų raštai pabrėžia didelę Rožančiaus maldos reikšmę. Jau nuo XV amžiaus popiežiai ragino tikinčiuosius kalbėti tą stebuklingą maldą, o Rožančiaus brolijų ypač daug susikurdavo sunkiausių Bažnyčios išbandymų laikais.

„Veiksmingiausias Nekaltai Pradėtosios riterio ginklas yra Rožančiaus maldų kulkos, kuriomis jis apšaudo sielų priešus, kol jie atsivers“, sakydavo šv. Maksimilijonas Kolbė.

Todėl kviečiame dalyvauti Rožančiaus kryžiaus žygyje.

Tikslas: surinkti 50 000 Rožančių.

Maldų intencijos.

1917 m. Fatimoje Dievo Motina apreiškė, kad Jos Sūnus trokšta išplėsti pasaulyje Jos Nekaltosios Širdies garbinimą. Todėl kviečiame kasdien pavieniui ar šeimose kalbėti šv. Rožančių:

I. kaip atsilyginimą už piktžodžiavimus prieš Dievo Motiną,
II. prašydami Nekaltosios Marijos Širdies ir katalikų tikėjimo triumfo atėjimo Lietuvoje,
III. už popiežių bei visus Katalikų Bažnyčios vyskupus.

Kviečiame Jus į šias lenteles (galima įkelti iš čia) kasdien užrašyti sukalbėtų Rožančiaus paslapčių.

Iki 2023 m. gruodžio 31 dienos atsiųskite šį lapą į el.pašta: epeticijos@kki.lt arba užpildykite internetu pateikiamą formą: https://kontrastas.lt/eikime-i-kryziaus-zygi/

Jonas Šaulys

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020