Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kas yra moteris?

Pasakyti, kas yra moteris, demokratijų piliečiams darosi vis sunkiau. Iš pradžių šito negalėdavo pasakyti tik radikaliausi kairieji, šiemet tai tapo tiek įprastu iššūkiu, kad atsakyti, kas yra moteris, negalėjo net demokratų kandidatė į JAV Aukščiausiojo teismo teisėjas (paskirta). Sakė, aš ne biologė, kad pasakyčiau. Panašiai kartojo daugybė viešų asmenų, užimančių skiriamus ar renkamus postus. Moterį atpažinti nebedrįstama sporte, teismuose, kultūroje ir dar daug kur, nors tuo pačiu metu kovojama už jos (neatpažįstamos ir neapibrėžtos) teises.

Galiausiai dabar Anglijos bažnyčia oficialiai pareiškė, kad „neturi moters apibrėžimo“ (nuoroda komentare). Turėtų būti nelengva. Reaguodamas į šią beprotybę JAV autorius Mattas Walshas sukūrė filmą „Kas yra moteris?“, kuriame uždavė šį klausimą daugybei eilinių ir neeilinių amerikiečių. Atsakyti jiems sekėsi taip pat sunkiai, kaip ir anglikonų bažnyčiai.

Joks filmas iki šiol neturėjo tokių skirtingų „ekspertų“ ir žiūrovų vertinimų – žiūrovų ypač geri, o ekspertų ypač blogi. Ne vienas filmų recenzijas rašantis autorius pripažino, kad patyrė kitų kritikų spaudimą nerašyti apie šį filmą arba atstūmimą ir pasmerkimą, jeigu apie filmą visgi parašė, kad ir labai kritiškai.

To, kas neatitinka dogmos, negalima net kritikuoti, tai neturi būti aptarinėjama apskritai. Lietuvoje neturime tokio filmo ir dar tarytum neturime tokios problemos, nors per rinkimus kandidatai jau nebegalėjo atsakyti žmonėms gana susijusio klausimo „kiek yra lyčių?“.

Kol dar nepriėjome visiškos beprotybės, suprasti kas ir kodėl vyksta galima lengvai ir paprastai, perskaičius lietuviškai išleistą JAV autoriaus dr. Ryano Andersono knygą „Kai Haris tapo Sale“ (2018). Rekomenduoju. „Nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį.“ Mk 10, 1–12.

Vytautas Sinica

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020